Wpis

Co rozumiemy pod pojęciem „ewangeliczne chrześcijaństwo”?

„Nazwa Chrześcijanie, a w zasadzie Chrystianie (od imienia Chrystus) jako określenie uczniów Jezusa Chrystusa po raz pierwszy odnotowana została na kartach Pisma Świętego w księdze Dziejów Apostolskich 11,26 około roku 60 ne.: W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Nazwa ta jest związana z życiem oraz nauczaniem Jezusa Chrystusa. (..) Z biegiem lat,...

Wpis

Jakie są główne zasady wiary ewangelicznych chrześcijan?

Ewangeliczni chrześcijanie – jako protestanci — uznają reformacyjne zasady chrześcijaństwa: Tylko Pismo (Sola Scriptura) Pismo Święte jest najważniejszym i ostatecznym autorytetem, także moralnym, w sprawach życia i wiary. Chrześcijanie kierują się zapisanymi w nim regułami przy podejmowaniu codziennych decyzji i wyborów (zob. np. 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,16). Tylko łaska (Sola Gratia) Nawrócenie...

Wpis

Kościoły ewangeliczne wobec Kościoła rzymskokatolickiego – co nas łączy, a co różni?

Wszyscy chrześcijanie zgadzają Się z dogmatem zawartym w odpowiedzi na pytane 1 – uznają autorytet Biblii oraz wierzą, że powstała z natchnienia Ducha Świętego. W kontraście jednak do Kościoła rzymskokatolickiego, który uważa, że objawienie znajduje się także w tradycji Kościoła oraz orzeczeniach soborów i papieży, ewangeliczni chrześcijanie uznają jedynie Pismo Święte za ostateczny autorytet (zob....

Wpis

W co wierzy ewangeliczny chrześcijanin na temat zbawienia?

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia św. Jana 3,16 W Piśmie Świętym napisane jest, że zbawienie jest darem od Boga. Ten dar może otrzymać każdy człowiek dzięki łasce, rozumianej jako akt Bożej przychylności niezależnej od naszych zasług (zob....

Wpis

Dlaczego ewangeliczni chrześcijanie kładą nacisk na osobistą więź z Chrystusem?

Tylko Jezus Chrystus pokochał nas – ludzi tak bardzo, że zapłacił swoim życiem za nasze grzechy, abyśmy uniknęli wiecznego potępienia. Nikt inny nie dał człowiekowi tak wielkiego daru, jakim jest zbawienie i nikt inny nie pragnie tak bardzo naszego dobra jak Jezus. Trudno jest lekceważyć tak wielką miłość. Jeśli wierzymy w to, jesteśmy zaproszeni do...

Wpis

Co jest największym autorytetem dla ewangelicznego chrześcijanina?

Jak wspomnieliśmy wcześniej. Jest nim Pismo Święte, czyli natchnione Boże Słowo. Ewangeliczni chrześcijanie uważają. Że Duch Święty używa właśnie Biblii, aby przekonać człowieka, czym sq: grzech, sprawiedliwość oraz sąd, przed którym każdy stanie po śmierci (zob. Ewangelia św. Jana 16,8; List do Hebrajczyków 4,12). Ewangeliczni wierzą również, że Bóg dał ludziom wystarczającą ilość dowodów na...

Wpis

Czy Biblia Kościołów ewangelicznych różni się od Biblii rzymskokatolickiej?

Biblia składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Nowy Testament zawiera 27 ksiąg, takich samych zarówno w wydaniu Kościołów ewangelicznych. Jak i Kościoła rzymskokatolickiego. Stary Testament różni się wyborem ksiąg, które weszły w jego skład. Chrześcijanie ewangeliczni, tak jak wszyscy protestanci, uznają za natchnione przez Boga 39 ksiąg Starego Testamentu. Nazywają je kanonem Starego Testamentu...

Wpis

Czy Biblia jest wiarygodna?

Do czasów obecnych nie zachował się żaden oryginalny tekst biblijny ani Starego, ani Nowego Testamentu. Dla wielu ludzi będzie to koronny argument, by odrzucić pismo Święte jako wiarygodne źródło oraz wzór wiary i moralności. Jednak żaden z historyków, archeologów czy krytyków tekstu nie zgodzi się z takim poglądem. Ponieważ podobny problem występuje z większością starożytnych...

Wpis

Kim jest pastor i dlaczego może mieć żonę?

Pastor jest jednym z przywódców lokalnego Kościoła, który poświęcił się służbie nauczania i głoszenia Słowa Bożego oraz duszpasterstwa. Na równi z innymi wierzącymi jest członkiem wspólnoty kościelnej, powołanym do służby Bogu. Jego rola jest o tyle znacząca, że powinien być przykładem dla innych wiernych Kościoła, dbać o ich rozwój duchowy i nauczać zgodnie z Biblią....

Wpis

Jak można przyłączyć się do Kościoła ewangelicznego?

Na nabożeństwo Kościoła ewangelicznego może przyjść każdy, bez względu na wiek czy przekonania. Jednak oby stać się oficjalnym członkiem takiego Kościoła, należy spełnić kilka warunków. Choć Kościoły ewangeliczne mają różne praktyki uzyskiwania członkostwa, zgadzają się w tym, że członkiem może stać się osoba nawrócona, czyli świadomie wierząca w Pana Jezusa, która prowadzi swoje życie w...

Wpis

Czy Kościoły ewangeliczne to sekty?

Pod pojęciem „sekta” rozumiemy destrukcyjny ruch religijny. Opierający się na kontroli i manipulacji poprzez fałszowanie doktryny, zastraszanie, wykorzystywanie finansowe lub fizyczne; a także kult oświeconego guru czy przywódcy. Kościoły ewangeliczne nie są tego rodzaju organizacjami. Są to otwarte wspólnoty religijne, jawnie przyznające się do swoich wierzeń i praktyk oraz działające w ramach prawa państwowego i...

Wpis

Jak wyglądają nabożeństwa Kościołów ewangelicznych?

Nabożeństwa Kościołów ewangelicznych zazwyczaj odbywają się w każdą niedzielę, a niekiedy także w inne dni tygodnia. Różnią się od siebie w zależności od kościelnych zwyczajów i praktykowania wiary. Najważniejszymi elementami nabożeństwa są: kazanie, wspólna modlitwa i śpiew. W czasie nabożeństwa może również mieć miejsce Wieczerza Pańska (komunia) oraz dzielenie się świadectwami Bożego działania w życiu...

Wpis

Czy ewangeliczny chrześcijanin a chodzi do spowiedzi?

Chrześcijanie ewangeliczni wierzą, że narodzonemu na nowo człowiekowi nie jest potrzebny żaden ziemski pośrednik do wyznawania odpuszczania grzechów (zob. 1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,5), gdyż uznając Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, mogą być pewni całkowitego rozgrzeszenia przed Bogiem. Ponieważ jednak nadal grzeszymy na różne sposoby, Jesteśmy zachęceni przez Boga do regularnego wyznawania swoich...

Akcja rozdawania Biblii w Zambrowie i okolicy
Campaign

Akcja rozdawania Biblii w Zambrowie i okolicy

Dostaliśmy i wysyłamy dalej: Biblia po Polsku w wersji UBG Biblia dla dzieci po Polsku Biblia po Rosyjsku Biblia dla dzieci po Ukraińsku Obejrzyj zaproszenie do odbierania Biblii na Facebook’u.

Zapraszamy na spotkanie z Leszkiem Korzenieckim
Wpis

Zapraszamy na spotkanie z Leszkiem Korzenieckim

We wtorek 22go czerwca 2021r o 19:00 odbędzie się spotkanie z Leszkiem Korzenieckim – pastorem Kościoła ZOE w Węgorzewie. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Jak na każde nasze spotkanie wstęp wolny. Nasz kościół jest otwarty. Obowiązują aktualne zasady sanitarno-epidemiologiczne.

Wsparcie głodujących Chrześcijan w Korei Północnej
Campaign

Wsparcie głodujących Chrześcijan w Korei Północnej

Z różnych źródeł otrzymujemy informacje o trwającej klęsce głodu w Korei Północnej. Pojawiła się możliwość bezpośredniego wsparcia północnokoreańskich rodzin poprzez służbę mieszkających i pracujących tam misjonarzy i przedsiębiorców. Wszystko co zebraliśmy w ostatnią niedzielę i co wpłynie do jutra na nasze kościelne konto (z dopiskiem Korea) zostanie przekazane głodującym rodzinom w Korei Północnej. Dlaczego to...

Grill z naszymi sąsiadami z noclegowni miejskiej
Campaign

Grill z naszymi sąsiadami z noclegowni miejskiej

Jeszcze gdy nie byliśmy sąsiadami to robiliśmy akcje dobroczynne typu: w sezonie jesiennym zbiórka na bieliznę typu slipy, kalesony, podkoszulki (z wywiadu wynika, że inne elementy używanej odzieży bezdomni otrzymują z Caritas) z okazji wszelkich świat i dni wolnych organizujemy pomoc w postaci jedzenia, obiadów itp. wiosenny grill przy okazji którego mogliśmy razem śpiewać i...

Akcja Paczuszka dla maluszka
Campaign

Akcja Paczuszka dla maluszka

W liście Św. Jakuba 1,27 czytamy: „Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: troszczyć się o sieroty i wdowy w ich ucisku, i strzec siebie samego przed skalaniem przez świat.” My jako Kościół wesprzemy tą akcję Może Ty też chcesz wykazać się pobożnym działaniem Se trony organizatora: [O AKCJI] W tym szczególnym,...

Be a loving father
Project

Be a loving father

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Music Ministry
Project

Music Ministry

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Youth Ministry
Project

Youth Ministry

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Prison Ministry
Project

Prison Ministry

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Childrens`s Ministry
Project

Childrens`s Ministry

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Church for a family
Project

Church for a family

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

We are a family
Project

We are a family

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Be a loving father
Project

Be a loving father

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Growing Together
Project

Growing Together

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Sermons for every day
Project

Sermons for every day

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Read the Bible every day
Project

Read the Bible every day

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Teach children
Project

Teach children

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle...

Helping People Who Need It
Project

Helping People Who Need It

The message of The Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we steward a message that radically changes lives. We will therefore preach, teach and train

Teach Children to Love God
Project

Teach Children to Love God

The message of The Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we steward a message that radically changes lives. We will therefore preach, teach and train

Służba uwielbienia
Project

Służba uwielbienia

The message of The Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we steward a message that radically changes lives. We will therefore preach, teach and train

Committing to One Church?
Project

Committing to One Church?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many...

How to Find Faith in God?
Project

How to Find Faith in God?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many...

Church Volunteers Meeting
Project

Church Volunteers Meeting

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many...

Developing A Spiritual Mentality
Project

Developing A Spiritual Mentality

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many...