Czy Biblia jest wiarygodna?

Przeczytasz to w: 1.49 mintue

Do czasów obecnych nie zachował się żaden oryginalny tekst biblijny ani Starego, ani Nowego Testamentu. Dla wielu ludzi będzie to koronny argument, by odrzucić pismo Święte jako wiarygodne źródło oraz wzór wiary i moralności. Jednak żaden z historyków, archeologów czy krytyków tekstu nie zgodzi się z takim poglądem. Ponieważ podobny problem występuje z większością starożytnych dzieł, których oryginały nie zachowały się do dziś. Tak jest m.in. z tekstami Platona, Herodota, Tacyta czy Cezara, w tym jego „Wojną Galijską. Nie czytamy tych tytułów w oryginalnym zapisie autorów, ale korzystamy z nich dzięki nielicznym kopiom. Które zachowały się do dzisiaj, a są przeciętnie o tysiąc lat młodsze od oryginałów. Autentyczności tych tekstów nikt nie podważa. Tymczasem Biblia jest jednym z najlepiej udokumentowanych tekstów starożytnych. Zachowało się bowiem 700 manuskryptów Starego Testamentu i ponad 5000 Nowego. A najstarsze nowotestamentowe kopie są datowane już na przełom I i II wieku. Dla historyków i krytyków tekstu Biblia jest więc dokumentem wiarygodnym. Pomimo że oryginalne zbiory ksiąg zaginęły, to ich skopiowania dokonano z niezwykłą starannością i precyzją oraz zgodnie z oryginalnym tekstem. Uważa się, że współczesny Nowy Testament jest zgodny z oryginałem, a drobne różnice polegają jedynie na — literówkach. Powtórzeniach bądź niecelowym pominięciu słów, co nie zmienia doktrynalnych prawd i sensu tekstu.

Jeśli podważylibyśmy autentyczność i wiarygodność Biblii, tym bardziej powinniśmy odrzucić wiarygodność zachowanych w o wiele mniejszej Liczbie średniowiecznych odpisów dzieł starożytnych autorów, na przykład takich Jak Homer, Platon czy Arystoteles. Ponadto Biblia przedstawia autentyczne historyczne wydarzenia, których opisy znajdujemy także w innych starożytnych źródłach. „Nowy Testament został albo spisany przez ludzi znających Jezusa osobiście, albo podyktowany przez nich umiejącym pisać sekretarzom. Wiele wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie znajduje swoje potwierdzenie w pismach autorów rzymskich (Swetoniusz, Tacyt) oraz żydowskich (Józef Flawiusz).

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.