Co tydzień, dwa tygodnie przekazujemy duże ilości żywności by wesprzeć uchodźców z Ukrainy
Campaign

Co tydzień, dwa tygodnie przekazujemy duże ilości żywności by wesprzeć uchodźców z Ukrainy

Co tydzień, dwa tygodnie przekazujemy duże ilości żywności by wesprzeć uchodźców z Ukrainy. Kupujemy dziesiątki kilogramów jedzenia i setki sztuk towarów chemicznych oraz środków przeciw bólowych. Chcesz na pomóc? Kliknij: Wsparcie kościoła Podsumowanie akcji z kwietnia i połowy maja: Prawie 600 paczek z darami – tyle w kwietniu i w maju udało się zorganizować dla...

Ciepłe obiady dla najuboższych uchodźców z Ukrainy z terenu Zambrowa
Campaign

Ciepłe obiady dla najuboższych uchodźców z Ukrainy z terenu Zambrowa

Ze środków własnych zambrowskiego kościoła udało się zorganizować ciepłe posiłki dla najuboższych uchodźców (dorosłych i dzieci) we wszystkie dni tygodnia. Chcesz nas wspomóc? Kliknij: Wsparcie kościoła Więcej o akcji przeczytasz we wpisie: Ciepły obiad dla najuboższych uchodźców z Ukrainy przebywających w Zambrowie

Darmowe lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy
Campaign

Darmowe lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Przy wsparciu finansowym Ewangelicznej Polski zorganizowaliśmy dwie tury darmowych lekcji języka polskiego dla około 50 osób. Chcesz nas wspomóc? Kliknij: Wsparcie kościoła   Więcej o jednej z akcji: Ruszają kolejne lekcje języka polskiego dla uchodźców w Zambrowie

Zakup środków pomocowych na rzecz uchodźców w Ukrainie
Campaign

Zakup środków pomocowych na rzecz uchodźców w Ukrainie

26 lutego 2022 roku udało się skompletować ze środków Kościoła sporo darów dla ludzi z Ukrainy. Ogłoszona na Facebooku akcja przyniosła dodatkową ilość darów które dołączyliśmy do transportu z Zambrowa. Zebraliśmy i zakupiliśmy: – koce (ponad 60szt), – konserwy (108szt) – chleby krojone (64szt) – woda (204szt) – herbatniki (14 paczek) – trochę ręczników, kurtka,...

Misje w Pakistanie
Sermons

Misje w Pakistanie

Ela Siewniak opowiedziała nam o misjach w Pakistanie, o trudnym życiu i zmaganiach naszych braci i sióstr w tym niechrześcijańskim kraju.

Jak pokonać przeciwności?
Sermons

Jak pokonać przeciwności?

Jak pokonać przeciwności, czyli o tym, że czas rozebrać jakiś dach? - Radek Siewniak podzielił się Słowem dla Kościoła w Zambrowie.

Uczniostwo
Sermons

Uczniostwo

Co to znaczy być uczniem Jezusa? Kiedy się nim stajemy? Kto może być uczniem Jezusa?

Komunikacja
Sermons

Komunikacja

O komunikacji - w jaki sposób człowiek wierzący powinien na to spojrzeć - Leszek Korzeniecki

Wiara
Sermons

Wiara

Jak rozwijać swoją wiarę - pastor Leszek Korzeniecki

Zbiórka na wsparcie zakupu auta dla chrześcijan prowadzących wielodzietną rodzinę zastępczą w Węgorzewie
Campaign

Zbiórka na wsparcie zakupu auta dla chrześcijan prowadzących wielodzietną rodzinę zastępczą w Węgorzewie

Zrzutka na ten cel dalej trwa pod linkiem: https://zrzutka.pl/j9k2wt Zebraliśmy i wpłaciliśmy środki: https://zrzutka.pl/j9k2wt?wplata=70d9a9 na w/w zrzutkę w ramach wsparcia znanej nam z obozu Na100% rodziny Melechów. Co prawda mieszkają w Zambrowie, w Węgorzewie. Znamy ich i możemy potwierdzić autentyczność rodziny i ich potrzebę. Wiemy, że wykonują niesamowitą pracę z tymi opuszczonymi dziećmi. Mają dla nich...

Jak się za nas modlić czyli Nowotestamentowe modlitwy apostoła Pawła
Wpis

Jak się za nas modlić czyli Nowotestamentowe modlitwy apostoła Pawła

Dwa nauczanie pastora Leszka Korzenieckiego na podstawie Listu do Efezjan: jak modlić się o duchowy wzrost i wiarę.   15 Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych;16 Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach;17 Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa,...

Jakie są wspólne dogmaty wiary dla wszystkich chrześcijan?
Wpis

Jakie są wspólne dogmaty wiary dla wszystkich chrześcijan?

Razem z całym światem chrześcijańskim wierzymy, że: Biblia jest nieomylnym Słowem Bożym i stanowi wzór życia i pobożność. Bóg jest Jeden w Trzech Osobach – Ojciec, Syn i Duch Święty. Jezus Chrystus jest Synem Bożym, poczętym z Ducha Świętego, narodzonym z Marii. Umarł na krzyżu za grzechy świata, zmartwychwstał w ciele, wstąpił do nieba i...

Dlaczego istnieje tak wiele Kościołów ewangelicznych? Czym one się różnią?
Wpis

Dlaczego istnieje tak wiele Kościołów ewangelicznych? Czym one się różnią?

Protestanci zasłynęli z tego, że kiedy Biblię przez lata traktowano jako księgę zakazaną dla zwykłych ludzi, oni przywrócili ją wiernym, nie narzucając przy tym żadnego odgórnego sposobu jej interpretacji. Biskupi czy inni przywódcy protestanccy nie rościli sobie prawa do autorytatywnej wykładni Słowa Bożego. Od której odejście byłoby grzechem. Pełne wolności podejście do lektury Pisma Świętego...

Wpis

Co rozumiemy pod pojęciem „ewangeliczne chrześcijaństwo”?

„Nazwa Chrześcijanie, a w zasadzie Chrystianie (od imienia Chrystus) jako określenie uczniów Jezusa Chrystusa po raz pierwszy odnotowana została na kartach Pisma Świętego w księdze Dziejów Apostolskich 11,26 około roku 60 ne.: W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Nazwa ta jest związana z życiem oraz nauczaniem Jezusa Chrystusa. (..) Z biegiem lat,...

Wpis

Jakie są główne zasady wiary ewangelicznych chrześcijan?

Ewangeliczni chrześcijanie – jako protestanci — uznają reformacyjne zasady chrześcijaństwa: Tylko Pismo (Sola Scriptura) Pismo Święte jest najważniejszym i ostatecznym autorytetem, także moralnym, w sprawach życia i wiary. Chrześcijanie kierują się zapisanymi w nim regułami przy podejmowaniu codziennych decyzji i wyborów (zob. np. 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,16). Tylko łaska (Sola Gratia) Nawrócenie...

Wpis

Kościoły ewangeliczne wobec Kościoła rzymskokatolickiego – co nas łączy, a co różni?

Wszyscy chrześcijanie zgadzają Się z dogmatem zawartym w odpowiedzi na pytane 1 – uznają autorytet Biblii oraz wierzą, że powstała z natchnienia Ducha Świętego. W kontraście jednak do Kościoła rzymskokatolickiego, który uważa, że objawienie znajduje się także w tradycji Kościoła oraz orzeczeniach soborów i papieży, ewangeliczni chrześcijanie uznają jedynie Pismo Święte za ostateczny autorytet (zob....

Wpis

W co wierzy ewangeliczny chrześcijanin na temat zbawienia?

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia św. Jana 3,16 W Piśmie Świętym napisane jest, że zbawienie jest darem od Boga. Ten dar może otrzymać każdy człowiek dzięki łasce, rozumianej jako akt Bożej przychylności niezależnej od naszych zasług (zob....

Wpis

Dlaczego ewangeliczni chrześcijanie kładą nacisk na osobistą więź z Chrystusem?

Tylko Jezus Chrystus pokochał nas – ludzi tak bardzo, że zapłacił swoim życiem za nasze grzechy, abyśmy uniknęli wiecznego potępienia. Nikt inny nie dał człowiekowi tak wielkiego daru, jakim jest zbawienie i nikt inny nie pragnie tak bardzo naszego dobra jak Jezus. Trudno jest lekceważyć tak wielką miłość. Jeśli wierzymy w to, jesteśmy zaproszeni do...

Wpis

Co jest największym autorytetem dla ewangelicznego chrześcijanina?

Jak wspomnieliśmy wcześniej. Jest nim Pismo Święte, czyli natchnione Boże Słowo. Ewangeliczni chrześcijanie uważają. Że Duch Święty używa właśnie Biblii, aby przekonać człowieka, czym sq: grzech, sprawiedliwość oraz sąd, przed którym każdy stanie po śmierci (zob. Ewangelia św. Jana 16,8; List do Hebrajczyków 4,12). Ewangeliczni wierzą również, że Bóg dał ludziom wystarczającą ilość dowodów na...

Wpis

Czy Biblia Kościołów ewangelicznych różni się od Biblii rzymskokatolickiej?

Biblia składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Nowy Testament zawiera 27 ksiąg, takich samych zarówno w wydaniu Kościołów ewangelicznych. Jak i Kościoła rzymskokatolickiego. Stary Testament różni się wyborem ksiąg, które weszły w jego skład. Chrześcijanie ewangeliczni, tak jak wszyscy protestanci, uznają za natchnione przez Boga 39 ksiąg Starego Testamentu. Nazywają je kanonem Starego Testamentu...

Wpis

Czy Biblia jest wiarygodna?

Do czasów obecnych nie zachował się żaden oryginalny tekst biblijny ani Starego, ani Nowego Testamentu. Dla wielu ludzi będzie to koronny argument, by odrzucić pismo Święte jako wiarygodne źródło oraz wzór wiary i moralności. Jednak żaden z historyków, archeologów czy krytyków tekstu nie zgodzi się z takim poglądem. Ponieważ podobny problem występuje z większością starożytnych...

Wpis

Kim jest pastor i dlaczego może mieć żonę?

Pastor jest jednym z przywódców lokalnego Kościoła, który poświęcił się służbie nauczania i głoszenia Słowa Bożego oraz duszpasterstwa. Na równi z innymi wierzącymi jest członkiem wspólnoty kościelnej, powołanym do służby Bogu. Jego rola jest o tyle znacząca, że powinien być przykładem dla innych wiernych Kościoła, dbać o ich rozwój duchowy i nauczać zgodnie z Biblią....

Wpis

Jak można przyłączyć się do Kościoła ewangelicznego?

Na nabożeństwo Kościoła ewangelicznego może przyjść każdy, bez względu na wiek czy przekonania. Jednak oby stać się oficjalnym członkiem takiego Kościoła, należy spełnić kilka warunków. Choć Kościoły ewangeliczne mają różne praktyki uzyskiwania członkostwa, zgadzają się w tym, że członkiem może stać się osoba nawrócona, czyli świadomie wierząca w Pana Jezusa, która prowadzi swoje życie w...

Wpis

Czy Kościoły ewangeliczne to sekty?

Pod pojęciem „sekta” rozumiemy destrukcyjny ruch religijny. Opierający się na kontroli i manipulacji poprzez fałszowanie doktryny, zastraszanie, wykorzystywanie finansowe lub fizyczne; a także kult oświeconego guru czy przywódcy. Kościoły ewangeliczne nie są tego rodzaju organizacjami. Są to otwarte wspólnoty religijne, jawnie przyznające się do swoich wierzeń i praktyk oraz działające w ramach prawa państwowego i...

Wpis

Jak wyglądają nabożeństwa Kościołów ewangelicznych?

Nabożeństwa Kościołów ewangelicznych zazwyczaj odbywają się w każdą niedzielę, a niekiedy także w inne dni tygodnia. Różnią się od siebie w zależności od kościelnych zwyczajów i praktykowania wiary. Najważniejszymi elementami nabożeństwa są: kazanie, wspólna modlitwa i śpiew. W czasie nabożeństwa może również mieć miejsce Wieczerza Pańska (komunia) oraz dzielenie się świadectwami Bożego działania w życiu...

Wpis

Czy ewangeliczny chrześcijanin a chodzi do spowiedzi?

Chrześcijanie ewangeliczni wierzą, że narodzonemu na nowo człowiekowi nie jest potrzebny żaden ziemski pośrednik do wyznawania odpuszczania grzechów (zob. 1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,5), gdyż uznając Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, mogą być pewni całkowitego rozgrzeszenia przed Bogiem. Ponieważ jednak nadal grzeszymy na różne sposoby, Jesteśmy zachęceni przez Boga do regularnego wyznawania swoich...

Wpis

Co oznaczają pojęcia takie jak: protestanci, ewangelicy, ewangeliczni i ewangelikalni?

Protestantyzm – to obok rzymskiego katolicyzmu i prawosławia jedna z trzech najliczniejszych gałęzi chrześcijaństwa. Obecnie na świecie jest ponad 800 milionów protestantów. Historyczne kościoły protestanckie powstały na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła katolickiego. Ruchy te powiązane są z osobami takimi jak: Jan Hus, Marcin Luter, Ulrich Zwingli i Jan Kalwin. W dzisiejszych czasach rozróżnia się...

Jak słyszeć głos Boga – nowa książka
Wpis

Jak słyszeć głos Boga – nowa książka

Już niedługo premiera książki Dimitra Leo w języku polskim. Dimitri Leo jest znany już tym z Was, którzy byli z nami na obozie Na 100 procent w 2019 roku. Materiał ten powstał dzięki zaangażowaniu Misji ZOE i dwóch aktywnych osób z naszej zambrowskiej wspólnoty. Szczególne podziękowania należą się Lucynie Kowalewskiej oraz Elizie Matejkowskiej. Ponieważ obie...

Akcja rozdawania Biblii w Zambrowie i okolicy
Campaign

Akcja rozdawania Biblii w Zambrowie i okolicy

Dostaliśmy i wysyłamy dalej: Biblia po Polsku w wersji UBG Biblia dla dzieci po Polsku Biblia po Rosyjsku Biblia dla dzieci po Ukraińsku Obejrzyj zaproszenie do odbierania Biblii na Facebook’u.

Zapraszamy na spotkanie z Leszkiem Korzenieckim
Wpis

Zapraszamy na spotkanie z Leszkiem Korzenieckim

We wtorek 22go czerwca 2021r o 19:00 odbędzie się spotkanie z Leszkiem Korzenieckim – pastorem Kościoła ZOE w Węgorzewie. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Jak na każde nasze spotkanie wstęp wolny. Nasz kościół jest otwarty. Obowiązują aktualne zasady sanitarno-epidemiologiczne.

  • 1
  • 2