Czy Biblia Kościołów ewangelicznych różni się od Biblii rzymskokatolickiej?

Przeczytasz to w: 0.40 mintue

Biblia składa się ze Starego i Nowego Testamentu.

Nowy Testament zawiera 27 ksiąg, takich samych zarówno w wydaniu Kościołów ewangelicznych. Jak i Kościoła rzymskokatolickiego.

Stary Testament różni się wyborem ksiąg, które weszły w jego skład. Chrześcijanie ewangeliczni, tak jak wszyscy protestanci, uznają za natchnione przez Boga 39 ksiąg Starego Testamentu. Nazywają je kanonem Starego Testamentu i jest on tożsamy z kanonem żydowskim używanym w czasach Pana Jezusa. Kościół rzymskokatolicki za kanon Starego Testamentu uważa 46 ksiąg, w tym 39 tożsamych z Kościołami protestanckimi oraz 7 ksiąg deuterokanonicznych (apokryfów), które zostały włączone do kanonu w XVI wieku podczas soboru w Trydencie (1563 r.).

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.