Co jest największym autorytetem dla ewangelicznego chrześcijanina?

Jak wspomnieliśmy wcześniej. Jest nim Pismo Święte, czyli natchnione Boże Słowo. Ewangeliczni chrześcijanie uważają. Że Duch Święty używa właśnie Biblii, aby przekonać człowieka, czym sq: grzech, sprawiedliwość oraz sąd, przed którym każdy stanie po śmierci (zob. Ewangelia św. Jana 16,8; List do Hebrajczyków 4,12). Ewangeliczni wierzą również, że Bóg dał ludziom wystarczającą ilość dowodów na to, że Biblia – w swojej oryginalnej formie – przedstawia Bożą prawdę na temat świata i człowieka. Cały tekst Pisma Świętego jest natchniony przez Boga i dlatego nadaje się do nauki, korekty zachowania i myślenia oraz pomaga w prowadzeniu życia w duchowym pokoju (zob. 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,16).

Warto odnieść się do kilku faktów. By podkreślić niezwykłość Biblii. Składa się ona z 66 ksiąg napisanych w trzech językach przez około 40 autorów na przestrzeni około 1500 lat. Powstawała na trzech kontynentach, a jej przewodnim tematem, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, jest Pan Jezus Chrystus. Ewangeliczni chrześcijanie wierzą i doświadczają tego, że Biblia to żywe Słowo Boże, które ma moc i skutecznie działa w życiu ludzi, którzy je czytają i wypełniają.

Biblia to jedyna książka, którą zawsze można czytać w obecności jej autora – samego Boga.

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.