Co jest największym autorytetem dla ewangelicznego chrześcijanina?

Przeczytasz to w: 1.13 mintue

Jak wspomnieliśmy wcześniej. Jest nim Pismo Święte, czyli natchnione Boże Słowo. Ewangeliczni chrześcijanie uważają. Że Duch Święty używa właśnie Biblii, aby przekonać człowieka, czym sq: grzech, sprawiedliwość oraz sąd, przed którym każdy stanie po śmierci (zob. Ewangelia św. Jana 16,8; List do Hebrajczyków 4,12). Ewangeliczni wierzą również, że Bóg dał ludziom wystarczającą ilość dowodów na to, że Biblia – w swojej oryginalnej formie – przedstawia Bożą prawdę na temat świata i człowieka. Cały tekst Pisma Świętego jest natchniony przez Boga i dlatego nadaje się do nauki, korekty zachowania i myślenia oraz pomaga w prowadzeniu życia w duchowym pokoju (zob. 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,16).

Warto odnieść się do kilku faktów. By podkreślić niezwykłość Biblii. Składa się ona z 66 ksiąg napisanych w trzech językach przez około 40 autorów na przestrzeni około 1500 lat. Powstawała na trzech kontynentach, a jej przewodnim tematem, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, jest Pan Jezus Chrystus. Ewangeliczni chrześcijanie wierzą i doświadczają tego, że Biblia to żywe Słowo Boże, które ma moc i skutecznie działa w życiu ludzi, którzy je czytają i wypełniają.

Biblia to jedyna książka, którą zawsze można czytać w obecności jej autora – samego Boga.

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.