Ukończone dzieło krzyża Jezusa Chrystusa

Ukończone dzieło krzyża Jezusa Chrystusa
Przeczytasz to w: 508.31 mintues

Ukończone dzieło krzyża Jezusa Chrystusa

Baranek, Który Gładzi. Baranek, Który Stwarza 6

Imieniem Jezusa zaczynamy sezon ukończone dzieło krzyża dokonane. Dzieło krzyża, zwycięstwo pełne, absolutne, kompletne, ostateczne Pana Jezusa w jego śmierci i w jego zmartwychwstaniu. Ukończone dzieło Krzyża. Dzisiaj już szóste z kolei stud. I tak przyznam, zanim zaczęliśmy kochani, zresztą tu no ci co tu są, to to widzieli, że zwłaszcza przez ostatnich parę minut tak sobie tu siedzę i myślę. Bo dziś mamy w ramach tego całego naszego studium tych 12. Rozważań 12 wykładów mamy kolejny przełomowy element. Zastanawiam się jak to zrobić szybko, ale też żeby nie za szybko, żeby nie wylać teraz dziecka z kąpielą, żeby już na wstępie zaznaczyć, jak istotne, kluczowe, centralne jest to, o czym dzisiaj będziemy mówić. Przypomniałem sobie tak. To dlatego, że że ktoś mi przypomniał? Ktoś tam napisał, że już parę tematów, bo pamiętam. Pamiętacie zanim żeśmy zaczęli ten sezon? Pojawił się taki zapowiadający odcinek Zero Zero. Ukończone dzieło Krzyża Zero Zero, w ramach którego nie mówiłem, nie rozważałem stricte tematu ukończonego dzieła krzyża, tylko rozważaliśmy, dlaczego w ogóle mamy rozważać ten temat. Nie i tam w 8 punktach wyjaśniłem, że nawet jeżeli ktoś jest nowo narodzoną osobą, wierzy w Jezusa jest chrześcijaninem biblijnym tam praktyk czyta Biblię modli się i tak dalej i tak dalej wciąż. Jeżeli nie tylko rozumie, ale zaczyna praktykować wszystko, co jest związane w wierze z ukończonym dziełem Krzyża Jezusa, wówczas powinien w tych 8 obszarach brylować, a jeżeli chce w tych obszarach brylować, a nie bryluje, to znaczy prawdopodobnie, że albo nie rozumie, czym jest w pełni ukończone dzieło krzyża albo nie wie, jak ma poszczególne aspekty tego, co rozumie praktykować. Jasne, i bardzo osób mi powiedziało Fabian. Dotknęliśmy już tematu tego tematu tamtego i tak dalej. Co z pozostałymi? No pozostałe są zależne od zrozumienia, głównie Central ności tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. A jest to nowe stworzenie? A jest to nowe stworzenie? Tylko tak przypomnę. Jesteśmy w połowie. Obietnica była taka, że jeżeli pojmujesz czym jest ukończone dzieło krzyża, nie tylko masz życie wieczne, tak no bo rozumiesz, co się stało na krzyżu? Rodzisz się do nowego życia. Masz usprawiedliwienie, którego nigdy nie nie stracisz, ale już w tym życiu możesz w pełni doświadczać. Po pierwsze kompletnego zwycięstwa nad grzechem o k. Słowo Boże mówi, że ci, którzy się narodzili na nowo nie grzeszą 2 zwycięstwa nad szatanem. Pełne zwycięstwo Jezusa na krzyżu jest twoim zwycięstwem tak 3 zwycięstwa nad śmiercią nie będę rozważać tego wątku, ale sami rozumiecie o co chodzi w wolności od strachu, przed śmiercią przed wszystkimi innymi rzeczami, które wzbudzają strach wolności od strachu, przed cierpieniem i wolności od samego cierpienia to jest zwycięstwo. Rozumiecie nad moją chorobą, nad chorobami wszystkich, którzy i innymi niedomagania i słabościami, którzy się mogą do nas zgłosić. My jako kościół powinniśmy żyjąc ukończonym dziełem krzyża, funkcjonować tak jak pan Jezus, zanim jeszcze na krzyżu dzieła dokończył. Rozumiecie słowo Boże, wszędzie mówi, że on uzdrowił wszystkich, którzy byli chorzy. I w jakikolwiek sposób nie domagali, tak? Dalej są 4 tematy piąty powinniśmy żyć absolutnie doświadczając obfitości życia. Nasza radość powinna być radością pełną, nieo od czasu do czasu tak powinniśmy mieć w sobie trwały pokój. No i wreszcie wszystko o czymkolwiek możemy pomyśleć, że jest dobre, że stanowi błogosławieństwo w naszym życiu. Wszystko powinno być naszym udziałem, powinno być dla nas łatwo dostępne, tak i teraz ktoś mnie zapytał, Fabian, to gdzie w takim razie jest cała reszta tych rzeczy, kochani? Dopóki my nie zrozumiemy tego, czym jest w. Jak centralne dla ukończonego dzieła Krzyża jest nowe stworzenie nie tylko w takim sensie, że kiedyś pan Jezus przyjdzie. I uczyni nowe niebo i nową ziemię, tak? Nową przyrodę nowe, po prostu kompletną nowość, tak, która będzie trwać na wieki, ale też w tym sensie, że że my jesteśmy nowym stworzeniem i przez nas nowe stworzenie ma się objawiać i ma się manifestować i może się manifestować w naszym życiu, ale też w życiu innych ludzi, których my naszym życiem dotykamy. Rozumiecie, o co mi idzie, dopóki my nie zrozumiemy natury istoty tożsamości nowego stworzenia, dopóty będziemy próbowali uzyskać owoce należne nowemu stworzeniu na sposób staru, przymierzony, czy czy na sposób mówiąc krótko religijny, a więc nigdy ich nie osiągniemy. I będziemy się wtedy dziwić, czemu ich nie mamy, skoro mamy obietnicę, że mamy je mieć? Czy to jest jasne, co ja do do do tej pory mówię o K. Więc teraz kochani? Centralnym dla zrozumienia. Tego aspektu Jeszcze raz mówię, jak w centrum całej dobrej nowiny jest ukończone dzieło krzyża. Tak ostatecznie w centrum ukończonego dzieła Krzyża jest co jest nowe stworzenie. To porozumienie to jest do tego wszystko zmierzało o odtąd wszystko bierze swój właściwy początek. Wszystko to, co będzie trwać absolutna, nawet nie rewolucja, bo rewolucja to jest przewrót. Coś co było na Górze teraz jest na dole i tak dalej w sensie kompletna anihilacja mnóstwa rzeczy, które miały miejsce do momentu, kiedy Jezus umarł na krzyżu i pojawienie się mnóstwa nowych rzeczy nowych zasad. Których nie było nigdy wcześniej, dopóki Jezus nie umarł na krzyżu. Jasne, teraz kochani, kiedy my to złapiemy. Czym jest to nowe stworzenie, jaka jest jego natura i na czym polega funkcjonowanie w tej naturze? Wówczas powinno się zmienić w naszym życiu w zasadzie wszystko rozumiecie? Nasze rozumienie relacji z Bogiem. W związku z tym nasza modlitwa w praktyce uwielbienie chwała ALBA, prośba, rozumienie wstawiennictwa, modlitwa o rzeczy dla siebie, modlitwa o różne rzeczy dla innych i tak dalej to są kompletnie inne mechanizmy, można się modlić albo tak jak wszyscy to robią we wszystkich religiach, albo też tak jak baranek fillm paschalny nauczył nas tego na krzyżu ten jeden. Którego baranki paschalne zabijane przez. Przez setki lat przez wieki przez Żydów, ten jeden, którego tamte baranki zapowiadały kochani kwintesencją nowego stworzenia. Teraz muszę jeszcze jedną rzecz dodać tak zanim tam przejdziemy, bo ja już chcę przejść do do do baranka. Otóż rozumiem. Jeżeli Diabeł jeszcze coś próbuje zrobić przeciwko chrześcijaństwu, bo niewiele może jedna z jego pułapek. Jedna z jego zasadzek polega na czym na tym, żeby cały czas przekonywać wszystkich, że chrześcijaństwo jest tylko kolejną z religii, że ale że jakby z natury, to jest taka sama religia, jak wszystkie inne. Jeżeli jest taka sama, to rozumienie Boga w niej jest takie samo, jak we wszystkich innych religiach, relacji z Bogiem, modlitwy do Boga, do stawania lub nie dostawania czegoś od Boga, rozprawiania się z grzechem fillm rozumiecie z wyrzutami sumienia i tak dalej i tak dalej rozumiecie o co mi idzie i teraz świat może być co do tego przekonany. Przez diabła, no bo co ma świat wiedzieć? Naszym zadaniem jest przedstawiać dobrą nowinę, a więc w związku z tym demonstracja sama przez się oczywista ma od nas pochodzić, że chrześcijaństwo nie jest żadną religią. Tak. Natomiast co jest najciekawsze w tym wszystkim w negatywnym znaczeniu? Tym razem tego słowa to, że Diabeł nie tylko przekonuję świat, że chrześcijaństwo to jest jedna z religii, ale rozumiecie przekonał mnóstwo ludzi, którzy myślą, że są chrześcijanami, a są tylko religijne. Wielu z nich nawet nie jest nowo narodzonych rozumiecie? Właśnie przekonał ich, że są chrześcijanami i że należą do religii natury chrześcijańskiej. A co jest najgorsze w tym wszystkim, że jest wciąż cała masa nowo narodzonych prawdziwie osób z łaski przez wiarę usprawiedliwionych na wieki, którzy następnie również zostali przekonani, że w związku z tym. Po swojej śmierci w niebie w życiu wiecznym mają prawo się pewnych rzeczy spodziewać, ale tutaj muszą funkcjonować jakby chrześcijaństwo właśnie było jedną z wielu religii lepszą, z lepszą etyką z głębszym rozumieniem moralności, z lepszym Bogiem. Albo nie rozumiecie, o co mi chodzi? Z jedyną religią, której Bóg się wcielił i umarł, i zmartwychwstał. Jakby wiecie, jest masę takich rzeczy, które naprawdę Diabeł się z nimi, zgadza i mówi, Hej, serio, tak, to są to powoduje, że chrześcijaństwo jest wyjątkowe, że jest wyjątkową religią, religią na tle innych religii. Sęk tylko w tym, że fałszywa teza jest zawarta, w tym w tej niby pochwale Przecież jest, to nie jest żadną religią. Dlaczego? Dlatego, że to, na czym się zasadzają wszystkie inne religie. W chrześcijaństwie nie ma miejsca w powiecie. Oczywiście ktoś powie ta jasne chrześcijaństwo kompletnie zasadza się na łasce, która pochodzi od Boga, a nie na uczynkach ludzi. My nie możemy niczego dla siebie zrobić. Nie my nie możemy niczego dla siebie zrobić. No to moje pytanie brzmi to, czemu w takim razie tak wielu chrześcijan cały czas coś próbuje robić, przekonywać Boga, żeby coś dostać, przekonywać Boga, żeby im przebaczył? Jakby rozumiecie, jakby to wszystko nie było załatwione na krzyżu? Otóż. Trwać to będzie tak długo, jak długo ty siostro. Jak długo ty bracie jako chrześcijanin, jako chrześcijanka nie pojmiesz? Że jesteś nowym stworzeniem i że wszystko i że i że wynika.
Na to z autentycznego nowego stworzenia, którego Bóg dokonał przez Jezusa. Na krzyżu zaczął go tam dokonywać, a potwierdził w jego zmartwychwstaniu. Rozumiesz? I dopóki nie zrozumiesz, że funkcj. No wiemy w pewnej starej rzeczywistości, ale w której przebłysk nowej jest znacznie bardziej stara się rozpada, rozumiesz? A nowa się coraz bardziej umacnia. Paweł napisze, my żyjemy w skorupie zewnętrznego człowieka, który niszczeje i kiedyś umrze. I to będzie tyle. To jest koniec, ale wewnętrzny coraz bardziej się umacnia. Teraz widzisz sęk w tym, że albo chcesz żyć według zasad, którymi żyje człowiek zewnętrzny, więc wtedy musisz być osobą religijną, nieważne co wiesz intelektualnie na temat nowego przymierza albo zaczynasz rozumieć jaką masz naturę jako człowiek wewnętrzny i wtedy nie rozumiejąc zasady. Ale doświadczając bycia tym człowiekiem wewnętrznym i duchowym funkcjonujesz. Według kompletnie innych reguł o K. Które w dodatku są mocniejsze od reguł tego świata, od reguł człowieka zewnętrznego, więc jeżeli zaczniesz według nich wewnętrznych żyć, wówczas te wszystkie rzeczy te obietnice tych w tych 8 punktach wymienione przeze mnie wykładzie odcinku numer Zero staną się rzeczy rozumiesz nagle do ciebie dotrze, że ty nie musisz niczego osiągać, żeby robić, żeby osiągnąć te punkty. Po prostu zobaczysz, że to jest twoja rzeczywistość, bo ona tak została stworzona dla nowego stworzenia. Naszym jedynym zadaniem jest wreszcie, jak w liście do Hebrajczyków Paweł pisze w czwartym Rozdziale. Uczynić drobny, intensywny, ale drobny wysiłek po to, żeby se wreszcie odpocząć i żeby wreszcie przestać odpocząć od swoich uczynków, a żeby wreszcie pozwolić Bożym Uczynkom w naszym życiu działać w momencie, kiedy po prostu zdasz sobie sprawę, że jesteś nowym stworzeniem i raz na zawsze powiesz nie. Sprzeciwiam się raz na zawsze. Jakimkolwiek kompromisom ze starym człowiekiem z człowiekiem zewnętrznym, postanowisz, że albo Żyjesz jako wewnętrzna, albo w ogóle nie żyjesz wówczas życie nowego stworzenia zacznie przez ciebie przepływać, a rzeczywistość nowego stworzenia zaczniecie otaczać, bo wreszcie zaczniesz ją widzieć. Czy rozumiecie o czym? O czym mówię dla mnie zrozum. Nie tego tematu, ale takie dogłębne przeżycie go w duchu świętym. I dlatego dziś fillm modlicie będziemy na końcu tego tego wykładu, ale teraz do Duch Święty wie, że ja go o to proszę. Fills, każdy z nas potrzebuje w swoim życiu poza doświadczeniem nowego Narodzenia, także dość tego doświadczenia, przebudzenia się w duchu. Do to jest to, o czym Paweł się dwukrotnie modli w liście do Fian o o to, abyśmy otrzymali ducha Poznania, ducha, mądrości i Poznania Boga w nas i jego mocy w nas. Abyśmy poznali całą długość, szerokość głębokość, wysokość. Pamiętacie to tak? Poznali miłość Chrystusa, ale która już jest w nas, bo wtedy my zobaczymy siebie w zupełnie innym świetle. To jest takie, wiecie, ja mam zawsze jak ktoś mnie pyta, ale o co ci w ogóle Fabian chodzi? Jest taka scena w matrixie filmie Matrix w pierwszej części jak ktoś jeszcze tego filmu nie oglądał z jakiś powodów, to uwaga spojler niech teraz zasłonił uszy i niech nie słucha o czym mówię, bo to już jest na końcu tego filmu. Tak. Jest tam tak główny bohater? On ginie w pewnym momencie tam przedstawiciele matrixa, czyli mówiąc metaforycznie starego świata symulacji, w której rządzi pseudo trójca agent Smith. Czyli obraz diabła albo też jak ktoś woli trój osobowego antychrysta. W pewnym momencie Agent Mib zabija głównego bohatera, który nie bez przyczyny nazywa się neo, czyli nowy K. Oni go zabijają, ale prawdziwa trójca, czyli dziewczyna, która kocha pana o imieniu Noe ona, ma na imię trójca przyjemny typie języku angielskim oznacza tylko i wyłącznie trójce święcą oznacza tylko i wyłącznie chrześcijańską trójcę. To nie jest dowolna trójca. Ten wyraz jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla chrześcijańskiej TRÓJCY. Tak więc dziewczyna o imieniu trójca go całuje i co się dzieje? Mimo że neo umarł, to de facto zmartwychwstaje nie uznajmy to za metaforę nowego Narodzenia nikogo w tym filmie inni się dopatrują gdzie indziej nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że kiedy on doświadcza realnie powstania z martwych, to za chwilę doświadcza czego Tego, że on autentycznie do niego dociera, coś, co od początku rozumiał, oni mu to wszyscy tłumaczyli, że to jest symulacja. To jest coś tam. Musisz tylko w swoim. Musisz zacząć wierzyć, musisz zacząć coś tam widzieć, ale rozumiecie, on przestaje myśleć o tym, że wierzy on przestaje sam siebie przekonywać, że widzi tylko po prostu, ponieważ już wszystko stracił i jest jednak został przywrócony do życia. Wówczas, co zaczyna widzieć, jest tam ta genialna scena, w której pojawia się 3 agentów na raz z jednym miał problem, żeby walczyć, a co dopiero z 3 oni wszyscy wyciągają pistolety i zaczynają do niego strzelać. Nie wiem, czy ktoś widzieliście i teraz to jest dokładnie rozumiecie? Moment dotarcia nowonarodzonej osoby. Dla mnie to jest genialny tego obraz tak metafora zrozumienia co to jest nowe stworzenie, bo on nagle przestaje się szarpać, przestaje walczyć, przestaje uciekać, przestaje atakować, przestaje robić cokolwiek. Nie wiem czy pamiętacie staje bokiem, wyciąga rękę i po prostu zatrzymuje wszystki. Wszystkie rozżarzone pociski złego w powietrzu i one stają w powietrzu przed nim tak po czym jednym gestem, co powoduje, że spadają te pociski na Ziemię koniec nie, następnie on się rzuca i to on atakuje, ale bez żadnego wysiłku wszystkich agentów smithów naraz, którzy tam, którzy go atakują, więc dokładnie bez żadnego wysiłku. Dlaczego Ponieważ jak nam to reżyserowie obecnie już reżyserki pokazują nam wtedy to byli jeszcze bracia wachowscy. Tak więc jakby chyba mogę tak to opowiedzieć, bo teraz to już są ponoć siostry. W każdym razie nie wiem. Nie chce nikogo teraz urazić, ale chodzi mi o to, że wtedy bracia wachowscy tak to pokazali, że dlaczego on nie wykonuje żadnego wysiłku, ponieważ on nie widzi tego, co my do tej pory widzieliśmy, co wyglądało jak prawdziwa rzeczywistość, ale widzi KOD widzi, jak ten kod działa i on wie, że to jest tylko symulacja. To jest nawet nie gra. To to to coś nie ma na niego wpływu, ponieważ on jest świadomy, wolny, swobodny, zupełnie inaczej zrobiony. Czy to jest jasne, dzisiejszy temat? Koń Przepraszam, że robię taki wiecie długi wstęp, a miało być niby krótko, ale Jeszcze raz chcę zazna położyć. Wiecie na wadze. Jak to jest ciężkie, jak to jest istotne, nie żebyśmy sobie tego nie zle lekce. Ważyli, ale żebyśmy, żebyśmy pozwolili grawitacji ciężarowi wadze tego tematu nas przycisnąć, docisnąć do tego stopnia, żeby nasz zewnętrzny człowiek zaczął naprawdę kruszyć i pękać, a wewnętrzny mógł być uwolniony o K. Teraz kochani. Wiele osób, nawet jakbyśmy poruszali temat nowego stworzenia i jak się wejdzie na stronę tajemnyplan.pl, zakładkę tematy i tam sobie wpiszesz nowe stworzenie. Zapewne znajdziesz sporo miejsc, w których tam będą odnośniki. Nie wiem, ile ich konkretnie będzie, ale znajdziesz sporo miejsc, w ramach których ja już kiedyś wykładałem temat nowego stworzenia o Ki po tamtych wykładach wciąż ludzie mówili Fabian, ale jakby mało jest w Biblii tego nowego stworzenia. Owszem, były myśmy się stricte dogłębnie tematem natury nowego stworzenia aż tak bardzo nie zajmowali, mimo że sporo powiedzieliśmy, owszem, miejsc. Których wprost jest powiedziane nowe stworzenie i pada to hasło jest niewiele, ale miejsc, w których jest opisany akt fakt i natura nowego stworzenia jest mnóstwo. Teraz kochani najważniejsze jest, aby zrozumieć, jak nowe stworzenie, a więc to, co Jezus de facto wramach w samym centrum ukończenia dzieła na krzyżu swojego dzieła to co Jezus zrobi na Ziemi, jak to jest zapowiedziane w Biblii jeszcze przed nowym testamentem starym Przymierzu o Ki, zwłaszcza jak to jest zapowiedziane. W osobie baranka Bożego. Pamiętacie w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że Jan stanął naprzeciwko Jezusa i powiedział dwukrotnie zaświadczył o to baranek boży. Zadaliśmy sobie pytanie, jaki baranek on powiedział? Baranek, który gładzi grzech świata, ale on to mówił nie do chrześcijan, tylko do Żydów, których skojarzenie mogło być jakie? Jeżeli to jest baranek, to jest baranek paschalny. Pamiętacie? Ja powiedziałem, a jeżeli to jest baranek paschalny, to czemu to musiał być wstrząs, bo baranek paschalny nie zajmował się, nie był ofiarą za grzeszną, nie był składany w ofierze za grzechy czyjekolwiek o K, więc jak ten baranek gładzi jakikolwiek grzech Skoro nie jest ofiarą za grzeszną, jak Jezus miałby gładzić grzech, nie będąc ofiarą. On jest też tak, że ofiarą za grzeszną na krzyżu tak, ale innego rodzaju niż wszystkie do tej pory składane. Dlatego, że te miały starą naturę, musiało być w kółku składane. On dlatego, że zrobił to w zupełnie nowy sposób, dlatego zrobił to raz i wystarczy na wieki dla tych, którzy te ofiary przejmą, o czym mówi między innymi list do hebrajczyków. Ale nie tylko. Dlaczego tak jest? Dlaczego jego ofiara jest inna? Dlaczego on jest innym barankiem paschalnym? Dlaczego? Dlaczego to wypełnienie? Jest wypełnieniem takim, że zostało zapowiedziane, ale było kompletnie nie do pomyślenia, dopóki się nie stało, ponieważ nikt nie myślał, mimo że cały stary Testament o tym wręcz krzyczał proroczo, ale nikt nie myślał, że to może być tak dosłowne. Mianowicie, że zgładzenie rzeczy, które istniały do tej pory i pojawienie się innych rzeczy, które nie istniały, będzie miało miejsce dosłownie jako nowe stworzenie. Kapujecie Jezus nie niszczy grzechu, tak jak jak jak w różnych religiach się ludziom tłumaczy, że zgładzą grzech jakieś ofiary. Tak Ill, Idź i odpraw pokutę. Odmów takie i takie modlitwy złóż ofiarę z takiego i takiego zwierzęcia przelej krew takiego i takiego zwierzęcia daj na mszę. Idź na nabożeństwo. Idź do świątyni, takiej czy innej pokłoń się takiemu czy innemu bożkowi poproś o wstawiennictwo taką czy inną świętą czy takiego czy innego Boga i tak dalej i tak dalej rozumiecie chrześcijanie też podobne rzeczy robią nawet biblijnie wierzący chrześcijanie jak coś zrobią, zaczynają pokutować przed Bogiem, zachowywać się jakby nadal swoim działaniem rozumiecie o co mi idzie? Starotestamentowy do de facto religijny, ogólnie religijnym, jakby teraz mieli coś załatwiać, jakby nie dzieło krzyża nie było dokonane i jakby nie było nowego stworzenia i jakby oni nie byli częścią nowego stworzenia. Powiedziałam zupełnie inaczej przez to, co Jezus Jezus jest barankiem, zapowiedzianym jako stworzyciel. Rozumiecie, dlaczego to jest dziwne, najbardziej powszechna w rozumieniu izraelity ofiara najbiedniejsze, najbardziej pokorne, tak zwane płaczące zwierzę, bo rozumiecie, że oni często pokazywali, są wydaje mi się, że to jest jakieś tam fizycznie, wręcz takie doświadczenie, że zabijane owce czy czy barany, że jakby wydaje się, że płaczą, czy coś takiego, że że to jest takie, wiecie bezbronne, milczące zwierzę, które się poddaje, jest wiecie Najpopularniejsze z pokornych, najsłabsze ze słabych niby ma rogi, ale nikt się tych rogów nie boi. To zwierzę, jak miałoby symbolizować zwycięstwo lwa? Co więcej, jak miałoby symbolizować nie tylko lwa judy tak, ale szlocha zapowiadanego Mesjasza, który będzie królem całego świata. A co jeszcze więc jak to zwierzę miałoby zapowiadać? Stwórcę, który się wcielił, żeby jako człowiek de facto czy przez swoją ludzką postać dokonać stworzenia jeszcze potężniejszego niż stworzenie świata opisane w księdze rodzaju w ciągu 6 dni w ramach, po których siódmego dnia odpoczął, rozumiecie co baranek? Ale kiedy Jan mówią sam, nawet tego do końca nie rozumiem, ale kiedy on mówi, to jest baranek Boże pascha ostatnio na tym skończyliśmy, który gładzi grzech całego świata, nawet nie wie, że mówi, że zgładzenie nie polega na tym, że on odpłaca Bogu, żeby powstrzymać jego gniew, ale że on ani hilux. Samo źródło grzechu także nigdy wie ono wygaśnie. Rozumiecie w pewnym momencie? Wszystkie grzechy zmazuje, jakby nigdy nie istniały źródło grzechu niszczy, jakby nigdy się w naturze ludzkiej nie zakorzeniło, ale dla pewności wszystkich, którzy do tej pory podlegali grzechowi. Co robi? Stwarza absolutnie na nowo jako ludzi, którzy nie mają nawet historii grzechów w swoim życiu historii śmierci stwarza ich jako żyjących, tak, aby nigdy nie zaznali smaku śmierci. Pamiętacie te wszystkie cytaty, które do tej pory przy wołaliśmy? Jeżeli czytamy uważnie zapowiedzi zawarte prorocze w opisie paschy, wówczas zaczynamy rozumieć. I rzeczywiście przecież cała pascha była mową o nowym stworzeniu i dlatego my dzisiaj ja dzisiaj chcę pokazać, jak to wyglądało w starym przymierzu. Dlaczego do tej pory te nasze spotkania? Parę wątków po rozwiązywały, ale głównie co robimy, dajemy sobie pożywkę, że tak powiem do indywidualnego studium. Jeżeli ktoś z was chce wejść głębiej, wtedy pamiętajcie o tekstach, które dzisiaj przywołam o faktach, które dzisiaj Hill przywołam, które mam wrażenie, że są w chrześcijaństwie.
Bardzo mało znane albo w ogóle nieznane. W niektórych kręgach, a powinny dla nas dla nas być oczywiste. Dlaczego? Ponieważ kiedy nowe przymierze mówi nowe stworzenie, kiedy mówi pascha, kiedy mówi, że coś jest przaśny i tak dalej i tak dalej odwołuje się. Kapujecie do ogromnego. Zbioru tekstów w starym Przymierzu, które nowy Testament czy autor nowo testamentowy zakłada, że ty znasz i dlatego nie musi nic tłumaczyć, więc dzisiaj przyjrzymy się, czemu, kiedy słowo Boże mówi baranek, jest stworzycielem. Na przykład w księdze Objawienia. Dlaczego Jan nie musi niczego tłumaczyć? Ale żebyście zrozumieli o co mi chodzi, to tylko szybciutko księgę Objawienia sobie Otwórzmy. Zobaczcie w księdze Objawienia. Mówiliśmy to ostatnio, ale powiedzmy to sobie Jeszcze raz. Tak w księdze Objawienia ostatniej księdze całej Biblii Jezus, wiadomo, że jest jezusem przedstawia się jako Jezus i tak dalej jest przedstawiany, ale nadal jego główny tytuł jest też przedstawiony jako lew judy jako jako lew zwycięski lew z pokolenia judy amen. Amen. Ale jego najważniejsze imię, tytuł, godność, tożsamość. To jest baranek po prostu do tego stopnia, że pamiętacie Jan jeszcze jednym z jakby nie wziął wyrazu baranek, którym się normalnie cała reszta nowego przymierza po grecku posługuje, ale wziął to z tego swojego specjalnego arjona, którego tutaj zastosował. Tak. Więc kochani księga Objawienia piąty rozdział w piątym rozdziale w Szóstym wersecie, zaraz po wołaniu jednego ze starszych piąty rozdział w piątym Wersecie jeden ze starszych mówi, jak Jan tam płacze i mówi, No to wszyscy jesteśmy zgubieni, on do niego mówi nie płacz. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Tak on się więc rozgląda, gdzie stoi ten lew i mówi w szóstym wersecie i zobaczyłem auto między tronem i 4 stworzeniami i między starszymi stał baranek jakby zabity no ale my wiemy, że bo bo jakby zabity dlaczego? Bo nie ma w sobie krwi, bo ją wylał do ostatniej kropli, bo mimo że zmartwychwstał Ma przebite ręce, ma przebite nogi, ma przebity bok, zostawił sobie ślady po po krzyżu. Tak więc baranek jakby zabity, ale który żyje, który ma 7 rogów, siedmioro oczu, które są 7 duchami Boga posłany mi na całą. Na ziemię to jest Duch Święty, którego on wylał, kiedy krzy kiedy krzyknął na krzyżu wykonało się, a Jan mówi, że Duch został wtedy wylany na cały świat. Amen i teraz kochani i teraz kochani w dwunastym i w trzynastym wersecie tenże baranek, mimo że wyraźnie nie jest Bogiem, ojcem jest uczczony jako Bóg tenże sam bo jest drugą osobą Trójcy. Wszyscy tam w niebie rozpoznają go i mówią dwunasty, trzynasty werset godzien jest ten baranek zabity wziąć teraz moc i bogactwo i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I zauważcie, a wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi. Dlaczego to jest bardzo istotne to, co tu czytamy. Ponieważ wszelkie stworzenie nie może tego powiedzieć jakiemuś stworzeniu spośród siebie, to co to stworzenie mówi jest potwierdzeniem, że właśnie mówi coś o swoim stwórcy. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na Ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest. Słyszałem, jak mówiło, zasiadając temu na tronie i barankowi błogosławieństwo i Cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Rozumiecie, że od początku w piątym rozdziale, kiedy baranek wchodzi na scenę, że się tak po że się tak wyrażę w księdze Objawienia od razu wchodzi uczczony jako Stwórca ten, przez którego jak w innym miejscu powie Biblia i dla którego wszystko zostało stworzone? Czy to jest jasne, czy to jest jasne? I teraz kochani tenże Baranek, Bóg i baranek mówią na samym końcu Księgi Objawienia w dwudziestym pierwszym rozdziale. Mamy tam powiedziane, że przyjdzie wreszcie taki czas. To jest dwudziesty pierwszy rozdział czwarty i piąty werset. Kiedy Bóg otrze wszelką łzę z tych wszystkich ludzi, którzy dali mu się zbawić, tak Bóg otrze wszelką ze z ich oczu i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu. Nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Czy to widzicie? Tak dlaczego? Bo to te rzeczy śmierć smu. Krzyk ból, czyli całe cierpienie, jest związane z tak zwanymi pierwszymi rzeczami amen, a ten, który jest stworzycielem zasiadający na tronie, ale no wiemy, że zasiada na tronie Bóg i baranek tak w kółko, bo ostatni w dwudziestym, pierwszym dwudziestym drugim rozdziale nadal o tym czy damy ten, który zasiada na tronie, mówi o to wszystko czy nie nowe? Jest tak wszystko. Wszystko. Tylko rozumiecie, jaki jest wyjątek od wszystko nie ma wszystko znaczy wszystko, wszystko stare przeminęło, a wszystko czy nie nowe, kochani. Dlaczego to jest istotne dla bo masa ludzi, jak słyszę o nowym stworzeniu mówią, tu jest nowe stworzenie, to jest może tysiącletnie królestwo, no ale nie, bo tam jeszcze będzie o jeden ostatni bunt szatana pod koniec Tysiącletniego Królestwa, więc to musi być nawet po 1000 letnim Królestwie po sądzie białego tronu. Owszem, pełna manifestacja kompletna, bezwarunkowa nowego stworzenia będzie miała wtedy miejsce, ale wiecie co? W piątym rozdziale drugiego listu do koryntian czytamy. W siedemnastym wersecie. Że jeżeli ktoś jest w chrystusie, już jest nowym stworzeniem dookoła siebie, nie ma nowego stworzenia. Czy to jest jasne? Tak ludzie umierają, coś im się tam dzieje, cierpią, wierzą w różne rzeczy i tak, ale jeżeli jesteś w chrystusie, jesteś nowym stworzeniem, a wówczas zwróć uwagę dla ciebie coś jesteś nowym stworzeniem, co się dzieje już to co stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe Jeszcze raz zwróćcie uwagę net zwłaszcza ci, którzy znają język grecki. Tak więc jeżeli ktoś kiedy teraz jest w chrystusie, już jest nowym stworzeniem, popatrzcie, mamy tutaj, widzicie, że wyraz jest i jest Jest dodany tak w UB g jest Napisany pochyłym pochyłą czcionką. Jeżeli więc ktoś jest w chrystusie, nowym jest stworzeniem, widzicie to? Kochani. Gramatyka pozwala nam przetłumaczyć to zdanie w następujący sposób. Tak więc jeżeli ktoś jest w chrystusie nowym stał się stworzeniem. Rozumiecie o co mi idzie? Teraz jesteś w chrystusie, co jest dowodem na to, że stałeś się, czy stałaś się nowym stworzeniem? A to oznacza, że wszystko to, co stare już przeminęło. Natomiast wszystko w twoim życiu stało się tym, czym będzie nowem. Wszystko to, co będzie nowe dopiero dla innych po tysiącletnim Królestwie dla ciebie już masz do tego wszystkiego, co nowe ty masz dostęp. Wszystko stało się rzeczą nową. Rozumiecie, o co mi idzie na nowe stworzenie? Nie prosi o rzeczy. Które wiesz, o co mi idzie, my się często zachowujemy, jakbyśmy byli na Marsie albo na Księżycu jako chrześcijanie. Nowa rzeczywistość, w której będzie świeże powietrze. Rozumiecie? My się zachowujemy, jakbyśmy byli. Będzie do o jak już film “To to będzie dobry Cytat, seksmisja bardzo dobre miejsce na głoszenie Biblii o K jedna znowu jedna z ostatnich scen w seksmisji. Nie wiem czy pamiętacie to oni tam wychodzą na na powietrze w skafandrach no bo informacja jest, że tu zginiecie umrzecie trzeba żyć pod ziemią i tam inne te historie tak jeden widzi tam zdaje się że bocian leci czy coś takiego i mówi no to ja on może to my też możemy iść dopiero wtedy Zdejm wiesz, świeże powietrze normalnie rośliny rosną, jest tlen można oddychać i my się zachowujemy rozumiecie mając będąc nowym stworzeniem my decydujemy o tym czy chcemy chodzić w głupim skafandrze I udawać, że dalej ziemia jest ziemią lub też zrozumiecie. Możemy zdjąć, popatrzeć na innych wyziew, ale my jesteśmy nowym stworzeniem. Zrozumiecie? Jeżeli jesteś w skafandrze i kończy ci się tlen w skafandrze, wiesz co to znaczy musisz iść, by handlować trochę tlenu od kogoś zapłacić za ten tlen również zdobyć tego ukraść gdzieś albo skończycie się tlen i umrzesz. W momencie, kiedy zdejmujesz ten skafander, wtedy mówisz, Hej, normalnie mogę, nie muszę się w ogóle tym zajmować. Przecież chrześcijanie są ludźmi, którzy zamiast żyć. W świeżym powietrzu nowości Królestwa cały czas proszą się o tę nowość i dostają ją od różnych sprzedawców. Fałszywy tlen w fałszywych butelkach za nieprawdopodobne pieniądze za nieprawdopodobne kwoty za nieprawdopodobne ceny, bo to niekoniecznie są zawsze pieniądze. Tak rzeczy, które my płacimy swoim życiem, żeby dostać coś, co rozumiecie, wystarczy po prostu zdjąć. Wreszcie ten ten hełm i skafander starej religii i starego religijnego myślenia, żeby stwierdzić, że ja Jestem nowym stworzeniem i dookoła mnie wszystko jest już nowe. W jaki sposób? Możesz studiować ten temat i kiedy Biblia mówi nowe stworzenie, a fillm w jaki sposób? Zwłaszcza kiedy mówimy baranek pascha. Rozumiecie, że baranek jest paschą, a Paska jest barankiem? To tego nie rozumie. Do ostatniego do ostatniego wykładu odsyłam. No ale tu wszyscy dobra z wyjątkiem Michała, ale to wszyscy byli na na poprzednim wy. Kładzie, więc rozumiecie, przyglądamy się samemu barankowi. Widzicie ten baranek tutaj jest stworzycielem tak, ale cała pascha ten baranek to jest baranek paschalny, więc musimy się przyjrzeć całej patrze, gdzie niby tam są te zapowiedzi kompletnej nowości. Otwórzmy sobie kochani, no bo teraz już pamiętacie tak po poprzednim wykładzie wszyscy byli z wyjątkiem Michała, który jest zwolniony, nie musi wiedzieć, ale cała reszta natychmiast zakrzyknie. W jakiej księdze mamy opisaną paschę po raz pierwszy w księdze wyjścia? Dzięki za odpowiedzi, ale to jest o nie nie nie przepytuje o k księga wyjścia. Dwunasty rozdział tak tam pan mówi mojżeszowi, a przez niego izraelitą. Jak mają obchodzić Paschę? Mamy to. Kochani, kiedy czytamy opis, pasuje tam ludzi interesują wiecie chleby przaśne baranek, że jak oni mają go jeść gorzkie zioła wszystkie historie chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, która zanim te wszystkie rzeczy są opisane, pojawia się tu i spada jak bomba na Izraela, mianowicie dwunasty. Czy rozdział zaraz w pierwszym zdaniu Bóg zrzuca bombę na Izraela? Tak pierwszy werset mówi jahwe powiedział jeszcze do Mojżesza i Aarona w ziemi Egiptu, ale pierwsze zdanie jest w drugim wersecie i co on mu mówi? Pascha jest tak istotna, że od tej pory przesuwamy kalendarz o 7 miesięcy i to będzie pierwszy miesiąc całego roku. Zmieniamy rachubę całego czasu, rozumiecie? No normalnie to jest takie, ale zaraz jak co to jest zapowiedź? Każdy, kto czyta Biblię to rozumie. Jak jest opisane stworzenie, że wiecie, że ono jest związane z porządkiem kosmicznym? Słońce księżyc są od tego, aby zaznaczać czasy pory i chwilę. Pamiętacie to w związku z tym i one wyznaczają jaki jest miesiąc, kiedy pan mówi nie. Pascha wyznacza nowy, kompletnie kalendarz. Nowy czas dla tych, którzy będą żyć dzięki patrze, to jest początek wszystkiego. Popatrzcie powiedzcie całemu ten miesiąc drugi werset dwunastego rozdziału pan mówi będzie dla was początkiem miesięcy i oczywiście każdy hebrajska wam powie. No chodzi o to, że będzie pierwszym miesiącem w roku. Nie.
Niemniej zwróćcie uwagę. Że sprytnie język hebrajski jest genialny pod tym względem. Oczywiście, że w roku, ale pan tu nie powiedział, że w roku to jest jasne, że w roku aż dopóki nie zrozumiesz, że ktoś. Kochani mówiąc krótko, jeżeli ty przejmujesz życie od baranka. Rozumiesz, patrzysz na Jezusa Ukrzyżowanego, który zmartwychwstał i powiedział, czy ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem i mówisz to, to ja nie chcę więcej swojego życia. Ja chcę życie od ciebie, a mówi, bo ja mam życie dla ciebie, tylko mi uwierz w momencie, kiedy my ty mu wierzysz, rozumiesz, to są twoje urodziny. To je urodziny. Również moje urodziny nie są, nie są w siedemdziesiątym trzecim roku. Powiecie, ja się urodziłem dokładnie wtedy, kiedy ty się urodziłeś, czy kiedy się urodziłaś my. Nowe stworzenie, urodziliśmy się na krzyżu, wcale nie dwudziestym drugim, który wiemy, że jest wołaniem Jezusa z krzyża. On mówi, że ujrzy nowe rozumiecie, nadchodzi jego nowe pokolenie o K Izajasz zapowiada, że on, kiedy odda życie, co ujrzy swoje potomstwo, tak on w liście do hebrajczyków, który nam opisuje w drugim rozdziale, jak rozmawia z ojcem, tak, że dostał CIA. Pamiętacie, że ill nie wstydzi nazywać się nas braćmi? Tak jednocześnie przychodzi do ojca i co mówi o to ja i moje dzieci. Rozumiecie my w tym sensie jesteśmy jego dzieckiem. W jakim sensie dosłownie Ewa? Jest żoną, ale najpierw jest dzieckiem Adama. On jej nie urodził tak, ale z drugiej strony no urodził ją jeden jedyny naprawdę facet, który biologicznie urodził kobietę w ogóle, który cokolwiek urodził biologicznie. W jaki sposób Bóg wyjął Ewę, wyjął kobietę z boku Adama, wyjął dosłownie ją z jego ciała i z kawałka tego ciała stworzył drugiego człowieka. Ten drugi człowiek. Ta kobieta stała się żoną Adama, tak o tym mówi dokładnie list do Efezjan w piątym rozdziale, kiedy mówi, że opowiadam Paweł Pram, pamiętacie, pisze, Mówię do Was o małżeństwie, ale małżeństwu to jest co inne małżeństwo jest proroctwem. Jest tajemnicą związku między Mesjaszem, synem Bożym Chrystusem a Kościołem, który jest jego żoną, który jest jego małżonką, który jest jego oblubienicą, który jest jak on jest nowym Adamem Jezus. Tak cały kościół jest nową ewą, która jest wyjęta z boku śpiącego Adama. Śpiący Adam naprawdę spał nasz nowy Adam Usnął na krzyżu, ale wiemy, że po 3 dniach i po 3 nocach się obudził. Amen. Zrozumiecie o co idzie? To jest nowy, to jest początek dla ciebie wszystkich miesięcy. Jeżeli my mówimy, że my będziemy żyć na wieki wieków. I to się nigdy nie skończy to, no to się nigdy nie skończy, ale wiemy, kiedy się zaczęło życie na wieki wieków dla wszystkich ludzi zaczyna się na krzyżu. Rozumiecie dla wszystkich ludzi? Teraz jest tylko pytanie, czy chcą na wieki wieków żyć z tym, który dla nich umarł i który zmartwychwstał i żyje. Czy z nim nie chcą żyć? Ale on umarł za wszystkich ludzi i dlatego ludzie w piekle też będą mieli życie wieczne. Rozumiecie o co idzie? Na tym polega cały wybór, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, a w nowym przymierzu to jest proste. O to pokazuje ci syna Bożego, pan Jezus mówi w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, Kiedy będę wyżej jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni Tak syn człowieczy będzie wywyższony, aby przyciągnąć wszystkich do siebie. Tak i teraz wybór to on nie musi tłumaczyć. Wiadomo, że to jest życie wieczne. Wiadomo, że to jest szczęście wieczne i tu wybór to nie jest rozumiecie wybór, a więc teraz wypełnienia i przekazania 613 do końca życia i może jak ci się jakimś cudem uda to wtedy Bóg nie jest proste. Uwierz w to co on dla ciebie zrobił uwierz jemu, a wówczas dostaniesz to z miejsca, gdyż łaska przychodzi przez wiarę nie z żadnego uczynku przez wiarę twojego serca, zanim cokolwiek uczynisz przy pomocy swojego ciała, jakimkolwiek odruchem, a my więc popatrzcie pan tutaj powiedział ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy my wiemy, że miesiąc Awiw czyli miesiąc Nissan Do tego momentu był miesiącem siódmym. Okej, od tego momentu staje się miesiącem pierwszym, więc nie ma dziwne, że już księga kapłańska na przykład, czyli dwudziesty trzeci. Rozdział księgi kapłańskiej piąty werset mówi w pierwszym miesiącu czternastego dnia tego miesiąca o zmierzchu jest pascha. Pana widzicie? To tu już nie ma informacji, że po prostu księga kapłańska jest napisana później, kiedy już istnieje stan kapłański czy kasta kapłańska, jakbyśmy powiedzieli i widać, że oni naprawdę zmienili kalendarz? Nie niektórzy. Jest parę takich sekt judaizmu jących, czy nawet w judaizmie samym, że oni mówią, że nie oni tak naprawdę nie zmienili kalendarza, bo inaczej oni by tu zaznaczyli, że ten pierwszy miesiąc to jest siódmy miesiąc, który stał się pierwszym, ale tak naprawdę oni mieć jakieś mieszanie, żeby się pascha gdzieś przeniosła, że że coś tam, więc żebyśmy mieli jasność księga powtórzonego prawa, która powtarza po księdze wyjścia po księdze Kapłańskiej i po księdze liczb, czyli piąta mojżeszowa, co mówi. Że oczywiście ona powtarza po księdze Kapłańskiej, czyli po księdze trzeciej mojżeszowej, gdzie jest powiedziane w pierwszym miesiącu, co jest pierwszym miesiącem szesnasty rozdział piątej mojżeszowej, czyli księgi powtórzonego prawa. Pierwszy werset przestrzegaj miesiąca, a wiw i obchodzić Paschę dla jahwe swojego Boga, ponieważ w miesiącu a wiw Jahwe Twój Bóg wyprowadził Cię w nocy z Egiptu, więc miesiąc a wiw który do tej pory był siódmym, staje się pierwszym. Dziękuję za uwagę. Rozumiecie? To jest pierwsze. I my doświadczymy, rozumiecie? To jest zapowiedź tego, że zmienią się czasy pory chwile zwróćcie uwagę za każdym razem jak pan Jezus mówi i my mamy tłumaczenie w Biblii. Na przykład ja Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Ja Jestem z wami przez wszystkie dni o k czy w innych miejscach Koniec świata wszędzie prawie, gdzie w nowym testamencie znajdziesz termin Koniec świata, jak się wczytasz w język grecki, co się okaże, że tam nie ma w ogóle słowa świat, tylko jest tam słowo EON i a więc epoka wiek, a więc Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia tej epoki tego jak jeszcze wciąż liczycie teraz czas, ale wszystko się zmieni. Wszystko absolutnie się zmieni o k kochani drugie. Czyli mamy zapowiedź tego, że zmieni. Skończy się pewien czas i zacznie się nowy czas. Amen. To to nastąpi globalnie. Jak pan Jezus wróci na ziemię, wszystko geografia się zmieni, ale o tym za chwilę tak niemniej rozumiecie. Wtedy czas będzie liczony inaczej, bo nam też będzie płynąć inaczej. Pory roku prawdopodobnie się zmienią. Rozumiecie mnóstwo rzeczy, bo Biblia to wyraźnie zapowiada tak, ale to jest jasna zapowiedź, że nie tylko globalnie zmieni się czas i liczenie czasu i jego rachuba, ale również indywidualnie kto przyjmuje ofiarę baranka, dlatego zmienia się czas. Zwróćcie uwagę, jak wiele rzeczy, no po prostu pomyśl sobie, nie ty się urodziłeś, ty się urodziłaś dokładnie w momencie, kiedy umarł Jezus, dlatego, że on umarł. Twoje narodzin to są nowe narodziny są wynikiem jego śmierci. Tak popatrz na ten temat. Cóż mówi drugi list do koryntian piąty rozdział Spójrz Jeszcze raz w tym kontekście, jeżeli ty naprawdę masz zacząć inaczej liczyć czas i go rozumieć, piąte rozdział drugiego listu do koryntian dwudziesty pierwszy werset co się w tamtym momencie stało Bóg? Tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa za nas uczynił grzechem. Rozumiesz, że jak na czym polega, co robi ten baranek Boży, który gładzi grzech, on go bierze w siebie cały twój i mój grzech i całą przyczyne grzechu staje się nim fizycznie, w momencie, kiedy umiera, to jest koniec grzechu. No i teraz a moje na nowo Narodzenie jest czym, jeżeli ja przejmuję, mówię dobra o K Weź to pani ode mnie wtedy ja się tam rodzę i czym się zobacz on tak zrobił. Jego uczynił grzechem. Po co? Abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością bożą? Zauważ SIEDEMNASTY werset powiedział więc, jeżeli ktoś jest w nim jest w chrystusie, jest nowym stworzeniem. Co to oznacza? To oznacza, że nowe stworzenie jest sprawiedliwością Boga. Czy Bóg kiedykolwiek Zgrzeszył? Czy kiedykolwiek zgrzeszy, Rozumiesz? Stajesz się istotą, której natura nie zna grzechu i dlatego Jan mówi, że kto się narodził na nowo nie grzeszy. Ale ja jeszcze mam problem z tym, to nie to nie jest to nie ty masz problem rozumiesz? Jest pytanie kogo ty chcesz nazywać ja? Na tym polega cały problem. Rozumiesz i teraz, żeby przestawić sobie swoje myślenie, to pamiętaj tak czy Fabian błaszkiewicz urodziny nie będę podawał teraz danych wrażliwych, no nie chciałbym kiedyś i powiedział, żebym przestał gadać, gdzie się urodziłem i którego dnia i jeszcze jaki jest mój numer PESEL i tak dalej. No nieważne, ale urodził lecie czy jest pytanie czy Fabian błaszkiewicz to jest ten gość, który według urzędu stanu cywilnego urodził się w tej i tej miejscowości? Tego i tego dnia rozumiecie i ma taki numer PESEL. Czy to Jestem ja, bo jeżeli tak, to się powinienem wstydzić nadal w momencie brać za te wszystkie rzeczy, które od momentu swojego urodzenia zrobiłem. Rozumiecie o co mi idzie i dalej powinien coś próbować zrobić, wynagrodzić ludziom za to przeciwdziałać i tak dalej i próbować się szarpać, żeby się zbawić. Podziału nadal jest tym ciałem, które wtedy się urodziło. Też w pewnym sensie, ale nieważnie teraz w to wchodził. Czy to Jestem ja, czy też ja? To jest ten człowiek żyjący we mnie, który za Pawłem fillm w duchu świętym powinien powiedzieć już nie, ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Dzisiaj przeczytałem, przypomniało mi się teraz w ramach móje i tam lektury zuchowej. Nawet nie wiem kto to nie pamiętam. Teraz autora tu czytałem, rozumiecie? Pewnie sobie następnym razem przy weźcie mi. Przypomnijcie, żebym to powiedział autora, który bardzo się chciał podzielić. Bardzo ciekawego tłumaczenia takiego w zasadzie nie tłumaczenia, tylko parafrazy Biblii, parę ksiąg biblijnych przetłumaczył, ale tak, żeby na przykład list do Rzymian, żeby było zrozumiałe, co tam jest w środku napisane, więc de facto to była parafraza, ale to nie jest to tłumaczenie De passion, to jest jeszcze coś innego i czytałem jego takie krótkie świadectwo, czemu on to w ogóle zrobił i rozumiecie co mnie uderzyło, bo ktoś mi to tam podesłała, kto mi też nieważne kto mi podesłał, ktoś mi to podesłał, że ten człowiek robi tą parafrazę z punktu widzenia pełnego zrozumienia, czym jest ukończone dzieło krzyża nie, ale teraz uderzyło mnie tam jedno zdanie, on mówi Moja przygoda z biblią, ja byłem przez ileś tam lat on mówi, był synem pastora, wychowywanym wiecie, w chrześcijaństwie biblijnym i tak dalej i mówi, nagle wszystko dla mnie się zmieniło. Kiedy usłyszałem jedno zdanie w duchu. I nie tylko, że wszystko dla mnie się zmieniło, ale ja się przemieniłem. Jakie to było zdanie? On powiedział, dotarło do mnie, że Chrystus nie przyszedł na świat, aby być przykładem dla mnie. On przyszedł na świat, aby być przykładem mnie. Czy czujecie, co się tutaj stało? Jak to co on rozumie, że to nie jest wzorem do naśladowania? On się pojawił, abyś ty w nim naprawdę stała się sobą, abyś ty w nim stał się sobą zauważ, kiedy on się pojawia szałowi na drodze do Damaszku.
Zużycie, co ja mówię? On mówi szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A Szaweł mówię, ale ja cię nie znam prześladował kogo mężczyzn i Kobiety wyznawców tej drogi? Pamiętacie dzieje apostolskie tak mężczyzn i Kobiety i mówi, ja cię nie znam jak jak gdyby mu Jezus powiedział, czemu prześladujesz moich uczniów, to by było, ale zauważ Jezus powiedział, czemu mnie Prześladujesz Zmartwychwstały Jezus nie mówi Pani, ja się nie znam, a mój Jeszcze raz powiedział, znasz mnie i dlatego się ciebie pytam, dlaczego mnie prześladujesz każda kobieta, każdy mężczyzna, który przyjmuje nowe życie w chrystusie, nie żyje już sam, ale żyje życiem syna Bożego. Jakie syn Boży chce mieć w tej osobie syn boży chce się wyrazić Swoim rozumiesz? On może żyć miliardami żyć. Jeżeli on się wcielił w jednego człowieka, to po to, żeby ci pokazać, że on również to słowo może stać się ciałem w tobie, rozumiesz? W ciem w księdze Objawienia. On mówi, że temu, kto zwycięży, da jako jedną z nagród mały biały kamyk, na którym będzie napisane nowe imię i tylko ten, kto je dostaje i ten kto ten kto je daje i ten kto je otrzymuje je znają nikt inny go w ogóle nie rozumiesz, dostaniesz od Boga od Jezusa kamyk z wypisanym nowym imieniem, którego nikt nie zna, tylko ty będziesz rozumieć co ono znaczy i Jezus czy to rozumiesz. Kiedyś jak na ten temat nauczałem, ktoś tam podszedł i powiedział, Fabian, ale to nie jest nowe imię twoje czy moje to jest nowe imię Jezusa, bo później jest powiedziane, że na tym, którego uczynię filarem w świątyni będzie napisane i na szacie będzie Napisany. Pamiętacie moje nowe imię imię nowego Jeruzalem, imię mojego Boga i tak dalej i tak dalej. Pamiętacie te wszystkie rzeczy mówią nowe imię jest imieniem Jezusa. Owszem. Tylko, że jeżeli ja dostanę nowe imię Jezusa, które tylko ja będę znał i Jezus, a i ty dostaniesz nowe imię od Jezusa, które on, imię Jezusa, które będzie zna, Rozumiesz, to znaczy, że twoje imię nowe imię Jezusa będzie innym niż morem. Dlaczego? Ponieważ moje życie jest życiem Chrystusa, ale jest innym życiem Chrystusa niż twoje życie czy czy jest ma to sens, ale teraz gadam Jeszcze raz powtórzę to zdanie, ten powiedział, wszystko się zmieniło. Jego zrozumienie ukończonego dzieła krzyża i nowego stworzenia jako centrum tego dzieła to było dokładnie to zdanie. Chrystus nie przyszedł na ziemię, aby być dla mnie przykładem. Chrystus przyszedł na ziemię, aby być przykładem mnie. Żeby mi pokazać kim ja mogę być i ja chcę tym kimś być rozumiesz? Idziemy dalej. Pamiętaj, popatrz, jeżeli przychodzi do ciebie Diabeł i cię oskarża, a Pamiętasz, a wtedy robiłeś to, a tam zrobiłaś tamto a to a a tu mi obiecałeś coś, a tam obiecałeś komuś coś innego, a tu składałeś śluby a tam przysięgi a tu się modliłeś o to a potem się wycofałeś a i tak dalej i tak dalej a tu zgrzeszyłeś. Twoja rozumiesz i cała walka jak ja mam teraz pokutować, jak ja mam walczyć z mocami zwierzchności niami zła i tak rozumiesz co? Ty rozumiesz, zauważ, co się wtedy dzieje, podchodzi Diabeł i na ile rozumiesz ją. Jeżeli w ogóle pozwolisz, żeby tam jakieś zapisy dłużne coś ci tu ma? Może zaczekaj, ale, ale co? Ale to pomyliłeś jakieś osoby, to jest w ogóle ja kto to jest? Rozumiesz? My się, kiedy rozwijamy, kiedy patrzymy w Chrystusa zmartwychwstałego, pamiętasz to i się wymieniamy z chwały w chwałę my nie patrzymy na swoje odbicie w lustrze, ale my patrzymy jako na swoje odbicie. Na czyje odbicie na jego odbicie? Trzeci rozdział drugiego listu do koryntian, gdzie ja w ogóle co ja miałem tłumaczyć ja w ogóle, ale to jest tak zawsze jak mówię o nowym stworzeniu. Drugi list do Koryntian trzeci rozdział. My osiemnasty werset. My wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą, patrzymy na co na chwałę pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz, jaki jaki widzimy, rozumiesz, bo ty patrzysz na niego, ale wiesz, że to jest jakby twoje odbicie w zwierciadle jakby w lustrze, bo to jest Twoja Natura i wtedy im bardziej ty na niego patrzę, że mówisz, że Hej to nie jest on, to Jestem ja, bo ja Jestem w nim, a on jest we mnie, wówczas ty się przemieniasz i chwała pana staje się twoją chwałą i dlatego my za sprawą ducha pana w ten sposób przemieniam się z chwały w jeszcze większą chwałę. Jasne, ale Jeszcze raz zaczyna się to kiedy wtedy, kiedy baranek paschalny oddał swoje życie, zgładził grzech, wziął całą twoją i moją starą naturę. Po co, aby ciebie i mnie stworzyć, jaką nowe osoby dla dla nich to był początek miesięcy. Dla nas to jest właściwy początek naszego nowego życia. Ja się urodziłem, ja się wiem, ja wiem, gdzie się urodziłem, ja myślę, że to cały Tata, wiecie ta ciąg gota chrześcijan, żeby odwiedzać tak zwaną Ziemię świętą. Są ludzie religijni, którzy tam jadą. Wiecie, no bo trzeba pielgrzymki urządzać, ale duchowi ludzie jadą tam życie. Ja ja sam pamiętam, że najwięcej czasu spędziłem B. W Jerozolimie, bo cała reszta tak zwanej Ziemi Świętej w ogóle nie obchodziła z wyjątkiem studni Jakuba starej samarii, czyli w mieście na blues dzisiaj w Palestynie, ale poza tym chodziliśmy po tych różnych miejscach, tu coś tam wzgórza świątynie, jakieś zdjęcie zawsze trafiałem i nie tylko ja wiele innych osób tam się spotykaliśmy z, zwłaszcza że to jak ja tam byłem, to było święto namiotów i i potem jeszcze trochę dłużej zostałem. Wszyscy się spotykali, gdzie w miejscu nie w bazylice grobu, bo to jest żadna rozumiecie? Żaden grup, ale w miejscu. Dlatego, że one tam są bardzo niedaleko siebie miejscu tam nie można wejść, gdzie najprawdopodobniej miało miejsce ukrzyżowanie pana, bo tam muzułmanie zrobili i cmentarz, ale najwięcej rozumiecie jakby taka grawitacja tam to było to przyciąganie poja. Dziennie się w okolicy golgoty grobu Pańskiego tego ogrodu, gdzie był grup, które pamiętacie Józef ciało Pana Jezusa złożył, gdzie on zmartwychwstał i tak dalej i tak dalej. Dlaczego? To jest miejsca naszych urodzin, to zmiecie z tego. Nic więc, ale to póki co gdzieś tu na Ziemi, jeżeli my się to ja się nie urodziłem, wiecie proszowicach w Krakowie w. W Bielsku Białej ty się nie urodziłeś, nieważne rozumiesz? Myśmy się wszyscy tam urodzili, wyszliśmy z boku Chrystusa. 2, więc mamy początek zupełnie rachuby czasu. Po drugie zauważcie co robi baranek baranek nie jest nie jest ofiarą za grzechy baranek mówi. Przyjdzie taki moment, kiedy wszyscy ludzie doświadczą śmierci. Albo też jej nie doświadczą nigdy jeżeli przyjmą moje rozwiązanie. Spójrzcie baranek Paschalny został po co zabity. Niektórzy mówią po to, żeby był zjedzony, był zjedzony, bo już był zabity, ale w pierwszej kolejności. Po co należało zabić baranka? Otwórzmy, wróćmy sobie do tej księgi wyjścia. To jest niezwykle istotne. Zobaczcie, jaka w tym jest zapowiedź. To jest dwunasty rozdział księgi wyjścia. Tak. Siódmy werset najpierw jak już całe zgromadzenie Izraela w szóstym wersie jest opisane, zabije go pod wieczór tego baranka, siódmy werset potem wezmą z jego krwi i po tropią obawę. Gary i Nadproże domu, w którym będą go spożywać. O K ja już pomijam, że wiecie opis drzwi wejściowych do domów w Egipcie. Wtedy tam starożytnymi archeologia w wielu miejscach to potwierdza de facto my sobie wyobrażamy, wiecie takie drzwi jak my mamy tak wejściowe na jednym zawiasie i tak dalej, ale tam wtedy ze względu na sposób budownictwa i tak dalej wiele z tych drzwi filly. Było wyglądało jak nasza liderka TW naszym logo tajemnego planu tak, czyli miało miało filar w środku i na Górze. Belkę poprzeczną, która trzymała win. Wiele osób mówi, że to w ogóle miało formę krzyża, ale Jeszcze raz nie jest to istotne. Istotne jest, że drzwi wejściowe do twojego domu drzwi wejścia i wyjścia to są drzwi. Otwarte albo zamknięte zaraz o tym mowa tak krwią baranka paschalnego. Czy to jest jasne? Baranek musiał być rozdarty, aby przez jego krew uważajcie na to wolni mogli wyjść i już nigdy nie umrzeć, ale kto nie pokropił swoich drzwi, to jest bardzo istotne, co się wtedy miało stać. Zabicie dwunastej trzynasty werset. Czemu oni mieli kropić te drzwi, ponieważ tej nocy Bóg sam powiedział, przejdę przez ziemię Egiptu i zabije wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu od człowieka aż do zwierzęcia, a nad wszystkimi bogami Egiptu dokonam sądu ja jahwe, oczywiście no rozumiecie, no nie mógł pozabijać wszystkiego, ale pierworodny. Jest symbolem całości potomstwa. Zauważcie wszystko pierworodne, co żyje ludzie zwierzęta, jakiekolwiek oni mieli zwierzęta domowe, bydło, koty. No pamiętacie oni tam mieli te różne bóstwa swoje wszelakie, dlatego tu jest powiedziane nad bogami Egiptu, bo te zwierzęta miały patronów, żebyście miasta miały patronów. Czy ludzie wyznawali różne religie i mówi, żadna z tych religii nie jest w stanie uchronić ludzi przed śmiercią? Po prostu przyj, kiedy przychodzi Anioł śmierci i ma kogoś wziąć, to jest koniec, ale Anioł śmierci nie tknie ani pierworodnego, ani niczego w domu, który będzie miał pokropione drzwi. Kpią Chrystusa. Czy to jest krwią baranka? Najpierw to to jest taka zapowiedź. Tak ta krew to właśnie trzynasty werset będzie dla was znakiem na domach, w których będziecie, gdy bowiem ujrzę te krew ominę was i nie dotknie was plaga zniszczenia, gdy będę zabijał w ziemi Egiptu. Zwróćcie uwagę, że gdyby nie, który symbolizuje całe duchowe dziadostwo Egiptu, to to de facto jak się przyjrzymy tu różnym układom Egipcjanie. Mogli tej, podobnie jak innych plag uniknąć rozumiecie mogli po prostu wypuścić Izraela, ale tutaj jest wyraźnie powiedziane, kiedy nie? Kiedy zobaczę, że to jest ta krew, potem podejdę, a wy mi pokażecie paszport, że jesteście Żydami? Nie bo gdyby Egipcjanin pokropił swoje drzwi tą krwią, to Anioł śmierci by tam nie wszedł. Czy Anioł zniszczenia, czy to jest jasne krew mówi, jak zobaczę tę krew nie to wystarczy czy to jest żyd, czy to jest nieżyt, ale jeżeli nie jeżeli Żyd nie pokropi krwi, to wtedy nie będzie mnie interesowało. Widzicie co jest grane, że to jest Żyd bo ja nie ratuję Żydów ja ratuję ludzi którzy rozumieją, że ratunkiem jest krew baranka Paschalnego, czy to jest jasne? Dwudziesty drugi, dwudziesty, trzeci werset Mojżesz, jak przekazywał potem te rzeczy Izraelowi mówi wtedy, Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i powiedział, wybierzcie i weźcie sobie fillm tu dwudziesty, drugi Przepraszam i dwudziesty trzeci, bo tam wybierzcie sobie sobie. Baranka, to jest jasne, zabicie go, weźmiecie też wiązkę hiphopu. Teraz co hislop znowu oznaczał i tak dalej. Zobaczcie, ile tu jest nawiązań do tego, co się potem stało i jest opisane w ewangeliach i w ogóle w całym nowym przymierzu, ale w życiu Pana Jezusa nie będziemy teraz tego rozważać. Weźmiecie też wiązkę hiphopu i za użycie we krwi, która jest w misie i pokropi wycie nadproża i obawę Gary tą krwią, która jest w misie
Niech was niech nikt z was nie wychodzi za drzwi swojego domu, aż do rana tej nocy. Ja chcę bowiem przejdzie, aby zabijać Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nad i na obu węg garach jahwe ominie drzwi i nie pozwoli niszczyciel owi wejść do waszych domów aby was zabić. Zauważcie dopóki Jezus nie wróci na ziemię, a my z nim zauważcie cały czas Paweł inne teksty nowego przymierza mówią, że trwa noc. Dzień się przybliżył, noc się posunęła, przybliżył się dzień, ale noc cały czas jeszcze trwa. Pamiętacie to list do Rzymian, Pierwszy do Tesaloniczan i tak dalej i tak dalej co do krwi Jeszcze raz otwórzmy sobie szybko. Otwórzmy sobie jak szybko list do hebrajczyków. Dziesiąte rozdział. Co rozumiecie czym czego zapowiedzią była ta krew baranka kwintesencją, bo jest wiele miejsc, ale to jest dla mnie najgenialniejszy opis, taki krótki, taki lapidarny, skondensowany tego, co się stało dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków dziewiętnastej, dwudziesty werset. Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego miejsca zwiecie, krew Jezusa powoduje, że my nie umieramy, a z drugiej strony otwiera nam wejście do miejsca, do którego raz w roku mógł tylko w rozumiecie. Raz w roku mógł wejść arcykapłan, w dodatku nie patrząc na przebłaganie. Pamiętacie to? Ta krew dlatego zasłona w świątyni się rozdarła, żeby dać znak teraz święte najświętsze świętych jest w niebie, a wy tam macie dostęp od momentu, kiedy się rodzicie na nowo dzięki tej krwi. Również macie tam dostęp drogą nową. Zobaczcie dwudziesty werset drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę. To jest przez swoje ciało kto? No Jezus, bo przez krew Jezusa przez żadne nasze uczynki rozumiecie? Absolutnie żadne na. Nasze uczynki. I dlatego też my nie umieramy. Rozumiecie baranek, który gładzi grzech, jest barankiem, który usuwa śmierć. Jeżeli ty mu pozwolisz jego krwi usunąć grzech, to nie doświadczysz śmierci, ale z drugiej strony, jeżeli tego nie zrobisz, to zauważ ten Baran, bo niektórzy mówią, No ale bo Bóg jest, wiesz dobry i jest taki słodziutki, to można się z nim układać. Pamiętaj, masz wykonać prostą rzecz, to jest twój wybór. Jeżeli Żyd nie pokropił o drzwi swojego domu, to Anioł śmierci wszedł. Czy to jest jasne? Ja i teraz zniknął, ale to Bóg taki straszny, a baranek nie jest straszny. Rozumiesz o co mi chodzi? Baranek mówi albo skorzystasz z mojej krwi i wtedy ona spowoduje, że nigdy nie u mnie nie umrzesz albo nie skorzystasz z mojej krwi, a wtedy ja przyjdę po twoją krew. Otwórzcie sobie księgę Objawienia, szósty rozdział. Rozumiecie, że czasem chrześcijanie to jest przedziwne, jakby rzeczywiście robią z baranka, który owszem, kiedy umierał jako baranek paschalny ust nie otworzył, ale jest zwycięskim lwem judy z 7 rogami znaczy lwem judy, który jest barankiem z 7 rogami i 7 oczami zrozumiecie? Im bliżej będzie końca, czyli im bliżej będzie powrotu Jezusa na ziemię. Spójrzcie w szóstym rozdziale jak ludzie, którzy nie chcą się nawrócić, nie chcą po prostu chodzą w duchu faraona. Rozumiesz w duchu Egiptu i w duchu sodomy. Oni wiedzą doskonale, że jeżeli nie oddadzą życia barankowi, który za nich wylał krew, to w pewnym momencie on przyjdzie, żeby przelać ich krew. Spójrzcie od piętnastego wersetu do siedemnastego królowie ziemscy i można władcy i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik i każdy wolny, wszyscy ludzie, którzy nie oddali życia jezusowi, ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i do skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed czym i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień. Jego gniewu i któż się może ostać? Odpowiedź jest prosta. Ten, kto przez krew tego baranka. Skorzystał z prawa łaski i został na wieki ułaskawiony. Amen. Otwórzmy, żebyście zrozumieli, bo niektórzy potem wiedzą, no, ale to jest już troszeczkę. Wchodzimy w trakcie jedenasty. Rozdział Księgi Objawienia, zrozumiecie wszędzie, gdzie ludzie nie przyjmują krwi Jezusa. I jej mocy ułaskawienia, Łozy mocy niszczącej grzech. I mocy Usprawiedliwiający i na wieki wszędzie tam takie miejsca. Tacy ludzie takie Zgromadzenia są wprost nazywani, że chodzą w duchu Egiptu i w duchu sodomy po prostu w jedenastym rozdziale. Tak jest nazwana Jerozolima stara, nie nie nowa. Oczywiście tak w jedenastym rozdziale w ósmym wersecie, kiedy 2 ostatnich świadków Jezusa na ziemi padnie jest powiedziane, ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się sodomą i Egiptem, gdzie też nasz pan został ukrzyżowany. Co rozumiecie, o co mi idzie? Nasz Pan został duchowo ukrzyżowany w Egipcie. Dlatego baranek musiał być zabity w Egipcie, dlatego Jezus zanim przyszedł do Jerozolimy, musiał emigrować do Egiptu. Zwróćcie uwagę i jedno z zapowiedzi jedno z proroctw o jezusie mówiło, wezwę mu jego syna z Egiptu. Dlatego cały Izrael przyszedł z Egiptu, ponieważ jego druga jest drogą zapowiadającą Jezusa. Tam nie chodzi o ten naród. Tam chodzi o wszystkich, którzy przez Jezusa będą żyć. To jest nasza droga do Ziemi obiecanej. Czy my nie oczekujemy na nową ziemię i na nowe niebo to wiecie, ziemia obiecana Izraelitom jest tylko obrazem. Wprost w Biblii nazwanym prawdziwej ziemi obiecanej tym, którzy posłużą się, którzy przyjmą, wezmą na siebie moc krwi baranka, aby żyć przez jego, dzięki mocy jego rozdartego ciała. A my tu już nawet nie muszę tego chyba dalej rozważać. Pamiętacie też pan Jezus w Ewangelii? Jana wielokrotnie mówi, kto we mnie wierzy, kto zachowuje moich słów, nigdy nie posmakuje nawet śmierci. Tak fillm ewangelia bibiana piąty rozdział, żebyśmy miejmy to przed oczami tak ewangelia Jana piąty rozdział. 24 werset amen amen powiadam Wam, kto słucha mu jego słowa i wierzy temu, który mnie posłał ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już przeszedł ze śmierci do życia ewangelia Jana. Jedenasty rozdział, tak kiedy kiedy pan Jezus rozmawia. Z martą. Powiedział do niej Jezus dwudziesty piąty, dwudziesty, szósty werset ewangelia Jana. Jedenasty rozdział dwudziesty piąty, dwudziesty, szósty werset powiedział do niej Jezus, ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Rozumiesz? Nie tylko ja Jestem zmartwychwstałym, ale ja Jestem zmartwychwstaniem. Czyim tych, którzy zmartwychwstają do życia wiecznego. Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Ale on idzie krok dalej mówi każdy, kto żyje i wierzy we mnie nigdy nie umrze. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to o to jest? Pytanie dzisiaj rozumiesz? Jeżeli jeszcze nie wie, że to jest pytanie, które Jezus tobie zadaje. Dalej, kochani. Więc ratunek przed grzechem. Ratunek przed śmiercią zwrócił uwagę. Nie polega na składaniu ofiary. Rozumiecie, o co mi idzie po to, żeby potem mieć szczęśliwą śmierć? Rozumiesz, jest przyjęciem od Jezusa, który niszczy stare życie życia nowego stare życie musi się skończyć śmiercią. Życie grzeszne życie, podłe życie, potępione życie słabości i tak rozumiesz tam, to życie musi się skończyć, więc Jezus mówi, nie próbuj zmieniać swojego starego życia. Oddaj mi to stare życie, żebym ja je skończył na krzyżu, a Weź ode mnie zupełnie nowe, które się dla ciebie zaczyna na krzyżu. Czy to jest jasne? Życie to to po prostu ludzie, którzy stają się chrześcijanami, ale tak naprawdę nie chcą skończyć swojego starego życia, tylko chcą od Jezusa. Bo wtedy nawet nie jest prawdziwy Jezus, do którego oni się zwracają, ale oni chcą, żeby Jezus, ich życie. Rozumiecie, o co mi idzie, żeby dalej sobie żyli starym życiem? Ale żeby jak umrą to, żeby mogli pójść do nieba, to tak w ogóle nie działa życie wieczne zaczyna się dokładnie w tym momencie, w którym ty się decydujesz skończyć swoje stare życie. Wtedy masz shorta tak, nawiasem mówiąc, przyjacielu, tak życie wieczne się nie zaczyna. W momencie, kiedy ty umrzesz i wtedy niektórzy mamy listopad, więc oczywiście dzisiaj jest 2 listopada, tak i ludzie zaczynają kombinować jak tam jacyś umarli ludzie, módlmy się za nich, no to może im pomożemy, bo może umarli w jakiegoś rodzaju łasce, ale siedzą w czyśćcu No bo z Bogiem wiadomo, w kółko trzeba handlować i tak dalej i tak dalej i tak dalej jak ja umrę. A potem się okaże, że do nieba, że mnie poszedł. To niech się inni za mnie modlą nikt ci nie pomoże w zbawieniu, tylko jest pomiędzy tobą. A Bogiem jeden człowiek Chrystus Jezus Biblia mówi wyraźnie i przez niego jednego przychodzi zbawienie. W tym momencie zaczynasz nowe życie, życie wieczne kompletnie wieczne. W tym momencie, w którym oddajesz mu swoje stare życie. Ten moment zamiany jest rozpoczęciem, a nie moment Twojej fizycznej śmierci, kiedy inna rzecz, że my w chrzcie wodnym decydujemy się na to, aby nasze ciało traktować jak martwe i Duch wtedy powoduje, że ono jest martwe i traci swoje właściwości. Jakiekolwiek go no miało, a zatem Jeszcze raz powtórzę, zrób z tego 17 szortów, jak jak trzeba życie wieczne zaczyna się u człowieka w momencie, kiedy zdecyduje się na oddanie swojego starego życia chrystusowi i wzięcie od niego życia, które jest jego życiem duchowym życiem. Wtedy zaczyna się prawdziwe życie wieczne i to nie ma niczego wspólnego z momentem śmierci fizycznej, biologicznej tego ciała, które tu się objawia. Tak dziadowsko, jak się objawia, mamy to teraz kochani. Kolejna rzecz tak mianowicie pojawienie się absolutnie nowej rzeczywistości. Wolny, czyli widzicie śmierć ginie? Na czym polega nowe stworzenie? To jest stworzenie takiego rodzaju ludu, takiego rodzaju ludzi, którzy nie mają w sobie grzechu, nie mają w sobie. Zakwasu grzechu nie mają w sobie przyczyny grzechu, korzenia grzechu. To jest dzieło, którego dokonuje baranek paschalny. Zauważcie, że zabicie baranka Paschalnego jest rozpoczęcie i jest jednocześnie rozpoczęciem tak zwanych przaśników, czyli 7 dni. Przaśnych o K jeżeli gdzieś się w Biblii pojawia 7 dni, wiemy zawsze, że jest to jakieś odniesienie do pierwszego tygodnia, który jest tygodniem stworzenia o KW. Biblii jest parę takich świąt, jeżeli zwłaszcza masz uroczystych 7 dni. Wtedy wiedz, że coś się dzieje, czyli że chodzi o nowe stworzenie absolutnie zawsze i dzisiaj sobie to pokażemy 7 dni przaśnych to nie jest jedyne uroczysta 7 dni nawet w torze tak, ale wszystkie te uroczyste siódemki te uroczyste tygodnie odnoszą się w ramach swojego proroctwa do zapowiedzi kompletnie nowego stworzenia.
Pierwsza stworzenie 6 dni siódmego. Pan odpoczął. Nowe stworzenie pojawi się przez potrójne. Potrójnie jakościowe przez nowy tydzień stworzenia, który będzie rozłożony w czasie stworzenia starego. Zobaczcie stworzenie kompletnie nowej rzeczywistości. Polega na czym na nie tylko fillm stworzeniu nowego ludu, ale nowe no ludu nowego nowe o nowej jakości tak to nie jest naprawienie starego, ale stworzenie kompletnie nowego i z tym nowym wyruszenie w drogę bez starego symbol. Tentego tej nowości jest przaśne ność chleba, z którym gdy chodzi Izrael, fills Egiptu tak zakwas. Powodował, że chleb był lekki puszysty, wiecie jak jest jak? Jak wygląda taki normalny chleb? Tak nieważne czy jest pszenny czy czy jaki chleb który oni wynosili. Swoją drogą jest to interesujące chleb bez zakwasu, który nie rośnie fillm to były po prostu mace jest twardy jest ciężki żeby on mógł się właściwie upiec czy to ciasto do transportu nawet w transporcie żeby mogło być właściwie potem wiecie fillm żeby można było je szybko upiec na jakiś blasze na na jakimś ogniu interesująca rzecz jest jak się przyjrzycie jak się robi macę. Jakim jest poddawana zabiegom, żeby potem wyszła jak właściwa maca, jak sobie przeczytacie izajasza pięćdziesiąty trzeci rozdział, wszystkie elementy, które nie odnoszą się do Jezusa jako zabija mego baranka są de facto opisem tego, co się robi z ciastem na chleb przaśny. Nie chodzi o to chodzi o szarpanie tego ciasta, ubijanie specyficzne tego ciasta i przebijanie tego ciasta. Zauważcie maca żydowska do dzisiaj ona czasem ma takie ładne rządki, takich wiecie takich dziur porobionych chodzi o to, no wiecie o co idzie, żeby to tam wszędzie temperatura dotarła, żeby żeby nie został zakalec w środku, więc. Pięćdziesiąty trzeci rozdział to jest opis robienia macy i opis zabijania baranka, ale teraz szybko na temat tej na temat tego chleba przaśnego dwunasty rozdział księgi wyjścia, ósmy werset i będą jeść tej nocy mięso pieczone przy ogniu z baranka i przaśny chleb będą je jeść z gorzkimi ziołami, gorzkie zioła sobie na razie zostawmy, ale ten przaśny chleb to nie tylko tej nocy, ale przeskoczmy szybko do piętnastego werset. Tu i od piętnastego do dwudziestego będziemy czytać. Zobaczcie przez 7 dni będziecie jeść przaśny chleb. I teraz niektórzy mówią, No tak, bo Żydzi wyszli wtedy z Egiptu i oni ten zakwas to by się nie dało robić. Gdzie mnie mieliby pieca na pustyni, gdzie by to mieli piec, więc musieli wziąć ze sobą taki chleb, ale pan ustanowił to dla nich jako również wieczystą ustawę tory, żeby obchodzić nie tylko paschy, ale święto przaśników przez 7 dni przez 7 dni będziecie jeść przaśny chleb już w pierwszym dniu. Zwróćcie uwagę bardzo istotna rzecz. Nie nie tylko wy macie mieć nie zakwaszone ciasto, ale gdybyście mieli pozostałości, zakwaszone tego ciasta w domu. Wszystkie musicie usunąć, gdybyście chcieli sobie zachować zakwas, żeby go przenieść i później z niego skorzystać. Nigdy więcej od momentu wyjścia nie ma zakwasu i tego symbolem jest przaśnie ność. Macie mieć przaśny chleb i macie usunąć możliwy kwas zakwas i pozostałości z zakwaszenia w innych chlebach nie może tego być w waszym domu, czy to widzicie? O K już w pierwszym dniu usunięcie zakwas z waszych domów, bo ktokolwiek będzie jadł cokolwiek zakwas onego od pierwszego dnia aż do siódmego ta dusza zostanie wykluczona z Izraela. Jeszcze raz my mamy być przaśnie i dlatego później Biblia nam to o tak to powie. W tym pierwszym dniu będzie święte zgromadzenie także siódmego dnia będziecie mieć Święte Zgromadzenie. W tych dniach nie będziecie wykonywać żadnej pracy, to są bardzo ważne szabaty specjalne będzie wam tylko wolno przygotować to, czego każdy potrzebuje do jedzenia i będziecie obchodzić święto przaśników, bo w tym właśnie dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi Egiptu. Dlatego będziecie obchodzić ten dzień po wszystkie pokolenia jako ustawę wieczną w pierwszym miesiącu od wieczora Czternastego dnia tego miesiąca do wieczora dnia dwudziestego pierwszego tego miesiąca będziecie jeść przaśny chleb. Cały tydzień nowego jedz. Ocenia nowego nie zakwaszone ego chleba, który którego się nie jadło w Egipcie. Zresztą odniesienia do tego, że tam był lepszy chleb, też się w innych miejscach pojawiają. Przez 7 dni nie znajdzie się żaden zakwas w waszych domach. Ktokolwiek bowiem będzie ja to coś kwaszone ego ta dusza zostanie wykluczona ze zgromadzenia Izraela zarówno Przybysz, jak i urodzony w tej Ziemi nie będziecie jeść nic kwaszone ego we wszystkich waszych domach będziecie jeść przaśne chleby zauważcie, ile razy jest to powtórzone, potem nawet nie będziemy teraz tego rozważać. Ile razy jest ten wątek powtórzony dalej, jak bardzo zakwas ma być usunięty kochani w nowym przymierzu? Pan Jezus w zasadzie raz tylko odwołuje się do zakwasu. Według mnie jako do czegoś pozytywnego, kiedy pokazuje co zakwas może zrobić z ciastem, a więc jak pod wpływem zakwasu chlebowego, czy po prostu do ciasta ciasto może urosnąć. Pamiętacie, że Królestwo porównuje do ciasta, w które jest włożony zakwas i ono wtedy rośnie? Wydaje się na początku, że jest mały, a potem jest duże. Tak, ale mówi o dynamice wzrostu tam, a nie o, a nie o o tym, czym jest zakwas sam z siebie. Natomiast kochani myśmy kiedyś o tym mówili, więc jak ktoś będzie chciał, niech sobie poszuka i znajdzie te tematy. Wszędzie we wszystkich innych miejscach. Jezus mówi o zakwasie. Jako o czymś złym, jako o grzechu, ludzi religijnych mówi o zakwasie faryzeuszy, o zakwasie saduceusze o lub też o kwasie o kwasie hero dian o kwasie uczonych w piśmie i kapłanów i tak dalej i tak dalej. Jak kiedyś pamiętam, że to jest hipokryzja to jest obłuda, to jest religijność, to jest fałszywe przedstawianie Boga. To i teraz kochani, kiedy Jezus o tym mówi do tych ludzi, którzy żyją pod judaizmem o k. Ale nowe przymierze autorzy pod mocą Ducha Świętego Nowego Przymierza kontynuują ten wątek i mówią wyraźnie, na czym może polegać zakwas, od którego my mamy być wolni w nowym przymierzu o K my mamy rozumiecie? Naszą naturą ma być wolność od kwasu chleby przaśne były zapowiedzią Kościoła Bożego. Pierwszy list do koryntian piąty rozdział. Kiedy Paweł przypomina Koryntian nom tam, że żyją trochę jak dziady i tolerują grzech między sobą, mówi do nich, to jest piąty rozdział pierwszego listu do koryntian od szóstego rozdziału i tam się chlubią, że mają dary duchowe i tak dalej. On mówi, wasze, lubienie się nie jest dobre. Zwróćcie uwagę, czyż nie wiecie, że trochę zakwasu całe ciasto zakwasza co z tego, że wy mówicie, my jesteśmy święci, my mamy dary duchowe i tak dalej. No wśród nas 1/2 trzecia osoba żyją podle, tolerujemy ich grzech, ale to nie jesteśmy my on mówi, jeżeli ich tolerujecie, to za chwilę wszyscy się, a my mamy być wolni. Od jakiegokolwiek grzechu. W jaki sposób mocą śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa i jego krwi, a nie własnych wysiłków? Niemniej mówi im, bądźcie od tego wolni. Zobaczcie siódmy werset. Widzicie to święto przaśników zapowiadało naród, który będzie wolny od grzechu. On mówi Jeszcze raz, usuńcie więc stary zakwas, abyście wy byli nowym ciastem. Jako że jesteście przejaśni Chrystus, bowiem nasza pascha został ofiarowany za nas o wchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem, ani z zakwasem złośliwości i przewrotności, ale wcześniakach, szczerości i prawdy. Jasne. Nie będę rozwijać teraz całej tej historii. Przyjaciele i przyjaciółki, bracia i siostry. Niemniej chcę zwrócić uwagę na inne miejsce w nowym przymierzu. Kiedy Paweł znowu posługuje się stwierdzeniem, że trochę Zakwasu potrafi zakwasić całe ciasto do koryntian mówi i to byłoby dobre znowu brata. Tymoteusza już sobie myśli było dobre na jakiś quiz na tajemnym planie, a to Fabian znowu sprzedaje on k. Jest jedno takie miejsce, w którym Paweł mówi o tym, że że trochę zakwasu. Zakwasza całe ciasto i teraz do koryntian mówi o tym, że tolerujecie grzech jest albo udajecie, że go nie ma. Jakby rozumiecie, to jest jedno, ale jest inne miejsce. Kiedy Paweł mówi? Tu jest do koryntian, to jest oczywiste nie bo on tam pamiętacie tam chłop żył z żoną swojego ojca kazirodztwo hist to jest oczywista, jakby to jest oczywiste. Ja mu wystarczyło powiedzieć czy nawet pogan u Pogan gorszy wycie nawet poganom się to wydaje obrzydliwe, więc jak tam nie trzeba było tłumaczyć, ale jest inny rodzaj zakwasu chrześcijański kwas faryzeuszy saduceusze i herod Jan. Na które Paweł wskazuje i jako coś jeszcze gorszego. Pan Jezus jak mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszy, pamiętacie, a tam cię nie mówią, ale czego mamy się strzec? Chleb nam został, chleb się nam zakwasie. Pamiętacie to u Marka bodaj to jest opisany Jezus mówi. Obłuda obłuda religijna faryzeuszy. To jest FAS, którego się macie strzec, co jest obłudą religijną chrześcijan. Co może się stać obłudą religijną chrześcijan, co daje im poczucie niezwykłej świętości, a popadają w pychę i uczucia, że są lepsi od innych. Legalizm. I kiedy Paweł go pokazuje jasno i mówi, że to jest jak czary, jednocześnie mówi dokładnie, to jest zakwas, przed którym Jezus ostrzegał, kiedy jeszcze mówił do wyznawców judaizmu, oni teraz przychodzą i próbują go przełożyć na nas, którzy żyjemy wyłącznie z łaski. To jest list do galacjan No bo no bo, który zauważcie Paweł mówi im w Piątym rozdziale w dziewiątym Wersecie trochę zakwasu całe ciasto Zakwasza widzicie to, ale jest to fragment jego szerszego rozważania, jakiego zobaczcie od piątego w piątym rozdziale od czwartego. Od trzeciego wersetu oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. Chcecie wypełniać prawo? Musicie wypełniać cały, pozbawiliście się Chrystusa. Wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo, wypadliście z łaski. Widzicie to? My bowiem przez ducha oczekujemy nadzieje sprawiedliwości z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nie obrzezanie. Czy ktoś czyni obrzezanie, czy czy dla kogoś staje się zasadą prawną nieobrzezany się, a mówi to w ogóle nie ma sensu wiara, przez którą masz usprawiedliwienie czynicie nowym stworzeniem i wtedy możesz kochać. A więc wiara, która działa przez miłość. Nowe stworzenie. Skąd my wiemy, że to jest mowa o nowym stworzeniu, bo w chrystusie jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy ani nie obrzezanie, ale wiara która działa przez miłość. Zobacz, w szóstym rozdziale w piętnastym wersecie co mówi Paweł W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy ani nie obrzezanie, ale co nowe stworzenie. Tak więc on cały czas tu mówi o nowym stworzeniu mówi, ale wy zamiast być nowym stworzeniem, postanowiliście działać po staremu jak religijni ludzie biegli liście? Zobaczcie piąty rozdział, siódmy werset bieg liście dobrze, kto wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie namawianie to do przestrzeni. Prawa, jakby z tego miało cokolwiek wyniknąć, nie pochodzi od tego, który was powołuje trochę zakwasu całe ciasto zakwasza widzicie to, to jest zło. Paweł nazywa go to zło wprost. Tymczasem Paweł również w liście do Hebrajczyków, żebyśmy ten temat zakończyli. Co mówi na temat nowego stworzenia? I usunięcia starego Zakwasu to jest hebrajczyków dziesiąty rozdział. Zobaczcie od czternastego wersetu. On mówi jedną ofiarą Chrystus uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy już są uświęceni. To jedno zdanie po prostu masakruje każdy rodzaj legalizmu, każdy rodzaj religii, nawet chrześcijaństwa, które się próbuje mieszać ze starym przymierzem. On jedną ofiarą już uczynił doskonałymi na zawsze, a nie udzielił im łaski uświęcającej, którą przez jakiś tam grzech możesz znowu stracić. Jedną ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy już są święci. Zwróć uwagę są kompletnie uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach mówi pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na umysłach. Potem dodaje, a ich grzechów i nieprawości nigdy więcej nie wspomnę. Gdzie jest ich odpuszczenie? Tam nie ma potrzeby więcej jakiejkolwiek ofiary za grzech. Czy to widzicie? Jednorazowa bomba atomowa, która niszczy całą starą rzeczywistość śmierci grzechu. Próby poradzenia sobie z tym grzechem, a otwiera życie w zupełnie nowej rzeczywistości, zupełnie nowemu stworzeniu. Mamy to. Czy już półtorej godziny minęło? Właśnie mija, ok, a my jeszcze mamy tutaj ze 3 tematy. Spróbuję być bardzo szybki, ale wchodzimy jeszcze głębiej.
Bo widzicie kochani, jak czasem rozmawiam z ludźmi. I i mówię im, że Bar. Janek i wiele osób, które studiują Biblię, mówią, tak, wiemy to wiemy, to wiemy super, super, doskonale fajnie przenośniki to wiemy tydzień chleby usunięcie zakwasu to wiemy to wiemy, to wiemy fantastycznie. Wtedy mówię, w takim razie dzień pierwocin. Przaśnych. I mówią, jakich pierwocin przaśnych przecież święto Pierwocin co najwyżej, jeżeli w ogóle gdzieś jest obchodzone, to jest obchodzone. 50 dni cel. Czy nie? Kochani, jeżeli istnieje? Pewien wzorzec w Biblii o K musimy bardzo uważnie mu się przyglądać. Ok, ponieważ jeżeli gdzieś są siódemki, to one wszystkie się tyczą tego samego i jeżeli gdzieś w ramach siódemki coś się dzieje, to potem się dalej. To będzie działo, ponieważ mówi o tym samym. Otóż wyobraźcie sobie. Otwórzmy może księgę kapłańską o K, czyli trzecią mojżeszową. Mo nie, nie, nie księga wyjścia, a może o o K bo teraz zastanawiam się jak to powiedzieć jak to pokazać, żeby to wszystko było? Spójny, dwudziesty, trzeci rozdział księgi wyjścia. Spójrzcie na to i masa ludzi, ponieważ. Księdze trzeciej mojżeszowej w księdze Kapłańskiej. Niektórzy już upadają w sensie czytania ze zrozumieniem tam czytają, jak chcą przeczytać całą Biblię czytają, żeby przeczytać. No i potem przeczytałem księgę kapłańską, co tam było? Nie wiem, idziemy dalej, a potem jest księga liczb. Jest jeszcze gorzej. Więc zazwyczaj kiedy mówimy o tym temacie, pamiętają coś, co się pojawiło w księdze wyjścia. A to jest dalej rozwinięte, co mianowicie kochani w księdze wyjścia mamy napisane w dwudziestym trzecim rozdziale. Jeżeli ze mną zechcecie zechcecie tam spojrzeć od czternastego Wersetu. Jest powiedziane, że będą 3 wielkie święta, na które przynajmniej mężczyźni będą się musieli stawiać. Później to zostało w prawie rozważane, że przynajmniej w danego roku na jedno z tych świąt, ale po prostu muszą przyjść faryzeusze przestrzegali wszystkich 3, ale nie będziemy w to teraz wchodzić. Tak spójrzcie, są 3 duże święta 3 razy w roku będziesz obchodzić dla mnie święto tych świąt wiemy, że jest więcej, ale te 3 popatrzcie będziesz obchodzić święto Przaśników, to jest piętnasty werset, 7 dni będziesz jeść paśniki jak ci nakazałem w miesiącu awiw bo w nim wyszedłeś z Egiptu, nie pokażecie się przede mną z pustymi rękami, potem szesnasty werset mówi I święto żniw Pierwocin Twojej pracy, tego, co posiałeś na polu mamy. To święto żniw kochani to jest 50 Nica, czyli święto tygodni. My również tak, bo policzysz sobie 7 pamiętacie 7 tygodni 49 dni, a pięćdziesiątego Dnia będziesz obchodzić Pięćdziesiątnicy, ale to jest właśnie święto żniw, które jest też zwane świętem pierwocin. Jasne. Więc jakie? No pierwociny są w pięćdziesiątnicy, a w jakie co ja gadam za moment i potem jeszcze także święto zbiorów pod koniec roku, gdy zbierzesz z pola owoce swojej pracy i to święto zbiorów jest świętem związanym ze świętem namiotów. Mamy to wszyscy wiedzą, co gadam i teraz poproszę SIEDEMNASTY werset 3 razy w roku. Wszyscy Twoi mężczyźni mają się pokazać przed panem Bogiem w sensie no docelowo w Jerozolimie, jak już była, jak już była świątynia, czy mamy to, ale teraz kochani. Święto Pierwocin. W dzień pięćdziesiątnicy, czy też w tygodniu? Teraz, kiedy się tam dokładnie to składało, ale w każdym razie w święto żniw. To nie jest złoto, to nie jest pierwsza uroczystość pierwocin. Otwórzmy sobie księgę kapłańską. Dwudziesty trzeci rozdział. Czyli trzecią mojżeszową i zobaczcie, nie będę dalej tych innych świąt dzisiaj rozważać, bo my dzisiaj koncentrujemy się na przykład silnikach, ale zauważcie, że sprzatasz nikach wskaźniki zaczynają się od zabicia baranka od nocy paschalnej, od zjedzenia kolacji serwerowej czy czy też paschalnej, potem rozpoczęcia 7 dni przaśnych tak jedzenia samego przaśnego chleba. Ale zauważcie, że pojawia się jeden dzień, o którym wszyscy zapominają. Który dla nas? Dlaczego znaczy dla nas jest najistotniejsze jako prawodawstwu? Dzień złożenia przaśnych, czy też w ramach tygodnia Przaśnego tygodnia Przaśnego chleba. Pierwocin dwudziesty trzeci rozdział razem ze mną popatrzcie od czwartego wersetu. Tam są te święta, które pokrótce są opisane i o których przeczytaliśmy sobie te 3 święta z księgi wyjścia tu są opisane szerzej i teraz zobaczcie, jak jest opisane, jak są opisane przenośniki. Oto uroczyste, uroczyste święta Jahwe Święte Zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych porach w pierwszym miesiącu czternastego dnia tego miesiąca o zmierzchu jest pascha Jahwe mamy tu patrzcie na to piętnastego dnia tego miesiąca będzie święto przaśników dla jahwe przez 7 dni będziecie jeść Przaśne chleby mamy to opisaliśmy bardzo pokrótce. Wierzcie mi, że tam jest znacznie więcej głębi. Ale nie mamy czasu i teraz popatrzcie siódmy werset. Pierwszego dnia będziecie mieć Święte Zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy, ale będziecie składali jahwe ofiary spalano przez 7 dni. Siódmego dnia też będzie Święte Zgromadzenie i nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Jest szabat pierwszego dnia po czternastym, czyli piętnastego jest i ostatniego później dnia ten na razie sobie zostawiamy. I jahwe powiedział do Mojżesza przemów do synów Izraela i powiedz im, gdy już wejdziecie do Ziemi, którą wam daje i będziecie zbierać plony, bo zauważcie jak oni wychodzili, nie mogli tego zrobić, ale kiedy wejdziecie do ziemi Izraela i będziecie zbierać plony, wtedy przyniesiecie do kapłana. W tym tygodniu snop z pierwocin waszego plonu. Nie pięćdziesiątnicy, ale już tutaj i kapłan będzie kołysał tym snopem przed jahwe, aby był przyjęty za was, kiedy nazajutrz po szabacie kapłan będzie nim kołysał. Dalej nie wiecie, co się dzieje? Jak Jezus umierał?
Był zabity. Przed czternastą. Tak, kiedy był zabity trzynastego? Czy czternastego. Właśnie potem sobie będziemy przeliczać, ale nieważne umarł w ciągu dnia. Ok wtedy, kiedy się zabija baranki? A później zaczyna się nowy dzień. To jest wieczór, kiedy kiedy jest kolacja tak, ale w każdym razie umarł w dzień, potem jest noc. Zgadza się. Potem macie jeden dzień szabatu uroczystego na dzień pana tak, kiedy nie wolno nic robić. A potem i zresztą o tym mówi ewangelia Jana, że to był dzień. Pamiętacie, jak Jezus umierał? To był dzień przygotowania, bo następnego dnia miał być wielki szabat. Zgadza się, ale później czytamy, jak Kobiety przyszły do grobu. Pamiętacie, kiedy one przyszły po wielkim szabacie? Nie, ponieważ prawdopodobnie ten dzień wypadł w wcześniej przed normalnym szabatem, a zatem powie, czyli pan Jezus, najprawdopodobniej liczby w tym, żeby o k bo widzę, że już widzę co się dzieje. Myślenie polskie europejskie, kiedy był dzień o K umówmy się Jezus, jedno z możliwych przeliczeń, bo jesteś możliwa środa, ale jedno z możliwych przeliczeń. Jezus umarł w czwartek po południu o K Jezus umarł w czwartek po południu. Do czwartku wieczorem był dzień przygotowania. Czy to jest jasne, co ja teraz gadam? Jak umarł od zmierzchu do wieczora? W piątek trwał wielki szabat. Pierwszy dzień przaśników. Jasne. Ale później czytamy, że Kobiety przyszły nie po wielkim, tylko po jakim normalnym, ale to był pierwszy dzień, kiedy mogły przyjść po jego śmierci. To znaczy, że musiał być w piątek cały dzień piątkowy wielki szabat, a w piątek wieczorem aż do soboty wieczorem. Co się zaczęło? Szabat zwykły w nocy nie było światła latarek tego wszystkiego, więc one nie poszły do grobu, więc poszły pierwszego dnia po normalnym szabacie w niedzielę rano. To był pierwszy dzień tygodnia, ale zauważcie, żeby się wypełniło proroctwo, że Jezus był 3 dni i 3 noce w. We wnętrzu ziemi musiał umrzeć. Niektórzy liczą, że nawet w środę, ale dla mnie to jest czwartek. Po południu nie wieczorem. O K teraz spójrzcie, jeżeli tu jest wyraźnie powiedziane, że że, że kiedy złożysz dzień, kiedy kiedy złożysz ofiarę z pierwocin tego co ci urośnie w pierwszy dzień po szabacie, ale jeżeli po wielkim Szabacie masz normalny szabat, wtedy złożysz w pierwszy wolny dzień po sza batach. Czy to jest jasne o k kiedy więc Jezus maturzyście, kiedy Jezus umarł wtedy, kiedy się zabijało baranka na wieczerzę Paschalną, widzicie to, kiedy Jezus zmartwychwstał w dzień przaśnych Pierwocin dokładnie tego roku, to znaczy oni nie mogli składać zaraz. Pierwszego dnia po wielkim szabacie ofiary tej, o której tu jest mowa ofiary kołysania z pierwszych kłosów. Czemu? Ponieważ po tym był normalny. Więc to dało Jezusowi 3 dni i 3 noce, żeby zmartwychwstać i się rozumiecie zacząć pojawiać w niedzielę rano, ale też oni od rana wtedy co robili, przejmowali święto Pier otwarli święto pierwszych pierwocin o K kochani. Dlaczego to jest dla nas istotne? Ponieważ to są pierwociny z jęczmienia. Miesiąc a wiw oznacza na tyle dojrzały jęczmień, że jest jeszcze zielony, ale już go można uprażyć i się nim i się da nim najeść. Rozumiecie, jakie jest święto pierwocin w dzień pięćdziesiątnicy? Święto pierwocin pszenicy. Pierwsza pszenica, która ci urośnie o KA, jakie składa się pierwociny, z czego w trzecie święto już na jesieni? O tym za chwilę chciałbym na razie tutaj zostać. Kochani. Jeżeli my pamiętamy o tym o k sobie przyglądam na te swoje notatki, bo bo chcę jak wiecie zmieścić się, żeby to wszystko w miarę w miarę skrócić. Święto w miecie, jeżeli my o tym nie pamiętamy, jak mamy wtedy rozumieć głębię na przykład takiego tekstu pierwszy list do koryntian. Piętnasty rozdział i w tym piętnastym rozdziale kochani, dwudziesty werset. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Rozumiesz o co chodzi? On jego zmartwych tu jest zapowiedziany jego zmartwychwstanie. Zobacz, dwudziesty trzeci werset dwudziesty, drugi, dwudziesty, trzeci jak w Adamie wszyscy umierają tak w chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, ale każdy w swojej kolejności popacz Chrystus jako pierwszy plon jaki jest pierwszy z wszystkich pierwszych plonów, to to jest jęczmień, który jest w dzień fills składania pierwocin jęczmiennych w święto przaśników składa rozumiesz umiera jako baranek z martwych wstaje, aby być ofiarowany jako pierwszy plon on Chrystus. Jako pierwszy plon potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Kto należy do Chrystusa? Ci, którzy są z pszenicy, którzy się rodzą z mocy Ducha Świętego, który zstępuje? Kiedy 50 dni później o K. Mamy to. Zapiszcie w liście. Zobaczmy sobie list do kolosan. A. Pierwszy rozdział, rzecz jasna listu do. Listu do kolosan osiemnasty werset o Chrystusie co jest powiedziane? On jest głową ciała kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy w necie tu jest cały czas nawiązanie. Dokładnie do tego samego. Zobaczcie list Jakuba, który nam o tym związku mówi pierwszy rozdział. Osiemnasty werset ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy my byli jakby pierwocin nami jego stworzeń. Kochani. To zrozumiecie? To są teksty, które tak padają, ale, ale jeżeli my zobaczymy pełne znaczenie, zacznij to studiować pełne znaczenie tego, że Jezus zmartwychwstał w dniu pierwocin jęczmiennych o K Popacz, kiedy Jezus mówi, pamiętacie? Przychodzą do niego Grecy. I przychodzi Filip, gdzie to jest w Ewangelii Jana? Tak. W dwunastym rozdziale macie to? Ewangelia Jana Dwunasty rozdział. Pojawili się Grecy w ogóle w Izraelu przyszli do Filipa. On tam miał swoje konszachty, że się chcą spotkać z jezusem. Spójrzcie przy i oni wtedy przychodzą do niego. Co Jezus na to mówi.
Amen amen powiadam wam, jeżeli ziarno tu jest. Co prawda ziarno pszenicy, ale zostawmy to na razie ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię. Najpierw nie obumrze, to zostanie samo, ale kiedy obumrze wyda obfity plon rozumiecie? To jest dokładnie to pierwsze, on musiał umrzeć i musiał zmartwychwstać Jęczmień pierwsze z wszystkich zbóż o k potem jest pszenica zauważcie Jezus cały czas porównuje. Dobre ziarno zasiane do ziarna pszenicznego i żniwo dusz zbawionych do żniwa pszenicy amen. Nie ma rozumiecie? Nie ma żniw pszenicy, pierwocin pszenicy nie ma bez pierwocin jęczmienia. Otwórzmy sobie księgę kapłańską, żebyście dobrze mnie zna. Nie będę tego dalej kontynuować. Po prostu niech w nas, tylko zostanie to, czy rozumiecie jak Jan jak? Jakub, Przepraszam Paweł jak mówią o pierwociny Ach oni naprawdę mają na myśli fillm głębie całą świata. Dość zamówią do ludzi, którzy znają stare przymierze. Otwórzcie sobie Jeszcze raz księgę Kapłańską, czyli trzecią mojżeszową dwudziesty. Dwudziesty trzeci, dwudziesty trzeci. Rozdział. Zobaczcie mamy wyraźnie powiedziane, kiedy ma być złożona ofiara pierwszych pierwocin, czyli pierwocin przaśna w czasie tygodnia przaśnego dwudziesty trzeci rozdział jedenasty mamy tu. Widzicie to? O Ki teraz spójrzcie razem ze mną. Na piętnasty werset, bo potem jest opis, co jeszcze ma być ofiarowane tego dnia. Tego dnia, kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy ma nastąpić dzień pięćdziesiąty. Licząc od tego dnia od dnia Zmartwychwstania Rozumiesz od Zmartwychwstania Jezusa Pięćdziesiątego dnia zstępuje Duch Święty. To była za. Zobacz, od liczycie sobie od tego pierwszego dnia po szabacie czytam piętnasty wersety. Widzicie to, w którym przynieśliście snop kołysania? Jeżeli to nie jest, rozumiesz, jeżeli ten pierwszy dzień po szabacie wypada nie od razu po szabacie, tylko po normalnym dużym szabacie i po małym sabacie, dlatego tu jest zaznaczone, to musi być ten dzień, kiedy przyniesiecie kłosy kołysania, więc zmienne od liczycie sobie 7 tygodni. Dlatego później pięćdziesiątnicy rozpoczyna święto tygodni. Aż do pierwszego od liczycie sobie od pierwszego dnia po szabacie od dnia, w którym przynieśliście snop kołysania 7 pełnych tygodni aż do pierwszego dnia po siódmym szabacie od liczycie 50 dni i wtedy złożycie jahwe nową ofiarę pokarmową. Przeniesiecie z waszych domów? Zobaczcie co 2 chleby na ofiary kołysania będą one z 2/10 efy mąki pszennej, upieczone na zakwasie. Bo to będą pierwociny dla jahwe, rozumiesz jak powstaje? Kościół Pszenny, Przepraszam przaśny kościół powstaje z przeniesienia i zniszczenia chlebów pszennych za kwasowych, aby stały się na wzór pierwocin z tygodnia Przaśnego Pierwocin Jęczmiennych. Czy to widzicie? O k kompletna przemiana kompletne. Teraz nie będę tego nawet rozwijać, ale wiecie, kiedy się przynosi trzecie pierwociny? W czasie święta namiotów. Wiecie, z czego tam są pierwociny również można przynieść pierwociny ze zboża, które no bo rozumiecie, bo tam wtedy są żniwa. Właściwie tu jest tylko początek, no nie tej pszenicy. Tam wtedy się to kończy, ale wiecie, co stanowi kwintesencja? Tamtych Pierwocin, czego się nie da przenieść wcześniej. Winogrona. I oliwki. Winogrona i oliwki, ale najważniejsze są winogrona. Tak święto namiotów. Rozumiecie co ono zapowiada proroctwem? Czego jest powrot proroctwem powrotu Jezusa na ziemię i rozpoczęcia ostatecznego tygodnia nowego stworzenia tysiącletniego Królestwa, po którym ostatni zryw diabła i tak dalej dojdzie do do do sądu białego tronu i już tyle wie czysta szczęśliwość. Słyszycie, co mówię? Pierwszy pierwociny w czasie tygodnia przaśnego zapowiadają zmartwychwstanie Chrystusa. Od tego dnia liczy się teraz kochani. Kiedy my my wiemy, kiedy Jezus wobec tego zmartwychwstał, rozumiecie, przyjrzyjcie się teraz na jego 40 dni. Chodzenia po ziemi. O K ile dni zostało wtedy do pięćdziesiątnicy i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Przyjrzyjcie się temu wszystkiemu o k czemu pan Jezus musiał 40 dni? Po prostu chciał, nie musiał chciał, wybrał, żeby jeszcze być 40 dni. Wtedy dopiero poszedł do nieba, żeby posłać swojego ducha. Ile tam dni zostawał, nie będziemy teraz w to wchodzić, ale rozumiecie te wszystkie rzeczy, one mają swoje znaczenie i to jest wyjaśnione w Biblii czarno na białym tylko musimy Jeszcze raz czytać stare przymierze, nawet prawo w starym Przymierzu, nie jako coś, co powiedzieć, co ja mam teraz z tego zachowywać, nic natomiast masz stamtąd wyjąć proroctwo i klarowne informacje na temat natury tego czy my żyjemy Jasne. 50 Nica tworzy nowy kościół ludzi, którzy są przekonani, ale stają się jęczmienny. Ich stary zakwas ginie ofiarowany w całopalenie przed panem, a oni stają się na wzór swojego pana i Zbawiciela. Chcę się dowiedzieć jeszcze czegoś w tym, bo bo mogę uciąć pewien temat nie nieudanego. Możemy sobie zacząć liczenia, bo rozumiecie, czyli wyjątki normalnie, kiedy miała. Miała być składana ta ofiara cało palna, a kiedy pan Jezus martwy, bo to jest wyjątkowo jeden dzień dłużej, nie normalnie, to by tam były wiecie. Inna rachuba, ale przestęp dodatkowy szabat Jezus zmartwychwstał po 3 dniach i po 3 nocach od złożenia. Swojej ofiary. Ale chce się wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli już mówimy o chlebie z nieba o chlebie przaśnym, cały szósty rozdział, wiecie o co chodzi? Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi, że on jest prawdziwym chlebem, który występuje z nieba. Otwórzmy sobie księgę Jozuego.
I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Izrael, który łaził po pustyni, który. Wygląda, no nie wiemy za bardzo, czy oni ten szabat w sensie, czy oni świętowali przez te 40 lat czy nie. Z piątego rozdziału księgi o złego wynika, że oni nawet nie swoich dzieci rozumiecie? I tam pierwsze, co żeby wejść do ziemi obiecanej i nagle się zaraz, bo my tu mamy parę rzeczy do zachowania, więc facetów wszystkich obrzeza Ali, tamci musieli iść, nie mogli się ruszać wtedy i musieli czekać zrozumiecie? Nie weszli, no bo musieli się zagoić wszyscy, ale jedną z rzeczy, którą wtedy zrobili, wygląda na to, że oni odnowili coś, czego nie robili na tej pustyni przez 40 lat. O K to były wyniki? I teraz zobaczcie księga Jozuego razem ze mną piąte rozdział od dziesiątego. Od dziesiątego wersetu oni się po tym, jak się obrazali pan im powiedział, że zdjął z nich handel Egiptu dzisiaj to jest ciekawe. Po tych 40 latach jak się obrzeza Ali? Mimo że łazili jak cymbały po tej po tej pustyni i wtedy zobaczcie, co się stało. Dziesiąty werset i będziemy czytać do piętnastego wtedy synowie Izraela rozbili obóz w gil gal i obchodzili Wreszcie święto paschy czternastego dnia tego miesiąca wieczorem na równinach Jerycha. Nazajutrz po święcie Paschy jedli z plonów tej Ziemi, chleby przaśne i prażone ziarno. Tego samego dnia i następnego dnia po tym, jak zaczęli jeść zboża tej ziemi, ustała Manna i synowie Izraela już więcej manny nie mieli, ale jedli tegoroczne plony Ziemi kanaanu. A gdy jozue był w pobliżu Jerycha podniósł oczy, więc pierwsze co na co chce zwrócić uwagę? Kochani, ja chcę policzycie. Kiedy ustała Manna z nieba? A oni na powrót zaczęli jeść normalnie, jak ludzie, kiedy został ustał cudowny chleb z nieba. Dokładnie na dzień kołysania, czyli ofiarowania pierwocin sprzęt. Tylko z jęczmienia, które im urósł. Oni nie mieli swoich plonów, więc wzięli plony z kanaanu. Kiedy ustała Manna z nieba w dniu wyznaczonym na dzień zmartwychwstania Jezusa. Widzicie to ustała Manna z nieba? Halo, dlaczego to podkreślam, bo na to prawie nikt nie zwraca uwagi ze względu na to, co się za chwilę dzieje, ale zwróćcie uwagę. To jest pierwsze genialne ustała Manna z nieba i co się wtedy dzieje? Przychodzi Jezus do Jezusa znaczy, bo jozue to jest też Jezus tak, ale chodzi mi o to, że właściwy Jezus przychodzi do Jozuego nie zobaczcie ustała Manna niebieska, a gdy jozue był w pobliżu Jerycha trzynasty werset podniósł oczy i spojrzał, a oto mąż stał naprzeciwko niego z Wydobytym mieczem w ręku jozue podszedł do niego i zapytał, czy ty jesteś po naszej stronie, czy po stronie naszych wrogów, bo on widział, że ten jeden chłop mąż jest w stanie wygrać zasadniczo wszystko z wszystkimi, a on odpowiedział nie Gdyż jako wódz wojska Jahwe. Teraz przyszedłem wtedy jozue upadł twarzą do Ziemi, oddał pokłon i zapytał, co mój pan rozkaże swojemu słudze? Niektórzy mówią to Michał przyszedł to archanioł. Michał przyszedł, bo on jest wodzem zastępów. On powiedział, że jako teraz wódz Jahwe, jeżeli to byłby Anioł, nie powiedziałby tego, co teraz następuje on tak, co pan rozkaże swojemu Słudze i wódz? Ten wódz wojska Jahwe powiedział do Jozuego, zdejmij obuwie za swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz jest święte i jozue tak uczynił, co to znaczy, że objawił mu się Bóg, jak się Bóg objawił Mojżeszowi powiedział Mu Zdejmi sandały ze swoich nóg, bo miejsce, na których stoi, na którym stoisz Jest święte. Widzicie? To jest grane jozue ma nowe objawienie Boga. Kiedy w dniu, kiedy skończyła się Manna z nieba, która była darem dla Mojżesza, jako przywódcy ludu i dla jego ludu jozue jozue Cię spotyka się, zobaczycie, widzicie, z kim wtedy, kiedy kończy się Manna z nieba i teraz rozumiecie o czym się toczy? Dyskusja w Szóstym rozdziale Ewangelii Jana otworzymy sobie szósty rozdział Ewangelii. Jana od Trzydziestego Wersetu powiedzieli mu więc Żydzi, jaki znak uczynisz, abyśmy widzieli i wierzyli tobie, co czynisz nasi ojcowie? Na przykład jedli mannę na pustyni, jak jest napisane chleb z nieba dał im do jedzenia. Wtedy Jezus im odpowiedział, amen amen, powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój ojciec teraz daje wam prawdziwy chleb z nieba chlebem Boga bowiem jest ten, który występuje z nieba i daje światu życie. Idzie to. Do on dokła, jeżeli masz gdzieś moment, była Manna, nie ma manny, a ktoś wstępuje z nieba. To jest dokładnie tamten fragment złego. Kiedy oni odnowili paschę w wyniku paski, zauważcie, co się stało. Skończyła się Manna, ale za to pojawił się Jezus z mieczem. Prosto z nieba. No i pamiętacie oni wtedy weszli do ziemi obiecanej. Widzicie przy okazji, jaka to jest zapowiedź jego powrotu na ziemię? Także tam. Upadają mury jerycha na sam dźwięk, czego trąby o KA oni wchodzą do Ziemi, mimo że po prostu zapowiedź armagedonu na dźwięk trąby jest z nimi ten jeden, który ma miecz nazwany słowem Bożym i tak zobaczcie cały koniec Księgi Objawienia. Przecież wszyscy doskonale wiemy o co chodzi. Czterdziesty siódmy werset i dalej w tym szóstym rozdziale. Amen amen powiadam Wam, kto wierzy we mnie, ten ma życie wieczne. Ja Jestem tym chlebem życia. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, a poumierali to natomiast jest ten chleb, który występuje z nieba, a ten kto go je nie umarł i nie umrze mu już o tym wiemy. Tak, ja Jestem chlebem żywym, który stopił z nieba. Jeżeli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żyć na wieki, a chleb, który jadam, to moje ciało, które ja wydam za życie tego świata. Potem wiemy pojawiła się jedna religia, która zaczęła tłumaczyć, że jakiś chleb staje się ciałem i trzeba to ciało jeść i uprawiać kanibalizm. I te wszystkie historie Jeszcze raz Jezus w całej tej Ewangelii Jana, kiedy mówi o jedzeniu, o piciu, o innych czynnościach. Mówi symbolicznie i to jest oczywiste, że mówi symbolicznie o rzeczach duchowych. Jak się go pytają, uczniowie, jak i ty masz pokarm, o którym my nie wiemy. To mówi. Tym pokarmem jest pełnić wolę mojego ojca, jak przychodzi do sama mówi Samarytan se daj mi wody pić przy studni. Pamiętacie to on jej za chwilę mówi, ja ja ci dam takiej wody pić, że jak się jej napijesz, to oni już nie będziesz więcej pragnąć. Ona mówi super bo latanie w kółko do tej studni w te i wewte to jest to jest no rozumiecie? Ja tam byłem fizycznie, nie to jest pewna odległość od starej samarii do tego miejsca do do studni jakubowej nie, a Jezus tymczasem jej mówił o czym o duchu świętym o życiu wiecznym o strumieniach Życia wiecznego, które jak zaczną w niej płynąć, to nigdy nie będzie pragnąć. No po prostu nasze pragnienie nie jak my mamy pragnienie, jak go nie uzupełnimy. Tu umrzemy. Ale my sobie mamy takie taką wodę życia, dzięki której będziemy żyć nawet i także tutaj. Za chwilę tu się Żydzi z sprzeczają mówią, co my mamy jego jeść, co to jest kanibalizm? Pamiętajcie, a potem wiadomo, religia rzymskokatolicka zaczęła opowiadać tę historię, że tu trzeba jeść i tak dalej i cytują fragmenty z tego rozdziału, mówiąc, że tu pan Jezus mówił o jedzeniu jego ciała i piciu jego krwi. Oczywiście, że tak, ponieważ wyraźnie powiedział, że one jedzenie, jego ciała i picie jego krwi oznacza przyjście do niego i uwierzenie jemu o KA, jak potem jego uczniowie myśleli. Ale możemy jednak mamy cię przekąsić, może mamy cię schrupać, to wyraźnie powiedział Im. Jak mieli t. Tego typu wątpliwość w sześćdziesiątym trzecim wersecie Duch jest tym, który ożywia, a ciało nic nie pomaga. Cokolwiek jest cielesnego czy ill materialnego ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem po prostu, ale wśród was nawet są tacy, którzy nie wierzą, więc tu Jeszcze raz Jezus jest ową manną z nieba, ale je się go przy pomocy. Przy pomocy wiary. Mamy to? Jeszcze raz kolejna. Zauważcie, jak cała rozmowa tutaj się zmienia w momencie, kiedy rozumiesz jak jak ci Żydzi rozumieją, czym były przenośniki. Jak one wróciły, mimo że kiedy były nakazane, a kiedy de facto pojawiły się jako praktyka coroczna w życiu Izraela. Dopiero kiedy tuż przed wejściem do Ziemi obiecanej pod wodzą Jozuego, tuż przed upadkiem Jerycha, które było upadkiem cudownym, a zwycięstwo Izraela było cudowne, kochani, jak wejdzie wejdziecie w każdy z tych fragmentów. Zresztą wiecie, cała ewangelia Jana. Zobaczcie, jak Teraz ja mówię o tym, że dam ci wodę do picia. Moim pokarmem jest pełnienie woli ojca. Kto jemu je ciało pije moją krew i tak dalej te wszystkie realne. Dlaczego Jezus posługuje się takim językiem, ponieważ nowe stworzenie jest stworzeniem kompletnie duchowym, ale ono w rzeczywistości duchowej również je również pije karmi. Rozumiecie dam kto, kto zwycięży temu dam jeść z drzewa życia nie, ale to jest złe, to również się to nie to nie chodzi o działalność fizyczną tego ciała, bo ono się musi skończyć. Chodzi o zupełnie nową rzeczywistość. W ramach której Jeszcze raz cały świat będzie funkcjonować, kiedy przyjdzie na to pora, ale z której my już teraz możemy korzystać, bo jesteśmy nowymi. Stworzeniami dziś podałem wam mnóstwo wątków do osobistego studium do osobistego zgłębiania osobistego zachwycania się słowem Bożym. Z jednej strony do przeczytania jak stary przymierze zapowiada realizację pewnych rzeczy w nowym, z drugiej strony klucze do tego, żeby zrozumieć, co my czytamy w nowym dla wielu z was chociażby czytanie szóstego rozdziału Ewangelii Jana, ale być może nawet całej Ewangelii Jana będzie inne. Wzruszę takie ćwiczenie. Przeczytaj sobie całą ewangelię Jana Od początku do końca. Pamiętacie? Mówiliśmy o różnych, jak ją można przeczytać z punktu widzenia, że jest to na przykład przez pryzmat historii o królu Który wstępuje na tron, którym jest Krzyż, na którym zostaje ogłoszony królem Żydów i królem wszechświata. Nie na przykład z takiego punktu widzenia, ale przeczytaj sobie ewangelię Jana jako historię o tym, jak Chrystus dokonał przez ukończone dzieło krzyża nowego stworzenia. Spójrzcie czy nie takie, czy nie mamy takiego wątku takiego zagajenia, chociażby w prologu Ewangelii Jana już w pierwszym rozdziale zobaczmy sobie ewangelię Jana Pierwszy rozdział. Jezus jest nazwany synem Bożym.
I on rozumiecie? Przez całą ewangelię Jana mówi, że jest synem Boga do tego stopnia, że on jest Bogiem wcielonym. Żydzi w kółko w Ewangelii Jana Podnoszą kamienie na niego i mówią, ty robisz z siebie Boga i chcą go zabić. Ja mówię, ale ja Jestem synem Bożym. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana Przecież czytamy Szokujące sformułowanie, nawet, które szokuje, wiecie, o co mi chodzi dzisiaj wielu. Zobaczcie dziesiąte rozdział Ewangelii Jana Trzydziesty Czwarty Werset. W trzydziestym trzecim wersecie Żydzi mówią do Jezusa, my Cię nie za żaden dobry uczynek, ale za bluźnierstwo. To znaczy, że ty będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem, no bo to jest prawda, ale zauważcie co Jezus im odpowiada. Trzydziesty czwarty werset. Jezus im odpowiedział, a czy nie jest napisane w waszym prawie? Ja powiedziałem, jesteście bogami, jeżeli on, czyli Bóg, tak w swoim słowie nazwał bogami tych, do których dotarło słowo Boże, a pismo nie może być naruszone, czy nie może być w błędzie, to jakże do mnie, którego ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz, bo powiedziałem, ja Jestem synem Bożym, widzicie to on powiedział, ja Jestem synem Bożym, oni mówią, on rozumie przez to, że jest Bogiem, a on mówi, ale do wszystkich, do których dotrze słowo Boże, jest zapowiedź, że wszyscy staną się synami Bożymi jest tak zobacz. 2 pierwsze rozdziały Ewangelii Jana Cała Ewangelia Jana jest o czym o tym jak syn Boży dokonał zdumiewającego dzieła nowego stworzenia, w ramach którego oprócz niego może się pojawić mnóstwo innych synów bożych popatrz. Pierwszy rozdział o chrystusie jest powiedziane od dziesiątego wersetu. On był na świecie, a świat został, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał ci, co twierdzą, że w pierwszym rozdziale Jezus nie jest opisany jako Bóg. Mają trochę problem, bo tu jest wyraźnie napisane, że jest w pierwszym wersecie. Na początku było słowo słowo było u Boga i Bogiem było słowo, a dalej się dowiadujemy, że oczywiście, że tu chodzi o tego jednego jedynego Boga, ponieważ jest powiedziane, że on stworzył cały świat czy nie tak, ale ten, który stworzył cały świat, stał się człowiekiem, pojawił się na świecie, a świat go nie poznał. Jedenasty werset przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli, ale dwunasty werset. Zobaczcie to wszystkim tym, którzy jednak go przyjęli dał moc. Aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię. Widzicie to? Żydzi chcieli jego ukamienować, że on powiedział, ja Jestem synem Bożym. On powiedział do każdego, do kogo dotarło słowo takie jest prawodawstwo w palnie ten się stanie synem Bożym. Powinni nas wszystkich kamienować? To są ludzie zwróć uwagę trzynasty werset, którzy są narodzeni na nowo, ale nie z krwi, ani nie z woli ciała, ani nie z woli mężczyzny, ale samego Boga. To również nowe stworzenie, jest wybuch jest końcem starych rzeczy, ale jest od razu początkiem nowych rzeczy w tych, którzy w tym nowym stworzeniu narodzili się na nowo i w przyszłym tygodniu w siódmym już odcinku tych naszych rozważań zaczniemy sobie odpowiadać na pytanie więc jak to ukończone dzieło krzyża stworzyło ze mnie nowe stworzenie i jak ja nowe stworzenie? I zasada nowego stworzenia może teraz w pełni działać. We mnie. Amen. Holuję do następnego tygodnia.

do korekty

źródło yt@tajemnyplan.pl

Kim Naprawdę Jesteś, Nowy Człowieku 7

 

 

Zanim żeśmy to to nagranie zaczęli, powiedziałem, ale to Jeszcze raz powtórzę. Poprzedni przedostatni odcinek. No to nasze studium 3 spotkania temu mogły być skomplikowane, zwłaszcza ze względu na odczytywanie pewnych figur w starym testamencie proroctw, które były mocno zakodowane, zaszyfrowane, wręcz w. Prawie mojżeszowym i tak dalej i tak dalej. Niemniej dzisiaj to Wszystko nam było potrzebne po to, żeby, żeby dzisiaj mówić prostym językiem, na przykład podczas dzisiejszego studium, a i tak zdaję sobie sprawę z tego, że choć to, co mam dzisiaj do powiedzenia, bo musimy to powiedzieć, kiedy mówimy o ukończonym dziele krzyża, jest bardzo proste i mam nadzieję, że to, co powiem będzie bardzo proste. Problem polega na tym. Że powiedziałbym dzisiaj w ramach całego chrześcijaństwa powszechnego Kościoła, wszędzie na świecie, wśród wszystkich Biblii niewierzących osób może 20% ludzi na moje oko w ogóle wie, że istnieje taki temat, mimo że on jest absolutnie centralny dla bycia chrześcijaninem, nie z tych ludzi, którzy wiedzą może połowa rozumie o co chodzi naprawdę, a nie tylko, że wierzę jest taki temat i na czym on polega. Nie, a z tego ile procent żyje tym czymś to już jest kolejna kwestia powiedziałbym kochani. I. Kiedy zaczynasz rozumieć ten dzisiejszy temat? Nie tylko wiedzieć, że jest to prawdą, ale zaczynasz go rozumieć i od rozumienia przechodzisz do praktykowania tego tematu w swoim życiu tej prawdy. Wreszcie w swoim życiu do przemiany myślenia, do postrzegania rzeczywistości wokół siebie, codziennych wydarzeń, przez ten pryzmat. Wówczas nie tylko twoje życie. Nie tylko zaczynasz doświadczać, że jesteś osobą nietykalną, niezwyciężoną, niepo. Płatną na cierpienie, że jesteś osobą, której nic nie grozi wreszcie. Która może mieć zawsze Święty pokój, nie spokój. To twoje życie bez żadnego wysiłku zamienia się w regularne obfite owocowanie dziełami BOŻYMI życiem według według słowa Bożego życiem zgodnym z wolą Bożą dla twojego życia. Rozumiecie a większość problemów, które mają chrześcijanie, które ma chrześcijaństwo, które mają całe kościoły, denominacje i tak dalej wynika z czego albo z tego, że że mają kompletnie niewłaściwą teologię tego, co się stało na krzyżu i tego, co w wyniku tego, co się stało na krzyżu, stało się w życiu moim i twoim jako osoby nowonarodzonej albo nawet jak mają właściwą teologię, to potem nadal mówią prawdę. Ale praktyka od jakby? Nie bierze w ogóle tej prawdy pod uwagę, tylko rozumiecie miesza się prawdę nowego testamentu nowego przymierza ukończonego dzieła krzyża, z czym z praktyką staro Przymierze ową. Dlaczego to jest bezsens? Dzisiaj o tym powiem i Jeszcze raz mówię, to będzie bardzo proste, ale ten mój wstęp z czego wynika? Otóż z tego, że żeby nawet jeżeli dzisiaj Siostro Bracie i mówię tu do obecnych do tych, którzy słuchają teraz na żywo, ale też do wszystkich, oczywiście tych, którzy będą nagrania potem słuchać, nawet jeżeli o tym wszystkim, o czym dzisiaj będę mówić, Wiesz. To teraz na początku chce się o to pomodlić, tak, żeby ci to nie dało spokoju, dopóki to co wiesz nie zamieni się w życie jakiego w tobie Duch Święty pragnie i dla ciebie od o to idzie, żeby nie było tak, że przeczytamy tak, a to wiem, to wiem. No tak oczywiście oczywiście dla niektórych dzisiaj pewne rzeczy, które powiem albo sposób w jaki je przedstawię, mogą być szokujące na zasadzie zaraz naprawdę co co na tym polega bycie nowym stworzeniem na tym polega bycie chrześcijaninem na tym polega bycie osobą duchową, a teraz co się dzieje na tym polega praktykowanie tego czy tamtego. Ale Jeszcze raz dlatego potrzebowaliśmy, żeby dojść do tego momentu wyrażenia pewnej bardzo prostej prawdy. Czym jest ukończony dzieło krzyża? Potrzebowaliśmy tych do tej pory 6 czasem bardzo skomplikowanych teologicznie wykładów. I spotkań, w ramach których są nasze studium, wchodziło głęboko tak w zapowiedzi na temat Baranka Bożego jako tego, który gładzi grzech świata, ponieważ stwarza zupełnie coś coś nowego, a a nie zajmuje się starym i tak dalej i tak dalej. Potrzebowaliśmy całego tego studium, żeby dziś, kiedy ktoś zada pytanie zaraz, ale czy możesz to udowodnić? Co dzisiaj powiedziałeś, bo nagle komuś spadną zasłony, jakieś łuski z oczu i PRO byłoby wspaniale gdyby tak było, ale czy to jest prawda? To jeżeli ktoś dzisiaj zaczyna to studium, to mówię. Jesteśmy w samym środku tego studium. Ten sezon pod tytułem ukończone dzieło Krzyża będzie mieć 12. Spotkań dzisiaj jest siódme, przestudiuj uważnie Wszystko, co powiedzieliśmy od pierwszego, ponieważ tam jest dowód o k biblijny z każdej strony na to Wszystko, co dzisiaj będę mówić. Dlatego nie będę. Zwłaszcza że jak wiecie, było pierwsze spotkanie w ramach drugiego powtarzałem, co było podczas pierwszego w ramach trzeciego, co było na drugim i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ bardzo łatwo jest takie mam wrażenie nam się rozproszyć albo diabłu nas rozproszyć, żebyśmy sobie zapomnieli o co, co my w ogóle rozważamy i kiedy nagle przechodzi do do klucza, który nam jest rozwiązaniem wszystkiego w naszym życiu na lepsze, to wtedy sobie zapominamy. Ale iza i z powrotem zaczyna się ta sama dyskusja, ale gdzie to masz w Biblii? Nie więc Jeszcze raz. I tu nie chodzi o jeden czy drugi Cytat, chociaż jest jeden czy drugi Cytat, który jest oczywisty, ale chodzi o to, co mówi cała Biblia. Jeżeli dzisiaj pewne rzeczy będą dla kogoś niezrozumiałe, Jeszcze raz mówię od pierwszego do szóstego wykładu. Jasne. Natomiast dziś jesteśmy w siódmym i zakładamy, że. Tak jak tu obecni. Wszyscy jesteśmy pilnymi studentami słowa Bożego, więc już nie będę dzisiaj powtarzał tego co do tej pory powiedzieliśmy tylko, żeby zacząć mówić o dzisiejszym temacie. Najpierw się pomodlimy i to będzie normalnie, albo się modlimy na końcu, albo sobie zapominam w ogóle, żeby się pomodlić z wrażenia, ale dzisiaj się pomodlimy na początku. Dlaczego? Bo nawet jeżeli mamy w sobie pragnienie. Tego, żeby żyć tą prawdą, znamy tę prawdę, wiemy o co chodzi. Wciąż niektórzy mówią Fabian i jest, no nie, nie wiem, ja to Wszystko wiem i dalej mi to nie działa. Dlaczego? Ponieważ żeby w pełni żyć prawdą, słowa Bożego, potrzebujemy nie tylko bazować na tym, co mamy dane z łaski w prezencie w darze, czyli na mamy bardzo ważne nie tylko na tym, że mamy nowego ducha i nowe serce. Tak, ale potrzebujemy też dokonać pewnego wysiłku z naszej strony współpracę z łaską, który się nazywa przemianą myślenia. Tak, jeżeli ty wiesz o tym, że prawda jest taka. Że zasada funkcjonowania, żeby Wszystko było dobrze, jest taka, że Bóg jest taki, że twoja przyszłość jest taka i ty to Wszystko wiesz. Ale. W dniu codziennym nie masz czasu, żeby sobie odtwarzać tych rzeczy, które wiesz, tylko bazujesz na czym na. Starych mechanizmach myślowych nie wręcz niektórych tak bardzo umocnionych w twoim sposobie myślenia, że Biblia je nazywa twierdzami myślowymi wówczas. Wykonujesz jakieś akcje, a potem w ramach refleksji nad przeszłością mówisz, jak to jest możliwe, że ja o tym wiedziałam? Ja o tym wiedziałem, ja o tym wiem dalej, a jednak żyje według zupełnie innego klucza. Chcę być osobą duchową, ale żyję na sposób Cielesny. Dlaczego? Ponieważ zanim podejmiesz jakiekolwiek wysiłek fizyczny, tak jakikolwiek wysiłek, mentalny, intelektualny, emocjonalny, relacyjny, potrzebujesz się przyjrzeć temu, jak myślisz o sobie, o Bogu, o jego woli w tych konkretnych sytuacjach, w których działasz, Rozumiesz, bo koniec końców zadziałasz tak. Jak myślisz i tak będziesz wierzyć jak myślisz, mimo że po tym, jak się nad tym zastanowisz, to odkryjesz, że ale jest inaczej. No ale będziesz działać tak jak twój ośrodek decyzyjny decyzyjny to przejmie od wyuczonego. I przez ciebie sposobu myślenia. Dlatego dzisiaj mottem na takim wprowadzającym nas w to całe rozważanie. Jednocześnie moją modlitwą niech będzie drugi list do koryntian. Dziesiąty rozdział. Drugi list do koryntian Pawła. Zadowolone zadowolonego z koryntian, którzy poszli po rozum do głowy. To jest jedno z najpotężniejszych pism do kościoła. Ee i tak jak być może w tym liście znajduje się najwa. A mniejszy teologicznie rozdział całej Biblii to jest piąty rozdział drugiego listu do koryntian tak dziesiąty rozdział. No powiedziałbym, że znajduje się most.
Sliwe możliwe, że w pierwszej dziesiątce najważniejszych rozdziałów w całej Biblii o K. Obok takich rozdziałów jak trzeci rozdział Ewangelii Jana, Trzeci rozdział Blistrów do Rzymian i tak dalej i tak dalej nie dziesiąty rozdział z jakiego powodu, no między innymi z takiego, że to o czym teraz powiedziałem ten rozdział ujawnia i demonstruje w tak jaskrawy sposób, że rozumiecie o to nas musi skonfrontować nie, zanim się krótko pomodlimy, to przeczytam ten fragment, o którym nie chodzi, to jest dziesiąte rozdział. Drugiego listu do koryntian i zauważcie Pawła. Po nim mówi o tym, że my toczymy walkę i toczymy walkę duchową. Nie. Ale nie taką jak większość chrześcijan właśnie dlatego, że nie rozumieją do zakończonego dzieła krzyża chce ją postrzegać. Większość ludzi myśli, że walka duchowa to jest nasza walka z diabłem. Jak można walczyć z kimś, kto rozumiecie, to jest tak, jakby ktoś dzisiaj się ekscytował. Walką ligową między Wisłą a Cracovią Cracovia jest w ekstraklasie, a Wisła jakkolwiek bym ją nadal gdzieś tam potajemnie lubił. Spadła Ligę niżej i nie ma żadnej rozumiecie to to nie ma żadnej konkurencji po prostu. A że ci są lepsi ci go po prostu Diabeł został zł nie tylko, że zrzucony do najniższej ligi to w ogóle wyrzucony z wszelkiego rodzaju ligi. Koniec nie ma, poszedł do więzienia, tak jeszcze coś tam z tego więzienia, jakiś grypsy wysyła, ale to jest tyle za niedługo dostanie. Pomimo, że do tego, że dostał czapę, jeszcze dostanie w czapę. Jest koniec, więc rozumiecie, jak jest mowa o tym, co my mamy robić ze zwierzchności sami władzami i tak dalej. Na przykład szósty rozdział listu do efezjan to ze względu na to, że właśnie mnóstwo osób. Dzisiaj reprezentujących teologię chrześcijańską w ogóle nie rozumie albo nie chce rozumieć co, co Chrystus w pełni zrobił na krzyżu. To z tamtego rozdziału robią jakiś jakiś podręcznik do do. Ocenia się walki z diabłem. Ja był, jest pokonany i my się nie musimy nim w ogóle zajmować. Tak i tam Paweł nie mówi o tym, żeby się z diabłem zmagać, tylko żeby pamiętać, w jakiej pozycji my się znajdujemy wobec diabła i z jakiej perspektywy powinniśmy na najpotężniejsze demoniczne zwierzchności patrzeć, czyli, że mamy na nie patrzeć. Z góry my się znajdujemy na wyżynach niebieskich, a nie pierwiastki zła się znajdują na wyżynach niebieskich. My mamy walczyć z wszelkim pierwiastkiem, zła z wyżyn niebieskich, bo my zasiadamy w chrystusie na tronie po prawicy boga ojca na tych wyżynach niebieskich. To nie Diabeł, rozumiecie o co mi chodzi? Natomiast prawdziwa walka duchowa, jak się jej rzeczywiście przyjrzymy, nie jest walką ze złem, ale jest walką o taki nasz sposób myślenia, właśnie żebyśmy przestali w ogóle z czymkolwiek walczyć, a żebyśmy zaczęli wreszcie kreować o k więc dziesiąty rozdział drugiego listu do koryntian mówi o właściwej walce duchowej chrześcijanina i o co jest ta walka, o co ona się toczy? Od trzeciego wersetu Paweł mówi, chociaż bowiem żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała, więc dlatego ani nie walczymy ciałem, ani nie walczymy. Przeciwko ciału i krwi, tak? Nie, to tylko wiecie. Nie wiem, ile osób komentujących w internetach to są w ogóle chrześcijanie, mimo że się podają, że są chrześcijanami. My tak przecież jak wiemy, że niektórzy podające się w Internecie za chrześcijan to są wprost rozumiecie po prostu nie, którzy celowo udają taką czy inną jakąś tam teologię w Internecie, żeby mieszać pomiędzy chrześcijanami i się radują z tego jak chrześcijanie prawdziwi zaczynają się kłócić, bo podważają absolutne. Wiecie fundament naszego podejścia do całej cielesnej rzeczywistości, że my nie walczymy z ciałem i krwią nie niemniej jak kiedyś wrzuciliśmy jako tajemny Plan sorta. Na tym pod tytułem Nie ma złych ludzi są tylko ofiary szatana. To okazało się, że nawet ja fizycznie spotykałem chrześcijan, którzy powiedzieli, że Fabian, ale przesadziłeś. No nie, ale Hitler, ale Stalin, ale coś tam jakby rozumiesz. Czyli nadal wyznajesz, że są ludzie, za których Chrystus nie umarł? Jest jedna, jeden taki nurt teologiczny w chrześcijaństwie, kiedyś go dotkniemy. Nie będę w ramach tego sezonu o tym mówił, który rzeczywiście mówi, że Jezus nie umarł za wszystkich, ale czy to wtedy jest w ogóle jeszcze chrześcijaństwo to sobie, kiedy indziej to sobie kiedy indziej rozważymy. Niemniej ci to nie byli kalwin liści, bo to pewne odmiany kalwinizmu. Chodzi tylko normalnie. Wiecie ludzie, którzy nagle przyszły powiedzieć serio, Fabian, ale są źli ludzie? Nie, Jeszcze raz to, że ludzie czynią zło, to nie znaczy, że ty masz walczyć z tymi ludźmi, tylko masz walczyć o uratowanie ich przed tymi siłami, które prowadzą tych ludzi do zła. Zrozumiecie, o co mi chodzi? Ja mam synka małego, tu dzisiaj mamy ojców, którzy też mają synów tak i te ostatnie wydarzenia. Pamiętacie, że tamten jakiś żołnierz, który zabił swojego syna? Teraz nie wiem tam popełnił samobójstwo czy coś zresztą ja wtedy zaraz po tym z kimś z was rozmawiałem i powiedziałem, że to to wygląda na opętanie i to się w związku z tym kończy prawdopodobnie samobójstwem jak większość tego typu opętań tych działań się nie wyobrażam, żeby ojciec rozumiecie o co mi chodzi nie, ale nadal rozmawiam z kimś i mówię, rozumiesz, dopóki andrzeje trzeba się o niego modlić, bo on może być zbawiony. I nadal mam chrześcijan, którzy mówią, nie, nie, niech skończy jak najgorzej. Wiesz co mi chodzi, my musimy dokładnie z tego typu światowym sposobem myślenia nie tylko skończyć u siebie, ale skończyć w kościele. Po prostu nie możemy dopuścić do tego, żeby rozumiecie tego typu postawy między nami funkcjonowały. Ponieważ Chrystus umarł za grzechy, nasze i grzechy całego świata, jak wyraźnie o tym mówi, pierwsze jest Jana, drugi rozdział. Na początku. A nie my jesteśmy od tego, żeby sądzić ciało i krew czyjekolwiek, rozumiecie? Wtedy też te reakcje były, że są źli ludzie. Co ty w ogóle gadasz i tak dalej i tak dalej i naprawdę niektórzy to byli chrześcijanie, niektórzy na szczęście się skontaktowali i dopiero sobie wyjaśniliśmy, co się dzieje. Nie, więc Jeszcze raz my nie walczymy z ludźmi, tylko walczymy o ludzi i o ich zbawienie w imieniu Jezusa Chrystusa nie walczymy z diabłem, bo Jezus z nim krótko zawalczył i i szybko wygrał. Natomiast zobaczcie Jeszcze raz dziesiąty rozdział drugiego listu do koryntian, chociaż bowiem żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała, ponieważ oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i mam moc burzenia Twierdz warownych, a więc walczymy orężem, które jest przystosowane do burzenia twierdz do demolki. No mówiąc krótko, tak po angielsku wyburzanie budynków to jest demolition, więc to jest dokładnie my nasza walka to jest demolka, ale teraz co to są za twierdze warowne, gdzie one się znajdują, przeciwko których przeciwko którym walczymy? Otóż zobaczcie piąty werset obalamy rozumowania, a więc sposoby myślenia i wszelką wyniosłość fills. Która powoduje te sposoby myślenia, która powstaje przeciwko Poznaniu Boga i jak walczymy z nimi, niszczymy je, a z drugiej strony wszelką swoją myśl i innych, którzy chcą się temu poddać, wszelką myśl zniewala my do posłuszeństwa chrystusowi. Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite Jeszcze raz zniewala my wszelką myśl do posłuszeństwa chrystusowi i dzisiaj o to chce się modlić krótko, aby prawda Centralna rozumiecie centralną prawdą kompletnego przełomu we wszechświecie, prawdą o miłości Boga, prawdą o naszym przeznaczeniu w chrystusie jest prawda ukończonego dzieła krzyża, centralną prawdą ukończonego dzieła Krzyża jest to, o czym dzisiaj będziemy, będziemy mówić i Wszystko co dobre z tego wynika dla nas. A jeżeli tego nie przejmiemy, to Wszystko, co złe w naszym życiu się zdarza. Z tego wynika, że tego nie przyjęliśmy, a momencie więc więc wciąż niektórzy będą mówić, ja to rozumiem, a potem będzie czemu to nie działa w moim życiu? Jeszcze raz prawdopodobnie dlatego, że masz twierdzę mentalne, według których Żyjesz, które potrzebują być zburzone, a Twoja myśl kompletnie powinna być poddana w posłuszeństwo chrystusowi, kiedy Twoja twój sposób myślenia jest przemieniony, wówczas twoje życie może swobodnie, zgodnie z wolą Bożą. Postępować. Spójrzcie w liście do Rzymian w dwunastym. Rozdziale, jak Paweł nas o coś prosi tutaj wręcz zaklina tak usilnie mówi. To jest dwunasty rozdział od pierwszego wersetu mówi. Proszę więc was bracia przez Miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiary żywą świętą, przyjemną Bogu, bo to jest wasza rozumna służba, a nie dostosowujecie się do tego świata, ale przemęcie się przez odnowienie waszego umysłu. Zatem dzisiaj ta prawda, o której dzisiaj będziemy mówić, przemienia umysłu, ale jednocześnie, aby ona zaczęła funkcjonować praktycznie w twoim życiu na co dzień. Potrzebujesz mieć już przemieniony umysł, więc wchodzimy, jak są czasem błędne koło myślenia. Tak tutaj wchodzimy w prawdziwe koło myślenia, prawda? Przemienia nasz umysł, a przemiana umysłu pozwala nam jeszcze bardziej zgłębić tę prawdę. I wtedy ta prawda jeszcze bardziej przemieni na nasz umysł, a ten przemieniony umysł pozwoli nam jeszcze lepiej żyć zgodnie z wolą Bożą, bo tylko wtedy zwróćcie uwagę w tym drugim wersecie dwunastego listu rozdziału listu do rzymian. Kiedy przemienia my się przez odnowienie naszego umysłu, możemy rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Amen. Duchu Święty, prosimy Cię, aby dzisiaj ci z nas, którzy mają dopiero przed sobą odkrycie tej prawdy, o której dziś będziemy mówić, czym dla nas w praktyce jest nowe stworzenie? Prosimy Cię, aby aby odkryli ją w pełni, a odkrywszy ją, by ją zrozumieli, a rozumiejąc ją, by wszelkie przeciwstawne, jej sprzeciwiające się jej myśli pyszałkowaty, tę twierdzę umysłowe, aby wtedy u Święty Zburzył, a w to miejsce postawił myśl posłuszną chrystusowi. Dzisiaj panie, chcemy w cały nasz sposób myślenia zniewolić w posłuszeństwo chrystusowi, ponieważ my nie możemy być niewolnikami naszego myślenia, ale nasze myślenie ma być niewolnikiem Chrystusa, bo taka jest nasza wola, bo to znaczy, że Jezus jest naszym panem. Kto ma przyjść do oświecenia, do do kogo ma przyjść objawienie dzisiaj duchu świętym niech do niego w skutecznie przyjdzie. Kto z Objawienia ma przejść do głębszego zrozumienia, niech przejdzie kto z głębszego zrozumienia ma przejść wreszcie do praktyki życiowej. Niech dzisiaj. Pozna, na czym ta praktyka ma polegać, a kto nawet i to poznał, a wciąż jeszcze brakuje mu w przemianie jego myślenia, motywacji duchu Święty do dzisiaj przyjdź do niego z właściwą motywacją, abyśmy wreszcie mogli się cieszyć życiem, jakie te dla nas mierzyłeś wolą Bożą, która jest dobra, przyjemna i doskonała i owocowanie M, które będzie smaczne dla naszego pana. Amen. Kochani. Ukończone dzieło krzyża równa się. De facto i Teraz ja wiem, że to można przedstawiać. Wiecie w różnych perspektywach, ale to jak ja to postrzegam cały sposób mojego konstruowania. Myśli biblijnej teologii na bazie myśli biblijnej rozumienia w ogóle Biblii. Mój sposób myślenia jest taki w centrum wszystkiego, co się wydarzyło, jest Chrystus Chrystus, który objawił się w ciele, bo to jest wielka tajemnica pobożności. Jak powie Paweł, Pierwszym liście do Tymoteusza Bóg objawił się w ciele jako człowiek i on w tym ciele, co zrobił w posłuszeństwie Bogu w ciele podobnym do grzesznego ciała każdego innego człowieka nie zgrzeszył, ale był posłuszny aż do końca, a ten koniec to była śmierć krzyżowa. I to, co to jego życie oznaczało wraz z tą śmiercią krzyżową? To Wszystko całe całe to wspaniałe dzieło nazywamy ukończonym dziełem Krzyża, ale teraz kochani. Ale teraz kochani będę dzisiaj to trochę może powtarzał jak katarynka, ale to jest nie dość powtarzać tego. Otóż otóż.
Że robicie my możemy mówić całą masę, ja czasem nawet dzisiaj widziałem taką taką listę prawd, które są prawdziwe. Kiedy mówimy o ukończonym dziele krzyża. Nie one są prawdziwe, ale jeżeli zabraknie tego, o czym myśmy mówili, zwłaszcza podczas ostatniego studium, to te wszystkie prawdziwe rzeczy się rozsypują, bo nie ma spoiwa, które by rozumiecie zrobiło z nich właściwy obraz i to jest tak, jakby mieć puzzle, ale nie mieć obrazu. One cały czas się rozsypuje. Mnie wiemy, o co chodzi w tym obrazie, co jest spoiwem? Otóż te wszystkie prawdy ktoś powie, że ukończone dzieło krzyża to jest to, to jest tamto to jest jeszcze co coś owszem i zwykle te prawdy mówią o tym, co Jezus przez ukończone dzieła ukończone dzieło krzyża skończył. Z czym się rozprawił, co raz na zawsze załatwił, a więc to jest zazwyczaj rozumiecie podejście negatywne? Nie w złym sensie, tylko rozumiecie negatywne, czyli z czym Krzyż skończył, co załatwił, co nie stanowi już problemu. Natomiast te rzeczy nadal będą stanowić problem, jeżeli my nie zrozumiemy, że te wszystkie aspekty co Jezus skończył, są prawie niczym w porównaniu z tym, co Jezus zaczął. Rozumiecie a zatem ukończone dzieło krzyża to jest rozpoczęte dzieło nowego stworzenia. Jeżeli my nie będziemy mieli tych 2 rzeczy ze sobą na stałe związanych, to ani jednej, ani drugiej, nigdy nie będziemy w pełni rozumieć o KA. Zatem ukończone dzieło krzyża w mojej perspektywie Jeszcze raz coś się może z tym nie zgadzać i tak dalej, ale Jeszcze raz. Wtedy konsekwencje, nawet logiczne. Później rozumienia Biblii będą dziwne. Ukończone dzieło krzyża to jest nowe stworzenie, rzecz jasna nowe stworzenie zostało potwierdzone zmartwychwstaniem Chrystusa, ale Jeszcze raz pamiętajcie. Nowe stworzenie to jest nowa ludzkość, która została zrodzona przez Chrystusa przez nowego Adama. Tak jak pierwszy Adam zrodził swoją żonę, czyli Ewę w taki sposób, że kiedy spał, została wyjęta z jego boku o K pierwsza kobieta, pierwsza żona pierwszego męża, jest urodzona przez swojego męża. Okej, przez wyjęcie jej z boku tego męża przez Boga. To samo dokładnie stało się z chrystusem na krzyżu i Jeszcze raz myśmy o tym poprzednio mówili na tyle dużo, że nie będę tego powtarzać. Tak, ale zrobimy tutaj następne przejście. Kochani ukończone dzieło krzyża, to jest rozpoczęty. Dzieło nowego stworzenia, a nowe stworzenie, czyli jakby wiecie Krzyż. Wszystkie te szerokie tematy zawężamy, chociaż w sumie to rozszerzamy do nowego stworzenia, ale w centrum nowego stworzenia jest jeszcze jedno. Najistotniejsze centrum, mianowicie w centrum nowego stworzenia znajduje się nowy człowiek. O K znajduje się nowy człowiek. Kiedy czytamy w księdze rodzaju w pierwszej księdze Mojżeszowej o tym, jak Bóg stwarzał świat i wiecie, niektórzy się także chrześcijanie między sobą wdają w debaty o stworzenie o dni stworzenia o coś tam, kiedy Bóg co stworzył, jakie to miało znaczenie? Wiele z tych wiele z nich ma sens. Na przykład w ramach trendów takich kreacjonistów wytycznych w teologii dalej są bardzo sensowne, ale nadal łatwo się tam pogubić, kiedy o czym zapomnimy. Że Bóg nie stwarzał sobie, wiecie rozmaitych rzeczy. Bo codziennie miał nowy pomysł i było fajnie, tylko Bóg miał jeden pomysł i tym pomysłem był człowiekiem. Cała reszta stworzenia, mimo że się pojawiła wcześniej pojawiła się ze względu na człowieka dla człowieka o KII. Nie inaczej, więc on jest tam centrum tej historii. Oczywiście Bóg i jego miłość do człowieka, ale on, żeby stworzyć człowieka, stwarza dla niego nową rzeczywistość i teraz kochani. I Chrystus jest nowym Adamem na krzyżu dokonuje się dzieło nowego stworzenia, Krzyż przez śmierć Chrystusa od momentu, kiedy on krzyknął, wykonało się staje się nowym centrum wszechświata. W centrum tego wszechświata jest raj, a w środku tego raju znajduje się drzewo krzyża, które od tej pory jest nowym drzewem życia. Ok. Drzewem życia wiecznego, rzecz jasna, w rzeczywistości, w której jeżeli ktoś z jest tego drzewa, raz otrzymuje życie wieczne, które się nigdy nie skończy, życie wieczne w szczęściu, w pokoju, w pojednaniu. Z Bogiem i teraz rozumiecie więc fakt, że Chrystus na drzewie krzyża, bo niektórzy mówią, no, jeżeli tam by doszło do nowego stworzenia, to gdzie jest to nowe stworzenie? To jest jeden jedno z istotnych zagadnień, którym się dzisiaj zajmiemy, ale pamiętaj, nowe stworzenie ma inny proces niż pierwsze stworzenie. Tak, to jest dzieło naprawcze, ale które nie polega na naprawieniu starego, więc nie ma tego samego wzorca. To naprawienie starego polega na daniu szansy. Staremu stworzeniu, żeby się stało nowym nie, a więc ludzie nie przestaną istnieć, ale będą je istnieć jako inni ludzie niż ci, którzy byli stworzeni na początku. Według innej zasady ciało i krew nie przetrwa na wieki. Czy to jest jasne? Tak zmusi się pojawić nowy człowiek, więc kochani ukończone dzieło krzyża równa się nowe stworzenie, a nowe stworzenie równa się nowy człowiek i to jest centrum. Teraz cały ten że tak powiem tydzień nowego stworzenia zaczyna się od człowieka, a nie kończę na nim. Kapujecie, czyli pierwsze, co cała reszta stworzenia zauważ dzisiaj ten Cytat też się pojawi. Co mamy napisane, że całe stworzenie jęczy i wzdycha w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, Oczekując Objawienia się synów bożych? Dlaczego? Ponieważ kiedy dojdzie do Objawienia się tych, którzy już istnieją, ale są ukryci, wówczas dojdzie do przemiany całego stworzenia. Czy to jest jasne? Nie zacznie tylko szybciutko razem ze mną w liście do Rzymian. W ósmym rozdziale. Spójrzcie, to jest ósmy rozdział od dziewiętnastego wersetu, stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywanie M oczekuje objawienia synów bożych, gdyż stworzenie jest poddane marności nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci bożych. W momencie. Stworzenie się pojawiało i zwieńczeniem tego różnych, że tak powiem poziomów przestrzeni stworzenia były rośliny, zwierzęta, kosmos i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I na końcu pojawił się człowiek. Teraz najpierw pojawił się nowy człowiek. Jest nim Chrystus Jezus to jest nowy Adam, tak. Jezus Chrystus w tym wypadku i teraz następni po nim to są ci, którzy się rodzą duchowo i w wyniku ich istnienia. Kiedy przyjdzie do momentu objawienia się tych synów bożych wówczas to, co stare się skończy, jak pisze. Piotr w swoim drugim liście Otwórzmy, Otwórzmy go sobie. Skończy cały stare świat w płomieniach, wreszcie trzeci rozdział drugiego listu Piotra. I od dziesiątego wersetu. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem Przeminą żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej spłoną, nie spłoną natomiast synowie boży, a dla nich pojawi się nowe niebo i nowa ziemia. Nowa rzeczywistość, nowa przyroda pojawią się znowu zwierzęta. Myślę, że te zwierzęta, które my znamy, będziemy wiedzieli na przykład, że lew to jest lew, a tygrys to jest tygrys, a słoń to jest słoń, ale się zdziwi. Ale bo będą wyglądać nieco inaczej. Są to nie pierwszy raz w historii w historii dziejów. Tak to nie trzeba być chrześcijaninem, żeby o tym wiedzieć. Archeologowie wykopują teraz jakieś wiecie skorpiony, które miały 3,5 m długości, bo był taki czas, kiedy pewne zwierzęta były duże. Teraz są małe. Wiecie, o co mi chodzi, tak rośliny i tak dalej, więc znów. Wiecie lew, który ma jeść słomę i który jest weganinem. Yy no musi mieć inaczej skonstruowaną szczękę. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Musi mieć inaczej zęby ustawione, inaczej mu będzie cała reszta ciała wyglądać może będzie mieć 4 żołądki jak krowa, no ja nie wiem, ale dojdzie do zmian w przyrodzie. Tak jeżeli dzieci małe się mają bawić z dobrami, to umówmy się, że te kobry tam muszą mieć jak najmniej różnych elementów zaczepną obronnych, żeby nawet niechcący dziecka nie ukąsić, bo się mają bawić z dziećmi i tak dalej i tak dalej. Swoją drogą wyobrażanie sobie kobry jako jako zwierzęcia przyjaznego, która się ma bawić z dzieckiem, jak szczeniaczek no widzicie o co mi chodzi, to będzie zupełnie nowa rzeczywistość. Ale zmiana geografii nowej ziemi zjawisk niebieskich na nowym niebie, przyrody, atmosfery i tak dalej i tak dalej będą następujące po objawieniu się synów bożych tak, a więc teraz jakby Wszystko się odwróciło, Wszystko się zaczyna od nowego człowieka, a skończy odrestaurowanie M. Całego stworzenia są w jednym z pierwszych ze swoich zgłoszeń Piotr, gdzie jak apostolskich dokładnie o tym mówi, nie co się musi wydarzyć, zanim dojdzie do odrodzenia i odnowienia stworzenia na nowo wszystkich rzeczy. Amen. I teraz kochani bardzo szybko. Żebyśmy to zobaczyli, że jesteśmy nowe stworzenie to jest w pierwszej kolejności. Dzisiaj nowy człowiek. Jeżeli ktoś z was będzie chciał sobie przestudiować ten temat, to znowu dzisiaj podsuwam fillm hasła pierwsze bardzo istotne hasło. To jest nowe stworzenie. Nowym stworzeniem jest nowy człowiek. No K. Po pierwsze drugi list do koryntian piąty rozdział, SIEDEMNASTY. Werset jak dochodzi do nowego stworzenia, to my o tym będziemy mówili więcej następnym razem. Bo wciąż ludzie mnie pytają, Skąd, czy ja Jestem nowym stworzeniem, czy czy Jestem nowo narodzoną osobą, czy Jestem osobą duchową, czy czy w z bo jeżeli tak rozumiecie mnóstwo ludzi wie, że jeżeli tak to to mogę być pewny usprawiedliwienia. To wiem, że pójdę do nieba, ale ja nie wiem czy Jestem usprawiedliwiony. Nie więc o tym będziemy mówić następnym razem, jak być pewnym swojego usprawiedliwienia, bo jeżeli jesteś pewny, jeżeli twoje usprawiedliwienie jest pewne, to jesteś nowym stworzeniem momentu. Jesteś nowym człowiekiem, no ale teraz kto jest na pewno usprawiedliwiony, ten znajduje się w chrystusie. Drugi list do koryntian piąty rozdział jak powiedziałem, jeden z najważniejszych jakbyśmy mieli pojedyncze rozdziały Porywać z Biblii to jeden z absolutnie najważniejszych w całej Biblii. Jeżeli nie najważniejszy. W siedemnastym wersecie mówi wprost, tak więc jeżeli ktoś jest w chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co stare przeminęło YA tu rozumiecie ma taki taki no nie pluralizm manifestacji kurs, ale taki majestatyczny sposób opowiedzenia o tym nie nie ma tu co prawda wprost Literalnie w grece napisane Wszystko to co stare przeminęło, ale to jeszcze bardziej podkreśla fakt nie że Wszystko to co stare cokolwiek jest naznaczone rozumiecie w oczach bożych przymiotnikiem stare stare stary dla nowego stworzenia stało się już przestarzałe, jest nieaktualne Wszystko to co stare przeminęło a oto Wszystko stało się nowe. No masz takie doświadczenie? Robisz, bo jeżeli go nie masz, to to jest dokładnie to, o co my w duchu mamy walczyć. O to się toczy moja moja walka duchowa i twoja walka duchowa, bo to jest nam dane w chrystusie. Ja Jestem w chrystusie, Jestem nowym stworzeniem, więc czy moje doświadczenie jest takie, że naprawdę Wszystko jest nowe, czy też będzie, kiedy się dzieją jakieś rzeczy w moim życiu pojawiają się jakieś sytuacje, wyglądają mi, smakują, mniej brzmią jak po staremu. Jeżeli tak, to w tych wszystkich aspektach znaczy, że jeszcze nie funkcjonuje jak nowe stworzenie. Czasem ludzie powiadają dobra, to jest jeden Cytat, on jest świetny, ale czy są jakieś inne cytaty, które to potwierdzają, bo wiesz, musimy opierać się na 2 albo 3 świadkach listu
Jan w zasadzie cały o tym mówi i jeżeli to ktoś z was chciałby l. List do fian czytać, bo lubi temat Kościoła to polecam wam serdecznie. Jeżeli gdzieś w Biblii jest najpotężniejszy tekst pojedynczy jedno zdanie o nowym stworzeniu, którym jest nowy człowiek, który jest w chrystusie jezusie, to jest drugi do koryntian piąty rozdział, SIEDEMNASTY werset, ogólnie cały drugi do koryntian piąty rozdział. Ten rozdział mówi o, ale jeżeli ktoś mnie pyta, czy jest cała księga temu poświęcona, to kochani jest list do efezjan od początku aż do samego końca. Jeżeli nie rozumiesz, to nie jest również częścią nowego stworzenia jest tajemnica Kościoła, ale list do Efezjan w całości nie jest o kościele. Ale jest o nowym człowieku, którym tym nowym, zbiorczym człowiekiem jest kościół. Tak przy okazji, tak. Nie nie będzie żadnego innego. Nie będzie 2 nowych ludzi. Nie wiem czy rozumiecie tak jest Chrystus, ale on jest głową swojego ciała, którym jest jego żona. To i to jest nowa ludzkość, cała reszta ludzkości w rozsypce. Każdy pojedynczo, każdy ze swoim wybujałym ja i z czczonym przez siebie tego trafi do piekła. Kto nie będzie chciał wejść w jedno zbiorcze ciało oblubienicy Chrystusa jasność. Z listu s Jan od początku do końca jest listem o nowym stworzeniu, ale takie charakterystyczne momenty zobaczcie. To jest drugi rozdział. Oczywiście jest cała zapowiedź pierwszego rozdziału, do czego nas pan przeznaczył i tak dalej od samego początku, ale wyraźnie on mówi od pierwszego rozdziału o tym, że my w chrystusie nie tylko coś dostaliśmy, ale staliśmy się kimś zupełnie nowym, że zostaliśmy stworzeni na nowo i teraz zobaczcie chociażby drugi rozdział. Wszyscy wiecie jak głosimy ewangelię innym jak nam był, a głoszona to wiadomo, drugi rozdział ósmy werset. Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, to jest dar od Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Amen. Każdy z nas zna na pamięć ten fragment. Niemniej zwróć uwagę, że za chwilę Paweł mówi o tym o tym Akcie zbawienia nas przez Boga, że co to było, to było stworzenie nas na nowo. Tak łaską jesteście zbawieni, co to znaczy zaś dziesiąty werset? Jesteśmy bowiem jego dziełem stworzeni w chrystusie jezusie. Jasne, to jest. Kiedy my zostaliśmy stworzeni w chrystusie, Jezusie Jeszcze raz na krzyżu. To jest przede wszystkim nie dzieło niszczenia i kończenia, jakich rzeczy, ale stworzenia nowego człowieka. I zobaczcie dalej ten drugi jak on tu zaczyna mówi, a bo bo nie ja życie jeszcze, że my jesteśmy stworzeni w chrystusie jezusie, że my jesteśmy kimś innym niż tym, kim byliśmy. Kiedy byliśmy umarli w naszych grzechach, no to pozwólcie, że wam wyjaśnię i zobaczcie w tym drugim rozdziale czternasty i piętnasty werset. On bowiem, czyli Chrystus Jezus tak trzynasty werset on bowiem jest naszym pokojem on, który z obydwu różnych typów ludzi i tak dalej i tak dalej uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą. Piętnasty wersja Uważajcie znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, a więc skończył pewne rzeczy, znosząc prawo przykazań wyrażone w przepisach, a więc kończąc pewne rzeczy, po co? Aby z 2 stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka w ten sposób czyniąc pokój? Rozumiesz na krzyżu dokonuje się stworzenie nowego człowieka. Kto jest tym nowym człowiekiem, siostro i bracie ty. Ja my razem stanowimy przez dokładnie to stworzenie. Część nowego jednego duchowego, zbiorczego człowieka oblubienicy Chrystusa, nowej Ewy Kościoła. Tak, ale Jeszcze raz rozumiesz to, co się dokonało na krzyżu, to było stworzenie nowego ciebie nowej ciebie. I teraz popatrz, jak ty myślisz o swoim momencie zbawienia usprawiedliwienia, że to wtedy to była modlitwa? Tam było głoszenie ewangelizacja. Coś, ktoś ci świadczył, rozumiesz? Czy ty postrzegasz tamten moment jako moment, kiedy coś zostało ci dane, czy jako moment, kiedy ty się skończyłaś i skończyłeś jako ktoś, a zaczęłaś, czy zacząłeś jako ktoś nowy? Jeszcze raz będziemy do tego wracać, ale pomyśl jak ty to jest jedna stwierdz mentalnych. Rozumiesz często ludzie, którzy mówią, ale wiesz, czy można utracić zbawienie o dobry, bo rozumiesz, to jest takie, ale kto miałby utracić, rozumiesz? No bo człowiek może zgrzeszyć, ja to rozumiem, ale zauważ co to znaczy, czyli ty sobie wziąłeś zbawienie. Ty sobie wziąłeś zbawienie i je trzymasz w rękach, to znaczy zgrzeszyć, upuścić to zbawienie i wtedy możesz je stracić. Tylko że to oznacza, że nigdy nie byłeś zbawiony, jeżeli od początku tak było. Dlaczego bo łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, ale to jest dar od Boga jaki stwór czy rozumiesz? Od początku nie zależało od ciebie. To jest tak, jakby ktoś rozumiesz, przyszedł do ciebie i zaczął ci twierdzić, wiesz co Jestem człowiekiem, ale boję się, że mogę. O boję się, że istnieje człowieczeństwa. Możesz się stać złym człowiekiem, ale zrozumiesz, możesz umrzeć jako człowiek, ale umrzesz jako Nie możesz nagle zamienić też człowieka przy rafferty. To jest, rozumiesz? Usp akt usprawiedliwienia jest aktem nowego stworzenia jest aktem stworzenia człowieka usprawiedliwionego. Jeszcze o tym będziemy mówić nieco więcej dalej, a nie aktem przykry. Życia dziadostwa starego człowieka. To jest rozumiecie? To jest to jest duża tradycja protestancka, która według mnie jest kompletnie fałszywa życie, że człowiek całe dzieło na krzyżu, niczego z człowiekiem nie robi. Ten człowiek dalej jest masakrą grzeszną, jest Syfony, Bóg go nienawidzi, ale krew Chrystusa go przykrywa i kiedy on staje przed Bogiem Bóg jest głupi i on nie rozumie, że widzi ten syf tylko wpuszcza do nieba kogo swojego syna, bo ponieważ widzi krew swojego syna, znacie dokładnie tę teologię. Absolutny fałsz. Jeżeli jest coś takiego, to znaczy albo Bóg jest głupi, albo my wchodzimy nieuczciwie do nieba. No rozumiecie, cała ta opowieść jest po prostu, no nie chcę powiedzieć, że wiecie, że przez psa wyszydzana czy coś, ale no po prostu to jest nonsens co ta opowieści mówi o człowieku, o chrystusie, co Jezus zrobił na krzyżu, czy o twoim stanie to rozumiesz? Co ona ci opowiada, gdzie tam jest miłosierdzie Boże, gdzie tam jest łaska, gdzie tam jest ojciec i gdzie tam jest syn, gdzie tam ja Jestem dzieckiem, rozumiesz? Co się dzieje? Dalej. Spóźnię Ewangelia Jana, Tak. Bo już raz cały list do Efezjan, ale nie przecież nie będziemy go rozważać, bo my tu się mamy ponoć w półtorej godzinie co tydzień mieści. Dzisiaj mi nigdy nie udaje ewangelia Jana Pierwszy rozdział. Od dziesiątego wersetu Chrystus Bóg tak słowo wciela się ten, który jest stworzycielem, wciela się i przychodzi do swojego starego stworzenia. I teraz jak Jan w prologu Duch Święty przez Jana mówi o tym Akcie Ewangelia Jana Pierwszy rozdział od dziesiątego Wersetu był on na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Ale wszystkim tym, którzy go przyjęli, zwrócił uwagę dał moc, aby się stali synami Bożymi. Czymś widzisz, że to jest zupełnie coś innego. Byli stworzeniem starym, które nic nie rozpoznawało, ale kiedy się ot jeżeli zechcieli, to przyjąć otrzymali moc do tego, aby się stać kimś zupełnie nowym. Kto przyszedł na świat syn Boży i dał nam, co w prezencie moc, abyśmy i my stali się jak on. Dał moc, aby się stali synami Bożymi Bożymi. To jest komu tym, którzy wierzą w jego imię, którzy się w ten sposób zrodzili, nie z krwi, ani nie z woli ciała, ani nie z woli mężczyzny, ale samego Boga. Zupełnie nie rozumiesz niczego do tej pory tego typu nie było na świecie. Piotr w swoim pierwszym liście. Przepięknie. Kto by podejrzewał Piotra takiego, jakiego znamy z Ewangelii, że żeby takim poetą się stał? Nie, ale w duchu świętym nie takie nie takie cuda się dzieją. Piotr w swoim pierwszym liście w pierwszym rozdziale. Zobaczcie jak jak pisze. Jeżeli ktoś czyta? Biblię i nigdy w życiu nie doznał wzruszenia. Przy tym fragmencie to powinien się modlić do Ducha Świętego i wracać do tego listu, aż dopóki nie przeczyta przynajmniej pierwszego rozdziału ze łzami w oczach. Ok pierwszy list Piotra pierwszy rozdział, Trzeci werset błogosławiony. Bóg i ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Wiecie Piotr mówi dokładnie to samo, co ja zupełnie innym językiem. On tam mówi, że słowo Boże dało nam moc. Tak.
Oczywiście, że że, że myśmy się stali synami Bożymi z woli ojca, a tu on mówi ojciec nas sam zrodził również, że to jest zupełnie nowy akt nowego. Akt nowego stworzenia, otwórzmy sobie pierwszy list Jana. Jak już tu jesteśmy pierwszym liście Jana w drugim rozdziale. Więc pierwsze, co zwróćcie uwagę, to jest stworzenie jak w pierwszym stworzeniu, bo to pamiętam kiedyś ktoś ze mną rozmawiał i mówi, że jeżeli to jest, jeżeli nowe stworzenie jest prawdziwie nowym stworzeniem, to musimy mieć dowód w Biblii, że cała trójca brała w nim udział nie tak jak przy pierwszym stworzeniu, gdzie życie nie wiedzieli, że Bóg jest troi isty w sensie osobowym, a nadal ten Bóg mówi sam do siebie w liczbie mnogiej rozumiecie tak? Rzeczywiście w stworzeniu musi brać udziału cały Bóg, więc Piotr mówi, ojciec nas zrodził. O Ki jest wiele innych miejsc, które wyraźnie mówią, że nowe stworzenie to to jest akt z rodzenia z ojca. To jest wola ojca 2 czy syn pierwsze list Diana jest jednym z takich przykładów? Ill mówi o chrystusie pod koniec drugiego rozdziału i o tym, że on wraca, ale na końcu. Tego rozdziału, jakby zupełnie wydawałoby się, że na marginesie, ale popatrzcie mówi wyraźnie, że nie tylko ojciec nas zrodził, ale i syn no K. Dwudziesty ósmy dwudziesty dziewiąty werset drugiego rozdziału pierwszego listu Jana. Poparcie mówi, a teraz dzieci? Pozostańcie w nim, abyśmy gdy się ukaże, czyli w momencie dnia powrotu Chrystusa, abyśmy mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez niego w czasie jego przyjścia i poważnie. Tato, jeżeli wiecie, że on jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość z niego się narodził i prześledźcie cały ten tekst. Zobaczycie, że on mówi o chrystusie, o k mówi też o o Bogu ojcu, ale w tym mówi o tym, który powraca na ziemię. Myśmy się narodzili z ojca i narodu. Mieliśmy się z syna, na tym polegała. Na tym polegało to, że on nam dał tę moc. Jasne. A Duch Święty. To jest najlepsze, że ludzie akurat ten fragment najlepiej znają. Pamiętam też rozmowę kiedyś z jednym bratem i on też mówi to mówi, dobra, sprawdził mówi jest ojciec jest syn, nawet list do hebrajczyków znalazłem i rzeczywiście on tam mówi do swojego ojca syn mówi do ojca o to ja i moje dzieci o kościele w drugim rozdziale. Tak więc mówi, znalazłem to mówię, ale gdzie jest Duch Święty? Mówię. To czekaj ale teraz serio, bo akurat wydawało mi się, że że że. Że że, że dzieci baptystów na szpulce, szkółce niedzielnej, pierwsze co to by podały Ducha Świętego, mówi, gdzie, jak i Duch Święty ewangelia naprzeciw rozdział. Tak od piątego do siódmego wersetu Jezus odpowiedział, amen amen, powiadam ci, jeżeli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego i ten mówi. Czy rzeczywiście? To rzeczywiście, no, ale powiedzcie, bo to są rozważania o chrzcie, które nie mają nic do rzeczy. No k to nie jest rozważanie o chrzcie tutaj jezusowe co szósty werset i siódmy co się narodziło z ciała jest ciałem, a tylko to co się narodziła narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się więc że ci powiedziałem musicie się na nowo narodzić wiatr. Ósmy werset wieje, gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak też jest z każdym, kto się narodził z ducha jesteśmy zrodzeni przez ojca syna i ducha z ojca, syna i Ducha Świętego, amen. Pełne, absolutnie nowe stworzenie, ale co jest bardzo istotne, nowe stworzenie, które nie jest aktem. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Pierwsze nowe stworzenie jest aktem rzemieślniczym, bym powiedział, nie Bóg sięga ręką po glinę, no i tworzy prototyp, czyli mężczyznę wyszło, jak wyszło tak? Potem już miałem takiego jednego wykładowcę. Filozofii i teologii on zawsze pół żartem, ale pół serio mówił, że miał 7 dowodów na wyższość kobiet nad mężczyznami, ze stworzenia Bożego, no nie jednym z tych 7 dowodów był dowód z jakości materiału. Nie mówi, że mężczyzna jest zrobiony, no z gliny jak na odpuście te takie ptaszki, co się do nich wodę w lewo i tam wiecie i się no ale upuścisz na ziemię i się taką, a Kobiety są zrobione z kości, spróbuj upuścić jakieś narzędzie z kości, że się rozrusza. Oczywiście, że nie, więc to był jeden z jego dowodów na wyższość Kobiety nad mężczyzną. Z materiału, z którego zostali stworzeni. Yy, dziękuję. Po co ja to mówię? Nieważne. Zostawmy to. List do tytusa. List do tytusa. W liście do Tytusa. Paweł list do Tytusa, trzeci rozdział. Spójrzcie je. Czy jeden potwierdzający nam całą tę i podsumowujący całą tę myśl, a o tym chciałem powiedzieć, bo to to jest istotne, więc człowiek został stworzony pierwszy w akcie rzemieślniczym, no z różnych materiałów, czyli z gliny o to mi chodziło, a następnie z kości, ale nadal rozumiecie? No to była produkcja zauważcie garncarz, no i nie wiem jak to rzeźbiarz czy co tam Bóg z tej kości robił, że mu takie dziwne stworzenie wyszło, no nie jak kobieta, ale w każdym razie tak człowiek pełny człowiek, mężczyzna, kobieta, kobieta i mężczyzna z gliny z kości z kości i z gliny zrobieni pamięci o co mi chodzi zrobieni. Zauważ nowy człowiek jest przez Boga w całości kompletnie zrodzony jako jego dziecko nie jest, nie jest jego stworzeniem, w sensie nie jest zrobiony, ale jest nowym stworzeniem, gdyż jest zrodzony z Boga. Zauważacie to absolutnie nowa jakość? Absolutne podniesienie, absolutne podniesienie. Zobaczcie w trzecim rozdziale tego listu do tytusa od trzeciego do siódmego wersetu czytamy. Paweł pisze Niegdyś, bowiem i my byliśmy głupi. Oporni błądzący, służący rozmaitym pożądliwością i rozkoszą żyjący w złośliwości i zazdrości znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Ale spójrzcie na to jeden z najpiękniejszych tekstów na temat nowo Narodzenia, ale też na temat Kościoła, ale w całej Biblii, gdy się objawiła dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela względem ludzi nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełnialiśmy, ale według swojego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa naszego. Yy Zbawiciela tutaj to obmycie odrodzenia to słowo odrodzenie tutaj to jest pain gennes i a równie dobrze to można przetłumaczyć jako nowo nowe Narodzenie czy nowo Narodzenie to jest to jest odnowienie natury, ale także ona jest kompletnie inna niż taka jaką do tej pory była nie? A więc, a więc zrobienie z jednej natury czegoś zupełnie czegoś zupełnie innego. Kochani więc teraz podsumowując tę część, ile ile mamy czasu, bo chce się dzisiaj prawie już godzinę, ok. Dobra, to dobra, więc pierwsza bardzo istotna rzecz. Nowy człowiek, pamiętaj o tym. Podsumuję to, co do tej pory najważniejszy aspekt tego, o czym teraz powiedziałem nowy człowiek to nie jest osiągnięcie starego człowieka. To nie jest zasługa starego człowieka. To nie jest dzieło wykonane na starym człowieku. Czy to jest jasne? Nie, nowy człowiek to nie jest poprawka, to nie jest tuning, to nie jest rozumiesz, to nie jest nowa karoseria założona na stary albo nie wiem na na na na stare bebechy albo nowe bebechy pod starą karoserią, ponieważ to nie jest mieszaniec. Okej, po pierwsze, to jest kompletne dzieło Boże i po drugie, to jest kompletnie nowe dzieło Boże, które nie ma niczego wspólnego ze starym człowiekiem do tego stopnia, że stary człowiek przez ten nowy akt w tym wszystkim, co sobą reprezentuje, jest skazany na anihilację na nic innego. Jeżeli ty przez wiarę przejmujesz łaskę usprawiedliwienia, to możesz z całą pewnością stwierdzić, że nic z ciebie starego nie pozostanie na przyszłość. Ostatecznie o K. Stary człowiek, który pozostanie starym człowiekiem, jeżeli tak wybierze, będzie żyć wiecznie, ale w samotności swojej starości w cierpieniu starego, nieod Kupionego ciała, którego sobie ktoś nie pozwolił odkupić w piekle.
O K ale nowy człowiek nie będzie mieć nawet pamięci o tym, czym było stare. Czy to jest jasne? Dziś ten brak pamięci reprezentuje Bóg na przykład w odniesieniu do grzechów mówi ich grzechów więcej nie wspomnę. Dlaczego? Bo nie bo nie mieli grzechów żadnych o tym za chwilę. Nowy człowiek mam całą aż podkreśloną tą notatkę. To nie jest to jest nowe dzieło samego Boga, które to dzieło nie ma niczego wspólnego ze starym człowiekiem i kochani następna bardzo istotna prawda, którą teraz chcę podkreślić. Otóż nowy człowiek, jeżeli jesteś osobą usprawiedliwioną poseł Litego, będę teraz ten myślę rozwijać przez przez przez jakąś chwilę, czy czy rozumiesz, czy to jest prawda w twoim życiu, czy to jest prawda ożywcza w twoim życiu? Czy to jest prawda również, która w obliczu przeciw? Nieporozumień kryzysów, bólu, cierpienia, czegokolwiek negatywnego w twoim życiu. Czy daje ci poczucie pokoju i pewności siebie w postępowaniu? Otóż nowy człowiek jest duchowo. Zaraz wyjaśnimy sobie całą resztę, dlaczego, ale duchową jest już kompletnym synem Bożym na wzór jednorodzonego syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ty siostro ty bracie jesteś kompletnym synem Bożym na wzór Jezusa Chrystusa. Wszystko to, co reprezentował sobą Chrystus. Ty już reprezentujesz, teraz powiesz zaraz jak Jeszcze raz, zanim zaczniesz się kłócić ze mną, słuchając tego, co ja mówię ze sobą z Biblią i tak dalej i tak dalej stawiam taką tezę. Jeżeli ona jest nieprawdziwa się niczym nie przejmuj, ale jeżeli ona jest prawdziwa, to zauważ jak wiele aspektów twojego życia musi być skonfrontowany. Rozumiesz teza ta co ona oznacza, że od momentu nowo Narodzenia. Nie różnisz się niczym. Oczywiście jesteś kobietą, jesteś mężczyzną, jesteś Polakiem, a nie Żydem i tak dalej i tak dalej. Ale rozumiesz w sensie natury i sposobu funkcjonowania uważaj na to. Nie znajdujesz się pod żadnym względem w gorszej sytuacji od Jezusa, kiedy się pojawił na ziemi i chodził w takim samym ciele jak ty. Jeszcze raz mam powtórzyć, nie znajdujesz się pod żadnym względem w gorszej sytuacji znajdujesz się w dokładnie takiej samej sytuacji jak Chrystus. Spójrz Chrystus pojawił się w takim samym ciele jak ty w ciele, które było ciałem grzesznym, dlatego musiało zginąć, ale którym, w którym on nigdy nie zgrzeszył i chociaż ono go nakłaniał i pozwalało się kusić diabłu za was, on nigdy temu kuszeniu nie uległ. To było ciało, w którym żył tak jak żył i umarł tak jak umarł, rozumiesz? Cały czas pełniąc wolę ojca, widząc duchowo, patrzył na innych ludzi, dokonując cudów, ale przede wszystkim, co jest najistotniejsze, widząc cały czas ojca mówi, ja nigdy nic nie robię, czego bym nie widział, że ojciec robi, robię tylko to, co widzę, że ojciec robi, widzisz to, a więc to nie jest tylko rozumiesz kwestia, że on od strony negatywnej nigdy nie zgrzeszył, ale od pozytywnej strony zawsze robił dokładnie to, co ojciec w danym momencie chciał, żeby on robił. I teraz niektórzy mówią sobie o mój Boże, ile razy miałem taki takie rozmowy? Fabian, ale to jest przegięcie. To jest narzucenie na człowieka. Rozumiesz jakiejś wizji? To strasznie na wiesz obowiązku czegoś to jest nadal kto tak mówi, kto tak myśli, kto się tak boi tylko i wyłącznie twoje ciało zauważ, bo to jest stara koncepcja świętości w kościele rzymskokatolickim czy w każdej innej religii człowiek doskonały to jest taki, który nigdy nie grzeszy inna rzecz że tam to jest zawsze, że nigdy nie grzeszy a nie że zawsze pełni wolę Bożą nawet święci w Kościele Katolickim Zauważ trzeba tylko udowodnić, że przez ileś lat przed śmiercią ponoć nigdy nie grzeszyli No nie, ale nie nie jak udowodnisz, że zawsze wypełniali wolę Bożą, czyli robili dokładnie to, co Bóg no to już to. Któż to może wiedzieć? Tymczasem zauważ moja teza jest jeszcze bardziej drastyczna. Jeden jedyny taki to był Chrystus, ale jeżeli ty masz w sobie dzisiaj jego pełną naturę, co to oznacza, że możesz żyć dokładnie w taki sposób, żeby rozumiesz z sekundy na sekundę nie robić nic innego, tylko wolę Bożą i teraz uważaj na to z absolutną łatwością bez żadnego wysiłku z Twojej strony. Jeżeli jeżeli miałby to być, miałoby to być osiągnięcie twojego wysiłku, to już nie będzie twoja natura. Czy to jest jasne? Po prostu będziesz próbować udawać kogoś, kim nie jesteś, a ja ci mówię, że jesteś. No to teraz sobie myślisz? No to fajnie, że Jestem jak nie Jestem co ty gadasz Fabian? No i tu się niektórzy śmieją ci zaczęli pić z dobrze że że wodę nie chociaż ja wiem co wy tam pijecie dobre reakcje, dobre reakcje wielu chrześcijan myślę że powinno się czasem ja wiem że teraz przesadzę. Powinno zasiąść naprawdę i się trochę napić. Byli ok. Dobra, żeby się poddać również, żeby wreszcie przestać. Nie chodzi mi o, żeby przestać być religijnymi, tylko żeby wreszcie pokazać sobie, że dosyć moich wysiłków, żeby udawać, że nie Jestem tym, kim Jestem, kapujesz. Ja nie mówię ci tego po to, żeby zacząć znowu jeszcze bardziej z większym wysiłkiem. Nie tu nie chodzi o to, żeby przeczyć temu, kim jesteś. Chodzi o to, aby przyjąć to, kim jesteś naprawdę, a wtedy jeżeli ty naprawdę jesteś synem Bożym, zaczniesz żyć jak boży syn. Zmaganie nasze w naszym chrześcijańskim życiu jest często nie zmaganiem się, żeby być jak boży syn Ale jest zmaganiem się z Bożym synem, który chce, żebyśmy robili co innego, a my myślimy, że mamy coś tam rozumieć, że coś robić. Boże, wiesz, teraz począwszy od takich oczywistych rzeczy, ale rozumiesz, pamiętam ktoś mówi Fabian, ale również boży syn. To co co to znaczy nie mówię. No. Na przykład boży syn nigdy nie chodził do Kościoła, nie tak. I od razu było Hej, ale bo nie było kościołów, ale jakby były to by chodzi. Wiesz o co mi chodzi i teraz. Chodził do synagog, no to chodził, ale po co? I potem go wyznaczali z tych albo go chcieli kamienować, że z siebie robił syna Bożego? Tak to już teraz na normalne nabożeństwo zrozumieć, jak tam są chorzy ludzie po uzdrawia i wszystkich niech Cię wywalą na przykład u świadków Jehowy. Albo nawet niekoniecznie rozumiesz. Nie był w kościele zielonoświątkowym. No nie, nie chcę raz prosto mi chodzi, co by zrobił Jezus, gdyby tak jak ty poszedł do Kościoła, siedziałby tam tak jak ty. Dałby na składkę to to, co ty dawałby w ogóle na składkę, a może by wziął koszyk i uciekł? A potem ty wrócił i powiedział, ha, ale było fajnie, a teraz właśnie, a może by rozmnożył im te pieniądze? Rozumiecie? Zamiast dawać uciułane 10 zł, może by im rozmnożył te pieniądze? Ci zbierali 30 osób na nabożeństwie zebrali 300 zł, po czym się okazało. Liczyli, ale jak trzeba było przekazać na fundację, nagle się okazało, że jest 300000. Rozumiesz i wtedy co by się dalej stało, może trzeba później przypilnować, jak się pieniądze rozmnożą, żeby wszystkie przekazali, a nie? No zebraliśmy 300 zł, cała reszta różnica 29000 nie 200, no nieważne rozumiecie o co mi idzie, patrz co się dzieje, mamy język religijny, w którym mówimy syn boży. Syn BOŻY syn Boży, ale potem jak się pytasz, co by rozumiesz? Jak syn Boży pielęgnuje brodę, a jak ty, jeżeli jesteś kobietą, dlaczego? Gdzie to ma interesować? Co by rozumiesz, gdyby syn boży był kobietą, to jakby się zachowywał jako kobieta dbałby o włosy, czy by nie dbał rozumiesz? Miałby biżuterię, żeby nie miał co i teraz większość facetów, ponieważ głównie są głosicielami religii, no to tam mają swoje, ale dlaczego ty masz gadać? Jezus, kiedy spotkał szawła na drodze do Damaszku, jest wyraźnie powiedziane, że Szaweł prześladował mężczyzn i Kobiety tak naśladowców, wyznawców tej drogi, uczniów Chrystusa. I co mu powiedział? Dlaczego mnie prześladujesz? Szaweł mu powiedział, ja cię nie znam, ale mój Jeszcze raz powiedział, dlaczego mnie prześladujesz, jeżeli było powiedziane, że on prześladował mężczyzn i Kobiety jeszcze zwróćcie uwagę biblijną nie jest lud Boży są uczniowie Chrystusa i tak dalej. A w tym miejscu Łukasz, żeby nie było wyraźnie powiedział mężczyzn i Kobiety Kobiety też były przez szawła, prześladowane i Chrystus powiedział, mając na myśli również Kobiety, dlaczego mnie prześladujesz? To znaczy, że się utożsamiam, rozumiesz? Pamiętacie, co ja ostatnio wiem? Jak mnie to poruszyło w przygotowaniach do do poprzedniego studium mnie samego tam komentarz jednego jednego brata Chrystus nie przyszedł na świat, żeby być dla mnie przykładem powiedział. Ten brat powiedział, Chrystus przyszedł na świat, aby być przykładem mnie. Zastanawiałem się nad tym chwilę powiedziałem to ostatnio teraz Jeszcze raz to zrozumiesz. Chrystus nie przyszedł na świat, aby być dla ciebie przykładem. Chrystus przyszedł na świat, aby być ciebie przykładem. Czyli krótko mówiąc, teraz rozumiesz twoje życie ma odbi ma ma być dosłownie nadal życiem syna Bożego. Zrozumiesz, który odpowiedz sobie po prostu na na na takie pytanie, gdybym to ja była, czy był wcielonym teraz słowem Bożym chrystusem? To to jakim mną Marcinem anią Januszem tak Chrystus chciałby być teraz w dwudziestym pierwszym wieku w Polsce. I teraz tak sobie powiesz, no chciałby być, rozumiesz? Sęk w tym, że on to nie jest to nie jest ćwiczenie teoretyczne mentalne, bo on chce tobą być już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus to nie jest to nie jest to nie jest poezja biblijna, to jest fakt ontologiczny odnoszące się do tego, kim ja Jestem do mojego bytu rzeczywistego już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus nowe imię, które otrzymasz na małym białym kamieniu. Czy jest to jest nowe imię to jest jego nowe imię, rozumiesz? Ale które ty Chrystus ma tyle imion w tym świecie ilu ma uczniów i uczennic, którzy chcą objawiać jego. Imię światu i w każdym, i w każdej z nas objawia się jego inne nowe imię dla świata. Czy to jest jasne? To jest nowe stworzenie w tobie, że rozumiesz? Jeden Polski reżyser o k nie tego komentować, chociaż w sumie to jego film dosyć lubiłem, ale zrobił taki dość kontrowersyjny film o alkoholika, który się nazywa. Wszyscy jesteśmy Chrystusami w tym filmie. Chodziło o to, że wszyscy jesteśmy ofiarami zupełne nieważne. Nie. Zaczerpnę teraz ten tytuł, żeby wyrazić coś innego. My wszyscy w chrześcijaństwie powinniśmy rozumiecie sobie w kółko powtarzać, ale nie w sensie, że wszyscy jesteśmy ofiarami, tylko w sensie nowego stworzenia Wszyscy jesteśmy Chrystusami.
Rozumiesz, ty nosisz w sobie naturę i teraz to nie jest żaden new AGE, żeby teraz nie było, bo to nie, że nie w sensie, że ja Jestem Bogiem. Uświadom to sobie, ty też jesteś Bogiem, no nie jest kaliber 44. To było paktofonika nie. Masz w sobie kompletną naturę syna Bożego i teraz jeżeli kto ze necie nakrzyczałem się, nakrzyczałem na się i oczywiście możesz zapytać tak, a gdzie jest słowo Boże, które które o tym mówi? No to jak nie nie potrafisz mi 2 czy 3 wersetów na temat naszego bycia synami rozumiesz wyczerpać z rękawa, a znasz całą Biblię to się zastanów czy znasz Biblię czy może tylko ją czytasz, ale masz okulary religijne, które powodują, że nie widzisz niektórych po prostu oczywistych stwierdzeń list do rzymian. Ósmy rozdział od Czternastego do siedemnastego wersetu. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez ducha Bożego, są synami bożymi list do Rzymian ósmy rozdział od Czternastego Wersetu o K Zauważ sam ten werset by czy czy by nie wystarczył. Przecież to jest walnięcie jak obuchem duchowym w ducha człowieka duchowego. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez ducha Bożego, są synami Bożymi, ale Paweł to nie kończy, tylko wali dalej paczki, gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, żeby się znowu bać, ale otrzymaliście ducha usy no wienia, przez którego wołamy my. Liczba mnoga abba ojcze, do kogo do naszego taty, którym jest Bóg ty. Ten to Duch Duch Święty, jego Duch poświadcza naszemu duchowi. Rozumiesz? To jest mowa tylko i wyłącznie o osobach, które mają nowe serce i nowego ducha do nowych stworzeń do nowych ludzi. Tu jest mowa, ten Duch, Duch Święty poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeżeli dziećmi to i dziedzicami, teraz również znowu no ładna poezja nie rozumiesz? Paweł, zauważ powtarzam dziedzicami, czy Immy Dziedzicami Boga, ty rozumiesz to? Dziedziczysz po Bogu co? No pomyśl. Wszystko. A jak nie masz wątpliwość, to zaraz czytamy inny tekst, że zobaczysz, że Wszystko rozumiesz. Ja Jestem jego dziedzicem. Ty. Ktoś? Tam moja żona czasem robi podstępnie zdjęcia mi albo na przykład mojemu synowi, albo się czasem ćwiczymy jak tam w majtkach wiecie z Hantlami coś robię. Potem ktoś mi pisze o Fabian Niezła płytka, bo na Facebooku się okazało, że rozumiecie coś tam się pojawiło, ale tam coś mi tam pokazywał. Kiedyś jedno tam jakieś zdjęcie z feliksem i ktoś tam zapytał, że co to co to się tam dzieje? Ktoś się tam nie orientował, co się w moim życiu dzieje i ktoś tam napisał, że to Fabian z dziedzicem no nie wiem tam z feliksem byłem z początku ja tak myślę że to aż rzeczywiście wiem nie miałem rozumiesz Wszystko zostaje dla niego, no jak będę miał więcej dzieci ale na razie to jest jedyne Dziedzic Rozumiesz? Ja wiem, że ty możesz mieć. Ja mogę mieć każdy z nas może mieć problem ze swoim ojcem, że wiecie, albo niektórzy z nas byli wydziedziczeni albo zostawieni, albo co ten nasz ojciec miał? Albo ale Jeszcze raz ja. A Jestem dziedzicem ojca niebieskiego, ty. Ty jesteś dziedzicem ojca niebieskiego. Jesteś dziedziczką ojca niebieskiego. Obczajasz, aż się zastanawiasz, rozumiesz, co zus od ciebie chce? Czy rozumiesz, że nagle to cię przytłacza? No akurat popatrzyłem, ale to akurat ciebie nie przytłoczyło. Nie, nie zmienia to jednak wyższa co mi chodzi to czy tamto i nagle o zawroty głowy ty wpadłem w depresje Dziedzic. A jeżeli dziećmi to i Dziedzicami, Dziedzicami Boga, Patrz współ Dziedzicami Chrystusa, ty Wszystko to, co Chrystus ma od ojca, ty też masz Wszystko to do czego Chrystus ma prawo. Ty również masz do tego prawo, tak jak Chrystus miał do tego prawo, nawet kiedy przyszedł na świat jako bezbronne dzieciątko i funkcjonował w ciele w takim samym jak ty. Teraz funkcjonujesz ty jesteś teraz takim samym dziedzicem, jakim on był na ziemi, zanim umarł na krzyżu. Rozumiesz to? Czy nie i niech mnie teraz, czy tego nie rozumiesz? Czy też myślisz, że tak nie jest to jak teraz to poważna na masę rzeczy w swoim życiu? No masz masę sytuacji podejścia swojego do rozmaitych kwestii. List do Galacjan czwarty rozdział nie będę dalej to kontynuować, bo tu są szaleństwa i ja bym ja bym tu mógł troszeczkę być uznany za szaleńca, chociaż jak Paweł powiedział, Możecie uznać, że zwariowałem, ale. List do galacjan czwartym. Rozdział a propos tego, czy jesteśmy synami, to samo czwarty rozdział od. Od czwartego wersetu niech będzie, gdy nadeszła pełnia czasu. Bóg posłał swojego syna, zauważ był jeden Bóg posłał swojego syna zrodzonego z Kobiety zrodzonego pod prawem i on się stał taki jak ty. Czy ja był w takim samym ciele? Po co aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, a więc rozumiesz, uwolnił nas od jakiejś rzeczy, ale więcej. Abyśmy dostąpili us synowie enia. I my już wiemy, że nie przez adopcję, tylko przez narodziny prawdziwe z ducha, a ponieważ jesteście synami, to również już razem nie mówi, że staniecie się będzie nie, a ponieważ już w związku z tym jesteście synami, to Bóg posłał do waszych serc ducha swojego syna, który was woła abba, ojcze, tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeżeli synem to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Popatrz na całe swoje rozumie popatrz na swoją modlitwę na swoje czytanie Biblii na to, jak usługuje w kościele. Jak rozumiesz Kościół i tak dalej i tak dalej. Czy ty rozumiesz te wszystkie rzeczywistości i praktykujesz jak sługa czy jak Dziedzic? Jeszcze raz Dziedzic jaki taki jak Chrystus rozumiecie? On przyszedł aby służyć, a nie aby jemu służono. Dziedzic się nie wywyższa, że jest dziedzicem, kiedy jest dziedzicem, tak jak Chrystus. Jasne, ale Jeszcze raz rozumiesz czy Chrystus by tolerował rzeczy, która ty tolerujesz u siebie w kościele, czy Chrystus by robił kościół tak jak ty organizujesz kościół. Rozumiesz, czy Chrystus by rozmawiał z ludźmi w takich czy innych okolicznościach, jakbym miał żonę, to to czy by rozmawiał z żoną tak jak ty rozmawiasz, jakbym miał męża, gdyby był żoną, to by rozmawiał z mężem tak jak ty. Rozmawiasz ze swoim, jakbym miał dzieci, to zrozumiesz w tych wszystkich rzeczywistościach. Łódź, łódź dżizus dół były kiedyś te takie modne? Teraz widzę, że ta moda wraca wśród chrześcijan. Te takie opaski, takie na rękę, co by zrobił Jezus. Ale Jeszcze raz to również jest. Wiele osób ma tę opaskę na ręce i potem robią głupoty i mówią, No boje się. Zastanawiam, co by zrobił Jezus. Pytanie brzmi, rozumiesz w jakiego Jezusa ty wierzysz? Jak jaki Jezus jezusek rozumiesz z jakich czyich opowieści? Kapujesz Jezus syn Boży Jezus Dziedzic, Jezus pan nieba i Ziemi Jezus, który ma wszelką władzę, co by zrobił. Czy ty czy czy Jezus, który rozumiesz, o którym ci opowiedzieli w taki czy inny sposób tak mniej czy bardziej religijni ludzie, którzy rozumiesz, opowiedzieli ci o jezusie? Po co po to, żeby w tobie wywołać poczucie winy, kiedy nie zachowujesz się tak, jak oni chcą, żebyś się zachowywała, czy zachowywał w kościele? Inna rzecz, że nie chodzi. Rozumiesz po co my często głosimy Jezusa dokładnie po to na przykład, żeby siebie usprawiedliwić. Jezus na pewno jest taki czy inny. Dlaczego? No bo ja tak robię w życiu i nie chcę tego zmieniać. Jezus by na pewno ostatnio jeden z naszych braci myśmy go pochwalili, że występował, walczy w mma klatka, rozumiecie te wszystkie rzeczy, czy by Jezus w ogóle wie już nie? Czyby Jezus wystąpił w klatce? Czy by Jezus poszedł na zawody, czy akceptujesz? Są zawody sportowe, jakieś nielegalne czy coś, ale oni się tam biją po mordach. No to czemu Paweł w takim razie Duch Święty rozumiesz? Nakłonił Pawła, żeby on za przykład dawał żołnierzy, także rolników, maratończyków, ale także układających się po mordach zawodników starożytnego MA, czyli pan catriona, czemu kiedy chwali? Epa to mówi, że on walczy jak porządne zawodnik MA dlaczego? No więc no więc Jezus by chodził czy by nie chodził na zawody? Rozumiesz o co mi chodzi? Sportowe takiego czy innego rodzaju? Nie na pewno by nie dlatego, że tobie to estetycznie nie pasuje. Nie każdy musi robić lubić rozumiecie pranie się po mordach, ale to nie od razu znaczy, że jak ty czegoś nie lubisz to znaczy że Jezus jest tylko taki jak ty w swojej ograniczonej estetyce po prostu chcecie chrześcijanie, rozumiecie się darli pewnych określonych nurtów, że rock and roll to jest muzyka szatańska. 15 czy 20 lat później okazało się, że metal to jest muzyka szatańska, a rock and rolla gra i grały już wszystkie uwielbienia owe zespoły na świecie. Potem jak się nawrócili metalowcy jak stwierdzili, ale co za problem, żeby grać metal? To się okazało, że tekno jest nagle, a metal w sumie to jest tylko pytanie, czy jest pentagramem, czy z Krzyżem i wtedy to wiesz o co mi idzie i to i za każdym razem to było wyjaśnić, czy by Jezus akurat z metalowca mi to pamiętam, że kiedyś była, bo jakaś tam bardziej. Czyżby Jezus tak się zachowywał, a taki chłop z długimi włosami mówi No tak no bo jakby nie to właśnie nie wiem. Czemu chłopy długi? Jeżeli mamy być jak Jezus, to trzeba mieć długie włosy, a nie dlaczego krótkie? No bo w Biblię wstydem dla mężczyzny jest i to jest cały czas. Rozumiesz? Dyskusja nie o naturze syna Bożego, tylko o sztampę. Rozumiesz o froncie, o zewnętrznych przejawach czegoś, które po prostu wynikają z religijności, a nie z Poznania syna Bożego. Nie jesteś tu list do Efezjan i skończmy. Nie będę dalej tego kontynuować, bo to jest oczywisty temat, ale trzeba zauważ ile jak cię tak zapytać. Ile w Biblii jest tekstów o tym, że jesteśmy synami, ile znasz tak po prostu wyrwana, czy wyrwany o trzeciej rano z łóżka, bo rozumiesz, Diabeł często cię w życiu tak wyrywa i mówię, ale wiesz, Jezus to był to albo to Jeszcze raz jesteś synem czy nie takim jak Jezus Jeszcze raz zauważ jak czytanie Ewangelii staje staje się fascynujące, bo ty tam czytasz historię o sobie. Rozumiesz, co by Jezus zrobił, ale skąd ty możesz wiedzieć, jak nie znasz historii o jezusie? Czy Jezus by się gniewał, a Marek mówi Jezus z gniewem, popatrzył na nich i do chłopa, który miał ósmą rękę mu powiedział podnieś ją. I patrzył na nich mówi. No i co mi teraz zrobicie? Bo ja go zrobiłem. No to zrobiłby tak, żeby nie zrobił. No wiesz u krótce bit Wparował, pozwalał ludziom biznesy, pieniądze się pomieszały, krowy nie wiadomo były, czyje znakowane w świątyni. Ja powiedziałem, nikt się nie ruszy, dopóki nie skończę gadać. Jakie chamstwo Jezus do syro Fenicjan i powiedział, nie jest dobrze dawać chleb, brać chleb dzieciom i rzucać psom. Nazwał kobietę biedną, której dziewczynka, której córka była chora, nazwał ją psem.
A ta nie dość, że ucieszyła się z uzdrowienia uwolnienia swojej córki, to jeszcze była mu wdzięczna, bo zrozumiała co do niej mówił, więc rozumiesz. Ile mamy takich fałszywych stereotypów Jezusa, które mamy tylko po to, żeby kultywować swoją religijność i one nie mają niczego wspólnego z naszym szacunkiem do Jezusa. Żeby Jezus poszedł na Paradę gejów z człowieku, według mnie to dokładnie tam by należy. Rozumiesz jest Jezus Umieście, a coś wyjątkowego się dzieje. No jest gejowska para, no to na pewno ta rozumiesz. Gdybyś szukał Jezusa z całym szacunkiem w niedzielę na nabożeństwie w niedzielę u kogokolwiek po co przecież Jezus powiedział, że nie przyszedł po to, żeby usługiwać tym, co się dobrze mają, tylko tym, co się mają, źle, tak. Czemu był nazywany w kółku Żarłokiem i Pijakiem przyjacielem Grzeszników i tak dalej. Kto dzisiaj rozumiecie w chrześcijaństwie? Łódź, łódź, dieses dół co by zrobił Jezus to ilu masz takich pastorów? Takich ewangelistów? Rozumiesz o których który, którzy by mieli opinię Przyjać przyjaciół grzeszników, te wszyscy robią Wszystko, żeby nie mieć takiej opinii Jeszcze raz, no to to jakbym naśladujemy Jezusa. No wiesz, ja mam takie wrażenie, że że powinniśmy zacząć wyłapywać ludzi, którzy wiecie, nie chodzi mi o to, że szukają grzeszników, żeby z nimi grzeszyć. Ale no rozumiem im ja ma dla mnie jeden jednym z elementów przewodzenia będzie kiedy nagle chrześcijanie zaczną atakować kogoś mówią, rozumiesz i będzie coraz więcej ludzi atakowanych, że się przyjaźnią z grzesznikami, że przyzwalają na ich grzech, że. Gdzie te wszystkie indory? Ok jak ty tam potem pójdziesz i się okaże, że no ktoś wcale nie głosi tym tym tym homoseksualistą, tylko sam jest homoseksualny o K ale jak się ukaże, że on im skutecznie głosi i wcale nie od razu im mówi, że żeby, że ponieważ się nawrócili to muszą się spowrotem przefarbować włosy na normalne czy na czarne czy na jakieś tylko ja na razie możecie zostać w kolorowych. Wiesz o co mi idzie? I to jeżeli z tego powodu, który jest atakowany o mój Boże, Rozumiesz, to to jest przebudzenie. Bo masz tam kogoś, kto naśladuje Chrystusa? Kto jest przyjacielem grzeszników? Teraz nie chodzi mi o to, żeby wszyscy zaś latali i usługiwali. Wiecie tylko i wyłącznie narkomanom i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ale pastor David Wilson ile się musiał sam ze sobą zmagać rozumiecie? Z jaką religijnością? Dla mnie to jest, to jest niezwykły przykład człowieka, który cały czas zresztą zauważa, zauważcie ostatnie jego dzieło to jest wykonało się i on dopiero pod koniec życia powiedział. I jakby przyznał się z jakiego rodzaju religijności musiał się uwalniać? Duch świętemu powiedział, Kup papierosy i rozumiecie i on tam chyba z półtorej godziny na ulicy stracił teraz, bo co się stanie, jak ktoś go zobaczy, że on kupuje papierosy, a wyraźnie słyszał mi, ale ja nie palę, a Duch Święty mówi, a czy może być? Spalił tylko żebyś kupił papierosy. No i on wreszcie się przełamał, kupił ta papierosy, odszedł od tego mnie jest tam, gdzie były papierosy, przechodził, obok niego przechodzi w tym momencie obok rozumiesz? Co, co by się stało, gdyby on nie kupił tych papierosów? Przechodzi obok niego gozi mówi ty gościu ma. Nie on odruchowo mówi, nie, nie mam ja nie palę. Zresztą, gdy ja nie w zasadzie to mam, akurat właśnie mam ty całą paczkę świeżutką, nie otwartą jeszcze ty w o k no to mogę zapalić. Kupię weiser całą i gość został zbawiony, paląc papierosy od Davida Wilsona na ulicy. Żołnierze, o co mi idzie, ale ten półtorej godziny walczył. Czy o jemu wolno, gdyż wiadomo, że papierosy to jest Szatan no nie sam w sobie Nie możesz go dotknąć, gdyż to utracisz zbawienie. I to naprawdę on miał taką w jednym naprawdę on całą wiecie opowiadał o bitwie całość tym, jaka się w nim to i potem mówi naprawdę. Czy to jest głos Ducha Świętego, bo Nikolasa Zgrzeszyć serią? Serio, tak bo wydajesz pieniądze, a to idzie na koncerny, a ty to. List do Efezjan pierwszy rozdział czwarty i piąty werset. Błogosławiony, znowu niech będzie Bóg i ojciec tak dalej, ale czwarty werset wybrał nas w nim w chrystusie przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagannie przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku us synowie eniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli to jest nasze przeznaczenie. Rozumiesz być syna, mi teraz kochani, żebyśmy szybciutko dzisiaj zakończyli się, zmieścili, może w miarę w 2 godzinach dzisiaj, bo jak nie to będę musiał. Nawet nie będę rozwijać. Całej całej tej historii, ale rozumiesz, kim jest syn BOŻY? Ty, jeżeli my jesteśmy nowym stworzeniem, nowym stworzeniem jest nowy człowiek, a nowy człowiek jest duchowo kompletnym synem Bożym. To rozumiesz, że ty masz całą masę cech charakterystycznych, jakich na przykład takich, że nie ma żadnej historii grzechu nigdy nie zgrzeszyłaś, nigdy nie zgrzeszyłeś, nigdy nie grzeszysz i nigdy nie zgrzeszysz. Kasia teraz. Bardzo, bardzo dobra. Znaczy Jeszcze raz naprawdę mówisz o mnie, no i że mnie tak. Żebym ja ci powiedział, co ja wczoraj zrobiłem, nic nie zrobiłem. Ja Jestem synem Bożym, nie grzeszyłem, nie grzeszę i nie będę grzeszyć. Ja teraz tak ja ci szansę ok. Dobra kupienie papierosów to jest jedno, ale jakby bez przesady Jeszcze raz zauważ co się dzieje, nie nigdy w życiu nie osiągniesz zwycięstwa nad grzechem, jeżeli nie zrozumiesz jaka jest twoja Natura, rozumiesz? Patrz myśmy podczas spotkania zerowego. Ja powiedziałem i to było nieco podstępne. Z góry się przyznaje. Niemniej ja wtedy już wiedziałem, że to jest nieco podstępne, no nie mianowicie powiedziałem, że nie masz potrzeby rozważać, czym jest ukończone dzieło krzyża, szukać ukończonego dzieła krzyża w swoim życiu. Jeżeli doświadczasz w swoim życiu zwycięstwa nad grzechem zwycięstwa nad szatanem zwycięstwa nad śmiercią więcej niż zwycięstwa wolności od strachu i cierpienia obfitości życia, pełni radości trwałego pokoju i w ogóle wszystkiego, co dobre 8 punktów. Pamiętacie to, ale podstępnie zaznaczyłem, no jak jest zwycięstwo? To jest też i walka nie jeżeli doświadczasz zwycięstwa nad grzechem. No to znaczy nie i wiele osób o K będzie Fabian będzie mówił o tym, jak walczyć z grzechem. Teraz rozumiesz, na czym polega problem większości ludzi właśnie na tym, że walczą z grzechem. Z jakim grzechem walczył Chrystus w swoim życiu, bo jeżeli ty jesteś synem Bożym kompletnie duchowo, to z jakim grzechem ty walczysz? Patrz o nim jest powiedziane, że się Jeszcze raz odwołam do tej prawdy. To jest pierwszy do Tymoteusza. Yy trzeci rozdział tak, że się Jeszcze raz do tej prawdy odwoła. O nim jest powiedziany. Pierwszy do Tymoteusza trzeci rozdział szesnasty werset bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Jaka ona jest? Nie będę teraz całej rozważał, ale Bóg Objawiony został się w ciele nie i teraz popatrzcie. Bo tu niektórzy dostają kwoty. Wokół mentalnego nie Bóg Objawiony został w ciele. Kto to jest Chrystus? Nie i patrzę jakie jest drugie zdanie usprawiedliwiony. Został w duchu. Widzicie problem czy nie widzicie? To jest ten sam wyraz, który mówi o twoim i moim usprawiedliwieniu. To jest dokładnie ten sam wyraz.
My zauważmy, jak my rozumiemy usprawiedliwienie znaczy, że Bóg jakoś poradził sobie z naszymi grzechami, że on usprawiedliwił nas. Jeżeli Jezus objawiony został w ciele Bóg i potem został usprawiedliwiony w duchu, to jakby co to był za akt? Widzisz na czym polega problem z naszego rozumienia usprawiedliwienia on został usprawiedliwiony, bo nie został w nim znaleziony żaden grzech i dlatego został podniesiony z martwych, bo zapłatą za grzech jest śmierć, a on nie miał żadnego grzechu. To rozumiesz? A więc jeżeli kogoś usprawiedliwiasz, to mówisz. Jego działanie było słuszne, było sprawiedliwe, a nie mówisz, a to była nędza, ale dobra, zapomnijmy, bo to jest tolerowanie zła. Usprawiedliwienie jest znalezieniem sprawiedliwości w kimś. Czytaj, rozumiesz teraz, na czym polega naszym mojej twoje usprawiedliwienie? To nie jest znalezienie w tobie jakiejś sprawiedliwości, tylko. Takie stworzenie ciebie i mnie, że Bóg w nas znajduje sprawiedliwość swojego syna od samego początku, a ta sprawiedliwość od zawsze i na zawsze nie ma grzechu, jest wolna od grzechu. Tu jest źródło naszego usprawiedliwienia w naturze Chrystusa. Zobacz w liście do Rzymian Patrz, jak teraz inaczej spojrzysz na list do Rzymian. Niektórzy z was, bo niektórzy doskonale wiedzą, o czym ja mówię. Trzeci rozdział. Patrz trzeci rozdziału listu do Rzymian. Dwudziesty pierwszy do dwudziestego szóstego wersetu. Teraz bez sprawa została objawiona sprawiedliwość Boga poświadczona przez Prawo i przez proroków jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa, nie przez twoją czy przez moją kapujesz on wierzył ojcu, że będąc sprawiedliwym będzie podniesiony z martwych, bo ojciec rozpozna jego sprawiedliwość. Czy to rozumiesz? A więc sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, wszyscy byśmy zgrzeszyli i jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. A my. Ale jego Bóg ustanowił Przeb błaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie, w kim w tobie i we mnie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa, Rozumiesz? On jest sprawiedliwy. Jezus był sprawiedliwy on ciebie i mnie w akcie usprawiedliwienia stwarza jako nowe stworzenie, które nigdy nie zgrzeszył. Zauważ pierwsi ludzie też byli stworzeni bez grzechu. Adam i Ewa nie mieli grzechu. To była niepokalana bez grzeszna ludzkość, która później jest grzeszyła teraz. Na czym polega tutaj różnica, że oni mogli zgrzeszyć, kiedy masz naturę syna Bożego? Już nigdy więcej Nie możesz zgrzeszyć. Czy czy? Chciałem podczas kupować za dużo z Czechami, ostatnio pracuję. Czy chapie chciałem zapytać. Ha piecie o KW drugim liście do koryntian. Popatrz jest dokładnie tak usprawiedliwienie przedstawione nie jako załatwienie problemu naszych grzechów. Kapujesz? W wyniku przyjęcia nowego życia, ty nie jesteś grzesznikiem, który został usprawiedliwiony przez sąd w wyniku ukończonego dzieła krzyża. Stajesz się nowym stworzeniem, które nigdy w życiu nie zgrzeszył ło? Stary grzesznik jest skazany absolutnie wyrażony w twoim ciele jest skazany na unicestwienie, ale ty nowe stworzenie masz życie jako bezgrzeszny boży syn drugi do koryntian piąty rozdział dwudziesty pierwszy werset Bóg bowiem tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa za nas uczynił grzechem. Po co abyśmy my w nim stali się Sprawiedliwością Boga? Jeszcze raz zwrócić uwagę to jest dokładnie to, to jest akt usprawiedliwienia o k mnie otrzymujemy aktu ułaskawienia li tylko, ale my się stajemy sprawiedliwie rozumiesz, czym się objawiła sprawiedliwość Boga na tym się na na na na tym świecie życiem duchową, duchowym, duchowych istot, które są od początku sprawiedliwe i teraz popatrz list do hebrajczyków. Na przykład o tym mówi przepięknie, ale to tylko bardzo. Szybciutko, bo bo mówię to tylko po to, żeby dać przykład zobrazować coś i zaraz pójdziemy dalej. List do Hebrajczyków Poparzy ma absolutnie totalny język na ten temat. Mówi mianowicie dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków. Dziesiąty werset tamże, że Jezus spełnił wolę ojca i tak dalej. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oczywiście niektórzy w teologii zaczęli problem, ale jesteśmy uświęceni, ale znajdujemy się w procesie, no nie? Czyli w zasadzie nadal nie jesteśmy uświęceni, ale zmierzamy do uświęcenia i koniec końców, jak umrzemy i pójdziemy do nieba i tak dalej i tak dalej serio, bo od dwunastego wersetu czytamy ten, czyli Chrystus, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze jedną na zawsze zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy jedną bowiem ofiarą uważaj już uczynił doskonałymi na zawsze. Tych, którzy już są uświęceni. Więc nie tylko my jesteśmy uświęceni, ale jesteśmy uczyni doskonałymi w tym święceniu. Obczajasz to Teraz ja wiem, że ty mówisz, no ale ja tego nie doświadczam, jakby Fabian to jest Wszystko. Czy to może być prawda, skoro ja mam inne doświadczenie? Najpierw poznaj prawdę biblijną, a potem zobaczysz skąd się bierze twoje doświadczenie, ale również taka jest prawda. Dlatego zauważ dokładnie to piętnasty werset poświadcza nam także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach mówi pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na umysłach o k to, jakie jest poświadczenie, że jesteśmy doskonali w u święceniu nie bo tu mówi, że poświadcza nam to Duch Święty, jak gdyż potem dodaje, a ich grzechów i nieprawości nigdy więcej nie wspomnę żadnych ani przeszłych, ani przyszłych. Dzisiaj ktoś przysłał takie pytanie do tajemnego planu i jeden z. Ja nie odbieram tych tych maili, ale tam bardzo wyraźnie ktoś napisał, że chce, żeby Fabian na to odpowiedział. Nie ktoś kto odbiera maile więc jeden z tych naszych braci to te maile odbiera mi to przesłał mówi tu zobacz jest mail i ty musisz odpowiedzieć na to pytanie, więc przysłał jakiś brat. Pytanie mniejsza o to jaki że konsultuje. Pisarstwo jeszcze innego brata nie i teraz ten przesyła pytanie, bo mówi Ten brat właśnie napisał książkę i chce ją opublikować, ale w tej książce zawarta taką dziwną rzecz. Z jednej strony mówi, że zbawienie jest nieuleczalne. Ja już pomijam, że to jest w ogóle usprawiedliwi. Nie jest, mówimy językiem biblijnym, ale dobra. Niemniej tenże ten. Pytający mówi, ale w tej jego w tej w tej książce nagle przeczytałem, że on tam zawarta taką opinię, że usprawiedliwienie jest nieuleczalne, ale nadal możemy być wyrzuceni z nieba. To jest dopiero ciekawa ciekawa koncepcja. Jednak utrata palności zbawienia jak że tu na Ziemi, jakby z jakiegoś powodu jest zbawienie, nie utraci walne, ale jak pójdziemy do nieba, no ten nagle tam przedstawił taką historię, że skoro nawet Aniołowie zgrzeszyli i zostali wyrzuceni z nieba, to znaczy, że my też możemy nadal zgrzeszyć w niebie jak Aniołowie i będziemy z nieba wyrzuceni. I ten pisze co ja na to bo mówi, No wydaje mi się, że coś tu nie gra, bo my nie jesteśmy tak jak Aniołowie. Oczywiście, że nie. Rozumiesz? Bo to bo jeżeli by tak było, to jest pytanie, a czy Jezus może w nie na na Ziemi nie zgrzeszył, ale może zgrzeszyć w niebie? Jakby wiesz to jest takiego a Bóg może Bóg może sam ty może Bóg może zgrzeszyć i sam siebie bywali z nieba no bo jakby bo Bóg nie może w niebie znieść grzechu to jest jasne tylko pytanie czy on może zgrzeszyć? No to odpowiedź jest, no Hello. Teraz widzisz, jeżeli ja mam taką naturę, zauważ jak wiele błędów rozumiesz całe rozważanie o utratę ności zbawienia i tego, skąd się bierze dokładnie z tego z niezrozumienia, że zbawienie. Jest wynikiem nowego St. A podstawą jego jest moja nowa natura. Ja mogę mogę robić Wszystko, żeby według niej nie żyć, że to jest jasne, co co mówię, ale ona mi nie pozwala grzeszyć. Jeżeli się grzech pojawia w moim życiu, to on się bierze z czegoś innego, ale tym grzechem nie jest obarczona nowa natura nigdy o k, więc o tym mówili do hebrajczyków, dlatego ich grzechów i nieprawości nigdy więcej nie wspomnę mówi Bóg poprzednich nie wspomnę, bo ich nie mieli, a nowych nie wspomnę, bo ich nie mogą mieć jedną ofiarą. Raz na zawsze uświęcił i uczynił doskonałymi amen. Jeszcze bardziej radykalny jest Jan, że tylko jego przywołam Jeszcze raz, bo mi, bo mi to jest potrzebne. Do pewnego przykładu Jan w pierwszym swoim liście w trzecim rozdziale. W dziewiątym Wersecie mówi o ludziach, no o nowym stworzeniu, co mówi każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. No to jest jeden rozumiecie? To jest jeden z tych momentów, który. To jest ten taki, wiecie ten taki taniec czy się odsłaniam czy się zasłaniam taki teologiczny jak przychodzą ludzie i nie i teraz tym już no ale jak grzeszę to Jestem nowonarodzony czy nie? No Jestem czy nie zaraz sobie odpowiemy na to pytanie tylko Jeszcze raz ci mówię nie, no nowo narodzona osoba nowa, nowe stworzenie nie grzeszy i jak masz jakiś problem jest pytanie czemu w twoim życiu się pojawia grzech i co to znaczy jeżeli się pojawia?
Ale słowo Boże jest wyraźne. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje, czyli Boże i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Nie może, to nie chodzi o to, że nie grzeszy, bo nie chce, nie może zgrzeszyć, gdyż ma naturę Boga w sobie jest sprawiedliwością Boga. Czy to jest jasne? Więc popatrzcie jak ja podczas odcinka zerowego tak powiedziałem, zwycięstwo nad grzechem to był trochę podstęp, bo to była sugestia walki, a tymczasem cała walka tu się nie toczy o to, żeby walczyć z grzechem, tylko żeby nigdy nie wychodzić ze swojej nowej natury i nie wracasz do starej. Rozumiecie o co chodzi? O to się toczy walka, my nie kończymy walki z żadnym grzechem, my tylko toczymy walkę o to, żeby nie ożywiać zwłok, które zawisły na krzyżu to jest tylko i wyłącznie to to jest zupełnie inna perspektywa, dlatego w centrum ukończonego działu Krzyża jest nowe stworzenie. A w centrum prawdy o nowym stworzeniu jest prawda o nowym człowieku, który jest synem Bożym Bożym duchowo kompletnym, a po zmartwychwstaniu będzie całkowicie kompletnym fills synem Bożym. Czy to jest jasne, więc kochani to tylko podałem jako przykład, bo tam była zwycięstwa nad grzechem. Nie syn Boży jest wolny od grzechu, tak zwycięstwo nad Szatanem. My jesteśmy wolni od jakiejkolwiek konieczności w ogóle zmagania się z szatanem, bo jest to już załatwił nie więc całe zwycięstwo nad szatanem. To jest kwestia zrozumienia, że on już jest pokonany, a nie, że musimy znowu z nim walczyć, żeby mu udowodnić, że jest słabszy o K wolność od śmierci. Ale my jesteśmy nieśmiertelni. My nie umieramy. Poprzednie poprzednich 6 odcinków w kółku. O tym o tym mówiłem Jezus mówi, kto we mnie wierzy, ten nie umrze po po prostu. Nie po to on umarł, żebyśmy my jeszcze mieli umierać wolność od cierpienia, obfitość życia, radości, te wszystkie punkty rozumiesz one nie są rzeczami do osiągnięcia, one są naturą. Nowego człowieka i one są gwarancją darem już danym nowemu człowiekowi. Czy to jest jasne? Oczywiście mógłbym wiele wiecie tekstów przywołać? Zobaczcie sobie chociażby koniec. Drugą połowę ósmego rozdziału listu do rzymian. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam nie, czy nie miałby, skoro nam ofiarował Chrystusa wraz z nim i wszystkiego innego nie ofiarować? Nie kto miałby mnie odłączyć od miłości Chrystusa i tam jest rozumiecie? Wymienianie wszystkich możliwych rzeczywistości, z którymi my się zmagamy. Paweł mówi, ja się z nimi nie zmagam one mnie nie mogą jak można odłączyć Chrystusa od Chrystusa? Kto może wiesz wejść w Chrystusa i go roz połowić? To są rzeczy, które atakują co moją starą naturę i teraz do tego przejdziemy, ale nie mnie problem polega tu mam. I tu będzie ostatnich parę cytatów, żeby przejść do do następnego studium, ale właśnie bo bo bo Rozumiesz, wtedy zawsze ktoś przychodzi mówi. Ale ja mam doświadczenie, ja umieram, Jestem chory na raka, na coś ja mam doświadczenie, ja grzeszę Jestem nałogowym, takim są grzeszę nałogowo i nie umiem sobie z tym poradzić. Ja robię to ja nie domagam, ja nie mam pieniędzy, ja Jestem biedny, ja Jestem i tak dalej i tak rozumiesz. Problem polega na tym, że kłamiesz, kiedy tak mówisz. Chrystus by tak nie powiedział, jeżeli rozumiesz jest kwestia u mnie fałszywego umiejscowienia twojego punktu widzenia. Mam to tak napisane bo ludzie pytają, skąd w takim razie w życiu chrześcijan wciąż jest tyle? Przepraszam za określenie, ale no syfu grzechu, słabości, cielesności. No wiecie zmagań cierpienia. Skąd? I teraz odpowied. Jest jedna jedyna, ponieważ sobie pozwalamy na jeden rodzaj bardzo niebezpiecznego dualizmu tam, gdzie Bóg tego dualizmu nie tylko, że nie pozwala sobie, żeby go widzieć, ale go nie może zobaczyć. Otóż Bóg jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na swoim dziecku i na jak najlepszej przyszłości swojego dziecka i on niczego innego nie widzisz, że to jest jasne. Czy to jest jasne i rozumiesz nie tylko, że on jest nad tym skoncentrowany, ale nikt nikt nie może mu zabronić, zrobić najlepszych rzeczy dla swojego dziecka. Nikt nie może mu w tym przeszkodzić. Nawet to dziecko. Kapujesz, bo jak ja mówię, że Bóg jest na tym skoncentrowany, znaczy, że Bóg tego chce i Bóg to zrobi. List do Rzymian Wszystko Jeszcze raz. Cały ten fragment, o którym wam powiedziałem. Zobaczcie list do Rzymian ósmy rozdział. Patrz na to list do Rzymian ósmy rozdział. Dwudziesty ósmy werset. Wiemy, że Wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga jest nowe stworzenie. Jeżeli jesteś taką osobą, to Wszystko będzie współdziałać. Rozumiesz co, jeżeli ty tylko odpowiadasz miłością na miłość, to Wszystko będzie współdziałać dla twojego dobra, bo Bóg rozumiesz on. Nie chcę niczego złego dla swojego syna, dla pierworodnego na niego spadło. Rozumiesz to Wszystko, co spadło właśnie po to, żeby na ciebie i na mnie już nigdy nie miało prawa. Nie tylko, że spaść, ale się nawet do nas zbliżyć. Rozumiesz? To jest ukończone dzieło krzyża. A więc jego punkt widzenia jest rozumiesz jest jednoznaczny. Teraz my nie do końca rozumiemy, co się stanie, bo zauważ. Nie my duchowo jesteśmy kompletnie synami Bożymi, ale jeszcze nam czegoś brakuje, czego? No tego, co pan Jezus już ma on mając stare ciało, pozbył się tego ciała i zmartwychwstał w nowym. My jeszcze nie my w duchu jest rozumiesz? Jest w duchu jest znak równości między synem Bożym Jezusem Chrystusem a synem Bożym Marcinem, synem Bożym Tynkiem, synem, synem, synem Bożym, Kasią, synem Bożym Anią. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jest znak równości w duchu, ale w ciele nie. On już zmartwychwstał w nowym, przemienionym duchowym, nieśmiertelnym, żyjącym na wieki ciele, a my jeszcze kapujesz. Znajdujemy się w tym niebezpiecznym dualizmie. Jeżeli chcemy go dualistyczny postrzegać. Mianowicie jesteśmy kompletnie nowi kompletnie wyposażenie jako synowie boży w duchu, ale których miejscem zamieszkania jest namiot starego ciała. Teraz dla Boga to nie stanowi problemu. On w ogóle nie patrzy na ten namiot. Rozumiesz, bo on wie, jaką budowlę dla ciebie przeznaczył, w jakim ciele z martwych wstanie? Zobaczcie pierwszy list Jana Trzeci rozdział. Ja czasem jak chcę w sobie odświeżyć, po prostu taką zwyczajną radość, wiecie o co mi chodzi? To albo czytam chrześcijańską, to albo sobie czytam księgę Objawienia. I się cieszę, albo sobie czytam zapowiedzi o o królestwie tysiącletnim i wiecznym u proroków Starotestamentowych. Albo czytam ten fragment, jak nie mam za dużo czasu, to tego czytam w kółko. No nie, to jest trzeci rozdział pierwszy i drugi werset. Patrzcie, bo ten werset nas wzywa do konkretnego działania mówi. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. No wiesz, nie, nie można cię nazwać dzieckiem Bożym, jak nim nie jesteś, ale już o tym mówiliśmy. Jesteśmy synami Bożymi. Amen patrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec, dlatego świat nas nie zna, bo jego nie zna. Świat nie wie rozumiecie, co się w ogóle dzieje, jak patrzy na nas? Wiecie, mam migotanie przedsionków, zasiłków i między onków wszystkiego naraz jesteśmy nie do końca z niejasne, co się z nami dzieje. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi bożymi. Zobaczcie drugi werset, ale jeszcze się nie objawiło. Czym będziemy? Wiemy jednak, że kiedy on się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jaki on jest i my będziemy dokładnie tacy jak on rzeczy. Ludzie mnie czasem pytają, ale jak się Jezus pojawiał po zmartwychwstaniu, czemu go uczniowie najbliżsi nie rozpoznawali? Czemu go Maria Magdalena nie rozpoznała akurat w tamtym konkretnym przypadku? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że była były wczesne godziny poranne i w języku greckim. Widać wyraźnie, że Jezus stoi w pewnym dystansie, no nie więc tam akurat to nie jest kwestia, że Maria Magdalena nie wiedziała, co się dzieje. Jezus mistycznie jej migotały, tylko po prostu mogło być za ciemno. Nie mogła go zwyczajnie z tego powodu nie poznać tak, ale w wielu innych miejscach pamiętacie ci 2 co idą do mało? Zejdą oni go nie poznali. Dopiero przy łamaniu chleba, tak. Czemu Jezusa nie poznawali? Tam są większe dziwaczne historie. Jezus przechodzi przez drzwi ty. To jest dziwaczna historia. Nie nie ta nie przechodzi, żeby się spotkać z uczniami, tylko rozumiesz. Prawdopodobnie potem tak samo wyszedł. Może nie wiem przez ściany, ale zauważ, że chłop z jad z nimi. I teraz jest pytanie, on powiedział, że on naprawdę je to co rozumiesz, czyli proces trawienia jak on tam zjadł. Wiecie o co chodzi, rybę i tak dalej i tak dalej to jak przeszedł potem przez ścianę to zostało na ścianie czy no wtedy by udawał, że wiecie o co mi chodzi dalej by działał jak duchom powiedział, nie, ja mam prawdziwe ciało, dotknijcie mnie. To jak w prawdziwym ciele przechodzi się przez prawdziwe drzwi zamknięte ty i ta Jeszcze raz, ale zrozum to dokładnie o tym te mówi umiłowani, my teraz jesteśmy dziećmi bożymi. Niektórzy tego nie rozumieją, a już by chcieli rozumieć, co to jak to będzie, jak będziemy zmartwychwstanie w ciałach takich jak Jezus, a Biblia mówi wyraźnie, że kiedy jeszcze się nie objawiło, czym będziemy? My tego nie rozumiemy, ale to rozumiecie, to będą sensacje. Ludzie odlot pierwszych jakieś 78 miliardów lat. Jeżeli jakieś będą liczone na nowej Ziemi, to wiecie, dla mnie to będzie. Prawdopodobnie będę testował różne możliwości. Cielesne ty że się ścigał ze zwierzętami zawsze chciałem umieć dobrze biegać i to jest takie mam 50 lat. Ja rozumiem, że mogę być w miarę, no ale jakby umówmy się, no nie zawsze chciałem grać w koszykówkę z poważnymi czarnoskórymi zawodnikami w jak powiedział kiedyś Jarosław Kaczyński w NBA? I tam se zagram i niekoniecznie. Nie można kangurami, ty. To będzie testowanie zupełnie nowych możliwości. Rozumiesz cały nowy kosmos i tak dalej tam ty będziesz. Piotr co teraz ten pomyślał? Nie wiem co będzie testowała, ale to jest dobre. Widzieliście to?
Więc my tego nie wiemy. Tak niemniej wiemy, że czeka nas zmartwychwstanie. Zobaczcie, odwołajmy się do tego pierwszego listu Piotra, gdzie Piotr powiedział o tym, że że jesteśmy zrodzeni z Boga, wszyscy o tym mówią. Nie zobacz pierwszy list Piotra pierwszy rozdział tam żeśmy cytowali od trzeci werset Bóg i ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez zrodził wizycie. To nie do żywej nadziei. Przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych, co jest tą żywą nadzieją, że my też będziemy tak wskrzeszeni do nowego życia jak Jezus w takiej samej formie do dziedzictwa? Zobacz czwarty werset Niezniszczalnego i Nieskalanego i nie Wiedzącego Zachowanego w niebie dla Was. O Ki całe ostatnie nauczanie o pasze jest dokładnie również pascha. Ma nas przygotować już teraz, abyśmy w duchu żyli tak prawie jakbyśmy już mieli takie ciała, jak byśmy je mieli na wyciągnięcie ręki. Oni mieli na wyciągnięcie ręki wyjście z Egiptu i wejście do ziemi obiecanej maksymalnie 2 tygodnie. No ale się zapytali 40 lat. Potem zaczęli funkcjonować na pustyni. Wielu chrześcijan tak ma, że mogliby zaraz po nowym Narodzeniu 2 tygodnie później być rozumiesz MEGA Mocarni Wysłuchiwaniu. No ale ze względu na religijne trafiają na 40 lat na pustynie i czasem umierają na tej pustyni nie dożywają niczego ciekawego. W swoim życiu, a ziemia obiecana to przyjdzie dopiero jak z macek stanu. Nie niemniej Piotr mówi w oczekiwaniu na tą nadzieję, którą jest nasze zmartwychwstanie. Patrz trzynasty, dlatego biodra waszego umysłu Jeszcze raz przewinięcie swój sposób myślenia to jest w zasięgu ręki. Przeprasz mnie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa jedna łaska jest łaską stworzenia nowego człowieka ze mnie i z ciebie rozumiesz, o co chodzi duchowego, a druga łaska my postępujemy z chwały w chwałę łaska za łaskę. Ale na końcu przyjdzie łaska z martwych wstania, abyśmy my byli takimi jak on jest. Czy to jest jasne łaska ostateczna, o której w czwartym wersecie piorunów i że jest to dziedzictwo niezniszczalne i niepokalane i nie wiem tnące na razie zachowane w niebie dla mnie i dla ciebie. Natomiast skąd się biorą? Yy, skąd się biorą, kochani? Te problemy. Otóż widzicie, pan widzi dokładnie to widzi ciebie jako zresztą dla niego wiesz, to jest od momentu twojego nowo Narodzenia do momentu twojego zmartwychwstania. Jak długo jak myślę, że on siedzi, zapuści, wiesz brodę czy rozumiesz, że dla Boga to jest po prostu ty się rodzisz na to jest rozumiesz? To jest szybciej niż jak on Adama stworzył. Twoje nowe Narodzenie przez Chrystusa przez ukończone dzieło Krzyża, Twoja fizyczna śmierć, zniweczenie, anihilacja twojego ciała, twoje z martwych rozumiesz, o co mi chodzi? Dla Boga to jest po prostu. To jest tak o. To tylko my mamy pełny, więc on on widzi cały czas ciebie od początku to jest moje dziecko, tu jest moje dziecko duchowe. Zobacz drugi rozdział tego pierwszego listu Piotra. Jako nowonarodzone niemowlęta dzisiaj pragniecie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli, jeśli tylko zakosztowali liście, że pan jest dobry. Abyście dzięki niemu rośli, teraz za chwilę będziemy o tym więcej mówić, ale fizycznie nie rozumiesz. My my znajdujemy się w sytuacji, w której my powinniśmy przyjąć perspektywę patrzenia na siebie taką jak ma pan on patrzy tylko i wyłącznie na tą nowo narodzone dziecko, które ma rosnąć. Rozumiesz, a ciało, ale on nie widzi, nie widzi tego ciała. Twoje ciało zostało raz na zawsze. Nie ma żadnego drugiego starego człowieka. Została powłoka po nim to jest ciało, w którym Żyjesz, które w drugim liście do koryntian w piątym rozdziale Paweł nazywa Starym Poszarpanym na namiotem, a nowe ciało nazywa przepiękną budowlą, do której się już nie możemy doczekać na w oczekiwaniu, na którą wzdychamy i nie wiemy nawet co to będzie, ale w porównaniu z nią to co my tu mamy, to jest stary zostawiony przez beduina 78 lat temu na pustyni namiot. Rozumiesz jakieś szmaty po nim zostały i to jest dokładnie to emocje starego ciała, fizyka, biologia, starego ciała. Rozumiesz Mimica starego tego ryja tutaj i tak dalej to Wszystko to jest Wszystko do przemiany, tak jakiej nie przemiany tylko przez miałki. Chciałem to przemiału, to jest nie do przemiany koniec. Bóg na to nie patrzy, czemu ma na to patrzeć, skoro się nie może doczekać, żeby rozumiesz przy odziać cie w to coś, co cię uzupełni do absolutnej stuprocentowej kompletności. Jak to zrobił dla swojego syna? Czy to jest jasne? Nie i teraz już w pierwszym liście Piotra od liście Piotra widzimy ten dualizm. Mianowicie Piotr ale Piotr, skoro tu Jestem, to już tutaj powiem. Chodzi o to, że Paweł wprowadził koncepcję i mówi, pamiętajcie o tym. Że Bóg nas stworzył i my cali jesteśmy wewnątrz. To jest człowiek niewidzialny. Problem się zaczyna, kiedy zaczynasz ty na powrót utożsamiać się czasem z tym człowiekiem, wewnętrznym, duchowym człowiekiem nowym, a czasem z człowiekiem starym, zewnętrznym, psychicznym czy też cielesnym. Jasne, Piotr, więc skorzystał tutaj z tego błąd. W pierwszym drugim rozdziale mówi po prostu o nowym człowieku i potem przy okazji zwrócenia się do kobiet, odwołuje się do tej prawdy. Ale zaraz pokażę jej wam więcej w Biblii i na tym dzisiaj skończymy więc w trzecim rozdziale Piotr pisząc do do kobiet mówi w trzecim Wersecie. Swoją drogą Jeszcze raz zwróćcie uwagę, że ten jak się dobrze w niego w czytacie, ten fragment nie jest zakazem stosowania przez kobiet tam czegokolwiek, tak. Mówi, niech waszą ozdobą nie będzie to co zewnętrzne zaplatanie włosów, obłożenie się złotym lub strojenie w szaty. I teraz niektórzy każą babą chodzić w workach po ziemniakach albo wręcz wiecie takich nieużywanych foliach po śmieciach wręcz prawie, że nie zaniedbanych i tak dalej i tak dalej to jest no bo jest napisane niech on nie będzie. Logika tu jest Piotr mówi, co ma być ozdobą chrześcijanki tak, a nie mówi, że jej się nie, że po prostu. Jeżeli ona chce upiększyć się, to jej mówi, co ją upiększa i zgodnie z prawdą mówi, że jak ona nawet by z siebie choinkę zrobiła ze złota, to nadal to jej urody nie poprawi. No umówmy się tak, ja mojej żonie to zawsze powtarzam, nie ona, ona mi się zawsze pyta, czy ładna sukienka ja nie ty akurat możesz zupełnie swobodnie na siebie naprawdę worek po ziemniakach założyć i i worek będzie elegancki na tobie wiesz o co mi idzie. Więc więc Piotr tylko mówi jej kobietom te rzeczy zewnętrzna ciebie nie upiększą, ale nie mówi, że nie wolno z nich korzystać. W każdym razie nie on i nie w tym miejscu. Czy to jest jasne? Niech waszą ozdobą nie będzie to co zewnętrzne zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty. Ale co ma być twoją ozdobą? Ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Rozumiesz o co mi chodzi? Jeżeli jesteś wierzącą i teraz inna rzecz, że co on tu do chłopów chłopy, wiadomo, że szukają zawsze komfortu w ubraniach, a nie piękna. Tak pomijam o patologiach, teraz nie rozmawiamy. Tak więc natomiast Kobiety lubią podkreślić Jeszcze raz on mówi, zobacz. Możesz zrobić, jeżeli jesteś chrześcijanką, to przede wszystkim chcesz podobać się Bogu. Twój nowy, wewnętrzny człowiek chce się podobać Bogu, jego się nie przyozdabia ładną fryzurą, co nie znaczy, że jej Nie możesz mieć, ale Bóg na to nie patrzy. Dlatego, że to zginie w płomieniach z rzeźnie, w zniszczeniu śmierci. Czy to jest jasne i teraz kochani o tej walce między człowiekiem wewnętrznym, ponieważ całe nowe stworzenie to jest człowiek wewnętrzny, który cały czas jeszcze współistnieje, ale uważanie na to, co mówię, nie współżyje, tylko współistnieje. Równolegle jeszcze istnieje przez pewną chwilę z człowiekiem zewnętrznym. Człowiek wewnętrzny stoi w opozycji do człowieka zewnętrznego. Oni nie mają ze sobą niczego wspólnego. Człowiek wewnętrzny jest też czasem w Biblii nazywany człowiekiem nowym nowym stworzeniem albo człowiekiem duchowym. Jak chcecie zgłębić więcej ten temat dzisiaj tylko pokażę parę przykładów. Człowiek zewnętrzny, natomiast to jest człowiek cielesny, zwany też często człowiekiem dusze. Pewnym to jest człowiek stary, stary człowiek, człowiek zewnętrzny, człowiek, cielesny, człowiek, dusze pewny w odróżnieniu od człowieka duchowego. Czy to czy to jest jasne i teraz kochani najpierw Wam pokażę, że istnieje to rozgraniczenie, ale teraz wiecie ukończone dzieło krzyża. Jeżeli my pamiętamy, że jest stworzeniem nowego człowieka, to pamiętaj, każdy problem w naszym życiu bierze się nie z tego, że my jeszcze mamy jakiś problem, ale bierze się z tego, że my w swoim duchowym ja chcemy wrócić do starego dusze pewnego człowieka. Rozumiesz i tu się zaczyna problem, bo się próbujemy przez Krzyż przedostać z powrotem do krainy śmierci, ciemności i grzechu. I to się zawsze źle kończy. Tak, ale nadal nawet jak to próbujemy robić, rozumiesz, że Duch nie może przejść na tę stronę krzyża, ale jak próbuje twoje serce, coś takiego zrobisz to, co robi ożywia zwłoki, które są martwe na ciele, zwłoki, które są pozostałością po twoim starym człowieku. Czy rozumiecie, co teraz mówię? I wtedy te zwłoki grzeszą te zwłoki się boją. Te zwłoki chorują, te zwłoki stają się biedne i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Usunięcie tych problemów polega na powrocie do kompletności syna Bożego, a nie próbie naprawiania starej natury na stary sposób, bo ona jest nie do naprawienia i Bóg nie chce mieć z nią niczego wspólnego i nie chce, aby twój Duch miał z tą starą naturą cokolwiek wspólnego. Czy to jest jasne? O samym tylko tym Dualizmie pokażę wam parę cytatów i na tym dzisiaj skończymy, bo myślę, że wymowa tego wszystkiego o czym o czym mówimy jest dziś już jasna, a niektórzy będą mieli bardzo dużo. Fills mam w duchu takie wrażenie materiału do przegryzienia i przetrawienia. Dopiero teraz zobaczcie drugi do koryntian. Oczywiście od piąty rozdział bazuje na tym mówi o człowieku wewnętrznym i zewnętrznym. Zobaczcie w piątym rozdziale mówi, że wiemy, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania i tak dalej i tak dalej, ale. Ale o dualizmie tym, o którym ja mówię, z którego my musimy wreszcie zrezygnować, przestać próbować jedną nogą żyć duchową, a drugą nogą żyć cieleśnie tak mówi w czwartym rozdziale drugiego listu do koryntian. Paweł najpierw mówi o nowym stworzeniu w naszym wnętrzu. To jest szósty i siódmy werset. Zobacz, mówi Tak Bóg. Który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęła światło, czyli mówi ten sam stworzyciel, który dokonał pierwszego stworzenia. Amen. On to ten zabłysnął w naszych sercach teraz, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Widzisz, to jest dokładnie to nowe stworzenie jest powstaniem w nas nowego człowieka, który ma jego naturę. On w nas zabłysnął tak i teraz patrz siódmy werset no mówi, ale my dopóki nie umrzemy i nie zmartwychwstaniemy, mamy pewien problem. Mianowicie mówi mamy zaś ten skarb to nowe stworzenie w sobie w naczyniach glinianych. Aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas mówi. Nawet to nie stanowi problemu. Bo widzisz to, że nadal ty to nowe stworzenie funkcjonujesz w takim starym ciele dla niego to nie jest problem. Ponieważ dla niego to nie był problem, kiedy Chrystus miał takie ciało dla Chrystusa, to nie był problem, więc tylko ty przestań się tykać tego czegoś, ale zostaw to jego mocy. Swoją drogą, pamiętacie jak drugi list do ko. Czy dlatego będę się chlubić z moich słabości?
Tak mówi do do pana mówi 3 razy powiedział Odstąp ode mnie, a panu powiedział, wystarczy ci moja łaska. Bo bo moc doskonali się moja moc doskonali się w Twojej słabości i mówi, więc ja się będę teraz chlubił z moich słabości. Które są w ciele, a nie w naturze duchowej syna Bożego i zobaczcie dziesiąty jedenasty werset i dlatego zacznie. Paweł nie mówi tu z jaką radością ty z jaką dumą dziesiąty jedenasty werset w tym czwartym rozdziale nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawali na śmierć z powodu Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się już teraz, w tym naszym śmiertelnym ciele. Rozumiesz? Nie ma problemu ze śmiertelnym ciałem, problem jest tylko jak tracimy właściwą perspektywę. Inaczej koniec tego rozdziału o szesnasty do osiemnastego wersetu, dlatego nie zniechęcamy się mówi Paweł. Bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje non stop, rozumiesz z dnia na dzień z godziny na godzinę z sekundę na sekundę. Jest z nim coraz gorzej. Dlaczego? Bo jest coraz bliżej, kompletnego unicestwienia, czyli fizycznej śmierci. To jednak ten nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z dnia na dzień, ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk, czyli życia w tym dziadowskim ciele, w tym dziadowskim świecie przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Ale kiedy już teraz ty możesz doświadczać takiej lekkości życia, w tym dziadostwie, gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz gdy patrzymy na to, co nie widzialne, to bowiem co widzialne jest doczesne, to zaś, co niewidzialne jest wieczne. Dlatego to jest właściwa rzeczywistość, rozumiesz? Chrystus jest rzeczywistością, twój Duch chrystusowy w tobie jest bardziej rzeczywisty niż twoje ciało, ale ktoś może uderzyć moje ciało. No właśnie, na tym polega problem, może je nawet zabić. Rozumiesz, to nie jest rzeczywistość, która by się miała utrzymać rzeczywistością, która się utrzymać może i która jest niezmienna. Jest twój Duch o tym wewnętrznym człowieku. Paweł mówi na przykład w liście do Rzymian, ale jak wam to pokażę? Cały szósty, siódmy i ósmy rozdział o tym mówi tak, ale stricte sama samo pojęcie wewnętrznego człowieka. Tam się pojawia w środku i to jest szczyt hia zmu, tych tego szóstego, siódmego i ósmego rozdziału. To jest siódmy rozdział listu do Rzymian, dwudziesty drugi werset Paweł mówi, mam bowiem upodobanie w prawie Bożym Według Wewnętrznego Człowieka, on ma upodobanie w prawie Bożym, nie człowiek zewnętrzny Człowiek zewnętrzny to jest ciało podlegające prawu. Grzechu i śmierci amen. W liście do twórzmy sobie trzeci rozdział. Zauważcie. Paweł, wierzę nie Wszystko wiedzą, tylko jeszcze nie rozumieją i i nadal nawet im się miesza. Czasem żyją w duchu, czasem żyją w ciele. Zobaczcie, o co się modli w trzecim rozdziale. Paweł. Od czternastego wersja tu dlatego zginam swoje kolana przed ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa szesnasty werset, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, Uważajcie na to, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. Aby w ten sposób Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowanie w miłości mogli wreszcie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście w ten sposób zostali. Zauważcie już teraz napełnieni całą pełnią Boga. Kapujesz dla niego tylko twój Duch się liczy, a wtedy ciało przestaje ci dawać znaki, że w ogóle jest. Po prostu człowiek wewnętrzny się liczy i można go wzmocnić tak, że człowiek zewnętrzny cielesny przestaje się liczyć. Przestajesz go nawet zauważać zauważ w liście do FS Jan wszakże Paweł mówi, ale Jeszcze raz. Ale to się dzieje nie bez twojego wysiłku. Podejmij wreszcie ten wysiłek popacz, dlatego zobaczcie list do fian od początku do końca jest nauczaniem o tym jak stać się kompletnie nowym człowiekiem. W liście do fian w czwartym rozdziale. W dwudziestym drugim i dalej kolejnych wersetach. Paweł mówi, co się tyczy. Poprzedniego postępowania. Patrz na to, powinniście wreszcie zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. Czy to widzicie? To rządzę kuszenia, grzechy i tak dalej, to jest problem ciała. Problem starego człowieka i dopóki ty się z nim utożsamiasz, to się pojawia grzech w twoim życiu, więc on mówi, zrzuć go wreszcie z siebie, jak stare, brudne, śmierdzące ubranie. A powinniście zrzucić dwudziestym, odnowić się w duchu waszego umysłu. Widzicie to? Pamiętacie, od czego dzisiaj zaczęliśmy od jakiej modlitwy i co dwudziesty czwarty werset przy oblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w Sprawiedliwości i w prawdziwej świętości, o czym mówiliśmy, on nie ma grzechu, on nie grzeszy i nigdy grzeszyć nie będzie, ponieważ jest to prawdziwy syn boży w tobie i we mnie. List do kolosan. Dalej pan nawet ile tego jest w Biblii list do Kolosan trzeci rozdział dziewiąty i dziesiąty werset. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro już rzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w Poznaniu, na obraz tego, który go stworzył, ojciec, syn i Duch Święty stworzył nowego człowieka i my się odnawiamy w Poznaniu na jego obraz zauważ o czym, o czym mówi w drugim liście fillm do koryntian w trzecim rozdziale Ill Paweł w osiemnastym Wersecie drugi do Koryntian 3 18 my wszyscy. Którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle. W zwierciadle, widzisz swoje odbicie, a on mówi, my patrzymy na niego i wiemy, że to jest nasze odbicie. Zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą. Ducha pana. Więc wystarczy na dzisiaj, bo myślę, że. Co zostało teza, która została postawiona, została udowodniona o K my jesteśmy. Ukończone dzieło krzyża równa się nowe stworzenie, nowe stworzenie równa się nowy człowiek. Nowy człowiek jest kompletnym synem Bożym w duchu. Jedyny problem w życiu chrześcijańskim, a teraz nawet to może być duży problem. To jest, że zaczynamy my tworzyć dualizm tam, gdzie Bóg ani go nie widzi, ani go nie chce. Kapujecie? Za ten praktyczne życie ukończonym dziełem Krzyża. Dzisiaj jeden z naszych serdecznych braci Jarku, pozdrawiam cię. No właśnie ten, którym mniejsza o to. Nie napisał, że od poprzedniego naszego studium, że że, że już jakiś czas myśli walczy i ale jakby to jest jego rozważa, jak w praktyce chodzić w nowym stworzeniu? Powiedziałbym po dzisiejszym studium, jak w praktyce być nowym człowiekiem. Jak rozumiecie tendencję do do tego dualizmu? Do w ogóle widzenia tego dualizmu, do chodzenia w takim dualizmie, jak ją wreszcie w swoim życiu zakończyć, a w każdym razie jak wejść na drogę takiego praktycznego życia ukończonym dziełem krzyża, takiego praktycznego bycia nowym stworzeniem, aby ten dualizm coraz mniej nam doskwierał, tego się będzie tyczyć i następne nasze spotkanie i cały od tej pory już ten nasz sezon, aż do samego końca końca wszystkich wszystkie. Na następne spotkania, których będzie jeszcze 5. Dobrze liczę ósma dziewiąta, dziesiąta, jedenasty, dwunasty, a na dzisiaj. Amen, synowie, Boże.

do korekty

źródło yt@tajemnyplan.pl

Na Czym Polega Odnowa Umysłu w Nowym Stworzeniu 8

Kochani w imieniu Jezusa START na początku. Powiedziałem w imieniu Jezusa START, bo znowu dzisiaj będziemy mieli modlitwę. Mam nadzieję, że cały mój Plan dzisiejszy jest taki, żebyśmy mieli poważną modlitwę na końcu, więc nie nie, nie zaczynamy od modlitwy, tym razem na początku. Musimy sobie musimy sobie, a propos tego, co się dzieje w tym sezonie ukończonego dzieła Krzyża i tego tematu dzisiaj podjąć w pewnej kwestii praktycznej. Ja wiem, że że wielu z was wiele z was by chciało, żebyśmy dalej szli w teoretycznym rozważaniu w studium kolejny elementy treści kolejne człony wiedzy dokładać do tego, co już mamy, ale myślę, że że albo już to jest dla was jasne, albo się szybko stanie. Jasne, że potrzebujemy tego dzisiejszego tematu, a zanim wyjaśnię, co to jest za temat, to się posłużę pewną opowieścią. Nie wiem dokładnie skąd ona, kto jest jej autorem, kto się nią pierwszy posłużył, kto i tak dalej i tak dalej jest wiele jej różnych wersji. Więc nic więc nie, nie, nie domagajcie się ode mnie. Może ktoś nie wiem w komentarzach później nam napisze co to jest za opowieść czyja to jest historia i co tam się wyprawia? W każdym razie to jest historia. O tym, że jajko orła z gniazda orła wypadło, stoczyło się, leciało z góry skąś tam cała tam jest, wiecie, cała. Ta są różne wersje, również nawet historii, jak to jajko spadło w każdym razie jajko spadło z bardzo wysokich szczytów górskich do doliny, w której była jakaś tam wiocha i w tej wiosze jakaś kura znalazła to jajko. Jak ta kura znalazła jajko to przytulała. To jajko do zagrody powiedziała innym kurom, że nie wiedza bardzo czyje to jest jajko, ale jajko to jest jajko. No wiadomo, że jajko co się może z jajka, co się może wykluć? No jakaś inna kura tylko i wyłącznie w związku z tym jakieś tam kury wspólnym wysiłkiem weź się działy, to jajko z jajka wykluła się mała orlica a nie kura, ale to tak jak ptok, zwłaszcza że już wiecie wszystkie kury się przyzwyczaiły, że wychowały, że wysiadują swoje jajko, no więc uznały, że to jest kura, to prawda, ta kura od początku swojego istnienia była z ich punktu widzenia absolutnie beznadziejna. Koślawa. Była nie stworzona do bycia kurą, no, ale no rodzą się upośledzone kury. Tak tak kury uznały i wychowywały te orlice na kurę. O k mówiły, że my jemy, my jemy ziarno, przychodzi pan gospodarz, my się dokładnie tym żywimy. Ta okolica miała jak to orlica dziób do tego, żeby rozszarpywać mięso, a nie dziuba dziarą więc była słaba chuda, nie potrafiła jeść, nie potrafiła sprytnie chodzić, bo raczej była stworzona do latania. Wszystkie kury tłumaczyły, że to jest jakaś głupota. Ty masz chodzić i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I tak nędza i mizeria tej orlicy trwała, aż dopóki nie zobaczyła cienia na ziemi, który spowodował, że wszystkie kury się rozpierzchły. Natomiast w jej sercu, zamiast zagościć strach, który by natychmiast instynktownie kazał jej się chować, w niej się obudziła, nieznana jej do tej pory Nadzieja. Że to jest jakiś rodzaj objawienia to, co się dzieje i wszystkie kury pochowane, rozumiecie koguty? Tam wszyscy mówią, chowaj się, on nie czekaj, ale czekaj jest cień, czyli gdzie jest i zaczęła patrzeć w niebo, a na niebie zaznaczyła, że krąży profesjonalny, poważny, rzecz jasna, przystojny w tej historii, żeby ona była również smaczna dla sióstr w chrystusie, Przystojna Orzeł KZ dalszej części tej historii wynika, że Orzeł był oczywiście nieżonaty, także żeby nie było później, więc wszystko jakbyś była o k nie. Orzeł wylądował, będzie ona nie nigdzie nie uciekła. Natomiast on zauważył, że coś nie gra. Tak, no widzi też poważną, jak się okazuje, nie. Pannę tak na wydaniu, która co robi w ogóle wiecie w okolicach Kórnika, skoro nie widać tam żadnych morderstw, tak tylko właśnie jak kura nieudaczna próbuje gdakać jak kura radio bardziej. No i co się tam w ogóle dzieje, więc tam wylądował zaczął z nią rozmawiać. Zaczął jej tłumaczyć, że ona nie jest tym, kim jej wmawiano przez od początku od momentu jak się wykluła z jajka, że jest ona nie jest kurą jest mówi popatrz nie popatrz na swoje odbicie. W kałuży jak wyglądasz i popatrz na mnie, czy ty jesteś w czymkolwiek podobna do tych wszystkich dookoła ciebie, które twierdzą, że też jesteś taka sama jak one? Czy jesteś podobna do mnie, do tego orła, który przyleciał z nieba tu wylądował. Więc ją zaprosił do tego, żeby razem z nim poleciała. I teraz istnieją różne zakończenia tej historii. Nie będę wszystkich ich tutaj podawał. Większość z tych zakończeń, które najbardziej mi się podobają ze względu na to, że najbardziej najbardziej pobudzają. To są zakończenia smutne. Albo, że ona mu nie uwierzyła, no bo jakby przecież tyle kursie nie może mylić nie. Albo mówię żyła, ale później stwierdziła, że no, skoro on mówi, że mogę latać, ona po próbowała, roztrzaskała się o płot i tak dalej nie po próbowała. Drugi, trzeci, czwarty raz. I wtedy uznała, że to jest kłamca, że ona po prostu jest kurą, ale urodziła się trochę podobna do orła i tak dalej i tak dalej i tak dalej, nie w jednym, tylko oczywiście ko. Końcu alternatywnym tej historii ona ćwiczy zaczyna próbować swoje skrzydła i i w końcu wznosi się w powietrze i od lat ują, gdzie tam orły sobie odlatują, żeby żyć długo i szczęśliwie. Teraz dlaczego tak dziwnie zaczynam? Dzisiaj rozumiecie? Kolejne spotkanie i nauczanie i studium biblijne w temacie ukończonego dzieła Krzyża, ponieważ my o aspektach ukończonego dzieła Krzyża, o tym, czym jest nowe stworzenie. Kim jest nowy człowiek? Ee jako właściwe nowe stworzenie mówiliśmy wielokrotnie przez przez. Przez wiele lat nie znam wielu chrześcijan, którzy znają to nauczanie. Rozumieją, jakie są jego konsekwencje? I nadal znacie, nie doświadczają w swoim życiu żadnej zmiany. Ponieważ wiedza w ich życiu nie przekłada się na praktykę nowego życia. O K albo. Dowiadują się, żyjąc w środowisku, że tak powiem kur religijnych. Że to są mrzonki? I, że to jest jakaś przyszłość, żebyśmy byli orłami, no rozumiecie, słuchają mnóstwa fałszywych informacji i i nawet jeżeli się w swoich środowiskach religijnych spotykają z opinią, że tak, to jest prawda, jesteśmy nowym stworzeniem, ale te się nie spodziewa i niewiadomo czego znać, jaka jest rzeczywistość. Gdyby rzeczywistość była taka, żeby Bóg chciał, żebyśmy mieli taką naturę i według mnie, jeżeli to już dawno byśmy według niej żyli. A przecież nie żyjemy. Otóż kochani. Zanim przejdziemy dalej, zanim przejdziemy dalej w tym sezonie do kolejnych aspektów rozumienia pewnych rzeczy, dzisiaj muszę się odnieść do tego ważnego elementu, jakim jest praktyka naszej wiary, jaką jest praktyka Poznania tego, kim jest Bóg i kim my jesteśmy w Bogu, kim jest Chrystus i kim my jesteśmy w chrystusie przez słowo Boże. Niezwykle istotna rzecz, czemu ponieważ. To nauczanie jakiekolwiek inne nauczania twoje osobiste studium, jeżeli miałoby cię doprowadzić tylko do niezwykle szerokiego i głębokiego Poznania, które się nie zamieni w owoc w twoim życiu, to tego rodzaju studium nie ma żadnego sensu. Czy rozumiecie co fills że rozumiecie, co mówię? Są ludzie, którzy, którzy niewiele znają Biblii. Dopiero co się nowo narodzili.
Z ducha ale natychmiast to z czym Duch do nich do nich przychodzi, przemieniają w praktykę życia i bywa, że po roku bycia nowo narodzoną osobą są znacznie dalej, gdy chodzi o owoce w swoim życiu, gdy chodzi o doświadczenia duchowe w swoim życiu, gdy chodzi o usługiwanie charyzmatyczne w swoim życiu i tak dalej są znacznie dalej, są znacznie bardziej zaawansowani niż inni, którzy są 40 lat chrześcijanami. Zmiecie, o co mi idzie jest naprawdę masę środowisk kultur kościelnych, bo nie chcę powiedzieć, że te nominacji, bo w ramach jednej denominacji mogą się zdarzyć różne grupy. Koncepcji życia chrześcijańskiego, które w nas. Powtarzają historię Izraela, który mógł dojść całego ludu Izraela, który mógł dotrzeć do Ziemi obiecanej w 2 tygodnie, a wylądował na pustyni na 40 lat. Zrozumiecie, o co mi chodzi? I nadal na tej pustyni doświadczał cudownej obecności Boga. Pamiętacie na przykład ubranie im się nie psuły, a nie mieli z czego robić nowych i tak dalej i tak dalej. Buty mieli przez 40 lat jak należy nie starzeli się. Patrzcie na caleba. Nie zmienia to jednak faktu, że nie doświadczali owocowania Ziemi. Obiecanej. Dlaczego? Ponieważ nie uwierzyli Bogu, który im powiedział to, co powiedział w to, co im powiedział, że nie uwierzyli mu Bóg powiedział, to jest wasza ziemia, a oni wrócili z. Misji wywiadowczej i tylko 2 powiedziało, to jest nasza ziemia 10 powiedziało, nie, to jest ziemia olbrzymów, nie ma nic, to nie ma nic do rzeczy, co Bóg powiedział tam mieszkają olbrzymie istotny ludzie, którzy jeden może zabić nas setki i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Potem, kiedy Izraelici Jeszcze raz odniosę się do caleba, zauważcie weszli do ziemi obiecanej. Nadal bali się olbrzymów. Oni się już wycofali. Wtedy ogromny lód wparował do kanaanu, ale nadal, skoro olbrzymi wycofali się w góry. Pamiętacie te historie? To Izraelici nie chcieli dotknąć góra. Bóg im wyraźnie powiedział, ale macie dokończyć to dzieło macie macie macie usunąć ich z tej Ziemi po prostu i tylko kalet powiedział, czy to jest moja góra, tak ta góra należy ci się w dziedzictwie do mnie nic nie interesuje, że tam mieszkają olbrzymi, że mają tam fantastyczną twierdzę, że to jest świetne miejsce defensywne z żadne miejsca defensywne. Jeżeli Bóg mi powiedział, że to jest moja góra, poszedł, wziął sobie i była jego. Dawid, który stanął naprzeciwko jednego z potomków tamtych olbrzymów. Tak goliata zresztą nie on jeden tam miał wystąpić, tylko on miał jeszcze brać. Jak pamiętacie, nie bez przyczyny nie miał jednego kamienia, Dawid na niego tylko miał parę innych kamieni, wiedząc, że mogą przyjść jeszcze i wystąpić przeciwko niemu. Bracia goliata tak nadal zauważcie. Cała armia Izraela, wiedząc, że ma zwycięstwo albo w panu, albo w ogóle po co oni są armią, tak przestraszyła się jednego filistyni zna jednego od olbrzymów pochodzącego upadłego. Nawet nie wiadomo, czy człowieka? Mimo że mieli zapewnienie od pana co do swojego zwycięstwa przychodzi Dawid, który jest żadnym wojownikiem, który jest pasterzem i wygrywa, dlatego, że wie, iż zwycięstwo. Duchowe inaczej zwycięstwo ludu wybranego, którym tak naprawdę my jesteśmy. Izrael jest tylko obrazem tego, kim kim jest kościół. Tak chociaż jest też Izraelem, żeby nie było, że teologie zastąpienia. Teraz uprawiam, ale nadal będzie. To są jak Paweł do koryntian pisze, Mówimy po co my te wszystkie historie Izraela nadal zgłębiamy, bo do czego nam są potrzebne? Ponieważ to jest nauka dla nas. Tak Izrael, który przechodził przez morze Czerwone Bóg spowodował, że wody się rozstąpiły, które zamiast wejść do ziemi obiecanej tkwił na pustyni i tak dalej i tak dalej i tak dalej nie te wszystkie. Historię, więc Jeszcze raz my zwyciężamy w duchu, dlatego, że Bóg tak rozporządza Bóg, tak zdecydował, Bóg nam to daje, a skoro Bóg nam to daje, który jest niewidzialny, my potrzebujemy zobaczyć to zwycięstwo, które w nim mamy. Tę rzeczywistość, o której on już zdecydował w duchu. A więc. Tymi oczami, które widzą to, co niewidzialne oczyma ducha, a nie oczyma ciała. Niezależnie od tego, jakie jest nasze doświadczenie, w rozumiecie w tej rzeczywistości, która jedynie za rzeczywistość się podaje. Po prostu. Więc Jeszcze raz my mamy mnóstwo dzisiaj w ciele Chrystusa wiedzy na temat tego o czym mówi Biblia, ale Jeszcze raz tajemny Plan jest nie od tego, żebyśmy pogłębiali rozumiecie teorię, lecz żeby ta teoria stawała się w naszym życiu praktyką i zwłaszcza kiedy mamy taki sezon, rozumiecie, który się nazywa? Ukończone dzieło krzyża to nie po to, żebyśmy. Jeszcze raz podeszli do Biblii i mieli kolejny. Rozumiecie tą wiedzy na temat tego, o czym mówi Biblia? Ponieważ jeżeli skończy się ten sezon dla kogoś, ktoś nie wiem nawet za nie wiem za za 2 lata, za za za parę miesięcy. Czy teraz tak odsłucha całego tego sezonu i powiem o wow o K mam super notatki czy zeszyty sobie zapisałem? Niektórzy tak mają nie. Ale po roku czy po 2 może nawet musi muszę sięgnąć do notatek, bo nie pamiętam o co to z tym Krzyżem chodziło. To co to jest za owoc wobec kogoś, kto rozumiecie po roku nie będzie pamiętał o co chodziło w wykładzie, ale będzie takim czy innym, ale dzięki temu, co my tu robimy dzięki temu, co my tu mówimy, będzie miał zmienione życie. Nie więc dlatego dzisiaj. Zanim pójdziemy dalej, chcę powiedzieć o jednym, bardzo istotnym aspekcie tego, czyli kontynuować troszeczkę wątek z naszego zeszłego spotkania na temat naszej nowej natury w chrystusie no natury nowego stworzenia natury nowego człowieka. Ale po co fills z po to, żeby pokazać pewien praktyczny aspekt, co z tą naturą dzisiaj mamy robić? Tak. Jak wreszcie zacząć żyć według tej natury, ona rozumiecie? Kiedyś Czak Miller powiedział taką, ta takie takie zdanie nie wiem teraz jak to przetłumaczyć na język polski, ale w każdym razie, że jedna z najbardziej jeżeli nie najbardziej szalonych. Paradoksalnych. Śmiałych tez w Biblii, to jest to jest teza na. Temat pochwycenia, że będziemy kiedyś pochwycenie. Że nagle na świecie w mgnieniu w jednej sekundzie czy w ułamku sekundy zniknie jakaś część ludzkości, po prostu zostanie podchwycona? Nie ja mówię, że to jest to jest zjawisko, które będzie miało miejsce, ale nauczanie dzisiaj na ten temat wywołuje mnóstwo kontrowersji, ponieważ jest nie do pomyślenia. Właśnie to jest mówi najbardziej teza jedna z najbardziej nie do pomyślenia w Biblii. Pamiętam, jak słuchałem, przysłuchiwałem się kiedyś temu nauczaniu i tak sobie pomyślałem o k to może jest jedna z najbardziej takich nie do pomyślenia niesłychanych tez biblijnych. A jakie są inne? I pomyślałem sobie, że że to wiecie takich tez, że coś przyjdzie w przyszłości. Nie coś nas zaskoczy. Każda teza o powrocie Jezusa na ziemi, na ziemię, o nowej ziemi i o nowym niebie, o niebieskim Jeruzalem, o Tysiącletnim Królestwie i wiecznym rozumiecie o zmarłych, o powszechnym zmartwychwstaniu. Każda z tych tez jest niesłychana, dopóki ona się nie wydarzy nie. Natomiast. Znacznie bardziej z jednej strony. Trudne do przyjęcia bolesne, wręcz bym powiedział, jest, kiedy masz do czynienia z pewną niesłychaną tezą, ale która może być potwierdzona teraz.
I dla mnie osobiście taka niesłychana teza nie na temat przyszłości, ale na tego na temat tego co my już teraz mamy. O Ki praktycznie widać, jak to jest niesłychana teza to jest teza o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem w chrystusie. Ona ta teza jest tak niesłychana, że mimo że my jesteśmy tym tym nowym stworzeniem, to prawie nigdzie w kościele nie widać przejawów tego nowego stworzenia pełnych o to mi idzie. Rozumiecie dokładnie, jak w tej opowieści jesteśmy orłami, ale zachowujemy się jak kury, ponieważ religijne kury każą nam się zachowywać jak one dlatego, że i teraz rozumiesz część tych kur to są w ogóle nie nowonarodzone osoby one mówią, ale ja mam takiego doświadczenia jak ty. Możesz twierdzić, że my potrafimy latać, że potrafimy robić takie czy inne rzeczy. I teraz wśród tych kur pojawiło się mnóstwo orłów i orlicki, które zdecydowały się być kurami. Po prostu, bo jest łatwiej chodzić, bo jest łatwiej. Rozumiesz być w jakiejś zagrodzie i oddać siebie i swoją wolność w chrystusie pod zarząd jakiemuś gospodarzowi. I dzisiaj od rozumiecie dzisiaj o tym mówię. Całe nasze rozważanie tego tego sezonu będzie nic nie warte. Jeżeli i teraz mówię do ciebie Siostro i Bracie do ciebie, konkretnie do siebie też, ale mówię do ciebie, jeżeli ty nie podejmiesz w sobie decyzji, aby żyć w zgodzie ze swoją naturą, masa ludzi przychodzi i się pyta Fabian. Yy, co jest moja? Czy możesz mi pomóc w rozważeniu mojego powołania osobistego? Co ja teraz mam robić w życiu? Czy to jest zgodne z wolą Bożą? Jak rozeznawać wolę Bożą tu masz te wszystkie historie teraz, ale te nigdy nie rozeznasz woli Bożej co do swojego życia ani globalnie ogólnie co do swojego życia, wielkich celów nic i w swoim życiu ani konkretnie Rozumiesz z minuty na minutę w swoim życiu, jeżeli nie będziesz mieć w sobie postanowienia, a bo rozumiesz? Wola boża będzie się wyrażać wobec ciebie jako wobec syna Bożego. Jeżeli jesteś nowo narodzoną osobą, to to jesteś w chrystusie. Jeżeli jesteś w chrystusie, to jesteś nowym stworzeniem. A skoro tak to. Jak ty masz wypełnić wolę bożą, rozumiesz, przychodzi Orzeł i mówi, Hej, czy możesz mi pomóc wypełnić wolę Bożą w moim życiu? No mogę. Ale teraz, czy jesteś gotowy gdzieś polecieć? No nie, bo ja nie umiem latać. Rozumiem, że to jest wtedy dyskusja na to, o czym o czym rozmawiamy. Chcesz pełnić wolę Bożą, ale fundamentalnie tkwiąc w kłamstwie na temat tego kim jesteś. No to to rozumiesz, to wtedy się nie dziw, że nie wiesz co się dzieje w twoim życiu, że nie słyszysz głosu Bożego, bo Bóg mówi do swojego syna i Bóg nie będzie do Ciebie mówił nieprawdy o k. Jeżeli Bóg wie o tym, że masz moc wskrzeszania umarłych, a ty nawet rozumiesz, nie chcesz się pogodzić z tym, że Duch Święty mógłby przez ciebie mówić językami. To jakby to jest tyle nie. Jeżeli jeżeli Bóg wie, że jego wolą wobec twojego życia, jest abyś okazał miłość Chrystusa, czy okaza poszła z miłością chrystusową do miliona czy 100 milionów muzułmanek czy muzułmanów, rozumiesz, a ty mówisz nie bo ja, ale ja nie, ale ja nie umiem mówić, ja ja nie znam języka arabskiego. I wymyślasz cały czas rozumiesz, kim ty jesteś dzisiaj dla świata w świecie, fizycznie, cieleśnie emocjonalnie, skąd pochodzisz, jakie są twoje uwarunkowania takie jakie są, jakie ma cały świat, a więc jakie są twoje uwarunkowania naturalne? To wtedy pytaj świata, jaka jest wola świata, żebyś robiła, co ty masz robić i świat ci powie, do czego jesteś stworzona przez świat czy stworzony, zrozumiesz? Ale kiedy mówimy o i wtedy i wtedy mamy do czynienia z jakim chrześcijaństwem takim chrześcijaństwem, które które chce mieć pozwolenie, będąc orłami na życie kur. Ale następnie, kiedy ma potrzeby? Botek kury doświadczają cierpienia, czasem przychodzi zły gospodarz, bo tym gospodarzem, któremu się kury poddają, jest Diabeł. Po prostu jest świat, jest grzech, jest ciało, to nie jest Bóg. Czasem przychodzi taki gospodarz i mówi, potrzebuje ofiary, bo jest niedziela, czyli robimy rosół. Teraz był tłuczemy koguta u tłuczemy kurę, która z was lepiej znosi jajka ta co znosi mniej, no to ta się nadaje, ta jest koślawa, ta jest jakaś idzie na na ta idzie na rosół, tamta idzie na coś ta idzie na pasztet rozumiesz? I te kury wtedy nagle wołają do Boga, który jest w niebie, czy mógłbyś nas podnieść z tej rzeczywistości, a Bóg mówi, No, ale przecież umiecie latać, to jest w ogóle nie musicie tam. Po prostu rozwiń skrzydła i lecz, lecz tam, gdzie ja zawsze chciałam, żebyś latała, żebyś zawsze latał. Rozumiesz, chrześcijanie zaczynają wołać o moc nadprzyrodzoną cudownego, wspaniałego Boga, który jest duchem zazwyczaj wtedy, kiedy doskwiera im cierpienie, które zazwyczaj wynika z ich wyborów wcześniejszych, żeby nie iść za głosem Boga, który jest duchem. Czy rozumiecie, co ja mówię? Teraz. Więc kochani ja. Taki jest deal z nowym stworzeniem Jeszcze raz to powtórzę dzisiaj w tym nieco innym aspekcie. My. Nowym stworzeniem, które jest wynikiem nowego przymierza, które syn zawarł z ojcem, w wyniku którego my się rodzimy na nowo, jest nowe serce i nowy Duch. Tak dam wam nowe serce i nowego ducha, ale widzisz, nie zakładaj z automatu, że będziesz decydować w swoim życiu po nowym narodzeniu od razu idąc za duchem. Dlaczego? Ponieważ Biblia mówi wyraźnie, że potrzebujemy się zdecydować w swoich decyzjach w swoim sposobie myślenia o świecie w swoim sposobie myślenia o sobie, na to, jaką nową naturę żeśmy przyjęli, potrzebujemy zmienić swój sposób myślenia. Otwórzmy sobie list do Rzymian. Dwunasty rozdział. Spójrzcie na to. List do Rzymian, dwunasty rozdział. Drugi werset nie dostosowujecie się do tego świata. Pisze o tym Paweł, który mówi o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, tak o o nowym stworzeniu w wielu miejscach. O tym, że mamy nowego ducha, on jest dany od Boga. To jest Duch syna, Duch dziecka, Bożego Duch. Osoby, która zmartwychwstanie tak jak Chrystus zmartwychwstał w pewnym momencie. Że mamy nowe serce, serce i. Istoty, która nie potrzebuje żadnych zewnętrznych praw, ponieważ prawo Boże w sposób bezbłędny ma wypisane na swoim sercu, a to serce w sposób bezbłędny wie, jak się ma posługiwać tym prawem, które ma rozumieć, że jeżeli masz coś Napisane na sercu, to znaczy, że to jest natura twojego serca żyć według prawa Bożego Nie możesz żyć inaczej. Syn Boży żyje według prawideł, które ustanowił ojciec według jego woli. Tak, natomiast. Możesz nie przyjąć tego sposobu myślenia i stąd bierze się wewnętrzny w człowieku nowonarodzonym konflikt. Dlatego w dwunastym rozdziale w drugim wersecie Paweł mówi, nie dostosowujecie się listu do Rzymian, nie dostosowujecie się do tego świata, ale przemęcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga przemiana umysłu. O KW liście do fs Jan w czwartym.
Rozdziale. W dwudziestym. Drugim dwudziestym trzecim wersecie Paweł mówi wyraźnie, że potrzebujemy wreszcie przenieść się w tą w świadomość tej nowej osoby, którą jesteśmy. A więc porzucić starego człowieka przyoblec się w nowego, ale zauważ pomiędzy jednym a drugim jest co przemiana umysłu, to jest czwarty rozdział listu do efezjan od dwudziestego drugiego do dwudziestego czwartego wersetu. Co się tyczy poprzedniego postępowania dwudziesty drugi werset powinniście zrzucić z siebie starego człowieka. Jest i zaraz dwudziesty czwarty werset i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w Sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Widzicie to, ale zobacz, co jest pomiędzy dwudziestym drugim a dwudziestym czwartym wersetem jest dwudziesty trzeci werset po dwudziestym drugim zrzucić z siebie starego człowieka dwudziesty trzeci werset i odnowić się w duchu waszego umysłu. I dopiero w konsekwencji tego przyoblec się w nowego człowieka nie w ideologię, o nowym człowieku, nie w koncepcję, co mi się należy. Jakie są moje rzekome uprzywilejowania o k? Ale w świadomość tego, kim ja teraz Jestem po prostu, jeżeli orła Orzeł czy orlica nie wierzy w to, że jest orłem czy okolicą, tylko myśli, że jest kurą czy kogutem, to nic nie zmieni tego faktu będzie dalej się zachowywać, jakby nie potrafił latać. Będzie dalej się zachowywać, jakby był wegetarianinem czy czy weganką, a nie mięso czarnym ptakiem i tak dalej i tak dalej i tak dalej będzie funkcjonować według innej natury, ale wtedy też będzie cierpieć. No bo wyobraź sobie naturę tego pięknego, szlachetnego i mocnego drapieżnego ptaka, gdyby naprawdę nie w bajce go, gdyby naprawdę miał żyć tak jak kura. Jak długo był użył, jaką byłby kurą jak dziadowską i gdyby jeszcze miał przy tym umysł ludzki, ile poniżenia by go to kosztowało samo. Samo poniżenie, ale też poniżenia przychodzącego z zewnątrz ran i tak dalej. No wyobraź sobie całe życie takiego orła, który myśli, że jest kurą. Rozumiesz jego pretensje do Boga, czemu ja nie umiem dobrze dziubas ziarna, czemu inne koguty mają powodzenie? U kur a, ja nie mam, bo mam krzywe ryjki i tak dalej i tak dalej, że te wszystkie historie, te wszystkie historie. I Rozumiesz, jak często to jest dokładnie twoja historia? Jak często to jest historia chrześcijanina czy chrześcijanki, które myślał, że jedyne, co Chrystus zrobił, to załatwił temat grzechu na krzyżu i to jest tyle i teraz trzeba jakoś dożyć, do cierpieć do końca tego życia, bo potem jak umrzemy, to wtedy pójdziemy do nieba. No i wtedy jak dopiero wtedy się wszystko okaże. Nie od momentu twojego Narodzenia się na nową masz zupełnie. Od tego momentu rozpoczyna się twoje życie wieczne jako nowego stworzenia. Jeszcze przez jakiś czas niekompletnego, ale masz zupełnie nową naturę i do tego potrzebujesz przemienić swój sposób myślenia. Musisz poznać, kim jesteś, musisz się ocknąć. Rozumiesz? To jest pierwsze, co dlatego Biblia mówi, zanim zaczniecie usługiwać innym po nowym narodzeniu, upewnijcie się. Że, że macie to poznanie, albo u innych, którzy są świeżo nowonarodzeni upewnijcie się, że najpierw będą to mieli, żeby wiedzieli kim są w chrystusie list do kolosan. Trzeci rozdział. W dziesiątym wersecie Paweł wręcz mówi, że nowy człowiek to nie jest jednorazowy rodzaj Poznania. Kim ja Jestem w chrystusie, ale nowy człowiek. O którym w innych miejscach Paweł mówi, że jest zewnętrznym człowiekiem, że jest duchowym człowiekiem i tak dalej i tak dalej mówi, że on cały czas się odnawia. Zobaczcie, to jest trzeci rozdział listu do kolosan. Dziesiąty werset mówi, Przyodzialiście się w nowego człowieka, który się odnawia w Poznaniu, na obraz tego, który go stworzył, objawie odnawia się w Poznaniu na obraz tego, którego stworzył. Powiedzieliśmy sobie ostatnio, że my mamy w sobie naturę syna Bożego jednego, jedynego, jednorodzonego, pierworodnego pierwszego spośród wielu braci i sióstr Chrystusa. A my. Więc dlatego rozumiesz, nie ma żadnej, jeżeli my mówimy to, ale jeżeli jak ja mam, ja mam poznawać moją naturę, to jest wymyślanie jakichś dzikich koncepcji, dlatego potrzebujemy się przyglądać chrystusowi i to chrystusowi zmartwychwstałem mu, ponieważ my jego naturę w sobie mamy nie Chrystusa, który walczy, przyszedł na świat, walczy przeciwko pokusie, idzie na śmierć, idzie na Krzyż, nie my mamy w sobie ukończone dzieło krzyża, które reprezentuje Chrystus zmartwychwstały. Czy to jest jasne, to jest bardzo istotne. My mamy i zaraz będziemy o tym nieco więcej mówić, dlatego widzisz taki istotny jest ten fragment z drugiego listu do koryntian z trzeciego rozdziału, w którym Paweł Fillm mówi o o tym procesie. Na czym polega nasza przemiana myślenia? Trzeci jest trzeci rozdział drugiego listu do koryntian osiemnasty werset my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę pana. Patrzymy, jak jakby w zwierciadle. Patrzymy na niego, rozumiejąc, że on jest naszym odbiciem. Nawet nie tu jest koncepcja taka, że my my jesteśmy w zwierciadle. On patrzy na nas i on chce zobaczyć w nas swoje odbicie. Rozumiecie o co chodzi? Tu nie mamy to, bo my często to często jest takie nauczanie, że my patrzymy na Chrystusa i owszem, ty patrzysz na niego rozumiejąc, że to ma być twoje odbicie. Podobnie jak Chrystus patrzy na ciebie i chce zobaczyć w tobie swoje odbicie. Czy rozumiesz, co mówię? A więc jeżeli my mielibyśmy dalej iść w tym sezonie ukończonego dzieła Krzyża, a tego mocno nie podkreślić, to byłyby to płonne wysiłki i zupełnie bezsensowne puste studium. Dlatego dzisiaj ten temat. O K Siostro i Bracie jesteś jeżeli jeżeli jeżeli jesteś nowo narodzoną osobą. Jesteś w chrystusie, jesteś nowym stworzeniem. Nie ma w tym momencie ważniejszego zajęcia dla ciebie, jak przyglądanie się chrystusowi jako swojemu odbiciu, aby wreszcie Chrystus mógł zobaczyć w tobie swoje odbicie. Rozumiesz? Ludzie wiecie chrześcijanie. Ze mną rozmawiają często na przykład na temat swojej modlitwy i mówią, że mają problem z modlitwą, że się męczą na modlitwie, że tam różne jakieś historie, że coś owszem. Jeżeli ty się modlisz dalej, bo to jest obowiązek. Ja co chodzi? Bo to jest, bo to jest obowiązek bo trzeba bo Bóg od ciebie tam czegoś wymaga. Ty rozumiesz ty więc robisz takie czy inne rzeczy trzeba się modlić za innych ludzi trzeba się modlić o siebie, bo Bóg nie wie czego ci potrzeba im w kółko musisz mówić, proszę o to proszę o tamto. Nawet jeżeli Biblia nam mówi, a mówi w paru miejscach, że owszem poproś ojca, tak jakby on nie wiedział o co chodzi, mimo że wie, ale kiedy poprosisz natychmiast podziękuj, ponieważ on wie o co ci chodzi. No tylko czekał na tę twoją prośbę i tyle. Jeżeli ona jest zgodna z wolą Bożą, to ona już jest wysłuchana o k list do filipian. Pierwszy list Diana, zobaczcie, otrzymuje ona już jest wysłuchana, więc po co dalej masz prosić, prosić? Dziękuj. Zauważ. No, no, ale wtedy jak nie kiedyś rozmawiałem z jedną siostrą i powiedziała, że ona rozumie o co chodzi w tym, że jeżeli ona w kółko prosi o coś, co w zasadzie jest przekonana, że już ma od pana, to po pierwsze dlatego tego nie dostaje. No bo rozumiesz? To jest tak jak ktoś, kto zamówił sobie przez Internet coś nie i przyszło. Przyszło powiadomienie jest do paczkomatu, bo bo przyszło nie, a ten wydzwania do firmy i ale przyślijcie mi to nie wygląda jak wysłaliśmy jest do paczkomatu, potem wreszcie w paczkomacie data ważności się kończy. Znowu wiecie w kółko wysyłają i ten w kółko nie jedzie do paczkomatu tylko w kółko Prosi żeby mu to wysłać z dokładnie to co robi wie i ona powiedziała ja już wiem ja już rozumiem to mówi tylko Fabian jak ja tak wszystko będę od razu dostawać na modlitwie. To to to co ja mam robić na modlitwie? Mieście, co jest grane? Chce nam robić na modlitwie, a rozumiesz, ale pierwsza podstawowa rzecz, czemu twoja modlitwa jest związana z koncepcją, że na modlitwie trzeba o coś prosić? Kapujesz?
Wprawdzie chrześcijanin, który staje się jak Chrystus, zaczyna sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że kiedy Żyjesz, wiesz, kiedy, kiedy tak, kiedy chrześcijanin żyje zgodnie z wolą Bożą, tak jak Chrystus w zasadzie nie musi o nic prosić. Dlaczego? Bo bo bo nigdy nie prosi o coś, co by nie było zgodne z wolą Bożą prosi tylko o to, co jest zgodne z wolą Bożą. Nie moja wola, ale twoja niech się stanie, nie czasem mamy trudne wydarzenia w życiu, więc mówimy, panie, gdybyś mógł, ale nie moja wola, lecz twoja niech się stanie, zrozumiesz to to jest tyle. Jak dla mnie koncepcja, że ja bym mógł żyć do końca życia już nigdy w życiu o nic nie nie prosząc to życie była uwalniająca stwierdziłem wow, to by dopiero było życie modlitewne, a potem nagle druga, drugi, drugi moment był Hej, ale w zasadzie dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi, no nie znaczy, że nigdy zupełnie o nic nie proszę, ale rozumiesz, nagle wchodzisz w życie dziękczynienia w życie czystego uwielbienia. Wielbisz Boga za to, kim on jest, a nie dlatego, że coś dla ciebie zrobił lub coś zrobi. Tak, ale co jest najistotniejsze? Modlitwa nowonarodzonej osoby jest swoistego rodzaju drogą samopoznania, ale nie na zasadzie psychoanalizy, którą ja sobie robię. Tak czy czy Bóg mi robi, lecz samo Poznania, które jest samo przemianą. Tam w tych fragmentach, które przywołałem i Paweł mówi Przemienia ojcie się przy swoim sposobie myślenia. Dokładnie tam jest taki taki grecki czasownik, od którego my mamy słowo w języku polskim. Metamorfoza, pozwólcie sobie na metamorfozę. Przeobrazi ście się. Tak jak jesteście przerażeni, jesteście, jesteś nową istotą w duchu jesteś masz nowe serce tak teraz przenieś. Swoje myślenie. Tylko i wyłącznie, aby myślał twój Duch i aby twoje serce wyrażało to, co myśli tylko i wyłącznie Duch, a nie to co wyraża ciało to co wyraża twoja Dusza to to co wyraża twoja stara cielesność. Zrób to wreszcie. Przejdź tę metamorfozę K. I teraz spójrzcie w ten trzeci rozdział osiemnasty werset drugiego listu do koryntian. My wszyscy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę pana, Rozumiesz? To jest moja modlitwa, to jest Twoja modlitwa, cała reszta modlitwy poza dopóki my nie umrzemy, kiedy nasza modlitwa dozna jeszcze innych przeobrażeń, jeszcze się okaże rozmaite nowe aspekty modlitwy się pojawią, to jest rozumiesz? Jeżeli byś robiła, jeżeli byś robił tylko i wyłącznie to w ramach swojej modlitwy codziennie o nic już więcej nie prosił, on tylko rozumiesz stawał przed chwałą pana przed chrystusem, chwalebnym zmartwychwstałym. Wpatrując się w niego tylko tyle rozumiesz to to wystarczy, aby twoje życie modlitewne wystrzeliło w kosmos. Również gdy chodzi o różnicę poziomów. Żeby twoje poznanie woli Bożej Wystrzeliło w kosmos. Stało się absolutnie niebotyczne w sensie, żeby się naprawdę stało. Wreszcie pozna nim z nieba, a nie z Ziemi. My, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwały za sprawą ducha pana, rozumiesz? To jest coś, czego Duch Święty potrzebuje od ciebie i od ciebie i ode mnie, żebyśmy wreszcie przestali patrzeć na cokolwiek innego, kiedy mamy. Wiecie, najw ludziom się wydaje, że są najbardziej pobudzeni duchowo, jak mają najwięcej palących pilnych potrzeb w swoim życiu nagłych nagle jest pożar i wtedy nagle wzywają duchowej straży pożarnej. Nie byłoby żadnego pożaru, gdybyśmy to na modlitwie robili, wymieniali się, dali się duchowi świętemu. Przemień z chwały w chwałę, po prostu patrząc na chwałę pana. O Ki wtedy zobaczcie, kiedy w momencie, kiedy my się tak przemieniania my, bo jedno z pytań, które padły po ostatnim. W naszym studium to było, że no dobrze, ale to jest taki trochę wysiłek, żeby wiesz przemieniać swoje myślenie i te wszystkie twierdze tam Jeszcze raz cały wysiłek polega na tym, żeby powst. Nie ma siebie przed wysiłkiem, żeby wreszcie pozwolić duchowi w nas działać. Rozumiecie? Bo Paweł w innym miejscu powie absolutnie zdumiewającą rzecz. Jeżeli to, to nie chodzi o to, żebyśmy my się nauczyli nowego myślenia, ale żebyśmy przenieśli się z ośrodka myślenia, który znaliśmy do tej pory, być może który był w naszej głowie, być może, które był w naszych jakiś innych członkach, rozumiecie, o co mi chodzi w pożądliwości naszego ciała, żebyśmy pozwolili duchowi świętemu przenieść całe nasze myślenie? Gdzie? W sam środek naszego nowo narodzonego ducha, w którym Uważajcie, ja wiem, że znacie ten fragment, ale niech on wybrzmi z całą Sensacyjną swoją mocą. Otworzone pierwsze list do koryntian. W drugim rozdziale. Spójrzcie Paweł tam mówi o pewnych prawdach duchowych. Nie będziemy teraz tego zgłębiać. Tyle zobaczycie w drugim rozdziale od dwunastego rozdziału od dwunastego wersetu co on mówi? My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, ale ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. Czy to widzicie? Więc Jeszcze raz. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką musimy zrobić w ramach tego sezonu. Jest to jest podkreślenie tego nie ma ukończonego dzieła krzyża, które działa automatycznie, jeżeli ty mu nie pozwolisz w sobie zadziałać, pozwól duchowi rozumiesz. Nikt tu będzie, nie wiesz co masz robić na modlitwie duchu Święty i wiem, że nie jesteś duchem świata, ale jesteś duchem, który objawia mi rzeczy, które mi są naprawdę od Boga darowane. Jeżeli to wszystko, co na tym w ramach tego studium ukończone dzieło Krzyża, czytam Biblię, jeżeli to wszystko jest prawda objaw mi, to co ja jeszcze mam, co ja jeszcze mam, co ja jeszcze mam, jakie rzeczy są mi darowane? Przez Boga. Czy masz się modlić o uzdrowienie? Jeżeli akurat doświadczasz jakiejś jakiejś słabości czy choroby, czy jakiegoś cierpienia, czy to, czy pełne zdrowie jest ci już darowane przez ukończone dzieło krzyża? Rozumiesz czym musisz doświadczać smutku lub czy musisz go doświadczać tak długo jak go doświadczasz? Czy może wolność od depresji jest i zagwarantowana jest już darowana przez ukończone dzieło krzyża czy i tak dalej i tak dalej i tak dalej rozumiesz od dużych do małych spraw od od piekących i bolących po może mniej doskwiera jące Jeszcze raz. Zanim zaczniesz błagać, prosić, zachowywać się jak poganin traktować Boga jak Boga rozumiesz? Przedstawiają wszystkie religie pogańskie. Najpierw pytaj Ducha Świętego, ale czy ja mam to dostać, czy ja to już mam, co mi jest darowane? Co jest darowane synowi bożemu, kim jeżeli mówisz kim ja Jestem w chrystusie z chwały chwały wzrasta, aż jak przez poznanie, co zostało ci już darowane, co rozumiesz, gdybym ja dzisiaj tutaj siadł, wyciągnął kartkę. Swoją drogą, to jest dobry sposób zmotywowania samego siebie czy samej siebie. Do tego rodzaju modlitwy wyciągnąć kartkę i teraz zapisz, co możesz potwierdzić słowem Bożym, że je Bóg ci gwarantuje, że masz darowane w chrystusie przez ukończone dzieło krzyża. Ile rzeczy wypiszesz? To ale rozumiesz, bo to jest tak, że czasem ludzie mówią i teraz proszę Cię Siostro i Bracie Usłysz. To, co mówię, proszę cię w duchu świętym. Bo niektórzy mówią nie, no ja wiem ja wiem, ile osób takie ja, ale ja wiem, że bo w jego ranach jest nasze zdrowie i ja wiem i to jest takie ja wiem, ale ja w to nie wierzę. Znaczy, że nie wiesz. Potem przyciskam taką osobę mówi, no ja wiem, ale wiesz, są też takie opinie, że to nie że, że w tym proroctwie chodzi tylko o grzech, a nie o uzdrowienie fizyczne. Rozumiesz? Więc to jest takie pytanie. No a jakie są inne jeszcze fragmenty? Czy słowo Boże ci to mówi? Czy nie ludzie mówią, ja wiem, ja wiem, że jest takie nauczanie. Teraz nie chodzi o to, żebyś ty wiedział, że rozumiesz, że błaszkiewicz tak naucza, że ktoś tam tymoteusz wiesz Mateusz, nie wiem, chodzi o to czy bik czy to jest prawda w Biblii czy ty ją przyjąłeś, czy ty ją przyjęłaś jako prawdę, co Duch Święty ci mówi, że masz darowane w chrystusie, a nie co ci człowiek powiedział, że powinnaś uważać czy powinieneś przyjąć za prawdę, czy to jest jasne co mówię? Więc po prostu ile masz takich rzeczy, co do których jesteś pewna i jesteś pewny. Że są ci darowane, wiem teraz powiedział, wyjmij kartkę i zapisz i teraz uważaj i teraz uważaj, mówię tu do was. Oczywiście tu do do do wszystkich, którzy teraz biorą udział w tym w tym nauczaniu do każdego, kto kto będzie tego nauczania, słuchał. Jeżeli nie potrafisz Siąść. O KZ kartką papieru i wypisać w moim doświadczeniu przynajmniej 50 konkretnych darów, które masz zagwarantowane rozmaitych, bo ono mogą być dowolne. Ja czasem ludzie mówią, że, ale to są trochę abstrakcje. Nie na przykład wiesz. Pamiętam, jak kiedyś rozmowę, żeśmy mieli na temat tego, ktoś mi tam powiedział Fabian. Te twoje historie o tym, że jest Królestwo Boże i my tu jesteśmy jego tam szpiegami, ambasadorami kimś tam to jest takie trochę nie czekaj, ale naprawdę Biblia nie mówi o nas, że że my jesteśmy obywatelami innego.
Innej koncepcji w ogóle państwowej wręcz władzy, że my podlegamy innej władzy. No ja wiem, że jakby można pewne rzeczy wnioskować, rozumiesz? Można pewne rzeczy wnioskować. Zaraz tu wrócimy do tego pierwszego do. Do koryntian ale to był list do do filipian. Nie pamiętam, że tak tak go otworzyłem. Wiecie Hej bo no bo ja wiem, że jesteśmy współobywatelami świętych. Ten mówi w liście do Efezjan coś mówi, ale naprawdę nie widziałeś fragmentów Biblii, które mówią wyraźnie. Że nasza ojczyzna jest w niebie, a nie rozumiesz, że że my pochodzimy, jesteśmy obywatelami Królestwa, no mówi, no tak, bo wiesz, bo tu ale jest niewidzialny, ale coś mi nie dasz. List do Filipian trzeci rozdział. Dwudziesty werset nasza ojczyzna jest w niebie. Nie w jakimś abstrakcyjnym, tylko dokładnie w tym niebie, z którego oczekujemy powrotu Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. To to jest i teraz. Jak się Ciebie ktoś zapyta, a a ty jesteś jakiej narodowości, czy gdzie jest twoja ojczyzna? No Jestem Polakiem no o K super cieleśnie no wiesz żeby Cię ludzie zrozumieli już powiedzieć że jesteś niebia nim ale jakby. Ale nie jesteś ziemianinem, czy ty to rozumiesz, stary człowiek jest ziemianinem. Nowy człowiek jest niebia. O tym jeszcze dzisiaj może troszkę więcej sobie powiemy. Ale zwróć uwagę, jaki był stary człowiek ziemski, taki jest człowiek ziemski. Jaki jest nowy człowiek? Niebieski tacy są niebiescy, bo są po nowym człowieku. Jest nowe stworzenie. Jestem osobą niebieską, Jestem też naprawdę nie na niby również Jestem zapisany w niebie jako obywatel, zaś list do hebrajczyków nie przyłączyli się do jakiejś góry, tylko przyłączyli się do niebieskiego jeruszalaim do tam tam masz mieszkanie zapewnione, niebieskie, jesteś obywatelem, niebieskim Królestwa niebieskiego, które zstąpi na ziemię. Owszem, ale rozumiesz. Więc. Tam pamiętam, że ktoś się w tamtej, dlatego to było objawienie, ktoś tam się przysłuchują, a to są takie trochę abstrakcyjne rozważania. Może aż do momentu, kiedy dojrzejesz i zobaczysz, że to nie jest abstrakcyjne rozważanie. Nie niemniej to jest dar co, co jest mi już gwarantowane. Mam paszport. Nieistniejącego jeszcze na tej Ziemi Królestwa, ale funkcjonującego już pośród Królestw tego świata, które nadciąga i o którym Biblia mówi, że zniesie wszystkie inne Królestwa. Jestem obywatelem Zwycięskiego Królestwa. Zrozumiesz zauważ ile tu, ale niech będzie to tylko jedna prawda? Teraz tych prawd może być więcej. Jak wróćmy do pierwszego do koryntian do drugiego rozdziału? Jakie masz dary? Bo dostaliśmy ducha, spójrz drugi rozdział, dwunasty werset, abyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. Czy to widzicie? Nie. Patrz dalej czytamy, a o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, ale których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to co duchowe? Niemniej człowiek cielesny nie pojmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego. Teraz uważaj siostro i Bracie, wiesz dlaczego to jest tak istotne, żeby przyjąć prawdę o tym, że jesteś nowym człowiekiem, bo jeżeli ty się na to nie zgadzasz, to zawsze będzie do twojego Poznania się mieszać. Człowiek cielesny, a człowiek cielesny nigdy nie zrozumie spraw duchowych, nigdy nigdy ich nie pojmie. One są poza jego możliwością ogarnięcia, chociażby podstawowych założeń, a co dopiero wyciągnięcia wniosków i życia konsekwencjami tych wniosków. I to nie to się nie tyczy, bo niektórzy stosują to automatycznie mówią, nie, ja Jestem chrześcijanie, wiem, to ja Jestem człowiekiem duchowym, nie. Nie bo powiedziałem o tym ostatnio i będziemy o tym mówić jeszcze następnym razem. Skąd się nadal bierze problem w życiu chrześcijanina, który jest nowym stworzeniem? Czemu czasem miałby funkcjonować jak stary K dzisiaj troszkę o tym powiemy, ale nie będziemy mówić o praktykach. Niemniej nadal jeżeli nie przemieniasz swojego sposobu myślenia, a więc funkcjonujesz według sposobu myślenia starego, cielesnego człowieka, to wtedy duchowe prawdy nie one są dla ciebie dostępne, ale są dla Ciebie kompletnie niezrozumiałe, ponieważ umysł starego człowieka nie może tego przyjąć o k, ale idźmy dalej, bo docieramy to absolutnie zdumiewającego wyznania u Pawła. Czyli czternasty werset mówi cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są ducha Bożego, są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Teraz zobaczcie piętnasty i szesnasty werset duchowy. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, ale sam przez nikogo nie jest. Sądzony. Kto bowiem poznał umysł samego pana? Kto go będzie pouczał? Otóż. Mówi Paweł, my mamy umysł Chrystusa. Pum. Jeżeli jeszcze nigdy w życiu, to zdanie nie tąpnęło całą twoją osobowością nie wstrząsnęło tobą. To mówię ci, zapomnij o wszystkim innym, tylko z duchem Świętym. Sieć nad tym zdaniem. Popatrz na całe swoje życie. Kapujesz, jeżeli ty masz umysł Chrystusa, jeżeli ja mam umysł Chrystusa, ale dobra, jeżeli my mamy umysł Chrystusa o K, ale jeżeli ty masz umysł Chrystusa, co to oznacza? Że kiedy dzieje się coś w twoim życiu, coś się ma dziać, podejmuje jakieś decyzje, szukasz w sobie motywacji rozeznania i tak dalej i tak dalej i tak dalej rozumiesz? Masz dostępny umysł? Który wie wszystko, masz dostępny umysł, który zwłaszcza gdy chodzi o wolę Bożą wobec samego siebie, ma pełne poznanie. Ma pełne zrozumienie umysłu, który wie, kim jest ojciec, umysł, który wie, kim jest syn, nie tylko wie, ale ma pełne doświadczenie tego czegoś widzisz. Teraz chodzi o to, że my mamy umysł Chrystusa. My nie musimy w sobie wyprodukować. Wiesz o co chodzi? Przemiana zwróć uwagę, dlatego powiedziałem o tej metamorfozie, chodzi o to, żebyśmy pozwolili duchowi świętemu przeprowadzić nas w miejsce tego, czym jesteśmy już obdarowani, ale czym jeszcze nie potrafimy się posługiwać. O to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy się nauczyli, wiecie, praktykowali i wreszcie wyćwiczy i zaczęli być podobni do Chrystusa, bo się zachowujemy podobnie jak on my mamy w sobie jego naturę, włącznie z jego pełnym umysłem. Rzecz tylko w tym, żebyśmy się zaczęli ill. Tym posługiwać zaczęli się uczyć, posługiwać czymś tak potężnym jak umysł Chrystusa. Więc kochani. Tu jest kolejny aspekt bycia nowym stworzeniem również i to jest, jeżeli czas Miller mówił, że pochwycenie to jest to jest niesłychane, niewyobrażalne, bezczelne w swoim wymowie dla ludzkiego intelektu to rozumiesz? To jest znacznie bardziej niewyobrażalne. To jest znacznie bardziej niesłychane, że ty jako taka osoba no rozumiesz, no i ty ja nie Paweł w tym pierwszym liście do koryntian powie, No tak, jak się popatrzysz na drodze nie specjalnie zawodnicy, no nie natomiast zauważ czy nie specjalni zawodnicy zależy jakie mają obdarowanie w chrystusie. Zauważ, o kim Jezus mówił, że Wy możecie uczynić rzeczy większe niż ja, bo ja idę do ojca. To jest gwarancja twojego nowego. Twojego bycia nowym stworzeniem? On po to umarł, zmartwychwstał i poszedł zasiadać po prawicy aby, a rozumiesz, aby być pełną gwarancją twojego nowego Narodzenia i twojego funkcjonowania jako nowe stworzenie. Dlatego powiedział, wy możecie uczynić większe rzeczy niż ja i ilu masz dzisiaj chrześcijan, którzy czynią rozumiesz czy kościołów całość i tak dalej, którzy czynią większe rzeczy niż Jezus. A jak się ktoś znajdzie, kto takie czyni? Natychmiast jest konfrontowany, to na pewno jest zwiedzenie coś tam, bo przecież nasze doświadczenie jest takie, że to jest niemożliwe. Doświadczenie świata jest takie, że to jest niemożliwe doświadczenie ludzi, którzy wierzyli w cuda, kiedy patrzyli, co robił Jezus nadal było o Hej, jakbym tego nie widział na własne oczy, to to jest niemożliwe i nadal było wiecie mnóstwo świadków. Na przykład wskrzeszenia. Zauważcie nadal byli tacy, którzy stwierdzili, to jest niemożliwe, no ale chłop wskrzesił łazarza, ale przecież wskrzesił młodzieńca znań, tak, ale myśmy tego nie widzieli, więc to na pewno była jakaś sztuczka, jakiś Trick i tak rozumiesz. To jest postawa ludzi, którzy nie przyjęli Jezusa, kiedy mieli wszystkie możliwe. Po temu rozumiesz całą wiedzę potrzebną do rozpoznania do rozpoznania. Mesjasza mieli pisma, mieli proroctwa. Nikt na świecie nie byłby w stanie rozpoznać Jezusa. Przepraszam w jezusie Mesjasza tylko oni. A jednak podjęli decyzję, by tego nie czynić. Jezus im. W Ewangelii Jana zwłaszcza znajdujemy mnóstwo tego tych świadectw mówi. To jest wasz wybór, żeby mnie nie rozpoznać i dlatego pomrzecie w grzechu. Jeżeli tego nie zmienicie, jeżeli będziecie nawzajem u siebie szukać potwierdzenia w to, co wierzycie, to nigdy we mnie nie uwierzycie, ale wtedy skończycie w grzechu, za który będziecie mieli pełną odpowiedzialność. I teraz popatrz na nas dzisiaj. Rozumiesz to? Sporo osób to jest ciekawe w trakcie tego naszego sezonu do mnie się zgłasza i mówi Fabian, ale tu tam jeszcze gdzieś zaczęło się dokładnie to samo. Rozważanie ukończonego dzieła krzyża. Nie wiedzieliśmy, że na tajemnym planie to się wydarzy. Czy wy wiedzieliście, że w Hongkongu, w Stanach Zjednoczonych, we Francji to już jakiś dziwnych krajach? Czy ty wiedziałeś, że tam taki kościół, tam taki nauczyciel, tam taki prorok, że wszyscy zaczynają podnosić ten temat? Nie nie, ale rozumiesz całkiem możliwe, że to jest jeden z najważniejszych znaków czasu dla nas. Dzisiaj jako dla ciała Chrystusa. Ponieważ przychodzimy do tak skrajnych doświadczeń dla całego świata do do do tak skrajnych przez Biblię wyraźnie zapowiadanych doświadczeń, jak jest spadną na całą ludzkość w tym ostatnim czasie, że my jako chrześcijanie albo będziemy chodzić w pełni jako nowe stworzenie w tym świecie, świecić tak jak Chrystus świecił i powiedział, Wy jesteście światłością świata do nas wy jesteście solą tej ziemi albo nie będziemy świecić, utracimy słoność będąc z solą i wtedy zrozumiecie, skończymy dokładnie tak, jak świat, bojąc się tak samo jak świat, doświadczając cierpienia chorób, nie będąc żadnym żadną pomocą, żadnym znakiem dla tego świata. Żadnymi głosicielami dobrej nowiny nie będzie, jeżeli my sami dla siebie nie mamy pełnej dobrej nowiny, taką dobrą nowinę mamy głosić innym. Żeby przyjęli cierpienie i umarli w miarę godnie.
Zatem kochani, to jest pierwsza rzecz, jeżeli ktoś się znajduje w chrystusie, jak mógłby powiedzieć ktoś, kto kto się ma za osobę wierzącą nowo narodzoną za chrześcijanina, jakbym mógłby powiedzieć, że nie znajduje się w chrystusie? Więc jeżeli ktoś się znajduje w chrystusie, to jest bardzo istotne. Drugi list do koryntian piąty rozdział, SIEDEMNASTY Werset. Pamiętajcie, to jest print, mamy zasady reguły prawa w Biblii. Tak, ale tu. Ta prawda jest absolutnym pryncypium. Powiecie jedną z najbardziej, jeżeli nie najbardziej fundamentalną zasadą, to jedną z najbardziej fundamentalnych. Od której wszystko inne? Pochodzi się, zaczyna, albo na której wiele innych prawd się opiera. Piąty rozdział drugiego listu do koryntian SIEDEMNASTY werset. Tak więc jeżeli ktoś jest w chrystusie, jest nowym stworzeniem oto wszystko to co stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Teraz kochani, zanim pójdziemy dalej, jeszcze musimy sobie jedną rzecz, w tym w tym aspekcie wyjaśnić. To jest też wynik. Pewnych rozważań, bo my teraz wiecie w tym tak się poukładało w tym sezonie, że nie mamy nagranych tych naszych spotkań. Wiecie z wyprzedzeniem tylko nagrywamy. W środę publikujemy w piątek, nie więc w zeszłą środę żeśmy nagrywali. Siódme ten ten to siódmy nasze spotkanie. W piątek już one się pojawiło i do dzisiejszej środy Sobota, niedziela, poniedziałek wtorek mnóstwo. Naprawdę mnóstwo ludzi jak zawsze są jakieś tam reakcje, ale tu mnóstwo ludzi uderzyło, nie piszą, nagrywają się, dzwonią, pytają, dyskusję się rozpoczęły w rozmaitych. I cały czas powraca, jakby jedno zagadnienie i muszę to dzisiaj powiedzieć, ponieważ. Według mnie to jest rozproszenie nie, że owszem, jesteśmy nowym stworzeniem, ale czy jakby nie jest tak, że my dopóki nie umrzemy, nie zmagamy się z 2 naturalkami, że jesteśmy jakby czy czy to jest moja jedyna natura? Nie takie takie pytanie. W pewnym momencie padło. Czy jednak ja nie muszę mieć Poznania starej natury dobrego, żeby wiedzieć, kiedy działa stara natura, kiedy działa nowa i tak dalej i tak dalej i tak dalej rozumiecie? Jest jest jasne to pytanie. Otóż kochani w Biblii Zasada jest jasna i Teraz ja ją mogę przedstawiać. Zobaczcie chociażby piętnasty rozdział. Drugą część piętnastego rozdziału pierwszego listu do koryntian i tak dalej i tak dalej. O K Natura. Gra oznacza bazę danej istoty tak danego jestestwa danego bytu. Jeżeli coś jest stworzone jako Kruk, to nie może być jednocześnie krukiem i brzozą. Czy to jest jasne, co co mówię? Jeżeli coś jest wielorybem, to nie może być znalazł wielorybem i jaskółką po prostu jeżeli. I ktoś jest człowiekiem, to nie może naraz istnieć jako pies i, jako człowiek, tylko jest człowiekiem. Po prostu tak nie nie ma niczego w stworzeniu Bożym, co by miało podwójną naturę o k istnieje pewien paradoks. Nie nie chwytajcie mnie teraz za słowo, ponieważ istnieje ta jedna niezwykła istota, w której znajdziemy 2 natury. To jest Chrystus Jezus, w którym jest Natura i boska, i ludzka zarazem, ale teraz nie będziemy w to wchodzić, ponieważ ten paradoks nadal nie do końca jest paradoksem, ale nie będziemy teraz tego tłumaczyć. Tak. Bo Chrystus jest człowiekiem według natury ludzkiej, a jest Bogiem według natury Boskiej, a teraz jak mogą te natury współistnieć, to jest inna kwestia. Tak, natomiast nie jest tak, że to jest człowiek, który stał się Bogiem lub że to jest Bóg, który stracił swoją naturę na rzecz człowieczeństwa. Czy to jest jasne? Tak tam są te 2 natury, one się nie zmieszały, nie stworzyły trzeciej jakiejś mieszanki bosko ludzkiej czy tam czegoś one tam współistnieją, więc nadal to nam potwierdza zasadę, że coś istnieje na bazie natury, którą posiada jasne raz kochani o czym nam mówi TEN SIEDEMNASTY werset, ale też wszystkie inne miejsca w Biblii. Że jeżeli coś jest nowym stworzeniem, to nie jest starym stworzeniem. Tak, jeżeli coś otrzymało jakąś naturę i Bóg stworzył to coś jako coś, to to coś jest tym czymś, a nie jest tym czymś i jednocześnie czymś innym, ponieważ Bóg jest Bogiem porządku, Bóg jest Bogiem pokoju. Bóg jest Bogiem harmonii, a nie wygłupów tego rodzaju tak krótko mówiąc, jeżeli my staliśmy się nowym stworzeniem w chrystusie, to znaczy, że przestaliśmy być starym człowiekiem. Czy to jest jasne? Oczywiście potem się pojawia pytanie, to skąd w takim razie zmagania z grzechem ze starą naturą i tak dalej? Jeszcze raz będziemy o tym więcej mówić w następnych tych naszych spotkaniach, bo musimy to sobie wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić. Tak, ale musimy jednocześnie stwierdzić z całą mocą. Dlatego zwróćcie uwagę w tym siedemnastym wersecie. Paweł, myślę, że z tego powodu mówi nie tylko, kto jest w chrystusie, jest nowym stworzeniem, ale wyraźnie do tego dodaje. To, co stare przeminęło, jest kompletnie tego nie ma, a wszystko stało się nowe. Jasne, nowe stworzenie jest kompletnie nowe. Nowe stworzenie nie jest starym stworzeniem. Nie jest nixonem hybrydą starego z nowym nie jest nie, nie. To Jeszcze raz, dlatego Paweł mówi, dochodzi do rozdarcia w człowieku istnieje nadal w nim człowiek zewnętrzny człowiek, stary człowiek, cielesny człowiek to jest to, co my tu widzimy i my się tą naturą posługujemy, ale my nią nie jesteśmy. Ja Jestem nowym stworzeniem, ty jesteś nowym stworzeniem siostro i bracie i tylko i wyłącznie nowym stworzeniem cały problem. Większość problemów, jeżeli nie wszystkie problemy biorą się w nas sporo pomieszania tych faktów i utożsamiania się z czymś, czym nie jesteśmy. I z kimś, kim nie jesteśmy po prostu stąd siebie, że problem. Otwórzmy sobie ten piętnasty rozdział pierwszego listu do koryntian. Piętnasty rozdział pierwszego listu do koryntian. Spójrzcie dokładnie o tam. Co prawda Paweł się koncentruje na temacie Zmartwychwstania. I między innymi mówi, że my nie zmartwychwstaniemy w takich ciałach, w jakich umrzemy. To jest koniec tych ciał zmartwychwstaniemy w zupełnie nowych, ale w pewnym momencie przechodzi do opowieści o naturze nowego stworzenia. To jest piętnasty rozdział pierwszego listu do koryntian i od Trzydziestego dziewiątego, no trochę wcześniej, ale to wystarczy wersetu mówi. Tak. Nie każde ciało jest jednakowe, ale inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt, inne ryb, a inne ptaków rozumiecie? On dokładnie o tym mówi, bo są różne natury, tak? Są też ciała niebieskie i ciała ziemskie mówi. Są w ogóle różne rzeczy, więc nie tylko zwierzęta jako przykład tak, lecz inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich i nawet jak masz ill istoty nie istotę, tylko rzeczy niebieskie ciała, niebieskie to mówi nadal wśród tych ciał masz różne te ciała, tak inna jest chwała słońca, inna jest chwała księżyca, a inna chwała gwiazd. Gwiazda bowiem od gwiazdy różni się jasnością, to on nie będę teraz wchodzić co on tu jeszcze po grecku tak naprawdę wyraził, ale niech będzie nie i teraz Paweł mówi. Że tak też jest ze zmartwychwstaniem, że umrzemy w ciałach cielesnych, ale zmartwychwstaniemy w ciałach, które będą miały inną naturę i to jest nasze przeznaczenie. Niemniej Paweł już tu zaznacza, że my kiedyś będziemy skompletowanie według całej naszej nowej natury. Czy to jest jasne, co co mówię, to jest to jest jasne, bywa, że wiecie, czasem niektórzy mówią, No, ale gdyby tak było, to byśmy od razu pewnych rzeczy doświadczali, jakie to jest zawsze dla mnie dziwne. Naprawdę? Powiedz mi, które dziecko ludzkie nie byłoby przeznaczone do tego, żeby oddychać powietrzem każde. A które dziecko od razu jak się pocznie oddycha powietrzem. Rozumiesz, o co mi chodzi? Musi najpierw przeżyć swoje plus minus 9 miesięcy w wodzie, oddychając zupełnie inaczej, zanim się pojawi na powietrzu i zacznie oddychać tak jak oddychają normalnie dorośli ludzie. Czy to jest jasne, więc to, że my nie od razu jesteśmy skompletowanie, oni nasze docieranie do momentu naszego zmartwychwstania nazwijmy filler. Ciążą nowego ciała. Jeszcze go nie mamy, ale no tak nie to, że my dana natura jest do czegoś przeznaczona i dorasta do tego przeznaczenia nie znaczy, że. Skoro od razu pewnych aspektów w niej nie widzisz, że nie ma. Napisanej w swojej naturze zapisanego pewnego przeznaczenia. Rozumiecie co co mówię? Niezrozumienia zresztą tego faktu wiecie potem się odbywają całe na przykład Dyskusje na temat nienarodzonych dzieci. Tak, dopóki dziecko w łonie matki nie wygląda jak dziecko, to to nie jest dziecko, tylko zygota płód. Coś tam i to rozumiem, że to jest takie co to nie jest człowiek. No ale to nie wygląda jak człowiek to nie ma co jakby serio ma wszystkie w DNA swoim zapisane właściwości, aby kiedy w bardzo szybkim czasie stać się człowiekiem. Inna rzecz, że nadal zauważ, jak wygląda malutkie dziecko, które się urodzi w porównaniu z tobą jako z dorosłą osobą. Nie ma tych wszystkich kompetencji ruchowych, które masz umiejętności. Pójdzie i nadal nadal można by powiedzieć, no to czyli to jeszcze nie jest kompletnie żadnym nie rozumiesz, bo natura w tym wypadku fizyczna zapisana w DNA jest oczywista. To nie jest tak, że matka, która jest w ciąży, nie wie, czy czasem nie urodzi drzewa. Ty no jakby rozumiesz, wiadomo, że urodzi człowieka proste.
I to samo jest tutaj. Zobaczcie w czterdziestym piątym wersecie. Tak też jest napisane. I i Paweł mówi o tym naszym przeznaczeniu i o naszej naturze, którą już mamy. Stał się pierwszy człowiek. Adam Adam, Pamiętajcie w języku hebrajskim oznacza Ziemianina kogoś. To jest utworzony z ziemi kogoś, komu jest przeznaczona ziemia kogoś, kto jest związany z ziemią. Jasne jest ziemianin, więc stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem orzeźwiającym. My wiemy, że ostatnim Adamem jest Chrystus tak, ale zwróćcie uwagę. Adam jest pierwszym z ludzi, tak pierwszym ze swojego ze swojej natury popatrzcie. Bóg mówi, istnieje nowa natura ludzka. Przeznaczona dla tych i tylko i wyłącznie dla tych, którzy do tej pory funkcjonowali. Jako ludzie mogą stać się czymś nowym. Nie może stać się według natury nowego Adama czymś nowym, pies koń Biedronka. Rozumiecie o co mi idzie? To jest przeznaczone tylko dla tych ludzi, dla tych, którzy byli ludźmi o k niemniej przeznaczeniem jest ich, co stanie się nowym rodzajem ludzi, kompletnie nowym pod każdym względem, gatunkiem, rasą, kompletnie nowym stworzeniem na wzór na bazie duchowego DNA. Duchowego Adama, gdyż ostatni Adam jest duchem ożywiający M zacznie czterdziesty, siódmy werset. Pierwszy człowiek z Ziemi ziemski, drugi człowiek sam pan z nieba. Jaki jest ten ziemski? Tacy są i ziemscy, którzy są potomkami Adama. Jasne według jego wzorca, według jego genomu, jakby to ktoś powiedział na na bazie rozwijania się tego albo zwijania się tego genomu. Jaki jest ten ziemski tacy są i ziemscy, a jaki jest niebieski tacy są niebiescy. I teraz niektórzy się przyczepiają do tego czterdziestego dziewiątego Wersetu mówią tak tak, ale tu jest napisane, a jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego mówią my ten obraz dopiero będziemy nosili. Yy OK, ale z drugiej strony tu jest też napisane, że obraz ziemskiego już nosiliśmy już już przestaliśmy. Zwróćcie uwagę, co się tu dzieje, to jest takie nie my jeszcze nie możemy mówić, że mamy w pełni przyjętą naturę, bo w tym zdaniu jest powiedziane, że będziemy nosili. No w tym zdaniu jest też powiedziane, że już nie nosimy starej, więc jakby czemu nagle? No kilka raz jesteśmy. Bo jeżeli przyjmiemy, że nie, nie mamy nowej, to też pamiętaj, nie mamy już starej, to kim teraz jesteśmy nikim w momencie tranzytowym. Więc Paweł mówi o czym, że my mamy już tą naturę? Dlaczego? Bo jacy byliśmy jakoś jaki był ziemski tacy byliśmy jako ziemscy, a jaki jest niebieski? Tacy my jesteśmy jako niebiescy, że to jest jasne, natomiast w pełni dla innych widzialni będziemy nosić obraz niebieskiego. Kiedy zmartwychwstaniemy i tu całe to rozważanie, to ma na celu, żeby powiedzieć, że my będziemy fizycznie widzialni tak samo jak Chrystus zmartwychwstały już jest fizycznie widzialny, gdyby go ktoś chciał, oczywiście w niebie fizycznie zobaczyć lub będzie był widzialny po swoim zmartwychwstaniu. Jasne, natomiast w wielu miejscach Biblia mówi wyraźnie Że nasza natura już jest duchowa od momentu nowo Narodzenia i że my już jesteśmy dokładnie tacy w duchu jak on i to jest nasza prawdziwa natura. Bardzo szybko Jeszcze raz ewangelia Jana Trzeci rozdział, szósty werset mówi wyraźnie, pan Jezus i to jest zasada, co się narodziło. Z ciała jest ciałem o k, ale co się narodziło z ducha jest duchem. Jest. Jeszcze raz. Zobacz też, zrozumiesz, to jest prawda. Teraz czy Duch jest ciałem? No nie na tym polega cały problem jak niektórzy mówią, że czy Bóg może być cielesny, bo rozumiesz bo bo Bóg jest duchem. No właśnie. On się może przejawiać cieleśnie. Teraz jest pytanie, jak Jezus przyjął człowieczeństwo? To jest nie dzisiaj dla nas historia jest jego historia. Niemniej co się narodziło z ciała jest ciałem, ale co się narodziło z ducha jest duchem i ma dokładnie całą naturę duchową. Od tej pory spójrzmy. Ósmy werset wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak też jest z każdym, kto się narodził z ducha jak tak samo jak z duchem Świętym jak z wiatrem. O k list do fizan, Otwórzmy sobie? W liście do Efezjan drugi rozdział. List do Efezjan. Drugi rozdział. Czy my yy w duchu doświadczamy wszystkiego, co doświadczył Chrystus jest i mamy dostęp. Mamy te wszystkie właściwości, mamy te wszystkie wartości, te zalety, walory w sobie. Oczywiście, że tak. Zobaczcie drugi rozdział, pierwszy werset i was ożywił, którzy byliście uprzednią, umarli w upadkach i w grzechach jesteśmy ożywieni, jesteśmy ożywieni jako tak samo jak Chrystus zmartwychwstali już duchowo. Dokładnie tak samo jak on piąty i szósty werset. Ten czwarty werset mówi, że Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, który nas umiłował i piątej szósty werset. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach. Co zrobił? Ożywił nas razem z chrystusem. I szósty werset i razem z nim wskrzesił i razem z nim już posadził w miejscach niebieskich w chrystusie. Czy to jest jasne? Po prostu to, że zwróć uwagę zw. Pod uwagę niektórzy mówią, nie, nie, to jest wiesz, to jest pewna taka symbol. To pewien i dopiero to się stanie naszą rzeczywistością. Ee zwróć uwagę, że my będziemy wstępować z nieba razem z nim. Kapujesz nasze zmartwychwstanie będzie przemianą, ale my nie będziemy wstępować razem z nim do nieba, żeby tam siedzieć ci, którzy czekają na jakiś czas, żeby móc siedzieć w chrystusie poprawi. Teraz jest ten czas, korzystaj z niego. No wiesz, oczywiście później my będziemy mieli dostęp w niebieskim Jeruzalem do do tronu Boga i Baranka, ale choć wiesz, o czym ja mówię. Teraz jest dokładnie rozumiesz to, że jesteś dzieckiem Bożym, to jest jeden z twoich darów. Już raz, ja w końcu powiedziałem, że nie powiedziałem, ile tych tych darów. Uważam, że powinniśmy wypisać 5 i powiedziałem, bo. To są tematy będzie to jest to jest temat mojego życia. To jest to jest, to jest moje. To jest część mojego powołania osobistego mówić o tym, co znaczy być nowym stworzeniem w chrystusie i jakie to oznacza dla każdej i dla każdego z nas. Powołanie osobiste otwórzmy sobie list do kolosan. Ja się zawsze jaram i potem nie wiem, bo rozumiecie, czy coś powiedziałem, czy nie powiedziałem, czy powinienem powiedzieć list do kolosan drugi rozdział. No niestety od dziesiątego. Do dwunastego spójrzcie, kolejna prawda? Jesteście dopełnienie i w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Jesteście w nim dopełni niczego w tym momencie również Paweł to nie pisze do ludzi, którzy umarli, którzy czekają w niebie na zmartwychwstanie do świętych niebieskich, do niewiadomo czego Paweł pisze mówi Tę prawdę do zwyczajnych chrześcijan, takich samych jak my tutaj, w kolosach i mówi, jesteście w nim dopełni jedenasty werset, patrzcie dalej, w nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczyniony, lecz obrzezaniem Chrystusa poprzez zwróć uwagę, jak jesteśmy obrzezani. Ale zrzucanie grzesznego ciała doczesnego chodzi Paweł mówi, Pamiętaj, jesteś Dopełniony w chrystusie, a on nie ma w nim nie ma ciała doczesnego, więc my jesteśmy w nim dopełnienie przez obrzezanie, które pierwsze oznacza. Rozumiesz, że ja dalej funkcjonuję w tym ciele, żeby jeszcze do funkcjonować do końca. W ramach mojej misji życiowej. Ale to nie jest moje ciało. To nie Jestem ja. Znaczy, to jest moje ciemno takiej samej zasadzie, jak korzystam z mojego samochodu, ale mój samochód to nie Jestem ja. Dla niektórych to jest bywa, że samochód uzupełnienie tam pewnych ich właściwości, ale. Dla normalnego człowieka nie korzystam z samochodu takiego albo innego, tak korzystam z tego ciała, ale ja nie Jestem tym ciałem, a ty nie jesteś swoim ciałem po prostu. Jesteście w nim dopełni jedenasty werset przez zrzucenie Grzesznego ciała doczesnego. Dwunasty werset pogrzebani z nim w chrzcie od momentu swojego chrztu wodnego, w którym też razem z nim zostaliście już wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który jego wskrzesił z martwych. Po prostu jesteśmy kompletnie w duchu, posiadamy wszystkie jego właściwości. Otwórzmy sobie pierwszy list do koryntian. Szósty rozdział.
Siedemnasty werset, tam wszyscy się wiecie, ekscytują potrzebnie czy niepotrzebnie różnymi tam rzeczami, jakim grzechem jest, jeżeli by chrześcijanin miał korzystać z usług prostytutki i tak dalej i tak dalej i jakby to wszystko jasne, są też ważne sprawy tak, ale zwróć uwagę jak ci może umknąć tak, bo dlaczego Paweł tam mówi o pewnych kwestiach? Czemu łączenie się z prostytutką jak z żoną Bruca całe ciało Chrystusa, a mówi, przecież to nie ma żadnego sensu, rozumiesz co co, co to ma do rzeczy, że ty palcem dotknie czegoś albo rozumiesz głową albo i jakby co to ma do rzeczy, a mój problem polega nie na tym co ty robisz Fizycznie, ale na tym co ty robisz w duchu. Dlaczego? I to grupka ciało Chrystusa to bruca samego Chrystusa, bo Popacz kto się łączy z panem jest z nim jednym duchem przez to widzisz. Ja Jestem połącz kto jest w chrystusie? Jest nowym stworzeniem amen kto się łączy z panem co to oznacza, że jest z nim jednym duchem po prostu. Jeżeli ja z nim Jestem jednym duchem, to znaczy, że mój Duch w żaden sposób nie jest ani większy, ani mniejszy od jego ducha. Rozumiesz o co mi idzie, bo jesteśmy jednym i tym jesteśmy tym samym jednym duchem. Oznacza pełne kompletne, komplementarne, stuprocentowe połączenie, zjednoczenie. Widzimy to popatrz teraz w tym. Kontekście w świetle tego co do tej pory powiedzieliśmy na list do galacjan drugi rozdział dwudziesty werset. Za co tam pisze Paweł z Chrystusem? Jestem ukrzyżowany. Kto Jeszcze raz tu nie ma żadnych 2 natur ja jako osoba fizyczna, jaki Chrystus został ukrzyżowany, zmartwychwstały. Czy da się ukrzyżować zmartwychwstałego Chrystusa? Tego, który potrafi przejść przez drzwi ścianę, wiecie o co mi chodzi, no nie stare ludzkie. Natura została ukrzyżowana, została ukrzyżowana, a więc jak Paweł mówi z Chrystusem Jestem ukrzyżowany, to kto ja stary ten, który w ogóle może być ukrzyżowany, który musi być ukrzyżowany z chrystusem? Jestem ukrzyżowany, po czym mówi, żyję. No to jak jesteś ukrzyżowany, to, że jeszcze nie stary człowiek jest ukrzyżowany i wtedy co to oznacza? Trzymajcie to założone tak, żebyśmy o tym pamiętali cały czas list do Rzymian szósty. Rozdział. List do Rzymian 6, 6. Jeszcze 6 6 tylko 6 6. List do Rzymian 6 6 wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, po co? Aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi, to znaczy być ukrzyżowanym. To znaczy mieć ukrzyżowane ciało tak, aby ciało ze z jego naturą zostało zniszczone, aby było uznane i było naprawdę nie tylko uznane, aby było martwe. Siódmy werset. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. To oznacza wróćmy do listu do galacjan drugiego rozdziału dwudziestego wersetu z chrystusem. Jestem ukrzyżowany cieleśnie. To wszystko, co, co może być ukrzyżowane, musi być ukrzyżowane, bo to wszystko pła. Pali się w grzechu, ma tendencję do grzechu. Jasne, więc w tym sensie ja stare cielesne jest ukrzyżowane, ale żyję. Z tym, że zwróć uwagę to, co żyje przez to ukrzyżowanie to już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyje w ciele, no bo to jest to rozumiesz, widzisz, to jest dokładnie to Paweł mówi, No to w końcu masz martwe ciało czy nie masz martwego ciała, bo przecież funkcjonujesz dalej w ciele. Paweł mówi to, że teraz żyje w ciele, to żyje w wierze syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Nasze dalsze możliwość naszego dalszego funkcjonowania cielesnego jest możliwością, którą nam daje Chrystus. Rozumiesz? Abyśmy funkcje, abyśmy korzystali yy z ciała jako z. Mm jak to jak to się jak to się jak to się nazywało w tym w jak już avatara takiego. Yy no nie w sensie w jakiej religii w hinduizmie, tylko w tym filmie nie. Czyli, że ktoś wiecie jakby myślał, to jakby dla niego pewna dla ludzi oni mogli mieć te formy takie. Na tej planecie tam, gdzie te niebieskie ludzi, no jakby teraz trochę jak idiota, zupełny okej stare ciało jest idiotyczne, no nie, ale rozumiecie o co mi idzie, nie? Jesteś jako nowe duchowe stworzenie akurat. No to nie jest za dobry ten Awatar, którego tutaj mamy. Korzystasz z tego ciała z jego właściwości możesz się nimi posługiwać motorycznych jakiś tam innych. Tak jest taki rozumiesz? Twoja świadomość znajduje się wewnątrz robota, z którego możesz w pełni korzystać. Ale ty nim nie jesteś? Żyje, ale już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus i ja przez to, że on mnie wypełnia. Tak samo jak on się znajduje we mnie tak samo ja znajduje się w tym ciele. Czy to jest jasne, ale to nie jest moja natura. Jego natura jest moją naturą, jeszcze lepiej on jest moją naturą. Ja mam żadnej innej za każdym razem, kiedy zaczynasz kombinować, że jednak twoja Natura ma inne właściwości niż jego, a za to jest za każdym razem, kiedy nie masz pełnego Poznania Chrystusa, wtedy zaczyna się problem. Wtedy zaczyna się problem. Jeżeli ja mam w sobie naturę Chrystusa. Na pytanie, czy dopóki Jezus nie poszedł na ostateczne starcie, w ramach którego celem wręcz którego starcia było starcie jego fizycznego ciała, czy Jezus cierpiał fizyczne choroby, słabości i tak dalej i tak dalej, to jest moje, to jest moje absolutnie nie podstępne, szczere, poważne pytanie. Jak sądzisz w co wierzysz? Czy Jezus miewał gorączki, czy się przeziębi bał? A jeżeli nawet to jak długo to trwało? Czy musiał swoje odleżeć w łóżku? No bo był sezon grypowy, czy nie? Czy był podatny na ja mówię teraz o zwyczajnych rzeczach nie czy się na przykład czymś zarażał i potem chorował i musiał uważać albo nie uważał, ale w związku z tym. I teraz zadaje takie pytanie, ktoś mówi, No wiesz, byłoby pamiętam taką rozmowę w jednym takim dosyć takim religijnym, mocno z Bożej. Ktoś tam powiedział, że dobra, jakby już wiem, wiemy do czego będziesz zmierzać, ale Biblia o tym nie mówi. Nie. Jezus nie musiał uzdrawiać trędowatego przez dotykanie go Jezus mógł mu powiedzieć o K nie zbliżaj się, ponieważ jego słowo miało moc, zgadza się. Teraz popatrz, co się dzieje, kiedy Jezus uzdrawia trędowatego, dotykając go na oczach swoich uczniów. Rozumiesz tam się. Tam to nie jest tylko cud uzdrowienia trędowatego. To jest cud, że ten się nie zaraził, a zauważ ile on takich rzeczy robił ilu on się tam szmaciarze rozmaitych z punktu widzenia świata, jakiś dziadów, jakiś chorych rozumiecie ludzi? Jeżeli to widzieliście kiedykolwiek jak wyglądała trędowata osoba z tymi wszystkimi wykwitami na twarzy deformacjami, ropą cieknącą i tak rozumiesz, dlatego nawet same już pomijam, że tam z tego. Ja troszeczkę znałem kiedyś tych sióstr od matki Teresy i mniejsza o to, ale w razie jakby na wiecie przebywanie w okolicy takiej osoby, jeżeli ona nie jest regularnie myta i tak dalej i tak dalej to jest po prostu to tam dosłownie całe to ciało się rozkłada gnije w różnych miejscach. Wiecie doświadcza tam rozmaitych dziwacznych przemian złych, no nie więc to jest takie, że możesz dotknąć takiej osoby. Dosłownie rozumiesz potem? Ciężko się z tego wymyć, ale to nie nieważne, dlatego, że wyziewy z tych z tych ran i tak dalej. One też nie wiem do końca, na czym też tam wirusy polegają, ale w tamtym czasie oni wierzyli, że rozumiecie od tego można dlatego musiał się usunąć z trędowatej ze społeczności, bo oni wierzyli, że może po prostu przez powietrze zarażać innych nie, a Jezus nie tylko mówi o k zbliżcie, ale również kładzie rękę na takiego trędowatego. Zresztą z tego powodu w jednym miejscu, ponieważ ten jeden trend się ekscytował za bardzo i powiedział, że Jezus na niego położył ręce. No to Jezus potem nie mógł wejść do miasta, tylko musiał odbyć swoje odosobnienie na pustyni. Zresztą zwróćcie uwagę, że ludzie nie nawet im przez myśl nie przeszło, że on się zaraził i że w związku z tym należy go od osob nić i jak przeżyje swoje i pójdzie on do kapłana, to oni wtedy do niego wrócą, tylko polecieli za nim na tą pustynię, bo oni wiedzieli, że on się nie zaraża, jeżeli uzdrawia, to się nie zaraża. Rozumiesz? Teraz popatrz na siebie.
Więc popatrz na siebie? Nie opowiadałem wielokrotnie oddzielnie i lajku w różnych miejscach i o tym jego usługi waniu bodaj w RPA. I o tym, że między innymi tam się pojawili lekarze i dziennikarze i tam była cała sensacja, bo on brał tam jakieś nie pamiętam, jaka to była tam straszliwie, zaraźliwa choroba śmiertelna, także nawet personel medyczny się wtedy wycofywał. Mieli potężne pensje państwo do wypłacenia fillm dla lekarzy i dla pielęgniarek i oni nie chcieli przyjeżdżać do tego kraju, a ci, którzy tam pracowali się zwalniali, bo się Bali, że no co z tego, że dostanę pensję, jak się zarażę i umrę? I Jones lat wtedy za swoją ekipą przyjechał i on to pokazywało. Mówi, że tam całe te były rozważania, że cudotwórca, że coś tam miał cały czas mówił, nie mówi, to jest nasza natura. Plwociny od osoby, która zarażała, brał na rękę kład te rękę pod mikroskop i mówi sami zobaczcie, ten nic nie robię, ja się nie modlę po prostu. Zobaczcie co się dzieje i pod tym mikroskopem było widać, jak w gwałtownym tempie wszystkie zarazki umierają na jego ręce. Rozumiecie mówi, dlatego ja ja się nie zarażę. Czym ja mam zarazić? Ja też innych nie zarażam. A kiedy ludzie z jego ekipy się zarażali, to po prostu jakby oni wiedzieli, że okej, moja wiara to nie wystarczyła. Nie wiem, kim Jestem w chrystusie, ale John lake wiedział BAM w imieniu Jezusa. Koniec jest po temacie wróćmy do pracy, ponieważ to są cierpiący, którzy nas potrzebują. Nie dziw się przejmować jaki ty masz być chory czy Chrystus choruje. I to nie jest tylko kwestia, czy on poniósł na Krzyż wszystkie moje i twoje choroby i słabości, ale czy on w wyniku tego co się stało na krzyżu, naprawdę udzielił nam w pełni obecności swojej natury? Także ona dla nas jest kompletnie dostępna, czy nie? Słyszysz? List do Rzymian sobie Otwórzmy na koniec tych naszych dzisiejszych rozważań. Ósmy rozdział. Oczywiście jeden z tych. Mega ważnych rozdziałów w całej bibliotek, jak piąty rozdział drugiego listu do koryntian, taki ósmy rozdział listu do rzymian, ale tu tylko jeden werset chce na koniec naszych dzisiejszych rozważań przywołać. Dziewiąty. Gdyby jeszcze ktoś miał wątpliwość, czy my mamy 2 natury w sobie, czy czy, czy czy one współpracują ze sobą, współdziałają, czy musimy się z nimi zmagać? Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch boży mieszka w was. O K Jeszcze raz czy Paweł jest oszalały i nie wie, że jesteśmy w ciele wie, ale wie, na jakiej zasadzie jeszcze funkcjonujemy w tej w tym ciele list do galacjan drugi rozdział dwudziesty werset moja prawdziwa natura. Moja jedyna Natura jest naturą syna Bożego. Kto nie słuchał ostatniego naszego rozważania, czy w nim nie uczestniczył, to niech sobie tam wróci, bo tam żeśmy podawali mnóstwo dowodów, nie wszystkie i nie w sposób wyczerpujący, ale nie ma takiej potrzeby. Bo każdy wie, jak sobie poprowadzić własne osobiste studium. Wy nie jesteście w ciele. Wiele osób rozważa, wiecie siódmy rozdział listu do rzymian i my może następnym razem jeszcze nieco nieco do niego podejdziemy. Co tutaj Paweł pisze o sobie? Zwłaszcza druga część tego rozdziału, że on tu ma zmaganie, Jestem w ciele, Jestem czy w duchu, czy gdzie Jestem i tak dalej nie Paweł tu nie ma żadnych takich zmagań, on tylko mówi o problemie człowieka, który się znajduje pod prawem czy nowo narodzonego czy nie nowonarodzonego. Co się dzieje, kiedy wchodzi pod prawą, zwróćcie uwagę, to rozważanie zaczyna się w siódmym rozdziale od siódmego wersetu. Cóż więc powiemy, że prawo jest grzechem I on teraz całe to rozważanie o tym dialogu wewnętrznym człowieka, nawet nowo narodzonego. Rozwija w kontekście pytania, czy prawo jest dobre, czy prawo jest złe? Konkluzja jest taka, że prawo jest dobre, ponieważ jest dane od Boga, ale ze względu na swoją funkcję, a funkcją prawa jest demonstrowanie. A nie cielesne mu człowiekowi, że jest grzeszny i że nic nie może z tym zrobić, więc to mówi, że kiedy ja byłem nieświadomy przed moim nowym narodzeniem, nie on mówi, przyszło prawo, które jest fantastyczne, ale przez nie okazało się, że Jestem grzesznikiem, ponieważ ono pobudziło cały grzech, który we mnie siedzi i teraz on mówi, za każdym razem, kiedy nawet nowo narodzona osoba. Pozwala sobie na powrót prawa w swoim życiu legalizmu w takiej czy innej formie to powoduje, że ukrzyżowane ciało zaczyna na tym krzyżu się szarpać i to się kończy tylko i wyłącznie cierpieniem. Dlatego że to ciało zaczyna grzeszyć i z tym człowiek sobie nie może poradzić. My sobie nigdy nie poradzimy w żaden sposób, nie tylko z grzechem, ale z cielesnością, w której zamieszkuje grzewczy. To jest jasne, poradził sobie z tą cielesnością i z grzechem i wszystkie nasze grzechy zgodził, ale z tą cielesnością poradził sobie Chrystus i jedyna nasza rada. To jest mieć w sobie to, co on zrobił ukończone. Było krzyża, ponieważ to zaraza całości to znaczy o co idzie. A żeby mieć w sobie to to albo ukończone dzieło krzyża, albo prawo, albo legalizm. Nie ma tu i to, kiedy wchodzi legalizm, to usuwa wobec tego owoc i obecność nawet ukończonego dzieła krzyża. W tobie. Ale Jeszcze raz, ale Jeszcze raz wtedy odzywa się stara Natura. Nie zmienia to jednak faktu, że ty nią nie jesteś, tylko zaczynasz mieć z nią problem. O k problem jakiego rodzaju? Otóż takiego rodzaju, że kiedy ta stara natura zgrzeszy, to nie ty zgrzeszysz Paweł nawet w tym rozważaniu mówi, to nie ja grzeszę tylko ta stara natura, ale ty musisz wziąć odpowiedzialność za to, że pozwoliłeś czy pozwoliłaś tej naturze na samowolkę o K ponieważ korzystasz nadal z tego starego ciała jako ze swojego nośnika. Natomiast kiedy utrzymujesz? Ten swój pojazd o KW sensie jego natury. Utrzymujesz go w martwicy Krzyża, utrzymujesz ciało ukrzyżowanym wówczas Paweł mówi. Że ten pojazd jest tak martwy, że zamienia się w doskonałą co świątynie Ducha Świętego. Czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią ducha? Pyta Paweł. Nie wiecie? Za niezwykle z niczym nieporównywalną drogą cenę zostaliście kupieni. Za tą cenę twoje ciało, kiedy jest martwe, wówczas jest świątynią ducha. Tylko, że świątynia musi być świątynia ducha zbudowana z tego ciała musi być zbudowana z tego martwego ciała, kiedy to ciało ożywa, to zasmuca Ducha Świętego. On się wtedy wynosi. Paweł mówi do Galacjan. Wypadliście się łaski od wpadliście spod łaski, wypadliście się Chrystusa. Teraz jesteście pod prawem prawo. Jedyne co będzie robić, to próbować wskrzesić waszego starego człowieka. Po co, żeby w nim odkryć grzech, który w nim mieszka? A jak ono będzie dłubać, to będzie pobudzać ten grzech, a ten grzech pobudzony zacznie grzeszyć po prostu. I będziecie mieli problem, będziecie musieli wziąć za to odpowiedzialność, ale Jeszcze raz, dzisiaj kończąc, kiedy szukamy Poznania w słowie Bożym i poprzez słowo Boże, tego kim jesteśmy, pamiętajcie, szukamy Poznania tylko i wyłącznie tego, kim naprawdę jesteśmy. Kim ja Jestem i kim ty jesteś, a Jestem tylko i żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moja tożsamość jest tożsamością Chrystusa. Nie mam żadnej innej i o tej tożsamości. O tym obdarowanie będziemy jeszcze, więc to jest ukończone dzieło krzyża, nie będziemy więcej mówili, jak to zgłębiać przy pomocy, jakich konkretnych, praktycznych. Zabiegów stawać się coraz bardziej świadomym i wypełnionym tą prawdą o K będziemy o tym mówić więcej podczas naszych następnych spotkań, ale miejmy ten temat zamknięty, chyba że on jeszcze będzie potrzebował wyjaśnienia mamy. Nie mamy żadnych 2 Natur nic w Biblii nie ma 2 natur o k żadne stworzenie nie, nie ma, nie ma podwójnej natury, ma tylko i wyłącznie jedną, na bazie której istnieje naszą naturą jest natura syna Bożego Zmartwychwstałego Chrystusa, który w każdej i w każdej z nas chce się przejawić w absolutnie wyjątkowy, unikalny niezwy. Dziękuję genialny, kreatywny sposób, absolutnie niepowtarzalny. A my. Dzisiaj na tym skończymy, bo bo może być już nawet o tym, o czym gdzieś mówiliśmy sporo tego tego materiału, a. Jak kury sobie zaczynają uświadamiać, że jednak są orłami, no to wtedy można powoli. Mogą powoli zacząć. Niekoniecznie od razu latać, ale pójść na skocznie z małyszem.
Polecisz 12 m 54 200 a potem już polecieć i wylądować dopiero wtedy, kiedy będą chcieć, bo orły są orłami, a nie kurami. W tym akurat w naszym przypadku jest jeszcze lepiej, bo my w ogóle nie jesteśmy innego rodzaju ptakami. No jesteśmy czymś, czego ziemia do tej pory nie widziała. Jesteśmy Koroną Koroną wszelkiego stworzenia. Jesteśmy zwieńczeniem genialnego zamysłu Bożego. Ty w swoim duchu niczego cię nie brakuje. Ja w moim duchu niczego mi nie brakuje. Jesteś w pełni doskonałym Bożym stworzeniem, które tylko czeka na wykończenie jego ubrania. Czas najwyższy, abyśmy zaczęli żyć w zgodzie z tą naturą, którą pan nam tak wspaniałomyślnie, wielkodusznie i szczodrze wysłużył na krzyżu aż do momentu, kiedy powiedział, wykonało się z czas najwyższy, abyśmy my w sobie zaczęli wielbić Boga, mówiąc, panie, Chwała tobie, bo w nas się wykonało. To, co się wykonało na krzyżu.

do korekty

źródło yt@tajemnyplan.pl

Kompletny Proces Przemiany Umysłu Krok Po Kroku 9

Kochani zaczynamy. Dziewiąte spotkanie. W tym ekstra sezonie ukończone dzieło krzyża. Krótko się pomodlimy. Na początek jesteśmy w temacie. Nowej natury, jaką mamy jako nowe stworzenie jako nowi ludzie jako jeden nowy zbiorczy człowiek. I w temacie przemiany, odnowienia umysłu, przemiany naszego myślenia. Czasem dzisiaj będzie więcej. Muszę pewien proces pokazać, ale naprawdę będziemy praktycznych momentów elementów tego procesu dotykać, ale znów nawet mówienie o praktyce często. Wiecie ja się ja się z tym zmagam. Od wielu, wielu lat sam u siebie, ale potem jak widzę jak jak uczę innych ludzi na ten temat. Jak dosłownie, czasem każde słowo trzeba komuś wyjaśnić i oczyścić z religijnych nawet nie że nalotów, ale wypełnień. Rozumiecie z tak jak. Dzisiaj na szczęście to już nie jest modne. Ale niegdyś bywały całe takie sklepy, takie martwe zoo, nie zwierzęta, wypchane trocinami. To ludzie to brali do domu i tak dalej jest takie. Widzisz zewnątrz to już Big zbig nie tchórz tchórz, borsuk, borsuk, sarna sarna. No ale jak ja to sarna to jest tylko z zewnątrz w środku są trociny. I my jakby wiecie mamy w słowie Bożym, precyzyjne instrukcje dosłownie jak pewne rzeczy zrobić. Opisy. Jak siebie znaleźć w ramach jakiegoś procesu? Na jakim etapie Jestem i tak dalej i tak dalej, ale ponieważ. Mm, czasem nie dbamy, czasem jesteśmy wychowani religijnie, czasem nie zdajemy sobie sprawy z tych właśnie naleci. Całości czy tych elementów naszego poprzedniego życia, w ramach których ktoś dane słowo nam wypakowałem trocinami jakiejś głupiej definicji? Wiecie, o co mi chodzi? Musimy, potrzebujemy, nawet jak sobie tłumaczymy rzeczy, które wydają się być proste, jeszcze głębiej, czasem potrzebujemy wejść, żeby sobie jeszcze do definiować pewne kwestie nie. Mm dzisiaj się może pojawić problem? Zauważcie, jak ktoś mówi nawróciłem się. Bo daje tylko jeden taki przykład, żebyście mnie dobrze zrozumieli to to to ktoś, kto jest niewierzący, co sobie wyobraża, jak ty mówisz mu, że się nawróciłeś? No nie, że się na wróciłaś, to to, co ktoś sobie wyobraża, że pewnie teraz. No niekoniecznie wierzę, jesteś protestantem czy czy protestantką czy biblijnie wierzącą osobą jakąś? No nie, więc nie wiem czy czy czytasz Biblię, ale rozumie, że na pewno teraz się modlisz. Nie. Fantastycznie i mnóstwo chrześcijan rzeczywiście się modli, nie? Z czego moje doświadczenie jest takie, że że bardzo mała garstka modli się w zgodzie ze słowem Bożym, tak jak słowo Boże mówi, żeby się modlić zgodzie z wolą Bożą w zgodzie z nauczaniem Pana Jezusa. Ja cała reszta robi dokładnie to samo, co robią poganie, którzy się nie modlą, tylko handlują ze swoimi bożkami, którzy oddają część cześć fałszywym bogom nie, czyli przenoszą w chrześcijaństwo Duch Święty ich zaprasza do modlitwy, otwierają Biblię i Biblia mówi módl się, a oni co robią nie zgłębiają. Czym jest modlitwa? Według słowa Bożego w koncepcji nowego Przymierza, co Pan nazywa modlitwą? Tylko mówię o K. Bóg mnie wzywa do modlitwy, więc robią co to co robili wcześniej, jeżeli to robili, kiedy byli poganami lub to, czego nie robili, bo mogli nie być. Program mogli być kompletnie ateistami. W ogóle wiecie nie religijnymi ludźmi, ale co robią mówią to, czyli co to jest modlitwa i dowiadują się od Pogan albo od Spo ganiały tych chrześcijan albo nie do nawróconych chrześcijan, którzy nawet nie wiedzą, że są z poganiali. Pytają się co to jest, to jest to i. Hajda. A potem, po pół roku, po 5 latach. Nie daj Bóg, żeby po 50 nagle się budzą. Przepraszam za określenie, ale naj delikat. Jakimi przychodzi teraz na myśl budzą się z ręką w nocniku, że coś tu nie gra. Ta modlitwa nie działa. Gorzej, jak się nawet wtedy nie obudzą, tylko żyją dalej. Wiecie w takiej hipokryci? I wewnętrznej, że oni wiedzą, że ich modlitwa nie działa, mimo że Biblia mówi, że nasza modlitwa zawsze działa, rozumiecie o co chodzi? Ale takie jest nasze doświadczenie. Więc to nie jest problem Boga i teraz, no bo to jest problem Boga szatana, to rozumiesz wszędzie widzimy wtedy problem zamiast dostrzec go w sobie i najpierw w tym nie to, że my coś źle robimy nie my w ogóle że w sobie. Nie to, że źle robimy, ale że źle rozumiemy, czym jest modlitwa, bo nam się nie chciało posłuchać Ducha Świętego i jego nauczania takiego jakim ono jest w Biblii. Tylko twierdziliśmy, że słuchamy Biblii, ale słuchaliśmy ludzi, którzy posługiwali się cytatami biblijnymi, żeby nas nauczyć pogaństwa albo neo pogaństwa. Dlatego po. Wolimy się teraz, żeby nawet to dzisiejsze tłumaczenie po. Wiecie przedarło się przez te zasłony religijne po rozwalało nasze filtry rozmaite po nakładane na na okulary, dzięki którym możemy widzieć lepiej Ducha Świętego. To mamy na to po nakładane filtry różowe, kolorowe, czarno białe. Żebyśmy wreszcie zobaczyli, o co Bogu chodzi w naszym życiu. I w wolności Ducha Świętego, bo jak mówi Słowo Boże, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, SIEDEMNASTY werset, Gdzie jest Duch pana tam i wolność, więc abyśmy w wolność Ducha Świętego wreszcie zaczęli żyć pełnią życia należnego nowym stworzeniom. A nie tylko.
Pustymi hasłami o nowym życiu lub też wmawianiem sobie, że jakieś namiastki nowego życia, które czasem nam ze stołu Pańskiego skapną, że to jest to nowe życie, bo nie jest. Pani ja no, zwłaszcza po ostatnim. Przedostatnim i ostatnim studium dostałem mnóstwo informacji Fabian, ale to ale tamto już bardziej łopatologicznie się nie da, ale czemu to nie działa? I to jest cały czas. Dziś będziemy wchodzić w praktykę, niemniej Jeszcze raz potrzebujemy każdy, każda z nas osobiście wziąć odpowiedzialność za to wsłuchanie się. Słowo Boże i zastosowanie tego słowa Bożego tak bezkompromisowe, żeby nawet kiedy będziemy mieli 99% w sobie tego, co mamy w Biblii opisane, żebyśmy nie byli usatysfakcjonowani, czy rozumiecie o co mi chodzi? To chcesz tam? Mówił, że to, ale to już działa. Tamto działa, przecież to już jest super, to dobrze jest Jeszcze raz my. Pan Jezus z zobaczcie o jakim niektórzy mówią, że to jest to jest maksymalizowanie styczne myślenie. Pan Jezus był maksymal listą. I nikt im więcej w takim razie i nikim mniej, kiedy powiedział, że taka jest wola boża jego dla nas, abyśmy o cokolwiek poprosimy, aby się nam stało. Na przykład mamy takie doświadczenie, nie mamy dlaczego? Jakby odpowiedź jest bardzo prosta, jeżeli żyjemy nowym naturą nowego stworzenia nowego człowieka w sobie. Jeżeli nie, to nie ma odpowiedzi żadnej teologicznej, która by usprawiedliwiała ten stan rzeczy. Czy rozumiecie, o co mi idzie? I dlatego niezależnie od tego, jaka tu będzie łopatologia, jak trzeba będzie to do do końca swojego życia będę łopatologicznie pewne rzeczy wykładać i poetycko, i głęboko tak jak każdy będzie potrzebować, byle tylko byle tylko nie nie, nie było w nas zgody na na kompromisy jakiekolwiek w tej kwestii, byle tylko zawsze było w nas pragnienie, aby mieć wszystko to tak jak pan chce, żebyśmy mieli, abyśmy byli zawsze kompletnie tym. Im pan Jezus, ojciec Duch Święty, chcą, żebyśmy byli. Dlatego dziś znowu może dla niektórych to co dzisiaj powiem nie zadziałać albo ktoś powie, no tak, ale to jest to jest to jest jasne, to jest to jest oczywiste, no to przecież to jest jasne, że to, że to, że to Jeszcze raz. To, że o tym wiemy, że jest tak, że znamy te słowa i tak dalej. Pamiętaj, nikt ci to nie da spokoju, jeżeli to co wiesz nie przekłada się w twoim życiu, jeżeli to co ja wiem nie przekłada się w moim życiu na owoc. To znaczy, że mi się tylko wydaje, że ja to wiem. Czy rozumiecie o co mi chodzi? Nie. Parę osób mnie tak troszkę przeraża, pakował w bardzo dobrym sensie, nie, ale jak już mówiłem, no ile tego jeszcze można tłumaczyć już potrzebujemy owocu i moja odpowiedź była cały czas. Czy no ale masz? Owoc, czy trzeba aż takiego patologicznego wykładu, ale Jeszcze raz po to było spotkanie studium Zero Zero. Tak nie potrzebujesz, jeżeli masz te wszystkie owoce, które tam wtedy opisałem w swoim życiu, chodzisz w tym Żyjesz tym to nie potrzebujesz tego studium, ale jeżeli tamtego nie masz, to nie jest żadną odpowiedzią w twoim życiu, kiedy sobie mówisz, ale ja to już wiem. To jest pytanie, jeżeli to wiesz, to czemu tego nie praktykujesz? Nie, ale może wcale nie wiesz, może tylko potrafisz to powiedzieć jak formułkę wiecie? Ja chodziłem na na na na różne zajęcia w podstawówce starej polskiej komunistycznej. W sumie jak się komunizm skończył, to Polska szkoła też się zmieniła, żeby nie było, że kogoś dzisiaj obrażam, ale komunistycznej szkole tak było. Że jakby wiecie, wiele przedmiotów polegała rzecz cała na tym, żeby nauczyć się definicji paru regułek przyjść nie jak cię pytają przy tablicy, żeby powiedzieć. Pamięci nawet o co tam chodzi, bez kompletnie bez zrozumienia, jak tylko to poszło super fantastycznie Zapomnij, idźmy dalej nie. Lecisz, jaką jaką młody chłopak się uczyłem na matematyce różnych całkowania i różniczkowania znałem definicji, nie potrafiłem nic zrobić, no nie i i znałem na pamięć na biologii definicję mitochondrium czegoś, a dzisiaj cały dzień, ale nawet wtedy jakby wiedziałem co mam powiedzieć no nie było w podręczniku miałem zakreślony na czerwono to te 2 zdania musisz wiedzieć bo pani cesia będzie o to pytać ale jakby co to znaczy ja widzę że my to ani jej to nie interesowało ani i my często w chrześcijaństwie dokładnie tak mamy poznacie że mamy wykute na pamięć nawet całe fragmenty z Biblii, które nam się wydaje że je rozumiemy bo je pamiętamy i potrafimy je odtworzyć ale jakby Następnie. Nie. Yy ja grałem chartier to jest w pewnym momencie przyjechał nie to, że przyjechał bym się do Polski, bo przyjechał, ale bym się przyjechał z tematem, że trzeba by na pewno modlitwa Wstawiennicza, a jest czymś, co istnieje w nowym testamencie. Bo przecież. Jest tylko jeden wstawienników, czyli tylko on powinien się modlić wystawienniczo tak wstawienników, czyli pośrednik ktoś kto się wstawia czyli Jezus. No to my od razu rozumiecie. Zrobił się cały szał i nikt nie zapytał zaraz, ale nie tylko to jest oczywiste. Myśmy to zawsze robili i ten no ale pytanie brzmi ale gdzie ty masz w Biblii pozwolenie na to żeby być czyimś pośrednikiem, jeżeli jednocześnie wyznajesz, że jedynym pośrednikiem jest Jezus rozumiesz o czym mówię? Nie cała praktyka w Kościele Jezus powiedział wyraźnie, nie bądźcie jak poganie, którzy kiedy czegoś potrzebują od swojego bóstwa gadają w kółko. Nie gadają w kółko, nie bądźcie jak poganie. I Biblia mówi wyraźnie, jak ma wyglądać nasza modlitwa? Prośby ma być błyskawiczna, a tymczasem zobacz, ile masz całych tradycji w protestantyzmie w chrześcijaństwie ewangelicznym i tak dalej. Czego tak zwanej usilnej modlitwy, sprawiedliwego kompletnej starotestamentowej koncepcji, której nie ma w nowym Przymierzu, a to, że się pojawiają pewne wątki na temat usilnie ności modlitwy, to nie znaczy, że ona my ma wyglądać jak modlitwa Pogańska. No wiesz. Że ty w kółko przechodzisz do boi, dopóki się coś nie wydarzy w twoim życiu, to ty w kółko go prosisz, bo jest jeszcze jesteś z kompletne niezrozumienie, czym jest ukończone dzieło krzyża, ale zobaczcie co jest grane. Jak otworzysz jakąś Biblię i powiesz, Hej, ale masz poprosić i od razu podziękować, bo jeżeli prosisz zgodnie z wolą, wszyscy znają wszystkie cytaty, które trzeba znać, ale potem przychodzi do praktyki i mówią, no, ale tu nadali nie ma uzdrowienia. Tu nadal nie ma pieniędzy. Tu nadal nie ma przełomu. Tutaj nadal nie nadal nie ma. No, jeżeli nie ma pod wpływem Twojej dotychczasowej modlitwy, to może czas najwyższy ją skończyć się zastanowić, co ty w ogóle robisz? Bo inaczej koniec końców się okaże, że Bóg jest winny, a jest. Więc dlatego kochani Jeszcze raz, żebyśmy. Nieważne, czy się teraz ktoś ze mną zgadza, nie zgadza ze słowem Bożym moim rozumieniem interpretacją tego, o czym teraz będziemy mówić, ale musimy. To jest czas w całym dziele Chrystusa. W taki czy inny sposób? Wszędzie wszyscy rozważają centrum, którym jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Dlaczego? Bo musimy sobie uczciwie powiedzieć, że wszystkie obietnice, które mamy z Biblii dzisiaj będzie parę fragmentów, gdzie słowo Boże nam o nich wspomni. Może nie dzisiaj, może może dzisiaj się nie dorobimy, ale zauważcie, ile my mamy obietnic, co nam jest zagwarantowane w Biblii i i. Nawet jeżeli nie umiemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, to jest czas najwyższy, żebyśmy przynajmniej przyznali. Że coś jest nie tak z naszym życiem coś jest nie tak, ze stanem całego Kościoła, że Biblia mówi, że my coś mamy, a my tego nie mamy. Biblia się nie może mylić. Więc więc po czyjej stronie? Gdzie jest błąd Bożej? Bóg się pomylił, Bóg coś obiecał, a nie dał. Bóg mówi, że już dał, a nie dojechało co jest grane. Rozumiecie o co idzie Jeszcze raz? Według mnie kluczem jest zrozumienie ukończonego dzieła krzyża. Co się stało, kiedy dlaczego pan Jezus na krzyżu zawołał, wykonało się i jakie to ma?
Znaczenie dla nas duchu Święty, dziękujemy ci za twoją obecność pośród nas. Myślę, że znów. Po wagę i wagę tego naszego rozważania. Właściwie na wagę naszego osądu położyłem. Rozumiemy, o co tu się bój w nas, to czy nie z diabłem nie z grze po prostu w naszym sposobie myślenia, o jaki nowy sposób myślenia w nas chodzi? O jaki owoc w naszym życiu chodzi? Dzięki ci duchu Święty, że jesteś tutaj z nami, dzięki ci duchu Święty, że że każdej osobie, która która wsłuchuje się w słowo Boże, która teraz uczestniczy w tym studium albo przynajmniej odsłuchuję sobie nagrania tego studium. Że ty udzielasz pełni możliwego Poznania i że nakłaniasz naciskasz nasze władze umysłowe, nasze dusze, nasze serca do tego, aby zechciały przyznać prawdę, przyznać się do rzeczywistego stanu duchowego, aktualnego życia każdej i każdego z nas, abyśmy zechcieli przyjąć prawdę, która może nas przemienić. I tak jak my tego pragniemy, ale przede wszystkim tak jak ojciec tego chce jak Jezus, który jest naszym panem tego chce. Amen. A więc kochani. Nie będę robić teraz podsumowań i tak dalej, tylko ukończone dzieło krzyża w ramach tego naszego studium do ostatniego naszego spotkania stwierdziliśmy, że jest tożsame z nowym stworzeniem w centrum wszystkiego tego, co jest związane z ukończonym dziełem Krzyża, jest nowe stworzenie centrum nowego stworzenia, żeby nie rzec, że właściwym nowym stworzeniem jest kto nowy człowiek, który ma, który jest zupełnie kimś innym niż stary. Człowiek nie jest upgradem, nie jest tuningiem, nie jest poprawką pod szlifowaniem. Odczyszczone tym starym człowiekiem, ale jest kompletnie nowym człowiekiem, który ma kompletnie nową naturę, który ma kompletnie. Tylko i wyłącznie tę nową naturę o K stara natura mu jeszcze towarzyszy i ją ze starej natury korzysta, ale to nie jest jego natura. To nie jest jej natura. Jeżeli mówimy o kobiecie, która się narodziła na nowu, współistnieją ze sobą te 2 natury, może stara natura na nas wpływać zwłaszcza jeżeli jej pozwolimy. Destrukcyjnie i negatywnie, ale że Jeszcze raz sobie drugi list do koryntian otworzymy czwarty rozdział. Paweł tam mówi wyraźnie, że niezależnie od tego jak. W tej chwili proces naszego rozwijania się w ramach tej nowej natury, którą mamy. Może być przez coś zakłócany, czy zagórzany na przykład przez starą naturę. To wynik. Tego, co się dzieje jest jeden mianowicie nowe stworzenie, którym ja Jestem nowe stworzenie, którym ty jesteś siostro i bracie tylko i wyłącznie wzrasta, rozwija się i się odnawia, a stara natura, która już nie jest nasza, niszczeje i zmierza nieuchronnie do kompletnej anihilacji. Okej, drugi list do Koryntian czwarty rozdział. Szesnasty werset Paweł tam mówi i to jest dobre podsumowanie tego, co do tej pory powiedzieliśmy, dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Tutaj. Może ten wyraz nie do końca szczęśliwie jest przetłumaczone. Nie mówię, że jest źle przetłumaczony odnawia się. Ale tu nie chodzi o to, że wiecie, bo bo niektórzy tu taką od razu interpretację teologiczną stosują, że nowy człowiek się psuje i się odnawia, psuje i się odnawia. Jakby wiecie, wraca nie jest na zerze, zadłuża się i wraca z powrotem na na Zero, ale jakby wraca do pewnego nie tutaj jest opisany proces przeciwny do niszczenia, czy to jest jasne, nie? Czyli Paweł to po grecku mówi, że stary człowiek tudzież zewn. Człowiek, że on niszczeje? A nowy człowiek rozwija się w swojej nowości raczej tak, by należało to tłumaczyć. Ma to sens, co teraz powiedziałem on ewidentnie w ogóle, jakby wiecie, przeciwstawia sobie filler. Te 2 zjawiska nie mówiąc. Nie wiem czy mam prawo. Bo chciałem powiedzieć, mówiąc językiem naukowym, ale nie wiem, czy aż takim naukowcem pod tym względem Jestem. Niemniej powiedziałbym, że ewidentnie stary człowiek podlega prawu entropii. Czyli się coraz bardziej rozpada, niszczeje autyzmu, jest mniejsza do kompletnego rozpadu, a nowy człowiek człowiek wewnętrzny podlega kompletnie innemu prawu, czyli się coraz bardziej komplikuje, ale w dobrym sensie coraz bardziej się składa i buduje i rośnie w to, kim ostatecznie ma być. Kim ostatecznie ma się objawić. Mamy to. Więc co? Ale teraz, żebyśmy sobie Jeszcze raz może nieco na inny sposób zdefiniowali, więc to odnawianie się to wzrastanie w nowym. Co to oznacza? To oznacza nic innego jak tylko upodlenie. Dnia niesie kompletne upodabnianie się do Jezusa pod każdym względem. Kochani w duchu w duszy i w ciele. Pod każdym względem to jest bardzo istotne. Zanim pójdziemy dalej, niektórzy mówią na. Po ostatnim spotkaniu ktoś mi zwrócił uwagę, że Fabian nie nie bo cielesny człowiek. Jest na krzyżu i on ma być traktowany jak martwy. Owszem. Pamiętaj, że ciało w Biblii najczęściej oznacza naturę tak, a nie sam również, bo gdyby to ciało było martwe, to by było martwe w sensie dosłownym. Natomiast ciało w Biblii słowo Sharks ono zazwyczaj oznacza naturę cielesną, która jest nazywana człowiekiem zewnętrznym lub też człowiekiem dusze pewnym i tak dalej i tak dalej i tak dalej nie więc co to oznacza, że uśmiercona jest natura cielesna, ale fizyczne to ciało ono dalej funkcjonuje i teraz zauważcie kiedy natura? Cielesna jest uśmiercona, to czym się staje moje to fizyczne ciało świątynią Ducha Świętego. Rozumiecie o co idzie? To więc to nie jest tak, że my mamy kompletnie. Traktować swoje ciało w sposób deprecjonujący, jakkolwiek absolutnie nie, absolutnie nie. No ma być w formie on ono ma być w naszych rękach naszego ducha, że tak powiem w rękach naszego ducha ma być skutecznym narzędziem. Służenia panu to ciało tak, ale ono ma być w rękach ducha, a więc ma być podległe duchowi. To stare ciało, a nie duszy w jej starym fillm. Wiej starej koncepcji tak dusza też się musi poddać. Czyli emocjonalność, nasza stara cielesność właśnie zmysłowość dusze, pewność musi się poddać duchowi. Tutaj chodzi o zasadę rządzącą ciałem, a nie o samo fizyczne ciało. Czy mamy to jest to jest to zrozumiałe, dlatego Jeszcze raz powtórzę ten proces wzrostu wewnętrznego człowieka rozwoju. Nowej natury w nas jest procesem kompletnego upodabniania się do Jezusa pod względem duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym, a nawet fizycznym o KA nawet fizycznym i jak ktoś będzie mieć problem z tym, to dzisiaj tego problemu też dotkniemy. Nie bo parę osób też do mnie się zwróciło, że Fabian wszystko to super, ale nowy człowiek jest tylko duchowy błogosławieństwa, które mamy. Wszystkie możliwe są duchowe, one nie mają fizycznego czy materialnego czy biologicznego wymiaru, więc na przykład fillm. Spokoju finansowego w życiu dobrobytu materialnego, tak, żeby też innym móc pomagać zdrowia fizycznego i tak dalej. Nie mamy prawa się spodziewać. Nie, to nie jest prawda i dzisiaj między innymi pokażę, że nowa natura duchowa wpływa także na ciało czy jezusowi kiedykolwiek czegokolwiek brakowało w życiu. Czy Jezus nie był w stanie materialnie, kogoś pobłogosławić? Czy Jezus kiedykolwiek chorował, rozumiecie, czy kiedy widział chorobę innych, nie był w stanie kiedykolwiek? Czegoś z tym zrobić? Oczywiście, kiedy ludzie nie chcieli, żeby on coś z tym robił, to to wtedy nie robił więc Jeszcze raz.
My mamy się upodobnić do Jezusa pod każdym względem, także fizycznie. Chodzi o to, żeby teraz kobietę zapuszcza Brody. Jeszcze raz to było jasne, ale chodzi o dobrostan, kompletny dobrostan jezusowej istoty filly. Obecności w nas. I to jest, to jest ten wewnętrzny człowiek, który którym ja Jestem, którym ty jesteś. Nowe stworzenie w każdej i w każdym z nas to jest Jezus. Czy mamy to tak i teraz kochani powiedzieliśmy sobie ostatnio. Jeszcze jedną rzecz mianowicie, że ta przemiana i ten proces jest możliwy wyłącznie, żebyśmy my dziś już dzisiaj już żebyśmy już dziś mogli doświadczać tej kompletności. O to o to mi chodzi, bo jak my umrzemy i potem zmartwychwstaniemy, to będzie po prostu nagle staniemy się rozumiecie? Świadomi całej tej nowości w pełni, ale żebyśmy mogli my już dzisiaj doświadczać owocowania tej nowej natury, to żeby to dziś było możliwe, bo dzisiaj ill Rozumiesz? Wszędzie zwróćcie uwagę, zwłaszcza jak Paweł mówi nie Paweł. Cały czas mówi o tym, że on się chce upodobnić. On wie o tym Piotr to samo jan to samo że my zmartwychwstaniemy, kiedy zmartwychwstaniemy, będziemy do niego podobni już kompletnie do Jezusa. A my. Ale Paweł dlatego mówi, że on chce upodobnić się do Jezusa takiego, jakim on był, zanim zmartwychwstał. Zrozumiecie o co idzie dla Jezusa to oznaczało zwycięstwo, którego on dokonał dla nas nie, ale on nigdy nie doświadczył grzechów, więc nigdy nie podlegał destrukcji grzechu i tak dalej i tak dalej, więc dlatego Paweł mówi upodobnić się do jego fizycznego życia i do jego fizycznej śmierci i do cierpień jego fizycznej śmierci. I to jest jak najbardziej chwalebne, kiedy masz w sobie ducha zmartwychwstałego Chrystusa, to nie ma niczego wspólnego z cierpiętnicy em cierpiętnicy. Ani nawet cierpieniem, a więc nasza droga do tego, abyśmy się stali tacy jak on jest kompletnie jest drogą dzieci Bożych synów bożych, którzy teraz mają żyć tak jak Jezus żył, zanim umarł i zmartwychwstał. Jasne, to jest no tak świetnie i teraz jedyny sposób. Żeby do tej przemiany doszło, żebyśmy się stali naprawdę kompletnie upodobnienie do Chrystusa, to jest przemiana naszego myślenia i o tym mówiliśmy ostatnio. Pamiętacie tak musimy zmienić wszędzie. Paweł, zwłaszcza, ale nie tylko Paweł nawołuje. Do tego, abyśmy przemieniania. Pali się w swoim myśleniu. Odnowa to non stop, rozrastanie się, rozwijanie się nowego człowieka, a więc odnawianie się wewnętrznego człowieka jest możliwe w tym czasie tylko i wyłącznie poprzez przemianę przez to, co Biblia nazywa przemianą naszego myślenia lub też wręcz odnawia. Zdaniem się naszego umysłu, ale cały czas chodzi o sposób myślenia i teraz kochani. I teraz kochani, bo są różne koncepcje na ten temat. Pozwólcie, że te bardzo i to to co teraz powiem jest bardzo złożoną koncepcją, więc od razu was z góry proszę nie upraszczać, przejcie jej. Yy i z czegoś, co jest proste, nie róbmy prostactwa o K, ale z drugiej strony powiem to tak prosto, że wręcz może to zabrzmieć prostacko więc Jeszcze raz. Posłużę się tylko 2 cytatami nie ale, ale Jeszcze raz dlatego Ducha Świętego prosiłem na początku, bo chcemy dzisiaj być sprawni, że żeby nam pomógł przebrnąć przez blokady językowe, nie powiem coś tak prosto, że może zabrzmieć prostacką, ale całkiem możliwe, że na tym etapie naszego nowo narodzonego życia to jest najważniejsza prawda dla naszego owocowania albo nie owocowania o K. Otóż kochani co to jest odnowienie naszego umysłu lub też przemiana naszego myślenia? To jest wejście w taki proces? Postrzegania siebie. Taki proces post, w ramach którego nauczymy się postrzegania Boga postrzegania siebie i w związku z tym wszystkiego innego. Który nas doprowadzi, bo Duch Święty nas chce doprowadzić, raz mówię, to jest proces, ale na na końcu tego procesu. Mamy zacząć przestać, myśleć jakimkolwiek swoim sposobem dotychczasowym myślenia, a zacząć myśleć tylko i wyłącznie umysłem Chrystusa. O K tylko i wyłącznie umysłem Chrystusa. Teraz 2 cytaty Obiecałem o K pierwszy raz. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak się ma stać, bo zauważcie. Zauważcie, nie chodzi o to, aby w nas ten umysł został ukształtowany, stworzony, zbudowany w rozumiecie? Chodzi o to, że my w sobie już mamy umysł Chrystusa i niektórzy bazując na tym. Czasem to już mi się, bo raz mówisz, że pewne rzeczy są w procesie i się mają rozwijać, a z drugiej strony mówisz, że już jest Jeszcze raz to, że ja Jestem wewnętrznym człowiekiem, nie znaczy, że z wszystkich walorów cech charakterystycznych mocy i właściwości tego wewnętrznego człowieka korzystam. Tak. Rozwijam się, zauważcie pan Jezus, jak przyszedł na świat, był malutki i nie umiał chodzić. Nam nie mówił, tylko wyraźnie mama go nosiła, Tata i tak dalej i tak dalej nie i potem cały czas Łukasz, zwłaszcza pisze o czym, że wzrastał własnie sce wzrastał w mądrości u Boga i u ludzi. On nawet przechodził pewien proces, a nie po prostu pojawił się od razu z brodą. Trzydziestoletni mówi, no to Hello, zacznijmy działania nie tylko rósł, nie przechodził rozmaite etapy w ramach, które których dochodził do dorosłości, a jako dorosły także czekał na swój czas, przeszedł do odpowiedzialności. I pełnej za swoje słowa czyny i tak dalej i tak dalej mógł się stać osobą. Publiczną i to samo z umysłem pierwszy Cytat, który jest dla nas bardzo istotne, to jest to my Niem Bóg nie musi nas uczyć chrystusowego sposobu myślenia, bo on nam dał cały ten sposób. Nie pierwszy list do koryntian Jeszcze raz przypomnę, bo mówiliśmy o tym ostatnio, ale to jest. W ramach tego sposobu tego dyskursu, który teraz podjąłem, to może inaczej ta prawda zabrzmi inaczej ją podkreślę pierwszy list do koryntian, drugi rozdział, szesnasty werset. Kto bowiem poznał umysł pana? Kto będzie go pouczał? Nie rozumiecie? To jest na zasadzie. No nikt bo nikt nie ma umysłu Boga czy to jest jasne? Nie? O K. Popatrzcie na inne miejsce, gdzie Paweł zadaje takie samo pytanie, żebyśmy, bo powiedzmy, jesteśmy tak przyzwyczajeni do takich fragmentów, że no właśnie, spójrzcie na to w jedenastym rozdziale listu do rzymian. Dobrze mówię teraz. No tak w jedenastym rozdziale listu do rzymian. Nie, nie przygotowałem sobie tego fragmentu, ale Jeszcze raz on jest tu potrzebny, żebyśmy zobaczyli. Paweł rozważa tam co, że Izrael miał wszystkie obietnice, a zbawienie przyszło do pogan, a Izrael został w swoim nawróceniu. Czy pamiętacie cała tajemnica narodu Izraela i to jest szokujące? Co tam Paweł mówi nie, mimo że oni nie wierzą i tak dalej. Zobaczcie jedenasty rozdział listu do Rzymian, jak w trzydziestym drugim wersecie Paweł dochodzi w mimo że wszystko wyjaśnił, to niektórzy czytają po 100 razy ten jedenasty rozdział mówią Dalej, nie wiem co jest grane, nie to Paweł, nie wiadomo czy ich tam jest za nimi czy przeciwko nim. Teraz tu weszli poganie, a oni wejdą nie wejdą, trzeba mieć wiarę, nie trzeba powiedzieć, ludzie nie potrafią zrozumieć to właśnie trzydziesty drugi Paweł mówi, Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w nie wierzę, aby się nad wszystkimi z miłować. I najwyraźniej pod duchem świętym uznał ok. Dobra, ja wiem o co chodzi, ale tu. Albo ktoś zrozumie to w duchu świętym albo nie ma sensu, żebym dalej pisał i zauważcie co napisał trzydziesty trzeci werset o głębokości bogactwa zarówno mądrości jak i Poznania Boga. Jak niezbadane są jego wyroki i niedoci leczone jego drogi i zobaczcie, co on tu mówi. Któż bowiem poznał myśl pana albo kto był jego doradcą? Tylko że po co on to tutaj mówi, że nigdy w życiu Boga nie zrozumiem nigdy jak wiele nauczań słyszałem w tym momencie i ludzie mówili, no bo to jest taka tajemnica z Izraelem, że to my tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć przecież o nią tu wyjaśnił tylko powiedział, że nikt tego wyjaśnienia nie zrozumie.
Kto nie będzie miał czego umysłu Chrystusa, którym się będzie posługiwać. O to chodzi. Bo on pisze do wierzących, ale mówi nadal, nie zauważ trzydziesty czwarty. Kto bowiem poznał myśl pana nie, to jest wezwanie Pawła. Myślcie umysłem Chrystusa. Wtedy wszystko zobaczycie jasno, albo inaczej myślcie cieleśnie, a wtedy niczego nie zrozumiecie i teraz Jeszcze raz przeskoczmy sobie. Zawsze jest to samo pytanie. Drugi rozdział pierwszego listu do koryntian, drugi rozdział, szesnasty werset. Kto bowiem poznał umysłu, Pana widzicie to? To jest to samo pytanie, które w starym testamencie oznaczało, no nikt. Potrzeba byłoby chyba być Bogiem lub też chrystusem, żeby mieć jego umysłu. I on Paweł mówi, że No owszem, w drugim rozdziale spójrzcie czternasty werset cielesny człowiek nie pojmie tych rzeczy i nie pojmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, są bowiem dla człowieka cielesnego głupotą i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je wyłącznie duchowo. Nie człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, ale sam przez nikogo nie jest. Sądzony co już jest. To jest drugi rozdział pierwszego listu do koryntian. Ania od czternastego Wersetu czytam. Człowiek sam nie jest przez nikogo sądzony samo to sformułowanie. Zauważcie jest sformułowaniem, która się może tyczyć tylko Boga. On wszystkich rozsądza. Wydaje słuszny osąd, ale sam nie jest przez nikogo sądzony, bo on jest sędzią sędziego się nie sądzi, nie? I nagle Paweł. Zwróćcie uwagę, jak tu jest szokujące, to sformułowanie w szesnastym wersecie tego drugiego rozdziału pierwszego mówi. Któż bowiem poznał umysł pana? Kto go będzie? Pouczał, ale my. Mamy umysł Chrystusa. To rozumiesz od nowo stworzenie od początku ma kompletną naturę Chrystusa, ale nie od początku u mnie się nią posługiwać i dlatego wewnętrzny człowiek, który jest wewnętrznie rozumiesz, ma taką samą naturę jak Chrystus, bo jest synem Bożym. Dzięki niemu tak ma rosnąć i teraz ten umysł, które już ma, musi się zacząć uczyć, nim posługiwać. I o tym, że taki proces istnieje ten sam Paweł, który napisał, My mamy umysł Chrystusa, ale zauważ on nie za chwilę może nie do końca zwyzywa, ale prawie że. Przyzywa koryntian, mówiąc to, aby cały czas jesteście jak dzieci i się nie posługujecie, tym umysłem się kłócić się między sobą. Przecież człowiek duchowy tak nie robi. Chrystus się sam ze sobą nie kłócił. Co wy co wy, co wy w ogóle kombinujecie? Nie. Więc co do koryntian, ale w innym miejscu i to jest drugi Cytat na ten temat. Paweł mówi wyraźnie, że wie, że to jest proces. Tak i do tego procesu wzywa. Zobaczcie razem ze mną list do filipian. A więc kiedy już pamiętamy, że mamy umysł Chrystusa jednocześnie, co Paweł mówi list do Filipian drugi rozdział. Piąty werset. Niech będzie w Was takie nastawienie umysłu, jakie też było w chrystusie Jezusie. Zwróćcie uwagę, że wyraz było, jest dodany pochyloną. Widzicie to jak macie u BG? Oczywiście. Co znaczy, że tu nie ma takiego wyrazu równie dobrze, a nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby przetłumaczyć to zdanie, bo ono będzie miało w języku greckim. Ma dokładnie taką dynamikę, niech, że w was jest takie nastawienie umysłu, jakie jest w chrystusie jezusie. Dlaczego? Bo wy macie umysł Chrystusa, natomiast tu nie ma mowy o umyśle, ale o sposobie posługiwanie, bo to tu nie ma 2 wyrazów nie również w języku greckim tu nie ma. Nie wiem dlaczego tu jest po nie pochylonym drukiem to przetłumacz niech niech będzie w was takie nastawienie umysłu w języku greckim to nie ma 2 wyrazów, tam jest jeden wyraz, jeden konkretny czasownik nie niech was będzie takie myślenie, posługiwanie się umysłem, no Jeszcze raz nie mamy dobrego o k no może te 2 wyrazy rzeczywiście oddają ten jeden grecki nie, ale Jeszcze raz tu nie chodzi o nastawienie umysłu to jest takie punkt widzenia, niech Was będzie nie Paweł. Tutaj pisze myśl ciesz tak wy jak już myśli Chrystus. Jasne, to jest, co znaczy jednocześnie Paweł mówi, No nie do końca wszyscy. Niekoniecznie wszyscy nie do końca myślą teraz tak jak Jezus, chociażby mogli czy to jest jasne, nie zaraz kochani. Mamy więc za zadanie i Paweł Wiel ostatnio przy Wywoływałem parę czy paręnaście cytatów, które mówiły o tym, odnawia się w swoim myśleniu. Tak mamy tu raz kochani, podam dzisiaj o k ja sformułowałem sobie 4 punkty. Jak wygląda proces przemiany myślenia, żebyśmy dobrze to zrozumieli? Nie, bo ludzie czasem myślą, że wiecie, że to chodzi o to, że trzeba sobie siąść. I myśleć. Znaczy też, ale nie tak. Właśnie to nie, że to jest takie pom. Myśl. To to nie rozumiecie, to nie jest ludzka przemian. Ana sposobu myślenia to nie jest takie, Hej. Do tej pory robiło się coś tam i też przychodzi i mówi, chciałbym zmienić troszeczkę twoje podejście mentalne do tego, co gdybyś zaczął robić, to tak nie brało się. Zaprzęg bało się konie, stawiało się półki się ciągnęło, ale teraz pasz, a teraz jest traktor, jest nowy sposób. Myślę, że wiecie o co mieli. Często ludzie tak do tego podchodzą, a przemiana myślenia teraz jest takie. Muszę sobie zmienić sposoby nie można liczyć. Dzielić, mnożyć pisemnie. Ale możesz też kalkulator okiem, no nie i to będzie szybsze i to jest przemiana sposobu. Nie to jest to jest to jest to tu nie o to chodzi zupełnie ten proces ja osobiście. Ktoś go może opisać trzystopniową o dwustopniowo widziałem też siedmio stopniowe opisy w teologii biblijnej. Dla mnie naj najłatwiejszym do ogarnięcia jest taki cztero stopniowy czy na 4 w 4 stopniach opisany proces przemiany myślenia mamy tu i teraz kochani ja dzisiaj nie żeby Jeszcze raz, bo niektórzy są bardzo niecierpliwi. Z jednej strony wszyscy prawie chcą, żeby były 1,5 godzinne spotkania, ale potem jak kończę półtorej godziny, nagle trzeba było ciągnąć dalej. No spokojnie, więc jak dzisiaj nie skończę. Pewnych rzeczy, a nie skończę. Ja już wiem, że nie skończę. Mam tu takiego cliffhanger, a na końcu po prostu wiem, że powiem coś i niektórzy by chcieli o to jest to, a ja powiem to następnym razem będzie. Ale też możecie mieć inne pytania. Mam nadzieję, że odpowiem na nie w przyszłości, jak w następnych w dziesiątym, jedenastym, dwunastym wykładzie, a jak nie, to zrobimy ekstra wykłady, które będą tylko i wyłącznie pytaniami i odpowiedziami. W związku z sezonem ukończone dzieło Krzyża o Ki mówię to tutaj, mówię do tych, którzy nas to oglądają przez Internet, teraz na żywo i tych, którzy będą odsłuchiwać tego kiedyś jakiś nagrań. Ja dzisiaj do do zwłaszcza pierwszego etapu mocno się przypnę, bo muszę go udowodnić o Ki, wydarzenie. Trzymajcie mnie za słowo Boże, że tak powiem jak ja coś wymyśliłem to spadówa z moim słowem, ale jeżeli coś jest słowem Bożym, to to bądźmy poważni tak i bądźmy uważni na to, co mówi słowo Boże. Przedstawię więc według jak według mnie ten proces proces autentycznego. Przemienienia naszego umysłu, czyli tak, żeby się pozbyć swojego starego sposobu myślenia, a zacząć się posługiwać w sobie umysłem Chrystusa. Ma to sens cały czas. To, co mówię. Dobrze, więc kochani są 4 punkty. I pierwszym punktem. Bez którego nic się nie zmieni w twoim myśleniu to będzie myślenie nadal życzeniowe. To będzie nadal myślenie. Ja wiem, ale nic się nie stanie w twoim myśleniu. Pierwszym punktem jest.
Poznać jego. I i Jeszcze raz nie będę teraz tego rozwijać, chociaż zaraz będziemy sobie to musieli udowodnić, czy tak jest. Ale zwróć uwagę nie jak wiele osób. Kupuje, że tak powiem Jezusa i potem budują całe swoje praktyczne chrześcijaństwo. Życie wiary budują na wizerunku. Który ani w duchu nie został im przekazany, ani nawet w literze w Biblii nie. Spójrzcie na na filme o jezusie. Nie typu zafire Lego i tak dalej, ale nawet mela gibsona nie. Zobaczcie, jak ci aktorzy, którzy tam grają. Niektórzy nawet są tam jakimiś katolikami i tak dalej. I teraz ten serial the chosen to zmiecie. Uważam, że w niektórych scenach ci aktorzy grają dobrze niedobrze i tak dalej i teraz nie chodzi mi o to, że ja wiem jak Jezus się zachowywał, tylko wiem co jest w Biblii napisane. Nie zwróćcie uwagę jak wszyscy unikają tematu gniewu u Jezusa. Absolutnie Jezus w tych filmach musi być miły. Musi być nierze uprzejmy, nie, że ja teraz nie nie chodzi mi o to, ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że co ja uważam, że Jezus nie był miły. W ogóle szczerze ja nawet czasem potrafię być miły. To naprawdę, ale to nie znaczy jak Jestem. Czasem miły, że nie mogę czasem być niemiły i że nie ma usprawiedliwienia dla bycia niemiłym rozumiecie o co mi idzie? To samo z jezusem umówmy się podawałem parę przykładów ostatnio i jeszcze wielokrotnie podawałem przykłady Jezusa, który jest niemiły i teraz widzisz sęk w tym, że ludzie w tych scenach nie rozumieją, czemu Jezus, jakby powierzchownie patrząc, jest niemiły, więc je pomijają. Dlaczego? Ponieważ wyznają miłego Jezusa, a nie prawdziwego Jezusa nie Jezus w tych wszystkich filmach musi być wiecie łagodnie uśmiechnięty nie może agresywnie przystopować kogoś nie nie, nie będę teraz mówić z kim rozmawiałem na na na temat. Reżyserowania sceny. Jezusa, w ramach której on broni kobi. Złapanej na cudzołóstwie, którą rozumiecie, że tam banda facetów religijnych fanatyków chce zabić, żeby jemu coś udowodnić albo przeciwko niemu, żeby coś udowodnić? Nie ja pamiętam, że z jednym reżyserem rozmawialiśmy polskim, który być może jeszcze nakręci bardzo interesujący film o o jezusie taki uwspółcześnioną ny. Dobra, nie będę teraz w to wchodził, ale to było pytanie, jakby do do którego czy Jezus może fizycznie odepchnąć kogoś? Rozumiesz i teraz jest pytanie, czy Jezus może fizycznie się w ogóle z kimś zetknąć i teraz jest moje pytanie. No wyobraź sobie, że ktoś przy jezusie nie koniecznie chce rzucić kamień od razu, ale chce uderzyć tę kobietę w twarz. Myślisz, że to jest niestosowne, żeby on go chwycił za rękę? I teraz nie chodzi mi o to, że ja nie mówię, że to jest niestosowne albo jest stosowne. Ja nie mówię, ale pomyśl sobie, rozumiesz, jakby się Jezus zachował? Na ile ty wiesz, co on by zrobił, jaką jakie byłoby jego moralne, etyczne rozeznanie w tej sytuacji nie jak on powstrzymał tych wszystkich życie, bo tam była nawet dyskusja, czy Jezus, zanim zaczął im coś mówić, zanim zaczął, bo tam wiecie, Jezus od razu jest taki niewiadomo jak on tych wszystkich chłopów, oni tam już wiecie, są gotowi do kamienowania, oni to lubią, oni są krwiożerczy nie są religijnie z fanatyzm owani, a Jezus nagle wchodzi coś pisze. Bo po Ziemi jakby? Serio? Naprawdę nie pod nie podniósł głosu. Ile razy Biblia mówi, że Jezus wrzeszczał? Podniósł głos w Biblii Bujana. Znaczy, że przed oczekiwał tłumy. Rozumiecie? Rozentuzjazmowany, bo było, bo był dzień Wielkiego Święta i Jezus wielkim głosem wołał. Kto jest spragniony, rozumiecie? To musiało być może nawet trochę siara, może tam jakiś kapłan czytał jakiś tekst Święty, ktoś inny tam wiecie się tam kiwał i się modliła, a Jezus się j przeszkadza wszystkim religijnych rytuałach. Nie pomyśleliście o tym, a niektórzy widzę, że pomyśleli. No ale Jeszcze raz wracam do tego Jezusa na na pewno nie jest tak, że na przykład wziął tę kobietę za rękę. Dobry sen. Nie jest to możliwa. Scena żem wziął za rękę, odciągnął od nich i oni o albo my tu ją. Złapaliśmy rozumie, że Jezus wyciągnął rękę do przodu powiedział. Zaraz i stanął między nią, a nimi wiesz, o co mi chodzi. I i w tej pozycji powiedział, kto z was jest bez grzechu, to niech pierwszy rzuci kamień. Nie ja ja w nią, ale ja stoję tu, ja będę widział. I teraz jeżeli wy nie wierzycie, że ja widzę, czy macie grzech czy nie, to się skonsultujemy. A oni już wielokrotnie wcześniej widzieli, zresztą Jan zaczyna od tego całą Ewangelię swoją nie, że jak go opisuje, jest, że on wiedział, co się dzieje w sercu ludzkim i oni o tym też wiedzieli ją wielokrotnie mówił o rzeczach, o których Jezus nie miał prawa wiedzieć, a on nagle okazywało się, że wiedział, więc on mówi, kto pierwsze rzuca. Zobacz nie, czy to jest Jezus, którego zobaczysz w kinie w telewizji, w serialu i tak nie wiem, bo ja nie oglądam tych kiedyś oglądałem. Teraz tego dotyczyło ten pierwszy sezon tam coś z żoną. Oglądałem. Ok ale Jeszcze raz, skąd się uczysz tego Jezusa? Bo jeżeli od ludzi, którzy mają swoje religijne, czasem naprawdę wiecie odpustowe wyobrażenie jezuska? To, co się w ogóle dzieje? Nie, a prawdziwy Jezus jest tutaj i teraz po jak się go poznaje, ale Jeszcze raz słowo Boże mówi, najpierw poznaj jego nie czyjeś koncepcję na jego temat, ale jego osobiście. O k jego osobiście? Jeden brat. Oczywiście nie będę mówił jaki, ale brat Tomasz, Brat Tomasz wie, że to jest on. Dzwonił do mnie. Ja nie mogłam odebrać, Przepraszam cię Tomku napisał do mnie smsa i nie odpisałem mu chyba już z 5 dni to masz to jest moja tu się zaczyna moja odpowiedź dla ciebie napisał mi fills. Dobra, nie będę czytał tego SMS, ale napisał mi, bo wspomniałem ostatnio kolejny raz o wpatrywaniu się. W twarz. Jezus, o czym mówi Biblia? Nie. Trzeci rozdział drugiego listu do koryntian osiemnasty werset my wszyscy. Którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą ducha pana. I on do mnie pisze i teraz Jeszcze raz uczciwe pytanie, bo ja oczywiście wiecie, myślę, że mamy na tyle dobrą relację, że on wie, że może zapytać może postawić kontrowersyjną tezę i ja go tam nie spuszczę po brzytwie. W związku z tym ale do mnie napisał Fabian. Co to znaczy? Patrzeć na chwałę pana, bo nikt tego nie wie. Tak mi napisał niekoniecznie, że nikt tego nie wie tylko bo kogo nie zapyta, to nikt mu nie umie tego logicznie. Nie logicznie praktycznie wytłumaczyć. Co to ale co to znaczy? A słowo Boże mówi, że my wszyscy to robimy. No to robimy to czy nie robimy skoro nikt nie umie tego wytłumaczyć o co mi idzie? Niemniej popacz to nie oznacza oglądanie filmów, nawet czytanie Biblii tak dalej to oznacza patrzenie w Jezusa jak w zwierciadło nic nie ma pomiędzy tobą a nim rozumiesz, więc kiedy mówię 1:00, jak wygląda ten proces? Przemiany myślenia. Najpierw poznać jego to mam na myśli bezpośrednie poznanie. Bezpośrednie poznanie, nie będę teraz dodawać pozostałych i to jest. Zobaczycie, że wszystko od tego zależy. Dzisiaj głównie skupię się na udowodnieniu tej myśli. Nie, nie ma żadnej przemiany w życiu człowieka. Ukończone dzieło Krzyża nie pojawi się z pełną mocą, w ogóle się nie pojawi z żadną mocą w twoim czy moim życiu, żadne owoce z tego nie pojawią się w naszym życiu, jeżeli nie wejdziemy w cały ten proces przemiany myślenia przez poznanie jego, tak jakby nikt inny nie miał na świecie go znaczy tylko ja.
Czy ty, czy to jest jasne? Że dzisiaj nieco, a zwłaszcza następnym razem powiem wam o tym parę rzeczy, jak dzisiaj mojej żonie powiedziałem. Sensacyjne historie sekretny bardzo tajemny Plan znowu będzie opowiadać o tajemnych rzeczach. Nie tajemnych one są czarno na białym w Biblii napisane tylko nikt nie chce ich dotykać, a są tak kluczowe. Niemniej Jeszcze raz 1:00 poznać, jego poznać pana. Poznać jego. I teraz uważaj drugi, niektórzy robią z tego jeden etap, bo mówią skutkiem tego pojawia się ta druga rzecz. Ja jednak mówię, dobra, po drugie. Doświadczyć jego miłości. Ok, nie, poprawiam się, ale uzupełniam doświadczyć, jeżeli pierwszy raz to robisz doświadczać. Jeżeli jesteś w tym procesie? Yy my ja mam tu dosłownie napisane doświadczyć (kolejnego etapu jego miłości czy na kolejnym etapie jego miłości, bo to, że ktoś w ramach Poznania pana zbliżył się do niego i go zobaczył. Nie oznacza, że nie musi tego robić Jeszcze raz i Jeszcze raz i Jeszcze raz, i Jeszcze raz, i Jeszcze raz. Zwróćcie uwagę drugi list do koryntian trzeci rozdział, osiemnasty werset nie bez przyczyny mówi o tym, że my się przemienia my z chwały w chwałę z chwały, w chwałę z chwały, w chwałę rozumiecie Ta jedna chwała, która zaczyna we mnie jaśnieć, bo cząstkowo Odbiłem pełnię chwały pana nie znaczy, że odbijam tę chwałę w pełni po prostu. Nie, a więc jak mówię, 1:00 2:00 3:00, zobaczycie, że 4:00 wywoła powrót do punktu pierwszego nie, ale Jeszcze raz 1:00 poznać go 2:00, doświadczyć jego miłości. Niektórzy mówią, no jak go poznasz? To natychmiast doświadczasz, bo nie dasz stąd. Ale Jeszcze raz, dlaczego ja robię z tego drugi punkt? Bo niektórym się wydaje, że go poznali i wtedy pytasz, czy masz doświadczenie nowe doświadczenie, kolejne doświadczenie, świeższe doświadczenie jego miłości i ktoś mówi, no nie, to znaczy, że nic w temacie Poznania pana się nie wydarzyło. To jest jasne, Jeszcze raz pokażę wam to z Biblii, że Biblia o tym mówi wyraźnie każdy nowy krok. Na drodze Poznania pana wiąże się z nowym doświadczeniem jego miłości w sobie. Po prostu nie z pogłębieniem z czym, ale musisz musisz mieć doświadczenie, że to jest coś nowego, że to się poszerzyło pogłębiło, zintensyfikowała, było łodej ever jakkolwiek, ale masz mieć poczucie zmiany w doświadczaniu jego miłości w sobie. O K. A więc po pierwsze, poznać go po drugie, doświadczyć jego miłości, po trzecie. W momencie zauważasz, czyli masz dowód, że doszło do Poznania? Nie wtedy zadajesz sobie pytanie ja. Tak ten Chrystus, którego właśnie poznaje ten pan, na którego znowu kolejny raz w nowy sposób patrzę, jak on różni się w ramach tego, co właśnie poznałem ode mnie. I teraz uważaj, więc 3:00 oznacza zmienić swoje myślenie. O K. Pod względem tego, co zostało przeze mnie poznane lub. Mówiąc. Łopatologiczny językiem spojrzeć na Chrystusa i powiedzieć sobie, patrząc na niego i pokazując na niego, to ja Jestem. Ok to ja Jestem, jak jest ten Jezus, którego teraz właśnie poznałem, jak on myśli? W ramach tego aspektu, w ramach którego ja go poznałem, ma ma to sens, to, co mówię? Ale teraz Uważajcie, bo znowu niektórzy mówią, no i to jest drugi punkt i to jest tyle nie, nie, nie, nie. Jeszcze raz jeżeli poznanie prawdziwe Chrystusa skutkuje doświadczeniem miłości. To 3:00 moja zmiana sposobu myślenia, a więc Jezus nigdy by czegoś tak nie zrobił. Jezus zawsze by po coś tak zrozumiecie o co mi chodzi? To jest taki sposób myślenia, nie? Na przykład na przykład, czy Jezus modlił się o wskrzeszenia, czy w sensie czy prosił ojca o wskrzeszenia? I teraz Jeszcze raz co nam mówi Biblia na ten temat? Czy on wskrzeszał zmarłych wskrzeszał? Jeszcze raz nie chcę ja ci podsuwać mojego Poznania. Moje poznanie pana jest moim Poznaniem pana, ale kiedy na przykład rozważysz sobie szczegółowy opis wskrzeszenia łazarza w Ewangelii Jana. Czy Jezus? Zapytaj Ducha Świętego, no nie czy Jan dlatego? Tego nie opisał modlitwy prośby Jezusa, bo ona była nieistotna. Czy może dlatego, że jej nie było? Pamiętacie Jezus mówi do ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś i niektórzy mówią, czyli musiał poprosić. Jeszcze raz zastanów się, co tam Jezus mówi, może poprosił, ale teraz jak on wobec tego poprosił, dlaczego Jan, który słyszy w duchu dziękczynienie Jezusa? Dlaczego nie us Duch Święty mu nie powiedział, jak wyglądała prośba Jezusa? Nie. Może dlatego, że zwróć uwagę Jezus mówi do taty mówi Tato, ja wiem, że ty mnie zawsze wysłuchujesz. Dziękuję ci, że mnie wysłuchałaś. Ja wiem, że ty mnie tato, nie, to jest klucz. Jeżeli Jezus go poprosił, to jeżeli. Chciałem powiedzieć, jeżeli ty masz ojca, jeżeli masz dobrego tatę, no, nie. Albo nie masz to tym lepiej, bo sam Możesz wyobrazić perfekcyjnego. Nawet najlepszy Tata ń jest bez porównania z tatą niebieskim. Jasne, wyobraź sobie najlepszego na świecie tatę no nie i przychodzi do niego synek, który go szanuje, a Tata tego małego synka kocha nie jak ten synek prosi ojca. Czy tak jak wygląda twoja modlitwa, czy wyglądałaby twoja modlitwa o wskrzeszenie?
Rozumiesz o co mi idzie? A w tej scenie Jan mówi, Jezus jest ukochanym synem swojego ukochanego tatusia i oni mieli taki dill, nawet wyprowadzenie kogoś, kto już się zaśmierdziało w grobie świeżutkiego, żyjącego wyprowadzenie go z tego wywołanie go z tego grobu jest takim samym debilem jak przejście po cukierka do taty. Czy to jest dobry Tata? Więc raczej po plasterek kiełbasy. No nie, bo przecież wiadomo, że chłop chłopu nie będzie dawać w ramach przekąski Cukierka daj spokój. Nie. Tata tacie powiedział proste, oczywiście, że tak. Następne Tata potwierdził oczywiście, że tak. Ale Jeszcze raz więc więc popatrz. No nie zaraz tu masz konkretną scenę wpatrujesz się zaraz jak to zrobić, żeby praktycznie się wpatrzeć w niego w tej scenie to będzie za chwilę o tym będziemy mówić, ale patrz, poznajesz go i nagle to jest takie zauważ Jezus taką samą modlitwą jaką wyprowadził łazarza z grobu. Taką samą modlitwą prosił o cokolwiek innego, więc pytanie więc jak wyglądała jego modlitwa prośby? Jeżeli znacznie istotniejsza jest u niego zawsze zwróć uwagę modlitwa dziękczynienia, znajdź mi modlitwę prośby Jezusa w ogóle w Biblii, no nie są stoi prosi ojca i tak dalej i tak dalej znajdziesz i oczywiście zawsze który go trzyma oin no. Ojcze, jeśli to możliwe? Weź ode mnie ten kielich, ale nie moja zauważ, co się dzieje, ojcze, jeżeli jeżeli ja wiem, jaka jest twoja wola, jeżeli jest jakaś szansa, ale jeżeli to nie jest twoja wola, nie było w ogóle temat, zwróćcie uwagę. No nie jak w tak ekstremalnej sytuacji, kiedy Jezus się poci krwią i naprawdę by mu się przydało, żeby może ten kielich go ominął. Zauważ nadal jak wygląda jego relacja z ojcem. On wie, że ojciec i tak ma dla niego najlepszą możliwą rzecz i że przez niego dla nas ma najlepszą możliwą rzecz, o co mi idzie. Co to znaczy? Zmienić swoje myślenie społeczna Jezusa i powiedzieć, to ja Jestem. To oznacza, rozumiesz, że poznałeś Jezusa, doświadczyłeś miłości, bo zawsze to poznanie przyniesie do ciebie. Doświadczyłaś miłości, przyniesie do ciebie konkret. Doznanie rozleje w tobie miłość i teraz uważaj na czym polega zmiana myślenia. Na decyzji. Będzie bardzo szybkie, to teraz zrobię, ale muszę to zrobić nie. 1 stycznia ludzie mają postanowienia noworoczne, no nie, czasem niektórzy wiedzą, że postanowienia to jest przerąbane, czyli najwcześniej najpóźniej niektórzy na matkę boską gromnicznej, czyli na początku lutego, już po postanowieniach, więc niektórzy mówią, bo źle to nazywasz, musisz to nazwać decyzjami noworocznymi. Sęk w tym, że nieważne, jak chcę to nazwiesz. Postanowienie decyzja niedowidzę, że że dziewczyny się śmieją, czyli wiem o co zawsze chodziło w tych postanowieniach, ale wy jesteście chudy, nieważne nieważne. Otóż kochani. Decyzja z języka łacińskiego DIDR znaczy dosłownie odcinać coś od na przykład od Piłować gałąź od drzewa, jak ją od piłujesz? Nie wiem jakie są możliwości, żeby ją z powrotem tam przystawić i rozumiesz jak od piłujesz gałąź od drzewa, może ona jest w stanie tam przy rosnąć, ale wyobraź sobie, że teraz musisz stać z tą gałęzią i on trzymać aż przyrośnie. Rozumiesz? To jest to jest najlepszy obraz decyzji, która została podjęta. Może to nie będzie teraz najlepszy przykład, ale nie on kiedyś przekonał co to jest D ci r co znaczy decydować jeden z konkwistadorów niesławnych, żeby nam teraz, a niech nam zamkną kanał YouTube nieważne cortés bodaj. Jak namówił bandę, jakieś bandytów hiszpańsko tam jakiś, że przy płyniemy do nowego świata? Z rabujemy tam złota i tak dalej i tak dalej. Cała ich podróż okrętami przez Atlantyk była tak ciężka, że jak oni dopłynęli, stwierdzili tylko uzupełnijmy wodę pitną i wracajmy, już daj spokój, to jak może było takie to co dopiero ta ziemia? On miał Plan, miał decyzję, nie ma albo tutaj się nachapie. My zdobędziemy złoto. Nieważne, wrócimy bogaci albo tu zginiemy. Nie ma żadnego powrotu jak kretyni. Więc wieczorem, kiedy wszyscy go miał bunt na pokładzie 1/2 trzeciego, czwartego. Czy ile on tam tych okrętów miał? Powiedział, dobra, wszystko gra elegancko, panowie, rozumiem, co zrobić takie życie. Potrzebujemy beczek na wodę, to opróżnimy te beczki. Nasze beczki były z malagą i z innymi trunkami dobrymi. To trzeba je wypić. Wszyscy się słuchali, a jak się rano obudzili, okazało się, że paru trzeźwych ludzi korteza, w tym on wszystkie okręty spalili. Nie. Rozumiesz? To jest dokładnie to jest dokładnie jak jak kogoś odcięcie gałęzi od drzewa. Nie to jest to jest to jest dokładnie to rozumiesz czy mówisz sobie albo nowy sposób myślenia albo śmierć nie ma, nie ma powrotu do to jest uśmiercanie cielesności naszej natury. Mówisz sobie nie to to to to ja patrzysz na Chrystusa i mówisz to ja Jestem co to oznacza? Jeżeli odkryłeś w nim coś postanawiasz sobie i to jest twoja decyzja. Że od tej pory nie robisz inaczej, tylko tak. Albo się w ogóle nie zajmujesz tym tematem, albo robisz tak jak Jezus tyle, jeżeli nie będzie tej decyzji, to nie oszukuj samej siebie czy samego siebie, że że zmieniasz swoje myślenie, że się upodabnia do Chrystusa z chwały w chwałę. Oni tam wtedy dla tych z was, którzy nie wiedzą, co się stało, chcieli zabić Korteza na miejscu, ale jego uzasadnienie było proste mówili. Słuchajcie, no już stało się, co się stało mi się należy za to kara śmierci. Ja wiem tylko, że wy jak mnie zabijecie, to tym bardziej nie wiecie co robić. Ani nie macie powrótu ani tu na miejscu. Strzeżenie cię na tej plaży, ja mam Plan co robisz dalej, więc jeżeli w ramach realizacji tego planu na lądzie okaże się, że dziaduje, to wtedy mnie zabicie, ale jak się okaże, że coś nam z tego wychodzi, to my się pozyskamy. Skarby odbudujemy okręty, bo tu przypływają następni, przyjadą specjaliści i wrócimy bogaci do Hiszpanii. Może być, więc oni tam kręcili nosem, ale wreszcie stwierdzili. Co zrobić? Takie jest życie. Poszli za nim decyzja. Jasne, Przepraszam Jeszcze raz, dlatego korteza, bo to był w sumie. Ja nie wiem za bardzo jaka tam była historia, ale domyślam się, że trochę bestialstwa nawet tam mogło być nie najlepiej ją chyba traktował tamtych. Tubylców. Lokalsów lokalsów. Ale Jeszcze raz chodzi o chcę teraz nie wychwalać korteza w żaden sposób, ani go gloryfikować, tylko wyjaśnić, jak rozumiem decyzję. Rozumiecie o co idzie? Decy od tej pory? Jeżeli Chrystus tak robił, to ja też będę tak robił. Tak. Jeżeli Chrystus odkry. Mam na przykład, że takiego czy innego rodzaju chorobą i tak dalej rozkazywał, a więc demonstrował swój autorytet i władzę, którą miał. Jeżeli ja mam jego autorytet i władzę, to tej pory nie będę postępować inaczej niż on, uzasadniając sobie, że coś tam. Nie i tak dalej i tak dalej i tak dalej. A więc pierwszy punkt proces przemiany myślenia poznać jego. Z dowodem na to, że go poznałem, którym jest doświadczenie, nowy rodzaj doświadczenia. Kolejny etap doświadczenia jego miłości i wtedy zapytać samego siebie samej siebie, jakiego ja teraz, pod jakim aspektem poznałem Chrystusa, to jest 3:00. Jaki aspekt jego umysłu? Teraz poznałem ten umysł jest we mnie postanowić. Rozumiesz, bo to nie chodzi o to teraz, żeby się wiesz, decyzja, decyzja, w ramach której ktoś ma schudnąć, ale lubi jeść cukierki i tak dalej, to ja sam chudł, ja wiem co się dzieje, no nie bo nie mam czegoś, mam stare przyzwyczajenia. Chodzi o to, że tu nam jest o tyle łatwiej w tym procesie, że my już mamy ten nowy umysł Chrystusa, to rozumiecie? To nie jest kwestia walki ze starymi przyzwyczajeniami. To jest po prostu kwestia decyzji, żeby zacząć funkcjonować na bazie prawidła. Które właśnie pan mi przedstawia i do którego Jestem zdolny, to nie jest tak, że nie Jestem zdolny nie jak ja na swoją dietę przeszedłem to po paru tygodniach zasmuciłem moją żonę, bo ona mnie zapytała coś wymyślała dla mnie rzeczy, żeby one się zgadzały z tą dietą i jej po paru tygodniach powiedziałem, że powiedziałem, Jestem ci bardzo wdzięczny za wszystko, co dla mnie robisz, ale ja nie wiem miał, bo ja umieram, no nie mi nic nie smakuje i ona była taka. To co ja jeszcze mogę, to nie jest twoja wina. Po prostu ja wiem, że jem same takie rzeczy, których nigdy wcześniej nie jadłam, nic z tego kompletnie nic mi nie smakuje, nie?
Pamiętam, że wtedy miałem wręcz duchowe roztrząsanie na ten temat. Wie panie, no to no, to to jest mój Krzyż, ale będę krzyżował teraz starego człowieka i dosłownie Bóg mi powiedział, naprawdę tak, to tak. Tak. Nic ci nie smakuje i tak dalej. Dlaczego? Bo bo. Bo bo mój Duch nie jest w stanie się po prostu przestawić na coś, co jest, co jest dla ciebie zdrowsze, czy czy dlatego, że że nie chcesz niczego zmienić? Chcesz dalej kultywować tamten stary znaczy? Dla mnie to było. Hej, to jest dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi? Przecież. W kwestii jedzenia nie jedzenia czegokolwiek i tak dalej. Pan po prostu daje ci taką możliwość zmiany. Zły panie amen amen mi to wszystko smakuje i teraz sęk w tym, że naprawdę następnego dnia, jak jak zjadłem pierwszą rzecz, którą mi madzia mówię, wow, zaczęło mi smakować i znowu mówię, aga coś od wczoraj mi już wszystko smakuje. Zawsze mi smakowało to tylko mojemu staremu cielsku nie smakowało, ale mnie jest wszystko smak jeszcze widzi o co mi chodzi Jeszcze raz jak masz ten moment przełomu mówi, że nie zaraz jaka jest prawda, jaka jest moja możliwość i. Jeżeli trzeba tej tej jednej kwestii poświęć tydzień, miesiąc, ale nał rozumiesz, naucz się funkcjonować według tego nowego. Według tego nowego. Nowo odkrytego aspektów sobie, które masz, czy to jest jasne? Tak czy to jest jasne? Yy nie, nie do końca to będzie adekwatne co teraz powiem, ale jeszcze tak to może przedstawię. Czasem bywa, że ludzie są zdziwieni, że po uzdrowieniu potrzebują niektórzy przejść rehabilitację. Czyli wiecie, ja widziałem kiedyś na własne oczy. Yy uzdrowienie pełne kompletne uzdrowienie dziewczynki, która się urodziła, z paraliże sparaliżowany tymi nogami i nigdy w życiu nie chodziła. Nie. I teraz stałem dosłownie No 2 M od od tej całej sytuacji 1000 ludzi to widziało. Zresztą to jest uwiecznione sfilmowane jest w internetach. Mniejsza o to teraz co to była za historia ale. Yy. Przez słowo Poznania, że taka dziewczynka jest uzdrowiona, mama ją przywiozła mówi to wszystko na to wskazuje, że to jest moja córka, ale ona dalej siedzi na wózku przez przez przez dar wiary została podnieść po prostu ten ten ktoś to miał. To słowo Poznania podniósł te dziewczyny nie, że podniósł ją, postawił na siłę, ale podał jej ręce i mówi, Możesz wstać i ona wstała. Nie jak wstała powiedział, teraz możesz pójść i zaczęła iść. Nie wiem, czy rozumiecie jak kiedykolwiek mieliście z tym do czynienia. Ona nigdy w życiu nie zrobiła samodzielnie ani jednego kroku. Tak. I zaczęła chodzić. I potem odwracam się, odwracam się do jednego tam człowieka, który obok mnie jest tam mówię, widziałeś tu halleluja, a mówi całą zdrowie, bo zawsze, że on zaraz powiedział do mikrofonu. Ten mówi, że ale teraz ona musi ćwiczyć. Bo jest uzdrowiona, no ale potrzebuje teraz zbudować mięśnie, nauczyć się chodzić, rozumiecie? A ten już wie, co to za uzdrowienie. Stary, czy ty rozumiesz różnicę między uzdrowieniem, a potem skorzystał nauczeniem się nowych możliwości, które masz pod wpływem uzdrowienia? Rozumiecie, co ja mówię? Kiedy odkrywasz w sobie, że masz ten masz umysł Chrystusa i w takim czy innym aspekcie możesz się nim posługiwać, to jeszcze nie znaczy, że umiesz to robić, więc potem, bo odruchowo będziesz sobie przypominać o starym sposobie działania. Nie, no ja pamiętam jak kiedyś mi mój chyba wujek, czy kto to był zwrócił uwagę. Jak było ja zawsze się bałem. Dentystów jak byłem mały, no nie jak byłem duży to też, ale to z innych powodów. Teraz już się nie boję, ale naprawdę mam inne lęki, ale już dentystów się nie boję. I tu siostrze bogusi jeżeli ona teraz tego słucha, bardzo serdecznie dziękuję, bo przez jej posługę co się w moim życiu zmieniło, ale miałem tam coś z zębem. To był mleczak w ogóle nie, ale mi tam coś wchodziło, to mnie bolało i tak dalej, ale nie chciałem się przyznać, bo wiedziałem, że będzie jakieś rwanie. Potem się okazało, że wiecie, to był żaden problem, ale no straszliwe historie, więc zjadłem tylko jedną stroną, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy tak nie robił, no nie? Jadłem tylko jedną stroną, nie, potem wreszcie mama to odkryła, co jest nie tak. Byłem u tego dentysty. Szybciutko się sprawa rozwikła. I jakiś miesiąc później, po tym jak sprawa się rozwikła, chyba to był ktoś tam mi zwrócił uwagę. W końcu matka nie wie. Idziesz do tego Dentysty, wiesz, ale co jak już dawno byłem, to co dalej? Jeżeli jedną stroną tylko ja sobie uświadomiłem, że rozumiecie, mam w pełni sprawną drugą stronę gęby, ale nadal odruchowo korzystam tylko z jednej, bo się tak przyzwyczaiłem. Czy rozumiesz o co mi idzie więc to, że odkrywasz, że masz pewną właściwość swojego umysłu, decydujesz się z niej korzystać? To nie znaczy, że odruchowo nie będziesz robić starych rzeczy, potrzebujesz zacząć praktykować i to jest 4:00. A więc pierwsze poznać go, wiedzieć, że się go poznało, że to jest kolejny etap Poznania przez to, że możesz wyraźnie w sobie stwierdzić, że masz nowe doświadczenie jego miłości. Wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, pod jakim aspektem, pod jakim względem Poznałaś, poznałeś Chrystusa takim powiedzieć sobie to, to ja Jestem ja, więc teraz co zmieni się w mojej codziennej praktyce wiary w moim życiu? W moim podejściu do sprawy takiej czy innej Jezus tak postępuje, więc ja też tak postępuję, ale wtedy 4:00 zastosować to w praktyce go. Wtedy, co robisz? Stajesz się nim? Stajesz się nim nigdy prawdopodobnie większość z nas nie będzie wyglądać tak jak Jezus. O K nigdy, ale kochani. Jest Paweł ma genialny do tego zauważenie. My naszym obowiązkiem. Ja tłumaczyłem to w innym miejscu, więc niech mnie teraz nie chwytają za słowo ci, którzy by chcieli, żebym się teraz tłumaczył. Nigdzie pan Jezus nie mówi, że naszym obowiązkiem jest non stop. Głoszenie Ewangelii nie co ma robić w porę i nie w porę to Paweł tłumaczył tymoteusz owi, a nie całemu Kościołowi i ci co mają też robić w pewne rzeczy w porę i nie w porę. To oni powinni wiedzieć za słowa Bożego, którzy to są i co mają robić w porę i nie w porę nie. Ale to co my mamy mieć non stop uważaj na to. To jest, otwórzcie razem ze mną. Drugi do koryntian jest genialny, genialny list, drugi do drugi rozdział. Czy odwróćcie w zasadzie to ja mam cały czas otwarte tutaj w tym miejscu, ale drugi rozdział. I zobaczcie, co tam Paweł pisze w Czternastym Wersecie o naszym stawaniu się chrystusem w praktyce. Stosowaniu konkretnego aspektu przemienionego.
Myślenia my fizycznie i będziemy wyglądać jak Jezus, ale mamy pachnieć jezusem. Patrz, co się dzieje drugi rozdział, czternasty werset, ale dzięki Bogu. Mówi, który nam zawsze daje zwycięstwo w chrystusie i roznosi przez nas woń swojego Poznania. W każdym miejscu znaczy woj swojego. Nie żal on roznosi wątek bądź tego, co on poznaje. Ale my tak pachniemy, że ludzie czując nasz zapach, rozpoznają jego. Czy rozumiecie o co chodzi? Paweł mówi, Nie będziesz wyglądać jak Jezus, ale pachniesz tak, że dla ludzi to jest be. Zwątpienia, oni wiedzą, kogo wąchają. Zobacz dalej. Piętnasty werset jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną Wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci. Rozumiesz, że dla tych, którzy są jeszcze nie zbawieni, my im śmierdzimy trupem. Ich własnym trupem i my im śmierdzimy groźbą śmierci, bo mamy zagoni nas widzą, widzą Chrystusa, który został ukrzyżowany, dopóki nie przyjmą pełni jego ukończonego dzieła Krzyża. Dopóty cały czas się tylko boją śmierci i patrząc na Krzyż Chrystusa widzą tylko kaźń, widzą tylko torturę, rozumiesz o co chodzi? A więc dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich dla tych, którzy już są nowo narodzeni, wonią życia ku życiu. Rozumiesz? My mamy coraz bardziej pachnieć chrystusem. To jest dokładnie to to, co my cały czas ma my również gdziekolwiek my się nie, nie musimy głosić Ewangelii, ale my mamy. Być chrystusem tak, żeby ludzie widząc nas słysząc nas mieli poczucie, że to jest Chrystus. My są zauważ w antiochii, jak zostali uczniowie Chrystusa nazwani Chrystus sikami, bo słowo Cristiano i czyli my przetłumaczyliśmy to sobie jako chrześcijanie, ale ono oryginalnie było. Było prześmiewcze, było w najlepszym tonie sarkastyczne, ale w najgorszym było po prostu była karykatura. To było zrobienie z wyznawców Chrystusa, że to są, że oni są tak podobni do Chrystusa, że jest to aż groteskowe. To jest dokładnie to woń śmierci, aż dopóki ktoś nie stwierdził zaraz, ale może to jest woń życia. Nie, nie musimy ani pół słowem mówić o chrystusie, ale my mamy być chrystusem dla tego świata. Mamy nim kompletnie mamy być nie tylko nim pachnieć. My mamy być tym za. Jesteśmy bowiem dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną, kim Wonią Chrystusa samego we własnej os. Ja nie będę więcej na ten temat, więc rozumiesz poznać go, doświadczyć jego miłości, zmienić myślenie na podstawie tego doświadczenia. I w momencie, kiedy zmienić? Jak przez decyzję, co zmieniam w moim myśleniu w ramach czego dowiedziałem się, jak Jezus myśli i i i a więc co postanawiam od tej pory, jak myśleć, a jak odcinam raz na zawsze, że tego już więcej nie będę robić, nie będę do tego podchodzić w taki i taki sposób, bo to nie jest sposób myślenia chrystusowy i wtedy czwarte co stosować, to w życiu stać się chrystusem. Pod tym względem w praktyce swojego życia codziennej teraz kochani powiedziałem, że w momencie, kiedy to robisz. Zauważycie jedną rzecz zresztą. Zauważała, my, bo to nie jest tak, że mówię do ludzi, którzy nigdy w życiu tego nie robili, nie, ale może niektórzy o tym zapomnieli, kiedy coś takiego masz. Nasz poznanie Chrystusa napełnia cię miłość, mówisz wow, panie, jaki jesteś genialny, ale co to dla mnie oznacza, że ja mam w nim w sobie jego naturę? To ja Jestem taki, więc dlaczego ja nie postępuję tak jak on wam pierwszy moment, kiedy zastosujesz to w życiu? Najdalej drugi. Rozumiesz wyprowadzić je z ciebie do kogoś innego? Rozumiesz wyprowadzić się w stronę okazania miłości komuś albo nawet kiedy nie będziesz tego wiedzieć, ale zastosujesz jakiś sposób. Potem rozumiesz, są ludzie, którzy którzy świadectwa całe mówią na ten temat. Ja nie wiedziałem, kto to jest, ja tylko się im przyjrzałem stwierdziłem. Jest w tym coś fascynującego, również chrześcijanie, którzy czy jeden konkretny chrześcijanin, czy chrześcijanka, którzy nie wiedzieli, że ktoś mi się przygląda, ale po prostu zachowywali się jak Jezus pachnie i jezusem. Ktoś to zobaczył i przeszedł do Chrystus albo zapytał, czemu ty tak robisz? Kim ty jesteś, co się tutaj dzieje? Nie więc nawet jak nie jest twoim celem wyjście do innych, to to rozumiesz pan z tego skorzysta, włącz się, rozejdzie, ktoś do niego przysłużysz komuś innemu, a wtedy co się stanie, to będzie dla ciebie punktem wyjścia do Poznania pana. I Jeszcze raz na rozumiesz odkrycia jego osoby kolejny raz i doświadczenia znowu jego miłości i tak dalej i tak dalej. To jest przechodzenie z chwale. Były trwałe nas zastosowanie tej chwały, którą otrzymujemy skutecznie nadanym. Etapie naszego życia duchowego. Jeżeli zastosujemy to skutecznie, to nas automatycznie pan sam nas Duch nas przeprowadza do następnego Poznania pana, ale jeżeli nie dokończysz tego procesu, to pancie dalej nigdzie nie zaprowadzi. Skończysz na intelektualnym Poznaniu, ale nic się nie stanie po prostu. Jeżeli masz poznanie pana, Pamiętaj, doprowadź w ramach Poznania pana tak tak bardzo uprościłem ten powiedziałem wam, że mówię dzisiaj w sposób prosty, ale nie róbmy z tego prostactwa. Tak. Yy, poznanie pana musi się zamienić w praktykę, nawet jeżeli to jest jakiś drobny aspekt, nawet jeżeli to jest jakiś drobny aspekt, ja pamiętam jak pierwszy raz pan mnie przycisnął, kiedy miałem w pełni świadomość, że wiem, jak wygląda ten proces i się boję w niego wejść. Nie powiem wam. Od razu tyczyło się to ja przez dla tych, którzy mogą tego nie wiedzieć, ale nawet dla tych, którzy wiedzą. Ale będąc bardzo młodym człowiekiem, miałem swoją firmę i tak dalej, ale bardzo krótko, zamiast pójść na studia, na które się dostałem, ale zrezygnowałem, poszedłem do zakonu i byłem w zakonie przez prawie 20 lat. Nie. Dosyć tamtym przynajmniej czasie hardkorowym jezuickim. Nigdy więc nie miałem swoich pieniędzy, jakby rozumiecie z różnymi wyrzeczeniami i próbami się wiąże. Wiązało wtedy, bo nie wiem jak jest teraz będzie jezuitą, ale na pewno nie z tematem pieniędzy. Jezuici nigdy nie ukrywali tego, że jak w ogóle no ciężar i tak dalej nie wiem jak będzie teraz w Polsce czy w różnych miejscach na świecie, ale to nie był problem, nie? Co trzeba było to to to miałem czy mieliśmy, ale ja nie musiałem zarządzać w moim życiu pieniędzmi. To będzie kiedy odszedłem. Z Kościoła z zakonu z Kościoła katolickiego i tak dalej zacząłem żyć w swoim świecie. To nagle się okazuje, że jesteś prawie czterdziestoletnim facetem i nagle widzę mam teraz iść do pracy jakby co się, co się robi, kiedy się robi pewne rzeczy, a jeszcze pan mi cały czas mówi nie, ale ty masz dalej głosić słowo Boże, nie ja tam założyłem firmę, różne rzeczy się działy, ale w pewnym momencie Pan nie przycisnął i powiedział mi następującą rzecz, to była ewangelia Mateusza. Mateuszu. To była ewangelia. Mateusza. Szósty rozdział. Od dwudziestego piątego wersetu, dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie. Co będziecie jeść albo co będziecie pić ani o wasze ciału, w co będziecie się ubierać? Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki, spójrzcie na kwiaty na lilie polne. Doskonale znacie ten fragment? Nie? On jest klarowny, ale Jeszcze raz dla mnie się sprowadził. Rozumiecie mi się podświetli o to w oczach dosłownie nie troszczcie się o wasze życie, o to co macie jeść, co macie pić ani w co się będziecie ubierać. Nie, nie, nie, to nie, to tu musi być jakieś tam muszą być jakieś alternatywy. Im bardziej czytam Biblię, okazywało się, że nie ma żadnych. Nawet jeżeli zarabiasz pieniądze i tak dalej, to nie ma nic do rzeczy, to nie ma nic. Jeżeli to robisz dlatego, że twoje życie, twoje zaopatrzenie jest w Twoich rękach, to nie udawaj, że trzydziesty trzeci werset szukasz najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. A to wszystko inne jest ci dodane. Bo to nie jest coś dodane, to ty sobie zapewniasz, ale jeżeli chcesz szukać Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, to to na tym polega. Możesz prowadzić firmę, możesz mieć dochody, możesz mieć zajęcia takie inne, ale Jeszcze raz celem tych działań nie ma być troska o te rzeczy materialne docelowo także zarabianie pieniędzy. Jeszcze raz ja nie wierzę, to jest nauczanie teraz dla wszystkich o pieniądzach uczyliśmy kiedy indziej, ale to było moje doświadczenie pan mówi, przestań się o to troszczyć. Nie Jeszcze raz. Jak wyglądał ten proces u mnie przemiany myślenia Jeszcze raz. Jeżeli w momencie, kiedy utwierdziłem się w przekonaniu, dokładnie Chrystus tak myśli jak ja, myślę, że on myśli.
No teraz co to oznacza w moim życiu? Jakie decyzje będę podejmować z miesiąca na miesiąc z roku na rok z tygodnia na tydzień, czasami z dnia na dzień jakie? Na przykład wtedy. W ramach próby powiedziałem panu, że dobra, ja się tam zgadzam. Nie jest pewnych rzeczy, kompletnie rezygnuję, ale z jednej rzeczy, którą robiłem odpłatnie bardzo poważnie odpłatnie powiedziałem. Chyba nie. Chyba, że ty nie potwierdzisz, że z tego też muszę zrezygnować, ale to wtedy niech się wszyscy ludzie ci, którzy z którymi pracuje, a pracowałem indywidualnie z poważnymi klientami biznesowymi, byli chyba że się nawrócą. To wtedy będę z nimi dalej pracował, ale za darmo to sobie myślę. Ok. To prawie cały czasem tydzień mojej pracy o Ki, wszyscy się nawrócili. Gdzie jest pan mi powiedział, tak to już wystarczy. Wyda Panie dostarczy dobra, powiedziałem decyzja podjęta koniec rzeczywiście od tej pory, czyli na rzecz, że z parą na pracowałem bardzo długo za darmo. Którzy wcześniej całkiem dobre pieniądze płacili, ale Jeszcze raz jakie pieniądze zapłaci świat wobec kompletności zaopatrzenia? Jakie masz w panu? Nie. Więc teraz kochani? Bardzo szybko proszę. Zobaczcie razem ze mną parę cytatów. Jak będzie półtorej godziny, to mniej pokaż, żebyśmy wtedy zaczął szybko lądować o k. Po pierwsze zobaczcie Jeszcze raz, jak już byliśmy w tym drugim liście do koryntian. Zacznie razem ze mną drugi list do koryntian czwarty. Rozdział. Może może nawet trzecie, może nawet trzeci rozdział, nie? Bo o tym, że się nie zniechęcamy, że nasz wewnętrzny człowiek to już to już to mówiliśmy teraz. Zobaczcie, że mowa o wewnętrznym człowieku i zewnętrznym, że ten ten wzrasta. Tamten niszczeje i tak dalej rozumiecie? To jest temat, który Paweł rozpoczyna w tym liście grubo wcześniej w trzecim rozdziale Fills on mówi cały czas o Poznaniu pana nie, że my najpierw musimy go poznać i to nawet nie w osiemnastym wersecie. Spójrzcie od początku trzeciego. Wersetu jak mówi, wy jesteście listem chrystusowym? W drugim w trzecim rozdziale w trzecim wersecie. O tym, jak mówi, jesteście wonią chrystusową mówi. Jesteście też listem chrystusowym, nie w piątym wersecie mówi nie, żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś, jakby z samych siebie, ale nasza możność, czego myślenia o czymkolwiek jest z Boga. Jeżeli jest z ciebie, to jest nędza, żeby być wonią chrystusową, żeby być listem chrystusowym. Masz myśleć na sposób chrystusowy, bo możesz? Nie więc dlatego cały ten fragment. Paweł tu poświęca to mówi, mówi Hej w starym Przymierzu Żydzi jedyni, którzy mieli jakiekolwiek poznanie, że istnieje Bóg i tak dalej nie mieli do niego podejścia. Bali się go Mojżesz, jak wychodził, to jemu się kazali zasłaniać, bo się Bali tego, jak on był przeniknięty chwałą chwałą. Yy chwałą pana? I nadal zauważalnie w siódmym ósmym wersecie mówi, jeżeli tamto posługiwanie śmierci w rytel literami na kamieniach było pełne chwały, także synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć zwróć uwagę to, o ileż bardziej pełnych chwały nie miałoby być posługiwanie ducha. A jak wygląda posługiwanie ducha? Zaczyna się od Poznania pana trzeci rozdział Osiemnasty werset, ale my wszyscy z odsłoniętą twarzą. Patrzymy na chwałę pana Zauważ, zanim w czwartym rozdziale szesnastym Wersecie Paweł powie, Nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek Niszczeje, to jednak wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Widzicie to? Paweł zaczyna tę myśl. Już w trzecim rozdziale, nie. O cały ten proces pokazuje mówi wewnętrzny człowiek. Wpatruje się w chwałę pana poznaje go a zewnętrzny, a no zewnętrzny ma problem i on niszczeje nie zobaczcie. Czwartym. Rozdziale szósty werset Bóg. I w tym cały czas drugim liście do Koryntian Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęła światło. On to zabłysnął w naszych sercach. Po co? Aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa? Widzicie to? Przemienia my się z chwały w chwały przez poznanie, jego poznanie Chrystusa, on objawia ojca, nikt Boga nikt nigdy nie widział powie Jan, ale syn Boży się pojawił po to, aby nam o nim opowiedzieć, aby nam go przedstawić, aby nam go pokazać, aby nam go objawić i objawiać. A on, aby przez to poznanie zaczął objawiać się w nas. I teraz zauważ, to jest inny sposób powiedzenia tego, co na końcu czwartego rozdziału Paweł powie. Jak mówi człowiek zewnętrzny człowiek wewnętrzny, on tu mówi wewnętrzny człowiek poznaje chwałę Bożą w obliczu Jezusa Chrystusa, a zewnętrzny stanowi co siódmy werset. Mamy ten skarb tego Poznania wewnętrznego człowieka w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas tymi naczyniami liniami jesteśmy my fizycznie trusi do zabicia, wiecie do dotknięcia do zranienia i tak dalej i tak dalej. I tak dalej inna rzecz, że on Paweł D. No i dokładnie ten paradoks tego, jak dla świata wyglądamy na słabych i ludzie. Dlatego myślą, że my niszczę jemy, że chrześcijaństwo jest, jest, jest, jest, jest porażka, jedna wielka, jednocześnie pokazuje, jak my non Stop odnosimy pełne zwycięstwo w chrystusie. Zobaczcie chociażby. Yy szósty rozdział, teraz nie będziemy teraz go czytać, ale tam cała ta jego litania, że tak powiem w cudzysłowie długa tak szósty rozdział od czwartego wersetu we wszystkim okazujemy się Sługami Boga w Wielkiej cierpliwości wróci skach w niedostatkach w utrapienia wchłonie i tak dalej. I tak dalej. Zawsze ile on tu opowiada wymienia rzeczy, które są straszne, nawet kiedy tylko o nich myślisz w kłosach, w więzieniach, podczas rozruchów. W trudach w nocnych czuwania w postach. Nie, ale za chwilę mówię, ale my w tym wszystkim jesteśmy sługami odnoszącymi zwycięstwo i tymi, którzy zauważcie drugi do koryntian drugi rozdział, czternasty werset. Ale dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo, jakie w kłosach w rozruchach, w torturach, w więzieniach mówi tak. Szósty werset przez czystość i przez poznanie przez wytrwałość i życzliwość przez Ducha Świętego miłość i tak dalej i tak dalej mówi. Tu w tym się objawia nasze zwycięstwo, w tym, co my wydajemy z siebie ze swojego ducha, a nie w tym, czego doświadczają nasze ciała. Zwłaszcza że zauważ doświadczają tego ciała, ale my przez te ciała tego nie doświadczamy. Człowiek, który by przez torturę, biczowanie i tak dalej doświadczał tylko bólu, nie byłby w stanie okazywać życzliwości tym, którzy go biją, a mówi, zauważ, a my odnosimy w tym zwycięstwo. Tak zwycięża w tym świecie, w tym porządku tego świata jeszcze człowiek duchowy. Mamy to. Spójrzcie dalej, w tym drugim do i i Paweł to rozwija. Tam jeszcze Jeszcze raz wraca do tego, jak ma wyglądać życie chrześcijańskie, ale mówi cała ta nasza walka. Całe nasze staranie Jeszcze raz wychodzi od Poznania Chrystusa i zmierza do tego, abyśmy my w praktyce stawali się coraz bardziej nim. Po właśnie dziesiąte rozdział drugiego listu do. Koryntian od czwartego wersetu, gdyż Orange naszej walki nie jest cielesny, ale jest z Boga i ma móc i ma moc burzenia twierdz warownych. Otóż Paweł mówi, co to są te twierdze warowne obalamy rozumowania? To są wszelkie sposoby myślenia i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko, czemu przeciwko Poznaniu Boga i co robimy? Zniewala my wszelką myśl cały nasz sposób myślenia do posłuszeństwa. Chrystusowi jasne. Zobaczcie ten proces, o którym mówiłem. On tu jest rozwinięty na przestrzeni. W zależności jak ktoś czyta to nawet 10 rozdziałów albo 7, ale Jeszcze raz ja tylko skróciłem te pewne myśli. Możecie go tu zaobserwować, poznać go. Doświadczyć jego miłości, co jest dowodem, żeśmy go poznali w kolejny nowy sposób. Przemienić swoje myślenie, swoją chwałę na wzór jego chwały i zacząć ją stosować w praktyce, tak, aby świat mógł doświadczyć tej naszej przemiany. Amen.
Mamy to dalej list do kolosan. Zobaczcie list do kolosan. Ja czasem się nagadam. Nie wiadomo ile, a czasem powiem coś krótko i nagrywamy 60 sekundowego Paweł do Koryntian napisał Cały drugi list. Dokładnie o tym procesie, a do kolosan otwórzcie sobie napisał jedno zdanie dokładnie mówiące o tym samym, że cała przemiana myślenia wychodzi i zmierza do czego do Poznania? Zobaczcie trzeci rozdział. Dziewiąty i dziesiąty werset. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zwróciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami. Uważajcie, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia. Pamiętacie nasz wewnętrzny człowiek się odnawia, a on tu mówi wprost, który się odnawia Poznaniu na obraz tego, który go stworzył. To jest cały ten proces opisany na przestrzeni wielu rozdziałów. W drugim do koryntian tu jest wyrażony w jednym zdaniu był do kolosan, ma inne tematy, najwyraźniej w odróżnieniu od od koryntian. Paweł uważa, że kolosa nie rozumieją, co się dzieje. Otwórzmy sobie list do FZ ja. Ci rozumieją, co się dzieje, ale są też gotowi na teologiczną poezję. Więc z tymi zmianami? Wchodzi na głębię, ale zauważ, że nie mówi dokładnie tego samego mówi wszystko macie wszystko, rozumiecie, wszystko wiecie, czego jeszcze nam miałoby brakować jako chrześcijanom, a zwłaszcza wam jako wtedy dobrym chrześcijanom. Czego jest jedna rzecz, w której nigdy nie możemy ustać nikt, której nigdy nie możemy filler zakończyć, dopóki nie wypełnimy się w tej przemianie i nie umrzemy syci owoców, co to jest? Trzeci rozdział listu do efezjan od czternastego wersetu, dlatego. Zginam swoje kolana przed ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na Ziemi bierze swoją nazwę. Aby według bogactwa swojej chwały, kto ojciec sprawił, Uważajcie, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. Lecie, aby się napełnił, żeby się stał niezmienny, stały, niepodlegający, jakimkolwiek zewnętrznym wpływom o K. Jak to się dokonuje? Siedemnasty werset, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowanie w miłości osiemnasty werset, Uważajcie mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, co na czym polega ukończone dzieło krzyża, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość dziewiętnasty werset i zobaczcie przez to poznanie, abyście mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga, to jest Paweł mówi o to się cały czas. Ja za was modle ja to robię wszyscy wpatrujemy się w chwałę pana i przemienia my się z chwały w chwałę Jan powie Łaska za łaskę. Z chwały w chwałę. O K teraz popatrzcie, bo bo niektórzy mówią, to jest indywidualne zadanie. Nie, nie, nie Paweł się modli dla Efezjan. On jest dalej niż oni w tym procesie, ale zwróćcie uwagę, co jest celem tej przemiany. Co powiedziałem na początku dzisiaj my mamy w sobie umysł Chrystusa, ale nie wolno nam spocząć, dopóki kiedyś któregoś dnia nie powiemy. Teraz już myślimy w pełni tylko i wyłącznie umysłem Chrystusa. Reprezentujemy go kompletnie. Jeżeli by ktoś miał wątpliwość, zobaczcie ta modlitwa fills zamienia się potem w czwartym rozdziale w prośbę Pawła, ale to się kontynuuje i teraz on mówi, że ta połud umacnianie wewnętrznego człowieka, utwierdzanie go przez Ducha Świętego, doświadczanie miłości. Usa, która przewyższa wszelkie poznanie, do czego zmierza czwarty rozdział, trzynasty werset i dalej. Zobaczcie razem ze mną. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do czego i Poznania syna Bożego jakiego Poznania, takiego, że my będziemy reprezentować w sobie człowieka doskonałego na wzór tego jednego, jedynego syna Bożego. Zobaczcie, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i Poznania syna Bożego do człowieka, doskonałego do miary, dojrzałości, pełni Chrystusa. To jest cel przemiany myślenia, nierozumiesz zmiany jakiegoś sposobu funkcjonowania pod takim czy innym względem do my nie możemy spocząć, nie możemy być w nas na to zgody. I, jeżeli bym miał i kiedyś jakiś taki takie hasło Rzucasz to albo Chrystus pełny we mnie, albo śmierć. I na rzecz, że wtedy to też jest śmierć, bo Paweł mówi już nie, ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Amen i niech nikt nie mówi, że to jest niemożliwe do osiągnięcia, bo Paweł w wielu miejscach mówi dokładnie, to już nie ja żyję, ale żyje we mnie na różne sposoby, bo to mówi w liście do galacjan w drugim rozdziale w taki sposób. Tak. W liście do Efezjan. W pierwszym rozdziale. Dobrze inaczej. Bo bo jasne, że tutaj Paweł się modli o to, żeby zauważcie modli się o poznanie, nie ma przemiany myślenia i nie będzie w naszym życiu owoców. Tego, że my jesteśmy nowym stworzeniem, dopóki my nie zaczniemy poznawać, kim my jesteśmy, rozumiesz? Ja się nie mogę dowiedzieć od ciebie. Mateusz, czy od ciebie Janusz, czy od ciebie ania? Kim jest Chrystus? Mogę o tyle, o ile ty wiesz lepiej, kim jest Chrystus niż ja, ale rozumiesz my się mamy uczyć i możemy. Tylko i wyłącznie od niego. Nie teraz ktoś mówi, ktoś mi tam powiedział, ta nawet nie po ostatnim spotkaniu, tylko już parę tygodni temu, że ale to to Paweł, to trzeba być tak rozwiniętym jak ja. Fez Janie to nie ma. Nie ma, nie ma tak, żeby to poznanie było takim kluczem jak ja już kiedyś tam powiedziałem, że jest to tylko do o efezjan się Paweł tak modli o K to już widzieliśmy w pierwszym rozdziale się modli już za chwilę do tego wrócimy, więc nawet nie będę mówił w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Tak no, ale powiedzmy sobie otworzył. Na przykład list do filipian, skoro jesteśmy przy ach nie. Zobaczy Paweł cały czas mówi, to jest najważniejsze. Bez tego nie to nie ma. Nie ty się nie zepniesz, nie jak żaba, co się da na dymasz jej coś ci z tego wyjdzie. Po prostu potrzebujesz tego procesu przemiany myślenia list do filipian Popatrz pierwszy rozdział dziewiąty i dziesiąty werset i o to się modle. Piszę do filipian Paweł tych, którym do tych smutasów, co pamiętacie? Cały czas radujcie się, radujcie naprawdę. Już przestańcie, radujcie się, proszę w kółko, Radujcie się, radujcie się i na od czego zaczyna cały ten list, gdzie mówi, no trochę smutni jesteście. Mówi o to się modle, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała. Uważajcie na to w poznanie i we wszelkie rozumienie, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na Dzień Chrystusa. Zobaczcie następny list do kolosan, żeby tylko tak jeżeli na 2 albo 3 słowach w recenzjach są 2 Filip panie pacz do kolosan to samo pierwszy rozdział dziewiąty werset dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, no o tym, że tam u was się tam dobrze wydarzyło się na wróciliście. Dobra, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni niczym Poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny pana, aby podobać mu się we wszystkim. Wiecie to. Teraz jeszcze jedną rzecz, zanim zrobimy krok dalej szybciutki. Jeszcze jedna rzecz, bo niektórzy mówią dobrze, to się wszystko zgadza Fabian, ale to poznanie w nas ma ma uwidocznić tylko duchowe aspekty. A ty cały czas mieszasz i ci wszyscy od ukończonego dzieła krzyża mieszają, że że się we wszystkich przestrzeniach płaszczyznach wymiarach naszego życia ma ukończone dzieła krzyża. Objawić powołujesz się powiedział mi jeden brat na list do Efezjan. Pierwszy rozdział, trzeci werset błogosławiony, niech będzie Bóg i ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w chrystusie. Tu dokładnie po po po grecku. Że napisane, że nas pobłogosławił wszystkimi? Możliwymi błogosławieństwami wszystkimi duchowy, ale właśnie klucz jest, ale to są duchowe błogosławieństwa.
Bóg, który jest duchem, jakby jak się ma błogosławić, ma upleść kropidło, z gałązek i zamoczyć w wodzie święconej idzie krok jakby rozumiecie, ale nie chodzi mi o ten proces, bo jest o K, ale słowo Boże dawaj słowo Boże. Bo jak nie dasz słowa Bożego, to nie będzie o k jedno, tylko słowo sobie otworzymy, bo mi tu już Piotr pokazał, że już półtorej godziny minęło, to jeszcze mógł do dokończyć dzisiejszy temat. Mianowicie. Drugi list Piotra. I teraz popatrzcie razem ze mną na fragment, który ode mnie słyszeliście sami Zgłębia Przecie wiem na różne sposoby. Jeszcze raz spójrzmy razem na ten fragment o K czy my. Przez ukończone dzieła dzieło Krzyża możemy spodziewać się tylko i wyłącznie dóbr w swoim życiu duchowych i przemiany duchowej. I aspektów mentalnych, które mają tylko i wyłącznie owocowanie i skutki przestrzeniach niematerialnych o k. Drugi list Piotra pierwszy rozdział razem ze mną. Przeczytajcie od drugiego do ósmego wersetu, ale po kolei będziemy czytać. Patrzcie. Najpierw jest drugi werset łaska i drugi list Piotra. Pierwszy rozdział, drugi werset łaska i pokój. Niech się wam pomnożą, przez co przez poznanie Boga i Jezusa naszego pana. Ok jest różne sposoby łaski na różne różne sposoby doświadczania pokoju. Czy jest czy mamy pełny? Cokolwiek dostajemy duchową jest nazwane w Biblii nie tylko ogólnie słowem łaska, ale jest nazwane łaskami konkretnymi. Amen jest mamy to łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego pana, bo zauważ poznać, poznać jego doświadczasz jego miłości, ale też widzisz swoją naturę, zamieniasz to w konkretną postawę w swoim życiu i wtedy zaczynasz doświad tak, ale wszyscy ci, którzy mieli oponowali, bo przed tym, co mówiłem, mówią, ale w sobie doświadczasz, w tobie się rozwija łaska w tobie się rozwija. Spokój w tobie się rozwija? Ponieważ trzeci werset. Piotr mówi, jego boska moc obdarzyła nas już tu jest dokładnie dokonany. Tryb. Wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez co przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Rozumiesz? A więc jak się przyjrzysz i rozłożysz sobie to zdanie na części pierwsze omówi tak przez poznanie tego, który nas powołał, co się najpierw dzieje? Doświadczysz przemiany aspektów materialnych, biologicznych, fizycznych i cielesnych w swoim życiu. Patrz, dostaniesz zaopatrzenie we wszystko, co jest potrzebne do życia biologicznego i do pobożności, która zasadniczo. Yy, w której zasadniczo chodzi o wspieranie innych, nie tylko zapewnianie zasp. A nie swoich potrzeb, ale też potrzeb tych, którzy jakoś z jakiegoś powodu tego nie potrafią zrobić. Sieroty wdowy i tak dalej i tak dalej, tak. Zauważ to jest pierwsze, a ponieważ to już mamy zapewnione Zauważ koniec dil Dan je tyle tu zauważ, że Piotr nie mówi, niech wam się mnoży powodzenie, niech wam się mnoży zdrowie, niech wam się mnoży za sobą nie mówi, to już jest dane przez poznanie. To mówi teraz przez to poznanie niech właśnie niech wam się mnoży to, co się nigdy nie nieco nie ma granicy, a mianowicie łaska i pokój. Widzicie to? Oczywiście język grecki ma swoje zasady, więc on mówi łaska i pokój niech się wam pomnoży przez poznanie Boga i Jezusa, ponieważ jako, że jego boska moc już nas obdarzyła, tak samo przez to samo poznanie dokładnie tej samej osoby widzicie co? Ale teraz najlepsze czwarty werset. Przez to, przez co także mamy dostęp do tej osoby, do tego bezpośredniego Poznania. Zauważcie, to nie jest Paweł, to jest Piotr, ale który dokładnie w tym liście dalej chwali Pawła mówi, niektórzy nie rozumieją, o czym piszę. On najwyraźniej rozumie mówi. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się i zwróćcie uwagę na to, bo kto ja ostatnio się rozgadałem na temat jednej natury, że jesteśmy z ducha i tak dalej i tak dalej, to się mówi, gdzie to jest w Biblii napisane. W wielu miejscach, ale naj Genialni tutaj. My już jesteśmy uczestnikami tej natury, ale przez poznawanie tej natury stajemy się praktykami tej natury, którą już mamy przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury. Tu chodzi o naturę Boga. Tak jest po grecku napisane unikną wszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie i potem Paweł Piotr tu rozwija swój proces. Co się dzieje? Bardzo ważnym elementem tego procesu, zaraz na wstępie powierze piąty werset. Zauważy jest wiara cnota po cnocie jest właśnie co pozna. Nie bez niego nie ma następnych części przemiany, ale wreszcie w ósmym wersecie kończy całą tą myśl, bo to nie jest teraz czas, żeby to rozważać. Gdy bowiem te wszystkie elementy tego procesu będą w was i to w obfitości, to nie uczynią was bez czynnymi ani bezowocny nimi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zauważcie Jeszcze raz. Piotr mówi, niektórzy kończą swoje poznanie, na czym przychodzą do pana? Poznają go przez zaraz powiem, jak to praktycznie jeszcze zrobić jeszcze dzisiaj to powiem nie do końca, ale powiem. Do klif changera dojedziemy dzisiaj, no nie, ale w każdej Piotr mówi, więc niektórzy mają to poznanie, mają doświadczenie miłości i co i pozostają bezowocne w tym Poznaniu, gdzie to mówi? Więc więc Wejdźcie, masz wiarę wiara w tobie powoduje taki rodzaj cnoty, że możesz mieć poznanie pana, więc idź dalej tą ścieżkę. Zobacz co jest dalej po Poznaniu, to jest dokładnie to jest dokładnie to zmień swoje myślenie podejmij decyzję w ramach jakich aspektów życia. A pobożności, duchowości, praktyki codziennej. Nie wiem, wiesz jakby postępował Jezus. Wiesz, że masz w sobie ten umysł, zmień to i zacznij to praktykować. Nie Piotr mówi, jak tego procesu nie dokończycie, to w ogóle w żaden proces nie weszliście i wasze poznanie szybko się skończy, bo pan nie będzie ci dawać dalszego Poznania siebie samego, skoro widzi, że ono jest bezowocne u ciebie. Jasne. Mam takie w ostatnim czasie parę takich rozmów. W ramach których ludzie mówią, że mieli mają wrażenie, że mieli znacznie lepsze poznanie pana, jak byli nie upieczeni w wierze niż 20 lat później. Nie mówią, co się dzieje. Modlitwa mi umarła, wszystko mi umarło. Nie słyszę pana, nie mam radości. Tam zna Bożej, że te wszystkie historie nie. Natomiast bardzo łatwo jest wskazać, w którym momencie pan ich zaprosił do zmiany myślenia i oni się nie zgodzili na zmianę tego aspektu, który on im pokazał i tyle. Trzeba tam wrócić Jeszcze raz, ale to może ja zmienię inne, że jeżeli pan rozumiesz mnie pan powiedział coś na temat finansów, a może tobie pan coś powie na temat pożycia małżeńskiego? Rozumiesz o co chodzi? Ja nie wiem i teraz nie tłumaczcie że, ale to ja najpierw zrobię to co Fabian, tak samo jak ja się nie będę tłumaczyć, że ja teraz zrobię. Nie to co ania. Czy to co Piotrek akurat na piotrka pokazywałem? Bo bo Pan mnie prowadzi taką ścieżką i ona nie jest twoją ścieżką po prostu. I, jeżeli on mówi nie, nie poprowadzę cię dalej. Najpierw masz zmienić to, to on wie dlaczego tak jest i tyle. Ja nie mam żadnego, on jest panem, a nie ja amen. Więc kochani.
Dla mnie Piotr ma to samo teraz mówi o jednej Boskiej naturze, która jest w nas. Patrzcie, jak Paweł na przykład pisze do. Na przykład m. To jest króciutki liścik i tam jest konkretna, praktyczna rzecz, którą on tam chce z nim, którą to rzecz chce z nim podjąć i rozwiązać nadal, jak mu mówi o tym, że się o niego modli. To zauważ o co on się dla niego modli list do filemona pierwszy, bo jedyny rozdział szósty werset modlę się. Aby udzielenie Twojej wiary doprowadziła, doprowadziło w tobie, a a potem też i w innych. Do czego do Poznania wszelkiego dobra, które jest w was przez Chrystusa Jezusa? Wiesz, to mi cały czas masz poznawać Chrystusa, a przez poznawanie jego Poznania to swoją naturę, bo ty masz jego naturę, ale teraz następnie jak masz to to masz się tym zacząć dzielić z innymi. To się ma rozmnażać, rozprzestrzeniać, ma się zamieniać w praktykę twojego życia mamy, to mamy, podsumujmy tylko na sam koniec, bo zobaczcie teraz dlaczego Paweł mówi. O tym, że uznał wszystko inne za śmieci, całe swoje życie religijne, pochodzenie etniczne, tradycje swojego narodu. Wszystko uznał za śmieci wobec. Jedynej wartości, jaką stanowi poznanie Chrystusa, to jest list do filipian trzeci rozdział. Od siódmego wersetu list do filipian trzeci rozdział od siódmego wersetu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem do tej pory ze względu na Chrystusa uznałem za stratę i patrz ten sławny ósmy werset, ale my go musimy. Nie tylko wiecie posługiwać się nimi nosić na sztandarach, tylko posługiwać się w praktyce swojego życia. Owszem mówi Paweł. Wszystko uznaje za stratę wobec. Czy w porównaniu do znakomitości, do genialności, cudowności, Poznania Chrystusa, Jezusa, mojego pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaje to za gnój. Byle tylko zyskać Chrystusa i on tu rozumieć to jest on zauważył. To jest list do filipian, w którym w drugim rozdziale mówi ww. Piątym Wersecie niech będzie w was taki sposób myślenia, jaki jest w chrystusie jezusie? Nic innego się nie liczy, jeżeli nie masz tego sposobu myślenia, to nie ma żadnego wyjaśnienia dla ciebie, ale bo ja Jestem Polakiem, bo on on rozumiecie tu podaję całe takie nie takie cielesne, że mam pożądliwości. Baby mi się podobają albo chłopy, albo lubię kraść bym za chętnie poużywał tego czy tamtego nie on tu mówi o dosyć takich szlachetnych rzeczach. Zobaczcie w trzecim rozdziale. Czwarty werset mówi, chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele i zauważ nie mówię o jakiś grzechach. Jeżeli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja obrzezany. Ósmego Dnia poważnie zgodność ze słowem Bożym tak z Rodu Izraela z pokolenia Beniamina hebrajczyków z hebrajczyków co do prawa faryzeusz co do gorliwości Prześladowca Kościoła. A co do sprawiedliwości opartej na prawie sensacyjne wyznanie Pawła nienaganny? W pewnym momencie zacząłem wypełniać prawo tak. Że w niczym go nie złamałem? A więc zauważą podaję mówi rzeczy, to nie są złe rzeczy i mówi, nadal te rzeczy uczyły mnie innego sposobu myślenia, niż jest w chrystusie. To nie jest umysł Chrystusa. Czy to jest jasne mówi te rzeczy. Odrzucam i uznaje je za stratę, chociaż zauważ ile to musiało być wysiłku, żeby je pozyskać. To obczaj 613. Wtedy jeszcze świątynia było wszystko 613 tych wszystkich przykazań, żeby być nienagannym. Nie on mówi, byłem faryzeusz nienaganny i jeszcze zabijałem innych. Taki byłem gorliwy, prześladował kościół Boże. I to mówi te wszystkie rzeczy, które inni podziwiali we mnie teraz mnie nazywają zdrajcą i tak dalej mówi, co to ma do rzeczy. Skoro mnie uczyły nie chrystusowego sposobu myślenia ze względu na poznanie Chrystusa. Wszystko to nie jest dla mnie żadną stratą. To jest zwyczajny gnój śmieci i śmierdzące odchody. Nic więcej. O tym Paweł mówi, kiedy mówi o przemianie swojego, chcesz zacząć doświadczać w swoim życiu mocy Bożej, która przez ciebie ma przepływać, bo taka jest wola boża, jak przepływała przez Chrystusa. Paweł mówi, No to to jest jedyna cena, którą trzeba zapłacić. A jaka to jest cena? Zacząć myśleć tak jak Chrystus, a czy to nie o tym mówimy cały czas, że tak go kochamy, że chcemy go naśladować we wszystkim, no to o co chodzi. Teraz kochani praktycznie będę o tym opowiem następnym razem, ale robimy teraz tego cliffhanger, a to jest koniec tego tego dzisiejszego studium. Chciałem tylko wam to pokazać, jak jest, że ten proces jest w Biblii, o którym powiedziałem poznać go, doświadczyć jego miłości, co jest skutkiem każdorazowego kolejnego etapu Poznania. Podjąć decyzję o zmiany swojego myślenia, aby od tej pory myśleć tylko jego umysłem, a nie swoim starym sposobem myślenia i praktykować to w życiu, kochani. Co tu ale co jak jak się poznaje? Jak można się wpatrywać wie i to bo jest to pytanie, to znaczy ludzie wymyślają koncepcję, nakładają na siebie ręce, padają pod mocami, szukają jakiś wiecie objawień, co jest fills. Umówmy się siódmą wodą po kisielu katolickiego mistycyzmu. Umówmy się tego typu rozumienie charyzmatyczne ności w kościołach protestanckich w nurcie chrześcijaństwa ewangelicznego jest niestety po grobowcem zupełnie odjechanych cielesnych. Często bym powiedział diabolicznym doświadczeń w Kościele Katolickim. Nie tylko nie niecały mistycyzm, żeby to było jasne. Według mnie w Kościele Katolickim jest cielesny i grzeszny. Ale masa tego, co się tam działo, było zupełnie pochodziła od złego ducha wprost, albo po prostu z cielesności ludzkiej. Wiecie te pseudo Objawienia te zakonnice rozkochany w chrystusie, ewidentnie z problemami seksualnymi. Nie widzę, teraz tu wiecie owijał w bawełnę nie tak, bo bo bo nie ma takiej takiej potrzeby, które nagle Chrystus oblubieniec to nie jest twój oblubieniec, tylko oblubieniec kościoła. Wiecie wizje mistyczne te te te te horrendalne absolutnie historie z jakimiś ranami w rękach wiecie, żeby się upodabniać do jakie to jest poznanie? Naprawdę Chrystus po to ucierpią na krzyżu, żeby potem to. Nie pokazywać jako niedościgniony przykład jakiegoś chłopa. To tak samo jest po przebijany rozumiesz? To ma w ogóle jakiś logiczny sens i nie tylko mówię o ojcu pio, ale on ma się przecież to nie ojciec pio. Pierwsze miał te tak zwane stygmaty tak tylko Franciszek zasłużył bodaj i to też czy on tam co on tam miał, a ile z tego potem wykombinowali franciszkanie to jest następna historia i teraz rozumiecie? Niektórzy myślą, że nadal nie nie my tu mamy Biblię, nie mamy obrazków i tak dalej, ale kiedy jest mowa o Poznaniu Chrystusa o wpatrywaniu się twarzą w twarz w jego chwałę. No to to musi być coś takiego. Chyba nie nie tak jak Biblia, ale no No Franciszek, no może katolikiem był, ale szukajmy takiego doświadczenia jak ten miał jak miała. Nie wiem Teresa Wielka jesteś jana Od Krzyża karmelici, ci tacy jacyś ludzie a nie. No przecież my nie mamy, ale gdzie ty to masz w Biblii Powiedz mi. I wtedy nagle się dowiaduje, no bo Paweł znał człowieka, co 12 lat temu poszedł do do nieba trzeciego w ciele. Nie wiem czy poza ciałem nie wiem Jeszcze raz to to był Paweł Jeszcze raz. Czy ty i ja możemy mieć takie doświadczenie. Możemy mieć sęk tylko w tym, że jeżeli czasem to doświadczenie ma taki wymiar, że jesteś jakby w transie, tak jak Paweł mówi, że N nawet nie wiem jak to było, że to było w ciele czy poza ciałem. Co się tam wtedy wydarzyło, to nawet w życiu takiego mistyka jakim był Paweł, to było zwróćcie uwagę, wydarzenie wyjątkowe. O k słowo Boże daje nam klarowny przepis i znowu ten przepis składa się według mnie z 4 aspektów. Jak się zaczyna poznanie pana o K podaje wam teraz 4 składniki, ale czwarty pozostawiam sobie na następny raz i od niego dopiero następnym razem zaczniemy pierwszy składnik to jest mianowicie słowo Boże. Nie ma żadnego innego Poznania. W Biblii proces przemiany myślenia upodabniania się do Chrystusa, a więc ujawniania w nas tego, czym my już jesteśmy ujawniania naszej natury, jest nazywany także procesem albo stanem uświęcenia lub procesem uświęcania. Słyszycie, co teraz powiedziałem, jest taki wyraz, tak jest zjawisko taki temat teologiczny, ale Jeszcze raz teologiczny to jeden, a biblijny to przede wszystkim, a nie. To co tam niektórzy wymyślają, więc Biblia mówi, że my jesteśmy raz na zawsze uświęceni kompletnie, ale jednocześnie, że to uświęcenie się w nas objawia. Tak i teraz. Ill jaki jest więc pierwszy składnik tego, aby się w nas ta świętość natury Chrystusa ujawniła? Pierwsze to jest słowo Boże powiedziałem Jezus w Ewangelii jest oczywiście milion fragment. O Biblii, które mógłbym teraz przywoływać w takiej czy innej konstelacji, ale SIEDEMNASTY rozdział Ewangelii Jana SIEDEMNASTY Werset bardzo łatwo sobie zapamiętać Jan 17, 17. Pan Jezus mówi, modli się do ojca. Mnóstwo prawd wypowiada na nasz temat. Tego, co już się stało nawet jeszcze przed Krzyżem oraz tego, co się zaraz stanie w wyniku ukończonego dzieła Krzyża. Nie, ale Jezus modląc się do ojca mówi jedną znamienitą rzecz mianowicie mówi do niego w siedemnastym wersecie siedemnastego rozdziału Ewangelii Jana Uświęć ich w Twojej prawdzie.
Twoje słowo jest prawdą o K? A więc pierwsza rzecz, potrzebujemy słowa Bożego. Zanim powiecie mi rak, ale na ludzie znają słowo i na tej podstawie powoli muszą być 4 składniki. Tak samo słowo nie zadziała. Ja wiem, niektórzy się szokują jak to powtarzam, ale Jeszcze raz nikomu nigdy nic dobrego się nie stało. Od samego czytania Biblii. Tak a wręcz powiedziałbym, że ludziom się złe rzeczy działy przez czytanie Biblii. Jeżeli brakowało pozostałych elementów, które o których zaraz powiem nie, ludzie tworzyli straszliwe, horrendalne przykre i zbrodnicze systemy całe twierdząc, że opadnie na słowie Bożym, mordowali innych, usprawiedliwiali niecne czyny i tak dalej i tak dalej. Samo czytanie Biblii jeszcze niczego nie daje i inna rzecz, że Jezus tu nie o tym mówi o k druga rzecz, to jest modlitewne. Podejście do słowa Bożego. Pierwsze co to oznacza, aby przez poprzez, czyli słowo, ale drugie to jest modlitwa i w tym wypadku nie chodzi o modlitwę o coś do Boga, ale. O modlitwę w jej fundamentalnym znaczeniu. Pierwsza w jej pierwszej definicji, a pierwsza definicja modlitwy z mojego punktu widzenia w Biblii to nie jest proszenie o coś chwalenie i tak dalej i tak dalej nie czasem jak się dzieci pyta także na szkółkach niedzielnych, co to jest modlitwa? To to dzieci mówią, że to jest mówienie, rozmawianie z Bogiem i tak dalej i tak dalej. Nie zawsze jest ten aspekt. Uważajcie, Biblia pokazuje to, co potem nazywa w taki czy inny sposób modlitwą, że najpierw to jest spotkanie z żywym Bogiem o k ty możesz mówić do Boga, ale jak się z nim nie spotykasz, to to to nie jest modlitwa. To nieważne, że to brzmi jak modlitwa. A więc masz mieć świadomość spotkania zauważ nie? A więc poznanie do nas przychodzi przez słowo, ale do którego my podchodzimy modlitewnie, a to znaczy, że my modli. Inny się przy pomocy słowa, ale po co aby się spotkać z Bogiem? Nie aby się czegoś dowiedzieć, nie aby coś zrozumieć, nie żeby coś uzyskać, lecz aby się spotkać. Czy to jest jasne? Mamy to. Spójrzcie list do Rzymian, żeby bo już mnie to pokazuje, że 2 godziny minęły Piotr, więc szybciutko tylko list do Rzymian żeby to sprawnie uzasadnić. Wystarczy nam choćby dziesiąte rozdział listu do Rzymian i a w nim siedemnasty werset wiara, która jest podstawą wszystkiego albo my przez my przez wiarę otrzymujemy łaskę wszelką łaskę łaska za łaskę. Ale zwróć uwagę dziesiąty rozdział, SIEDEMNASTY werset wiara jest ze słuchania u BG tutaj genialnie tłumaczy. A słuchanie? Jest przez lub też poprzez słowo Boże, masz słuchać głosu Bożego przez to, co wyczytuje z Biblii, a nie słuchać czytania Biblii To są 2 różne rzeczy lub czyjejś interpretacji. Nie nawet jak słuchasz na przykład tego nauczania. Cały czas zadawaj sobie pytanie nie czy ja mówię prawdę czy nie? To jest też dobre pytanie, ale co w danym momencie przez takie nauczanie mówi do Ciebie Bóg i tylko to jest istotne, a nie cała całe. Oczywiście pytania ktoś kłamie w ramach nauczania słowa Bożego to już zupełny jest nonsens. Tak, ale nawet kiedy mówi prawdę wszystko to super, ale co teraz Bóg do mnie mówi poprzez to słowo Boże, które słyszę, a więc wiara rodzi się ze słuchania czy pochodzi, powstaje ze słuchania i rozwija się ze słuchania, ale tym, czego się słucha, to jest to, co się słyszy poprzez słowo Boże, a to albo jest fillm Głos Boga, albo to znaczy, że my w ogóle niczego nie słyszymy. I druga rzecz bardzo istotna zauważ. Spotkanie św. Na przykład list do hebrajczyków to to to to cudownie w wielu miejscach wyraża, ale to teraz, żebyśmy szybcy byli to sobie otwórzmy. Czwarty rozdział. Listu do hebrajczyków. W szesnastym Wersecie za. Wasz. To jest pierwsze, nie? Zanim my zaczniemy coś mówić, robić, przyjmować, odbierać, dawać na modlitwie nieważne, co pierwsze musi dojść do spotkania. Czwarty rozdział, szesnasty werset przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski. Tak ta myśl się tu na różne sposoby przewija w liście do hebrajczyków i znajduje swój szczytowy wyraz w dziesiątym rozdziale od dziewiętnastego wersetu. Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego miejsca, a co jest w najświętszym miejscu? Obecność samego pana nie ma tam nic innego, tak drogą nową nieżywą, którą on zapoczątkował dla nas przez zasłonę. To jest przez swoje ciało i mając tak wielkiego kapłana nad domem Bożym, czyli Chrystusa, co mówi tam dwudziesty drugi werset, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary. Rozumiesz? Spotkanie z Bogiem wyraża się bliskością z nim. Jeszcze raz również to, czego. Więcej o tym będziemy mówić w przyszłym tygodniu, ale Jeszcze raz, jakbyście byli zniecierpliwieni, sprawdźcie frazę w Biblii. Poświęconą oczekiwaniu na pana w starym przymierzu lub też poszukiwaniu oblicza pana. No jest na przykład w psalmach. Ale też na przykład w księdze Izajasza nie szukam oblicza pana jak o co o co chodziło Dawidowi, który nie wiedział, że Jezus, że on Boga nikt nigdy nie widział, a Dawid nadal wiedział, że ale nie chodzi o fizyczne oblicze. Nie chodzi o to, mimo że Jezus nam to też przyniósł, ale ale mówi o w duchu, to chodzi o takie spotkanie, jak miał Mojżesz twarzą w twarz po prostu. Tak, a więc pierwszy element, jak poznać jak chwa? Były chwały się przemieniać, patrzeć twarzą w twarz przez słowo. Do którego my przez modlitwę. Teraz uważaj bardzo istotne w obecności Ducha Świętego i pod przewodnictwem Ducha Świętego. Zobacz całę całą ostatnią wieczerzę w Ewangelii Jana Jezus cały czas mówi o tym, kim możemy być dzięki łuki i gdzieby kim mamy być dzięki ukończone mu Dziełu Krzyża, że to nie myśmy go wybrali, to on nas wybrał, że uczyńmy większe rzeczy niż on, że o cokolwiek poprosimy i cały czas mówi, ale przyślę wam ducha, bo bez niego nic nie możecie zrobić. On wam wszystko przypomni on was wszystkiego nauczy K. Niemniej Jeszcze raz parcie w liście do EFEZJAN. Przypomnę, jak Paweł całe te swoje modlitwy za Efezjan czy o efezjan rozpoczyna zwróćcie uwagę. On wie, że to cały ten trzeci rozdział, o którym myśmy mówili, to jest niemożliwe, żeby się wydarzyło. Poznanie słowa Bożego, zbliżenie się do tronu Bożego przez krew Chrystusa, przez jego wszystko gra, ale to możesz zrobić tylko i wyłącznie w duchu świętym. Poznanie jest możliwe. Prawdziwe przez słowo w słowie na modlitwie tylko i wyłącznie w duchu świętym, więc to jest trzeci, bardzo istotny spoiwo. Tak możesz, bo bo niektórzy mówią słowo Boże, tak, ale ty się musisz modlić. Nadal możesz się modlić jak poganin nad tym słowem Bożym i dochodzisz do idiotycznych wniosków, musisz mieć ducha. Ojciec chce mieć wyznawców, którzy będą go chcieli w duchu i w prawdzie tak Duch i słowo. Zobaczcie pierwszy rozdział listu do fian SIEDEMNASTY werset Paweł TAM prosi o co aby Bóg? Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i Objawienia w Poznaniu jego samego. Wiadomo, że to poznanie jest przez Jezusa ojciec chwały pełnię swojej chwały wyraża w obliczu swojego syna. A my? Ale żeby móc widzieć w duchu, potrzebujesz Jeszcze raz duchowego doświadczenia. Nie pseudo namiastek, jakiś głupot podróbek duchowego doświadczenia, ale autentycznego doświadczenia, które zaowocuje w tobie odruchem miłości i potrzebą, aby tą miłością obdarowywać innych wtedy co się dzieje? Aha, bo jeszcze jest czwarty. Element, jakbyście chcieli po? Wiem, że to teraz dziwnie zabrzmi, ale rozumiecie, modlimy się, mamy słowo Boże, modlimy się z tym słowem Bożym i mamy Ducha Świętego. A ja mówię jeszcze czwarta rzecz. Jeszcze czwarta rzecz w momencie, kiedy mamy tę czwartą rzecz.
Wiecie, co się dzieje, jest jeden z najcudowniejszych tekstów proroczych i nim dzisiaj skończymy w nawiasem mówiąc, w tym tekście jest objawiony ten czwarty składnik, przez który możemy patrzeć twarzą w twarz, przemieniać się z chwały w chwały. To jest mianowicie księga psalmów. W księdze Psalmów znajduje się tajemniczy tekst, nie wiadomo, kto jest jego autorem. Niektórzy mówią, że Dawid no bo tematy dawidowy tam się powtarzają. Inni mówią, że to jest Mojżesz, bo to jest zaraz po psalmie Mojżesza, bo Mojżesz też ma jeden psalm w księdze Psalmów. A ja mówię, że tak wszystko fajnie, ale wiemy, że no autorem jest Duch Święty. To jakby co się tam spierać, kto, zwłaszcza że tu właśnie tu nie potrzeba, to jest dziewięćdziesiąty pierwszy. Jeżeli ktoś z was miałby wątpliwość, jak wygląda życie człowieka, w którym się w pełni. Realizuje ukończone dzieło krzyża. To wystarczy sobie przeczytać dziewięćdziesiąty pierwszy. W salm jesteście razem ze mną? Jeszcze raz to jest prawda w życiu człowieka, który żyje ukończonym dziełem krzyża. A jak sobie pomyślicie o K już wszystko wiemy to zaraz tu jest czwarty sekretny składnik ingrediencji, a potrzebna nam do tego, aby uczciwie naprawdę w pełni mocy tego doświadczenia zacząć poznawać pana, kto czytamy właśnie cały psalm, kto mieszka pod osłoną Najwyższego w cieniu wszechmocnego przebywać będzie będę mówić o jahwe, moja ucieczka i twierdza mój Bóg. Jemu będę ufać zaprawdę i patrzcie, co się tutaj dzieje. To nie są obietnice. Nie, to jest fakt rozumiesz cały psalm dziewięćdziesiąty pierwszy jest. Zapowiedzią proroczą życia człowieka chrześcijanina normalnego chrześcijanina, który żyje normalną wiarą jezusową w swoim życiu. To powinno być jego doświadczenie. Zaprawdę on wypada się z sideł łowcy i od zgubnej zarazy, jaki COVID miałby miałby cię zagrażać? Okryje Cię swoimi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą i pół lekarzem nie umkniesz się strachu w nocy, ani pocisku, który będzie zmierzać w twoją stronę za dnia, ani zarazy, która przychodzi W ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. 1000 będzie padać śmiertelnie umrze u twojego boku, a 10000 po Twojej prawicy, ale ciebie to nie dosięgnie. Nie, twoje życie jest bezpieczne zauważ fizyczne. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym, ponieważ jahwe moją ucieczkę i Najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem, nie spotkacie nic złego. Ani ja. Tak jest wyjątek od nic złego, nic złego z wyjątkiem COVID 24. Nie nic oznacza nic złego, cokolwiek miałoby złe skutki w twoim życiu, nie spotka Cię nic złego, ani żadna plaga nie zbliży się do twojego miejsca zamieszkania. Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rynkach będą cię nosić, abyś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Pamiętacie Diabeł, który wie, że to jest psalm o synu Bożym? Między innymi “to jezusowym mówi to to to rzuć się w takim razie. Bo jest o tobie napisane, a Jezus nie mówi, że to nie jest o nim napisane, tylko mówi o owszem, owszem, ale nie wiesz o co chodzi. Ja Biblię znam lepiej niż te. Wiesz, tu masz przykład kogoś, kto się kto zna Biblię, ale się nią niewłaściwie posługuje, nie rozumiesz. To jest opowieść o tym, jak w praktyce wyraża się bycie synem Bożym. Czy to jest jasne? Dalej. Będziesz stąpał po lwie? I mi bo Diabeł jak Lew ryczący krąży, szukając kogo Pożreć, a Rozumiesz ten krąży, a ty po nim chodzisz, to jest takie. Taka jest rzeczywistość syna Bożego. Zawsze ma go pod swoimi podeszwami. Będziesz stąpać polskiej po żmij lwiątko i smoka podepcze. Wybawię go, bo mnie umiłował wyższe go, bo poznał moje imię. Tu jest tu już jest głos samego pana będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu wy tego i pać otoczę chwałą długimi dniami go na serce i okażę mu moje zbawienie teraz kochani. Znam ludzi, którzy znają Biblię. Ich też znacie całe historie kościołów, którzy wiedzą jak się modlić. Przynajmniej tak im się wydaje i mieli i mają Ducha Świętego. Ale ponieważ zabrakło im czwartej ingrediencji czwartego składnika tylko na tam z tamtych 3 nadal. Niektórzy pobądź z tymi 3 nadal w swojej interpretacji pobłądzili, a niektórzy wręcz dokonywali duchowych aberracji perwersji i zboczeń. Na przykład? Mając słowo Boże, mając modlitwę, mając przekonanie o obecności Ducha Świętego, popatrzcie na ruch wiary, który w pewnym momencie. Czy wziął między innymi psalm dziewięćdziesiąty pierwszy nie mówię o samych początkach ruchu wiary, w których między innymi chyba nawet i Derek Prince, Prince uczestniczą, ale później w tym czasie szybko stało fills szybko zamienili całą przemianę umysłu i tak dalej. Realizację manifestacje natury syna Bożego w co w afirmacje pozytywne. We wmawianie sobie, że rozumiesz i to jest dokładnie to biorę słowo Boże duchu Święty przyjdź, jesteś duchu Święty, super mam fazę o K jest charyzmatyczna faza. Bardzo dobrze Jestem na modlitwie, Jestem na modlitwie i co i zaczynam sobie mówić, nie ulęknę się, ta rozumiesz? Nie ma czwartego elementu, co jest czwartym elementem. I wtedy, co niby masz słowo niby masz modlitwę jest jesteś nowo narodzoną osobą, więc jest Duch Święty. Dlaczego w związku rozumiesz? Słowo Boże mówi, że że jak masz jeszcze czwarty element przez poznanie chwały przez poznanie pana objawia się chwała w twoim życiu. Tym, że to, co tu jest napisane jest rzeczywistością, a to jest nie musisz jej wmawiać, zwłaszcza, że niektórzy sobie wmawiali długo i niestety nieszczęśliwie, bo na końcu nic się nie stało. Co jest czwartym składnikiem? Widzicie pierwszy werset w dziewięćdziesiątym. Pierwszym zbliżamy się do cliffhanger, a bo ja nie powiem, znaczy powiem, co to jest, a jednocześnie nie powiem, ale powiem, ale nie wyjaśnię do końca, ale powiem dziewięćdziesiąty pierwszy psalm pierwszy werset nie. Znów jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego słowa, że płyniemy przez ten, kto mieszka pod osłoną naj kto pod osłoną Najwyższego mieszka ten w cieniu wszechmocnego. Tam różne te niej wszystko o k. Jezu taki wyraz, który jest przetłumaczony tutaj z jakiegoś tajemniczego dla mnie naprawdę powodu jako osłona. On w języku hebrajskim i upewniałem się na ten temat. Wielokroć na różne sposoby u najwspanialszych, ale nie trzeba było, ale naprawdę chciałam mieć pewność. To jest wyraz, który w języku hebrajskim, owszem oznacza osłonę.
Ale zwracanym zaznaczeniem, po co mówisz o osłonie, co nazywasz osłoną? Otóż kochani ten wyraz powinien być przetłumaczony jako skrytka. Kryjówka lub też sekretne miejsce, o którym nikt nie wie, tylko ten dla kogo to jest kryjówka lub skrytka, czy to jest jasne, to teraz powiedziałem. Sekretne miejsce tak rozumiesz skryty. Owszem, jeżeli ty gdzieś chowasz pieniądze i nikt nie wie, gdzie one są schowane, tylko ty o k lub też masz jakichś wrogów i teraz ty uciekasz do miejsca, które jest twoją kryjówką, ale uważaj o którym nikt nie wie i w tym sensie mówi się, że to jest osłona. Dlaczego? Ponieważ tu nie chodzi o zasłonę, bo wtedy wszyscy no tam jest jakaś zasłona, co jest za zasłoną tak nie tu chodzi o kamuflaż o taki rodzaj zasłony, że ty nawet nie wiesz, że jest jakaś zasłona która coś zasłania, a ty za tą zasłoną możesz się schować także nikt nie wie gdzie jesteś. Gdzie się ukryłaś, czy ukryłeś, czy to jest jasne, a i. W przyszłym tygodniu Wam pokażę inne zastosowania tego wyrazu. Sami sobie możecie poszukać nie, ale Jeszcze raz oznacza to skrytkę na coś lub też kryjówkę dla kogoś. Teraz w tym konkretnym miejscu, kochani? Psalm Dziewięćdziesiąty pierwszy mówi, to jest dokładnie ta kryjówka. To sekretne miejsce jest czwartym istotnym elementem dla przemiany naszego myślenia i stania się w pełni nowym stworzeniem. Co to jest, kto za dosłownie należałoby to wejdzie i zasiądzie w kryjówce? Najwyższego, a więc we wnętrzu Najwyższego. Ciekawe wielu tu zwraca uwagę na przykład żydowskich badaczy ilu mam imionami naraz w tych 2 pierwszych wersetach jest Bóg nazwany Nietypowymi. Nie temu się też jeszcze będziemy mogli przyjrzeć. Najwyższy wszechmogący jahwe mój Bóg dokładnie to samo, wiecie to to co jest to jest dokładnie to samo sformułowanie co Jezus, kiedy krzyczy fillm eli i LUILUI Lama sabachtani na krzyżu. Też mógł. Ja chcę mój Bóg wszechmogący najwyższy rozumiesz na najwyższych wysokościach, tam, gdzie jest tylko Bóg i nikt inny nie może sięgnąć. Wcale mnie dziewięćdziesiątym pierwszym starym Przymierzu mamy proroctwo, że znajdzie się, uważaj miejsce, do którego, które pan przygotował. Tobie i tylko tobie, nikomu innemu, do którego będziesz mieć dostęp i do którego jak dotrzesz i się w nim schronić. Sz wówczas cała reszta tego psalmu stanie się dla ciebie faktem zauważ dla kogoś, kto będzie doświadczać wolności od śmierci, od wojny, od ataku zbrojnego, od zarazy, od plagi od chorób wszelkiego rodzaju. Kto kto mieszka? Znajduje się przebywa w kryjówce, którą ma w najwyższym. Naprawdę tu nie chodzi o to, że pan cię osłoni pan cię, odgrodzi pan, co w momencie, kiedy ty jesteś na ziemi, pan się pojawi i będziesz pod osłoną Najwyższego? Nie chodzi o znalezienie się w miejscu, które on w sobie przygotował dla ciebie, które jest tak sekretne, że jest tylko i wyłącznie dla ciebie tobie znane. Uważaj. Co to oznacza? To oznacza, że widzisz twoje poznanie pana jest tak osobiste, że możesz cieszyć się świadectwem innych ludzi poza znających pana, ale Nie możesz za nimi iść, bo najwyżej dojdziesz. Rozumiesz? W pewnym momencie do drzwi ich kryjówki i potem oni ci znikną. To nie jest twoja kryjówka. Ty masz swoją kryjówkę, swoje schronienie w cieniu wszechmogącego, ten, który ma wszechmoc on cię ocenia, ale wtedy, kiedy ty wejdziesz w miejsce tajemne dla wszystkich innych. Jemu i tobie tylko znane, kiedy tam się znajdziesz w duchu i oczywiście powiecie mi, no, ale na wyżynach niebieskich w chrystusie. Owszem, widzisz sęk tylko w tym, że w chrystusie miejsc jest wiele. Tak twoja kryjówka w chrystusie, ponieważ ty jesteś kimś innym niż ja jest, że tak powiem w nim gdzie indziej niż moja, ma to jakiś sens na inne sposób tam ty dotrzesz niż ja docieram na inny sposób. Ty tam zasiadasz i masz przebywać niż ja mam zasiadać i przebywać. Amen. Co to jest co to jest za mnie, bo niektórzy mówią, No przecież to jest proste. Wiadomo, że chodzi o mieszkanie w nim, bo dalej w tym psalmie jest wyraźnie powiedziane dziewiąty werset, ponieważ jahwe moją ucieczkę i Najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem. Dokładnie tak. No dokładnie o tym mówię. To nie jest tak. Widzisz to jest dokładnie to, co jest powiedziane. W pierwszym wersecie jest powtórzone w dziewiątym pan w sobie przygotował dla ciebie mieszkanko, krył mieszkanko apartament, ale teraz chodzi o to, że to nie to, że ty se tam uczyniłeś mieszkanie, tylko ty tam musisz dotrzeć, żeby tam zamieszkać dla rozumiecie? W starym testamencie to jest fajna poezja. Dla tych, którzy żyją przez ukończone dzieło krzyża, to jest być albo nie być nowym stworzeniem, albo tam wejdziesz i z tego punktu widzenia z tego punktu przebywania. Poznajesz słowo, modlisz się i chodzisz i działasz i Żyjesz w duchu albo te 3 aspekty bez twojego schronienia się w przeznaczonym ci miejscu w przestrzeni duchowej w Bogu nie będą działać. Nie będą się składać, będą cały czas się rozlatywać, będą jak puzzle, w których wiesz, że one pokazują właśnie wyobraz, ale nie wiesz jak je złożyć, więc co to za. Tajemnicze miejsce, w jaki rozumiesz? Znowu. To to to jest miejsce, do którego tylko ty pasujesz, on cię przyciąga mocniej niż niż jakikolwiek magnes. Teraz czas najwyższy się tylko puścić tej rzeczywistości, wreszcie dać się pociągnąć, ale teraz co to jest? Jak to praktycznie zrobić, żeby nasze czytanie słowa, modlitwa i całe doświadczenie ducha zaczęły być spójne o tym następnym razem? Cliffhanger. Ale.

do korekty

źródło yt@tajemnyplan.pl

Twoje Sekretne Miejsce w Bogu 10

Kochani kontynuujemy. Temat ukończonego, dzieło dzieła Krzyża. Temat nowego stworzenia temat nowego człowieka, który jest w samym centrum. Nowego stworzenia i tego, co to znaczy być nowym człowiekiem i jak w jaki sposób my możemy doświadczać. Owoc ności i owocowania nowego człowieka w naszym życiu już teraz. Duch Święty na początku. Krótko, ale z całego serca. Z całej duszy zwracamy się do ciebie. Dziękujemy ci za twoją obecność. Z nami zawsze, kiedy studiujemy słowo Boże w każdym. Naszym wspólnym studium tajemnego planu, ale zwłaszcza dzisiaj, bo dotykamy cały czas takich tematów, które zdają się być intelektualnie proste dla kogokolwiek, kto jest nowo narodzony i czyta Biblię. Ale teraz chodzi o to, żeby one z głowy przeszły do naszych serc z tego, co to co wiemy, jakby informacje zamieniły się w decyzje. W naszych sercach, a decyzja, żeby zamieniły się na konkret i na owoce w naszym życiu w duchu Święty dziękujemy ci, że jesteś, prosimy cię, abyś ty nas dzisiaj poświęcał, abyś był, abyś przynosił każdy i każdemu z nas. Kto się w to studium Zagłębia, kto kto kto słuchaj, to będzie słuchać tego nauczania. Przychodził do nas z takimi objawieniami, jakich potrzebujemy z taką motywacją i inspiracją do działania, jakie są na etapie każdej życia, każdej i każdego z nas najbardziej nam potrzebne dzięki ci duchu Święty. Amen. Amen kochani króciutko, tylko podsumowując przypomina. Mając nasze poprzednie 100. Podium w tym sezonie i cyklu ukończonego dzieła Krzyża. Zakończyliśmy poprzednie nasze spotkanie czymś, co nazywamy cliffhangerem, czyli takim zakończeniem nie wiadomo co się co, co dalej, co dalej. Wisi autobus nad przepaścią spadnie czy nie spadnie co, co jest grane, a jak się tam znaleźliśmy. Otóż rozważaliśmy wcześniej kwestię. Jeszcze raz mówię bardzo, to dla tych, którzy by nie wiem mieli na przykład na tajemnym planie sobie wziąć i włączyć ukończone dzieło Krzyża. Zafascynował ich tytuł dziesiątego odcinka BAM i teraz tutaj weszli, więc muszę tylko w skrócie im powiedzieć, posłuchajcie tego, co się działo wcześniej. Bo otóż. Nawet kiedy my już wiemy, czym jest ukończone dzieło krzyża i co przez ukończone dzieło Krzyża, mamy zagwarantowane w naszym nowo narodzonym życiu już teraz. To fakt, że tego wszystkiego możemy nie doświadczać lub że mamy trudność w doświadczaniu tego wszystkiego, o czym Biblia mówi, że to już mamy wynika. Z czego z tego, że mamy nie przemieniony umysłu? Nie przemieniony sposób myślenia to, co Biblia nazywa greckim słowem nóz sposób myślenia umysł my mamy w sobie, jesteśmy obdarowani umysłem Chrystusa, ale przez całe życie aż do Narodzenia się na nowo z ducha. Uczyliśmy się sposobu myślenia świata, uczyliśmy się sposobu myślenia cielesnego, uczyliśmy się sposobu myślenia dusz pewnego i teraz mając nowe serce i nowego ducha dane, nad którymi się nie musimy zastanawiać, nad którymi się nie musimy trudzić, mamy je w darze. W nich mamy możliwość, rozumiecie? Duch jest połączony z duchem Chrystusa z duchem świętym z duchem Bożym w nim jest życie. W nim jest krystaliczna czystość, pełne światło, ale teraz to jakiego obecność? Rozumiecie zamienia się na konkret naszego życia, zależy od tego, jak ta jego obecność, jego myśl, jego inspiracja to, czego my chcemy w duchu wychodzi na zewnątrz, w nasze cielesne działania, przez co przez serce. Tak to w sercu decydujemy i często, jeżeli my. Serca nie nauczymy inaczej myśleć, tak? Serca nie nauczymy tłumaczyć z duchowego na cielesny z duchowego języka na język decyzji cielesnych reakcji cielesnych, reakcji emocjonalnych, Dusznych i tak dalej, a więc dopóki my nie nauczymy się myślenia duchowego, dopóty będziemy przekszta. Nauczać pragnienia duchowe, które są w nas i tendencje duchowe, które naturalnie mamy, bo jesteśmy nowo narodzeni z ducha. Będziemy je. Nie przekładać na właściwe decyzje życiowe, ale będziemy, a więc nie będziemy ich transformować, ale będziemy je deformować. To jest jasne, co co? Co mówię. Czy gdy chodzi o służbę w kościele w ciele Chrystusa wobec braci i sióstr, czy gdy chodzi o usługę wobec całego świata, świadczenie o chrystusie i tak dalej i tak dalej i tak dalej, to, że my pewnych rzeczy nie mamy w swoim życiu. Wiemy, że powinniśmy je mieć. To zrozumiecie w jego ranach jest nasze zdrowie. To czemu w takim razie wciąż taka masa chrześcijan? Ja już pomijam tych, którzy nie do końca rozumieją, trzeba nie wiedzą o speł. Oni ukończonym dziele krzyża, ale mówię teraz o tych, którzy mają świadomość biblijną teologiczną, nie tego, że w jego ranach jest nasze zdrowie, w jego ranach, przez jego śmierć mamy zapewnione pełne zdrowie, a jeżeli ktoś by z jakiegoś powodu jeszcze miał zachorować, to mamy zapewnione kompletne uzdrowienie amen. I teraz to, co się w takim razie dzieje, że że że, że że że się wciąż zmagamy, o to w naszym życiu mówimy zaraz to ja to mam i teraz przez wiarę mamy to wziąć, ale następnie tego nie bierzemy oczekuje. No właśnie, co się tutaj dzieje? Po pierwsze, kiedy mamy nieprzeceniony umysł, nasza percepcja jest zaburzona, czyli rozumiecie? My wiemy, że mamy. Zapewnione coś przez Krzyż Chrystusa, tak? Wiemy, że jest nam to dane teraz, żeby to wziąć, trzeba się udać we właściwe miejsce i to sobie wziąć. Tak. I to jest pierwszy, gdzie ja się mam udać. Co to znaczy, że ja się mam udać? Nie gdzie jest mój paczkomat? Tak mam zamówione mam wysłane otrzymałem, ale teraz gdzie ja się mam udać konkretnie żeby tę paczkę odebrać, to jest pierwsze nasza percepcja niektórych. Percepcja jest zaburzona, że nawet nie wiedzą, że im paczka doszła nie. Że to już zostało wysłane, ale dalej w momencie, kiedy my te paczkę odbieramy, nadal musimy się nauczyć rozpakować te paczkę i zastosować zacząć się posługiwać tym, co z paczki wyjęliśmy w naszym życiu. Ma to sens. To co teraz mówię, a więc żeby nasza wiara zaczęła działać wiara, która jest jak czytamy w liście do hebrajczyków w jedenastym rozdziale w pierwszym wersecie. Podstawą tego, czego się spodziewamy oraz dowodem tego, czego jeszcze nie widzimy, zwróćcie uwagę. Nie zwróćcie uwagę, wiara jest dokła. Mnie tak jak w tych dzisiejszych, nowoczesnych systemach pocztowych jest potwierdzeniem nadania przesyłki, nie potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, potem potwierdzeniem nadania wysyłki, którą zamówiłaś. Czy zamówiłeś jest? Jest jest sposobem odczytania, że paczka już przyszła jest do odebrania w konkretnym paczkomacie. Nie lub być może nawet pod twoimi drzwiami. Po prostu to jest wiara tak zanim ty jeszcze widzisz w swoim życiu coś, czego oczekujesz. Uzdrowienie, przełom finansowy, naprawienie relacji i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Owoce wszelkiego rodzaju bo ja teraz mówię o takich, wiecie o owocach, które są owocami naprawiający mi zły stan czegoś w naszym życiu, ale my też mówimy o pozytywnych owocach. Tak, a więc, a więc zanim zobaczysz na własne oczy, jak w wyniku Twojej służby twojego głoszenia Twojej pracy wraz z innymi wierzącymi nawraca się 100000 ludzi w jakimś mieście czy w jakimś kraju, zanim to zobaczysz ty najpierw wiesz, że to masz nie tylko, że jest to obiecane, ale że jest to ci już przekazane. Wiesz, to dzięki wierze wiara jest podstawą.
Tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Dzięki wiara jest też oczywiście sposobem właściwe podejście w wierze. Jest sposobem następnie, że się tak wyrażę zamanifestowania tego, co otrzyma. Co wiemy, że już otrzymaliśmy tak, żeby z niewidzialnego stało się widzialnym. Dlatego mówię zamanifestowania danej rzeczy danego zjawiska danego owocu w naszym życiu. Amen, więc teraz, żebyśmy się nauczyli posługiwać wiarą, przez którą mamy wszelką łaskę. Fills wiara działa w decydowaniu naszych serc. Wiara działa. Dzięki temu, że mamy nowego ducha, że jesteśmy duchowymi osobami, ale teraz, żeby ona działała we właściwy sposób, potrzebujemy przemieniać swój umysł, potrzebujemy rozumieć, jak fillm działa Duch w naszym duchu, jak Duch działający w naszym duchu przechodzi przez nasze decydowanie, zostawiając nam wolność, jak nasze serce podejmuje decyzję, jak następnie one stają się rzeczywistością. W ciele naszym czy innych, za których się modlimy w otaczającej nas w otaczających nas okolicznościach. Materialnych. Do tego potrzebujemy przemiany umysłu, potrzebujemy zacząć postrzegać świat, postrzegać rzeczywistość, jak Chrystus. Potrzebujemy się nauczyć jego myślenia, jego uświadomić sobie, że my w sobie mamy jego umysłu i zacząć się jego umysłem posługiwać zamiast swoim. To jest, jak powiedziałem ostatnio docelowo. Czy destynacja tego procesu tak my zmierzamy w ramach procesu przemiany naszego myślenia, gdzie do umysłu Chrystusa w nas, abyśmy o ten proces się skończy w momencie, kiedy zaczniemy się posługiwać kompletnie tylko i wyłącznie umysłem Chrystusa, zamiast jakimkolwiek swoim myśleniem amen. I teraz. Odpowiadaliśmy sobie ostatnio na pytanie, jak wygląda proces przemiany umysłu. Powiedziałem, że ogólnie można by go opisać w 4 krokach, a więc on się zawsze rozpoczyna. Od czego od Poznania Chrystusa lub też postąpienia w Poznaniu Chrystusa, pogłębienia Poznania Chrystusa. W każdym razie zawsze to jest proces jest kręgiem tak, ponieważ my powtarzamy. Te same etapy tylko za każdym razem głębiej, mocniej, silniej, intensywniej. Ma to sens. To jest podobnie, jak nie wiem, to jest trochę jak z wchodzeniem na górę, tak niektórzy walą na przestrzał, bo potrafią, bo się da, ale czasem się nie da i trzeba górę obchodzić dookoła. Nie obchodzisz ją, raz jesteś troszeczkę wyżej, potem Jeszcze raz jesteś wyżej, Jeszcze raz jeszcze jesteś wyżej i tak dalej, więc tutaj ten proces ma. W moim opisie bo można go ten opis rozbić jeszcze na na na drobniejsze kroki albo nie wiem czy się da jakoś go bardziej jeszcze uogólnić, ale go przedstawiłem w takich 4 krokach. Czy takich 4 etapach? Po pierwsze to jest zawsze kolejny kolejny. Poznanie Chrystusa, tak zetknięcie się z nim w taki sposób, że daje nam to kolejne objawienie na temat tego nie kim ja Jestem, czego ja potrzebuję i tak dalej, ale tego kim jest on amen. To jest to jest pierwsze poznać jego teraz drugie, no tu niektórzy to łączą ze sobą, ale chętnie. Nie to rozbijam, bo uważam, że jest to dla nas konieczne, by żebyśmy to rozumieli, ponieważ bywa, że ludzie mówią, mam nowe objawienie na temat Chrystusa, ale objawienie, które nie kończy się postąpienie MW miłości nie jest żadnym objawieniem. Ma to sens, to co mówię i będę to powtarzać i powtarzać, i powtarzać, że się. Tak wyrażę do upadłego w pierwszym liście do koryntian w ósmym rozdziale. Mamy napisane w pierwszym wersecie wiedza jest tam Napisany. Oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę tam akurat co do ofiar składanych bożkom to pisze Paweł. Wszyscy posiadamy wiedzę, ale zaraz nawet w takiej prostej kwestii dodaje. Wiedza wbija w pychę. A miłość buduje wiedza wbija w pychę, ale miłość buduje. Jeżeli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak jak wiedzieć należy, lecz jeżeli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez niego, więc jeżeli mówię poznać Chrystusa, etap pierwszy czy krok pierwszy, drugi zaraz po nim konsekwentnie to jest doświadczyć Jeszcze raz jeszcze głębiej, kolejny raz doświadczyć jego miłości, doświadczyć tego, jak ja Jestem przez niego kochany. Ty też kochana i zazwyczaj, kiedy to doświadczenie jest prawdziwe, to dodałbym tutaj też doświadczyć również pragnienia jeszcze głębszego kochania jego, ponieważ jego miłość zawsze wywołuje wzajemność w ludziach, którzy żyją dzięki niemu dzięki jego miłości. Amen ma to sens, co co mówię, a więc poznać jego. Doświadczyć jego miłości, jeżeli nie masz tego doświadczenia, to mniej w mocnym podejrzeniu swoje rzekome poznanie. Tak, jeżeli poznanie nie doprowadziło cię do doświadczenia miłości, to Jeszcze raz pamiętaj, Poznajesz Boga? Poznajesz Chrystusa, który objawia Boga, którego nikt nigdy nie widział, a Bóg jest miłością, więc jeżeli ty poznajesz miłość i nie masz doświadczenia bycia kochaną czy kochanym przez miłość, to nie masz to ci się udało coś zrozumieć, coś poznać, ale nie coś, ale nie jego, nie kogoś nie Chrystusa, nie ojca przez Chrystusa w duchu świętym. Czy to jest jasne? Tak więc to. Jeżeli pierwszy etap poznać jego doświadczyć jego miłości. Trzecie, widzisz w momencie, kiedy doświadczasz jego miłości. Masz pragnienie, żeby tę miłość odwzajemnić i ill, wykorzystujesz to pragnienie, aby odwzajemnić miłość w czym i to jest etap trzeci w tym, żeby zmienić swoje myślenie. Jeżeli on mnie kocha, to ja chcę odpowiedzieć na jego miłość. A jak się odpowiada na jego miłość, posłuszeństwem, kompletnym posłuszeństwem jego słowu i jego woli, jego słowu, które wyraża jego wolę, ma to sens tak, czyli fills? Tylko że Jeszcze raz w momencie, kiedy tego rozpoznałaś, rozpoznałeś, że kolejnym objawieniu. To ci dało doświadczenie miłości, teraz mówisz? Wow, taki jesteś dla mnie? Teraz ja chcę wszystkiego dla ciebie, ale w tym konkretnym objawieniu Chrystus czy się pokazał jako ktoś. Rozumiesz więc zamiast kombinować, co ty teraz możesz zrobić dla Chrystusa zrozum, że on pokazał tobie siebie, ale jednocześnie pokazał ci ty jesteś taki sam jak ja. Ty jesteś taka sama jak ja, a zatem jeżeli dał ci poznać siebie pod jakimś względem, to prawdopodobnie po to, aby pod tym względem także ciebie przemienić na większe podobieństwo do siebie samego. Jasne, czyli nie mówimy tu o jakimś wiecie wymyśleniu o K mam doświadczenie Pana Jezusa i Teraz ja w zamian za to doświadczenie zrobię dla niego coś tam będę się modlić codziennie 5 minut dłużej. Albo 17 albo i tak nie o to idzie. Nie tylko zadaj sobie pytanie tak jak ostatnio o tym mówiłem, kogo ja teraz zobaczyłem Chrystusa jako kogo i rozumiesz powiedz sobie to ja Jestem teraz możesz powiedzieć no nie ja taki nie Jestem, ja taka nie Jestem. Jesteś to, że jeszcze nie widać tego na zewnątrz, to nie znaczy, że ty nie masz takiej możliwości. To jest twoja natura, według która jeszcze nie postępujesz. Jasne, to jest ta kura pracuje uświadamia, że jest, że jest okolicą. Tak, to jest ten kogut, który nagle sobie uświadomił, że jest orłem, a nie a nie żadnym kogutem, który nie potrafi piać zatem o KW momencie, kiedy masz tę świadomość, podejmujesz decyzję w swoim sercu, aby od tej pory być jak Chrystus, a nie filler, bo go takim jakiego znasz, a nie takim jakim do tej pory byłaś. Czy byłeś i w momencie, kiedy nadarza się okazja? W życiu zaczynasz te decyzje konsek? Chętnie realizować według tej decyzji podjętej na temat swojego życia. Następnie realnie w swoim życiu żyć. Często ma świetnie i teraz pytanie postawiliśmy sobie ostatnio, no w takim razie dobrze, ale o poznać jego jak no twarzą w twarz tak i zacytowałem brata Tomka, którego Jeszcze raz dzisiaj serdecznie pozdrawiamy dzisiaj Tomku konkretnie tego Brata Tomka, który do mnie napisał jak spoglądać fills? Chrystusowi w twarz jak stać naprzeciwko niego twarzą w twarz? Nikt tego nie wie. Wiemy to, ze słowa Bożego Tomku i dziś dokładnie praktycznie wam to pokażę. Tak niemniej niemniej ten nasz cliffhanger to takie zakończenie, co się dzieje, na czym polegał, ponieważ powiedziałem, żeby go poznać, potrzebujemy 4 elementów. Tak. Jednym oczywistym jest modlitwa. Wszystko zaczyna się na modlitwie, zaczyna się od modlitwy modlitwa. Ta modlitwa musi być modlitwą w duchu świętym i musi być modlitwą opartą na słowie, na słuchaniu głosu Bożego poprzez słowo Boże. Dlatego musi to być modlitwa w duchu świętym. Ale powiedziałem, że nawet te 3 elementy, kiedy nie ma czwartego, mogą nas wyprowadzić. Jak widzimy w historii chrześcijaństwa wyprowadziły różnych przywódców różnych teologów różnych p. Proroków i tak dalej i tak dalej na manowce tak mówili, mam Ducha Świętego, mam słowo Boże, modle się i koniec końców wylądowali w jakimś dziwnym miejscu. Stwierdziłem, że trop tego czwartego elementu brakującego do tego składnika do tego, żeby pozostałe 3, żeby to wszystko razem nam zadziałało. Znajdujemy na przykład w psalmie dziewięćdziesiątym pierwszym, a psalm Dziewięćdziesiąty Pierwszy. Jak sobie przypominacie w pierwszym już wersecie powiada całym dziewięćdziesiąty pierwszy, bo no o to na tym cała rzecz polegała tak cały psalm dziewięćdziesiąty pierwszy jest de facto. Psalmem. Jest wiele takich tekstów w Biblii tak, które zwłaszcza w starym przymierzu, które zapowiadają ukończone dzieło Krzyża. Jak się będzie miał ten, kto będzie żył dzięki ukończone temu Dziełu Krzyża i p sam dziewięćdziesiąty pierwszy dosłownie od początku do końca opowiada o życiu człowieka. Jak będzie wyglądać życie człowieka, który będzie żyć, oparł czy się całkowicie na ukończonym dziele krzyża? Tak, ale zauważcie, że zaczyna się ten psalm. Nieod stwierdzenia, kto będzie żyć ukończonym dziełem krzyża. Kto będzie? Oczywiście jest tu mowa o człowieku, który ufa panu w drugim wersecie będę mówił o jahwe moja ucieczka i twierdza mój Bóg. Jemu będę ufał. Jest to więc człowiek, który ufa Bogu tak i przed, a więc zna Boga ma zatem Ducha Świętego zna prawdopodobnie także słowo Boże, skoro posługuje się tytułami w tych pierwszych 2 wersetach znanymi tylko z Biblii, tak i się nimi zwraca do Boga, czy też mówi o Bogu, nazywając go najwyższym wszechmocnym i tak dalej i tak dalej. Niemniej niemniej pierwszy werset nie mówi nam, że ten, kto ma Ducha Świętego, ten, kto zna słowo Boże ten, kto się modli, ale dokładnie mówi o tym czwartym składniku, mianowicie mówi, kto mieszka lub też zamieszka lub też zamieszkuje tak.
Gdzie i tu się pojawia w języku hebrajskim wyraz, który oznacza osłonę lub kamuflarz, ale. Należałoby go tu przetłumaczyć nie jako osłonę, lecz to, co powstaje dzięki osłonie, czyli kryjówkę. Tak, kto mieszka w kryjówce Najwyższego w sekretnym miejscu, które się znajduje w najwyższym. Ten będzie mógł doświadczać cienia wszechmogącego, bo będzie w tym cieniu przebywać, czyli kompletnej ochrony wszechmocnego tak, a więc będzie doświadczać tego wszystkiego, o czym mówi psalm dziewięćdziesiąty pierwszy kompletnego pokoju kompletnej radości, nawet w obliczu choroby w obliczu śmierci w obliczu wojny w obliczu wszelkiego rodzaju nieszczęścia, w jakich możemy pomyśleć. I teraz. Pytanie tylko brzmi i to był nasz cliffhanger. Czym jest owa kryjówka? Czym jest owo schronienie? Dosłownie w języku polskim mamy słowo, schron ono się nam kojarzy, wiecie ze schronem przeciwlotniczym, kiedy są bombardowania, więc to jest jakieś miejsce typu bunkier, ale schron oryginalnie oznacza miejsce, które w którym jesteś bezpieczna, w którym jesteś bezpieczny, oznacza miejsce schronienia, tak w tym wypadku przed nawet czymś tak groźnym jak bombardowanie. To jest to jest schron. I teraz tam skończyliśmy i jak kochanie ostatnio skończyliśmy takim filmowym cliffhangerem. Tak dzisiaj zaczniemy również filmowym hickok owskim modelem. Thrillera mianowicie zaczniemy od trzęsienia ziemi, a potem napięcie będzie tylko wzrastać. Mianowicie, zamiast trzymać was w napięciu, co to jest od razu na wstępie, powiem wam, co sądzę, że jest owym, bo już po zwłaszcza po piątku zaczęły się. Dociekania i analizy, co też to może być i propozycje. I do mnie ludzie piszą to jest to to jest tamto to już na pewno to jest to jest to więc ja od razu kochani. Teraz powiem co sądzę, że to jest dla niektórych z was to będzie oczywiste. Dla niektórych to za chwilę stanie się oczywiste będzie rzeczywiście dla niektórych to może być bardzo szokujące, co powiem z różnych powodów, mimo że to szokujące nie jest powiem co to jest, a całą resztę dzisiejszego spotkania poświęcimy po pierwsze udowodnieniu sobie, że to jest to, co powiem, że to jest, a po drugie odpowiemy sobie na pytanie, więc jak to praktycznie zastosować, jak ten praktycznie posłużyć się w moim duchowym W życiu, a my? Amen jest więc kochani. Od razu mówię, co sądzę, że to jest. Otóż uważam kochani, że sam dziewięćdziesiąty pierwszy i nie tylko ten psalm, tak, ale psalm dziewięćdziesiąty pierwszy jest proroczą zapowiedzią, czego tego, że każdy i każda z nas w pewnym momencie będzie mieć. To jest Jeszcze raz powtarzam, to jest zapowiedź starego przymierza. My to dzisiaj już mamy tak, ale teraz posłuchajcie, chcę żeby to zabrzmiało dokładnie dosłownie ja teraz nie mówię o metaforach żadnych o żadnej poezji, bo tam były różne takie. Metaforyczne koncepcje i alegoryczne nie to co teraz powiem, chcę, żebyście zrozumieli, że ja to rozumiem dosłownie i proponuję dosłowne rozumienie. Otóż. Każdy i każda z nas taką stawiam. Tezę takim posłużę się teraz stwierdzeniem posiada swoje sekretne miejsce w Bogu, do którego nikt inny nie ma dostępu. My bardzo dużo w chrześcijaństwie mówimy o relacji, o o spójności naszej relacji z Bogiem, że wszyscy mamy taką samą, bo bo mamy naturę duchową. Wiecie, o co mi chodzi? Wszyscy razem możemy się spotkać w sali Tronowej ill przed Bogiem, powiecie i i tak dalej przystąpiliśmy do wielkiego Zgromadzenia święta góra, Syjon Niebieskie, Jeruzalem, Halleluja. Niemniej według mnie kluczem do tego, abyśmy osobiście zaczęli żyć w pełni ukończonym dziełem krzyża, zaczęli dzięki niemu owocować. Zaczęli wreszcie doświadczać wszystkich obietnic, jakie mamy w Biblii Bożych, które przez Krzyż już są zrealizowane. Potrzebujemy zrozumieć to jedno, że każda i każdy z nas mamy również swój wyjątkowy fills. Sposób zamieszkiwania w Bogu przez Jezusa Chrystusa o Ki, dopóki teraz powiesz, no dobra, ale co to jest powoli? Musimy sobie to udowodnić. Chodzi mi tylko o to, że dopóki ty rozumiesz, robisz jakieś takie ogólne działania, nie takie jak wszyscy w duchu świętym. Czytasz Biblię, to wtedy zawsze będziesz lądować w doświadczeniu innych ludzi. Otóż żeby w twoim życiu wszystko rozumiesz, zaczęło działać, żeby żeby wiesz kliknęło i i. Żeby mechanizm ruszył do przodu, potrzebujesz wiedzieć, że masz swoje sekretne miejsce w Bogu, do którego nikt nie ma dostęp? To rozumiesz, że i tak jak istnieje gdzieś twoja, niekoniecznie sekretna, ale twoja komora i zdeptana, w której się modlisz, także świat cię nie widzi. Tak w duchu również masz takie miejsce w Bogu, do którego nikt nie ma dostępu. Możesz tam się schronić. Możesz tam wejść i teraz co sugeruje ten psalm, kiedy nie tylko tam odwiedzasz to miejsce, ale w momencie kiedy tam wejdziesz i tam zostaniesz, ponieważ to oznacza ten czasownik zamieszkiwać, nie wtedy rozumiesz tam tam cały proces przemiany umysłu, poznawania Chrystusa i tak dalej i tak dalej z tego bardzo osobistego, absolutnie unikatowego, wyjątkowego miejsca duchowego. Stamtąd cały ten proces dopiero może zaskoczyć, zacząć działać i poprowadzić cię tam, gdzie pragnie twój Duch i twoje serce. To ma sensu. Teraz powiedziałem, nie teraz ktoś powie, ale czy tu aby na pewno jest mowa o tym taka jest moja teza, kto mieszka w kryjówce w swojej kryjówce, którą ma w najwyższym. W cieniu wszechmocnego przebywać będzie, a więc to zagwarantuje mu bycie ocenionym przez Najwyższego. To mu zagwarantuje nieustającą obecność Ducha Świętego. I co i całą resztę, która jest opisana w tym psalmie, nie ulęknę się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która przychodzi W ciemności ani dżumy i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Wszystkie obietnice tego psalmu, podobnie jak wszystkie inne obietnice Biblii zrealizowane w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa dopiero dzięki Twojej modlitwie. Owszem poznawaniu Chrystusa w duchu świętym i przez słowo Boże Rozumiesz, ale to wszystko zacznie działać dopiero kiedy zaczniesz. Prace z duchem Świętym modlitwę, poznawanie słowa Bożego. Skąd z tego twojego sekretnego miejsca w chrystusie z tego twojego wyjąć z tej Twojej wyjątkowej kryjówki w nim z tego twojego wyjątkowego schronienia w nim inaczej, dopóki ty się tam nie znajdziesz i się tam nie roz gościsz, będziesz cały czas się błąkać. Czy to ma sens? Jeszcze raz na razie to jest taka teza tak teraz kochani. Bo nawet ostatnio ktoś powiedział, że no, no nie, bo ta osłona to jest osłona i to tylko chodzi o taki obraz, że kto mieszka pod osłoną Najwyższego, czyli którego Bóg, czyli kogo Bóg broni, ten się znajduje w cieniu jego skrzydeł, to należy tak rozumieć. Nie Jeszcze raz, nie sprawdźcie sobie dokładnie ten wyraz oznacza za każdym razem albo miejsce konkretne, które jest odosobnione od wzroku osób trzecich niepożądanych i od obecności innych osób lub też działanie. W takim miejscu, które jest odosobnione. W związku z tym tego działania nie widza nie widać, czy to jest język hebrajski nie ma do końca. Wiecie rzeczowników czasowników, przymiotników, przymiotników, tak jak my mamy w językach zachodnich, czy jak mamy w języku polskim, ale możecie sobie sprawdzić, jaki wyraz tutaj jest przetłumaczony jako osłona i zobaczycie, że w języku hebrajskim nie jest powiedziane, kto mieszka pod osłoną albo za zasłoną, ale kto mieszka w tym czymś, a to coś jest jest tutaj w tym wersecie ten wyraz. Pojawia się w takim samym zastosowaniu jak w wielu innych miejscach w starym przymierzu. Pierwsze zastosowanie tego wyrazu tylko dla porównania. Zobaczcie, jakie wy macie tłumaczenia. To jest księga. Yy piąta mojżeszowa, czyli księga powtórzonego prawa, trzynasty rozdział i tam i to jest pierwsze zastosowanie tego wyrazu o K teraz nie chodzi mi o to, że się odwołuje do tak zwanej zasady pierwszego zastosowania czy pierwszego wystąpienia, bo nie do końca się z tą zasadą zgadzam, nie ma takiej zasady w Biblii to że czasem ona jest pomocna to o k nie zmienia to jednak faktu, że pierwszy raz, kiedy ten wyraz się w Biblii pojawia, to jest trzynasty rozdział księgi powtórzonego prawa. Szósty werset brzmi to tak, jeżeli Twój brat syn Twojej matki albo Twój syn bądź Twoja Córka. Albo żona spoczywająca na twoim łonie, albo Twój przyjaciel, który jest dla ciebie jak twoja Dusza, będą cię namawiać i teraz zwróćcie uwagę tu jest napisane, mówiąc potajemnie o K, ale teraz to jest tylko kwestia tłumaczenia. Równie dobrze można byłoby przetłumaczyć ten fragment mówiąc w sekrecie lub też mówiąc tak, żeby nikt nie widział, ani nie słyszał, że oni ci to powiedzieli. W takim miejscu w takiej formie, w taki sposób. Czy to ma sens? Co teraz powiedziałem? Więc mówiąc pod osłoną pójdź i służmy innym bogom, których nie poznałaś i tak dalej i tak dalej i tak dalej. To jest pierwsze zastosowanie tak niemniej zobaczcie na kolejne zastosowanie, to jest księga powtórzonego prawa dwudziesty siódmy. Rozdział tutaj w piętnastym wersecie. Zawsze to jest ten sam wyraz no nie ten sam wyraz dwudziesty siódmy rozdział księgi powtórzonego prawa piętnasty werset przeklęty człowiek, który wykona wyrzeźbiony lub Odlewany posąg obrzydliwość dla jahwe, dzieło rąk rzemieślnika. Zobaczcie i postawi go gdzie w ukrytym miejscu tu jest dokładnie ten sam teraz widzicie, nie postawi go pod osłoną, można byłoby tak powiedzieć, postawi go pod osłoną. Nie uczyni go sekretnym, ale tu nie miałoby to zupełnie sensu, więc ktoś przetłumaczył tutaj dosłownie ten wyraz jak należy, czyli gdzie go ustawi w ukrytym miejscu? Tak. Oto oto idzie dalej zacznie jak na przykład poza Torą wygląda ten wyraz na przykład w pierwszej księdze Samuela tak pierwsza księga. Muela dziewiętnasty rozdział w pierwszej księdze Samuela w dziewiętnastym rozdziale w drugim wersecie czytamy Jonatan. Syn Saula bardzo miłował Dawida i Jonatan doniósł Dawidowi, mówiąc, mój ojciec saul, chcecie zabić? Teraz więc strzeż się do rana i sieć, gdzie w ukryciu. Znowu widzicie sieć pod osłoną sieć w ukryciu, ale tu dosłownie chodzi o sieć w Kryjówce, o której nikt nie będzie wiedział, bo my nie wiemy, jakich wysłanników, jakich skrytobójców wyślę za tobą, saul, jakich ma agentów, jakich ma szpiegów, a więc znajdź sobie kryjówkę i sieć w niej do rana. Czy to, gdzie to to jest ten sam wyraz, który jest przetłumaczony w pierwszym wersecie w tych naszych tłumaczeniach w dziewięćdziesiątym pierwszym psalmie jako pod osłoną jeszcze jeden przykład, żebyście zobaczyli jeszcze jak jak jak jest w Biblii ta kryjówka rozumiana. W księdze. W 100 trzydziestym dziewiątym wersecie jest tam mowa o poczęciu się dziecka i o rozwijaniu się dziecka w łonie. Matki to jest 100 trzydziesty dziewiąty werset. Werset piętnasty, żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, chociaż zostałem stworzony i tu mamy z nową tłumaczenie w skrytości. Widzicie to, ale chodzi o to, że w miejscu ukrytym, czyli w łonie matki tam były tam było tworzone moje ciało i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Nie szesnasty werset twoje Oczy widziały niedoskonały płód mojego ciała. Jasność mamy jasność, więc teraz po pierwsze czy ten wyraz oznacza konkretne miejsce? Owszem oznacza konkretne miejsce, które jest oddzielone od oczu innych ludzi. Zobaczcie Jeszcze raz psalm dziewięćdziesiąty pierwszy werset pierwszy kto mieszka w kryjówce w miejscu Sekretnym Najwyższego ten w cieniu wszechmocnego? Przebywać będzie widzicie to?
Tak teraz kochani to, że istnieje takie miejsce i jaki charakter ma to miejsce? To jest, wiesz, wiecie, to jest rzecz zdumiewająca nie bo pamiętajcie o jednym my jesteśmy nowo narodzonymi osobami, jesteśmy chrześcijanami z całą 2 tysiącletnią rozumiecie tradycją myślą teologią bliskości, relacje osobistej z Bogiem i tak dalej i tak dalej. Ale pamiętajcie, księga psalmów, zresztą także pieśń nad pieśniami, czyli 2 najmocniejsze w starym przymierzu księgi w ogóle w Biblii Najmocniejsze modlitewnie księgi. Tak. Mówią o czymś do umy? I Słu osoby starotestamentowej mówią o miejscu, które znajduje się w Bogu. Zauważcie tu jest powiedziane, kto mieszka w kryjówce, jaką ma w sobie dla ciebie najwyższy. Więc zrozumcie ja. Tak miał rozumieć to człowiek, dla którego mówi, czekaj słowo Boże, mówi, że ja mam kryjówkę w Bogu, gdy tymczasem to Bóg był skryty przed człowiekiem w miejscu absolutnie niedostępnym. Gdy nie o to chodzi, że rozumiecie, że że że nie wiadomo gdzie był, wszyscy wiedzieli, gdzie był, był to miejsce było niedostępne. Ono było tajemnicze, nikt nie wiedział, jak to miejsce w środku wygląda ten jeden, co tam chodził raz do roku arcykapłan musiał mieć tak na dymione, żeby nie do końca nawet widzieć co się tam dzieje. Wiecie o czym mówię o miejscu najświętszym, a zatem wszyscy czciciele wtedy jedynego prawdziwego Boga wiedzieli doskonale, że on się znajduje w miejscu, które jest kompletnie niedostępne, nawet jakby tam weszli, to zginą. A zauważcie Biblia mówi. Owszem, Bóg w sobie ma takie miejsce, w którym dopiero jak się znajdziesz, będzie wszystko dobrze. Jak to jest możliwe? Nie owszem, zanim pójdziemy dalej, bo jest dla nas jasne, jak to jest możliwe albo nie. Najpierw chcę wam pokazać, że naprawdę księga psalmów i. Także pieśń nad pieśniami, naprawdę regularnie powtarzają wiadomość o tym, że jest takie miejsce nie. Zobaczcie razem ze mną psalm dwudziesty siódmy. W psalmie dwudziestym siódmym. Spójrzcie czwarty i piąty werset o jedno Proszę Jahwe i o to będę za mnie zabiegał aby mieszkał w domu jahwe po wszystkie dni mojego życia abym oglądał piękną Jawę i dowiadywał się lub też uczył się w jego świątyni. Nie na podstawie między innymi tego wersetu wielu rabinów tłumaczy, że ta kryjówka w Bogu to jest tak naprawdę uczęszczanie do świątyni w Jerozolimie. Jeżeli tak, to od 2000 lat. Wiesz o co mi idzie? Niemniej ten czwarty werset. On mówi rzeczywiście o tym, że ale nie mówię o uczęszczaniu do świątyni. Zauważcie, ale mówi o zamieszkaniu w domu. Jahwe, nie. Bo mówi też o nieustająco. W tym przebywaniu w jego świątyni, aby się uczyć. My w nowym przymierzu się, dowiedzieliśmy, kto i w jaki sposób jest świątynią Ducha Świętego. Niemniej zauważcie piąty werset koncepcję, że to chodzi o fizyczną świątynię. Nieco psuje, bo mówi, że pan skryje mnie bowiem w dniu niedoli w swoim przybytku Uważajcie na to schowa mnie w ukryciu swojego namiotu i wyniesie mnie na skałę. Znowu tutaj jest to ukrycie jego namiotu. To jest dokładnie ten sam wyraz, co w dziewięćdziesiątym pierwszym, który tam się pojawił jako osłona, a więc schowa mnie w kryjówce. Którą ma dla mnie w swoim namiocie, czy to jest jasne? Nie. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że on nie mówi o tym, że ona jest dla wszystkich, ale ona jest dla mnie i kiedy ja będę miał potrzebę tutaj, to jest psalm dawidowy. Dawid mówi, on mnie tam schowa nie dalej. W samym trzydziesty pierwszy otwórzcie razem ze mną. Przynajmniej trzydziestym pierwszym dwudziestym werset dziewi. Dwunastej dwudziesty werset, jakże wielka jest twoja dobroć, którą zachowujesz dla bojących się ciebie i okazujesz tym, co ufają tobie wobec synów ludzkich ukryjesz ich pod osłoną Twojej obecności przed pychą człowieka, ochronisz ich w namiocie przed kłótliwy tymi językami, znowu w tym dwudziestym wersecie pojawia się ten sam wyraz to w dziewięćdziesiątym pierwszym psalmie w pierwszym wersecie ukryjesz ich tych wszystkich, którzy się ciebie boją, ukryjesz ich, gdzie w kryjówce Twojej obecności tak, a więc rozumiecie obecność pana. W starym Przymierzu była obecnością manifestując się tylko i wyłącznie w Świętym świętych. Nie jak ktoś miał tam wejść i jeszcze tam się schronić, gdyby tam wszedł, to by umarł. Ta jeden, który tam mógł wejść, a nie umierał. To był arcykapłan, który raz do roku tam wchodził, uważając, żeby czasem nie umrzeć i musiał stamtąd natychmiast uciekać, jak miał tam się chronić przed jak czytamy w dwudziestym tu wersecie trzydziestego pierwszego psalmu kłótliwym mi językami, pychą człowieka i tak dalej i tak dalej nie pan mówi w mojej obecności masz kryjówkę, to jest prorocza zapowiedź w trzydziestym drugim wersecie Tomasz się razem ze mną siódmy werset Dawid Woła do Boga i tu już wyznaje wprost, ty jesteś moim schronieniem i to jest znowu ten sam wyraz kochani. Mówi do Boga, ty jesteśmy 20/32 psalm siódmy werset, ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku, otaczasz mnie Pieśniami Wybawienia Sela, ale to tu jest konkretnie ty chodzi nie o rozumiecie jakieś miejsce poświęcone Bogu i tak dalej i tak dalej nie ty jesteś moim schronieniem. Niektórzy na na tej podstawie mówią. Tym schronieniem tym miejscem, w którym my się mamy znaleźć, jest osobista relacja z Bogiem. Owszem, i nie. Owszem tak. Od początku, ale nie do końca nie, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia osobistej relacji z Bogiem. Jeszcze raz mówię wam konkretnie jest naprawdę dla nas i to się dopiero zrealizowało przez Chrystusa i w chrystusie i realizuje się z chrystusem. Każdy z nas ma w Bogu swoje konkretne miejsce sobie przeznaczone, w którym może obcować w absolutnie wyjątkowy sposób, bo widzisz w momencie, kiedy my mówimy o osobistej relacji z Bogiem, bo baczcie na to ona jest. Jeżeli tak, to ona. Jeżeli ona była możliwa dla Dawida, nie wiem, czy rozumiecie, co ja teraz. Ja teraz mówię to ona była relacją taką, jaką można mieć osobistą z innymi ludźmi, ale inni ludzie są zawsze na zewnątrz. Rozumiecie co ja mówię i w momencie, kiedy ktoś mi tłumaczy Fabian, tu jest mowa o osobistej relacji zauważ. Dawid miał osobistą relację z Bogiem. Tak, ale prorokował o tym, że może się schronić w nim. Niemniej nie miał do tego dostępu, on tylko o tym prorokował. Umiesz, ja mogę mieć osobistą relację tak jak mam z wami tak lepszą czy gorszą, bliższą czy dalszą. Mogę mieć bardzo dobrą osobistą relację. Nie wiem z moją żoną, ale nadal zauważ to jest relacja z kimś, kto jest na zewnątrz mniej na zewnątrz, kogo ja Jestem, a mowa tu jest o czymś więcej, o relacji osobistej z Bogiem, w którym ty mieszkasz, a którym mieszka w tobie. Ale tu jest istotniejsze, co? Czy on wszechpotężny rozumiesz w całym swoim bycie ma jedno miejsce, do którego nikt nie ma prawa dostępu, nawet jeżeli jest tak samo jak ty jego córką czy synem tylko ty czy to ma sens co teraz, co teraz mówię? Więc więc proszę was zró. Ja na to uwagę to odpowiedzią na pytanie, co jest z tym miejscem. To jest relacja osobista. To nie jest odpowiedź o K. Relacja osobistą możesz mieć z mnóstwem ludzi. Relację osobistą może już mieć z istotami duchowymi z Bożymi Aniołami możesz mieć nadal to nie jest. To o czym mówi i do czego nas wzywa i co jest absolutnie koniecznym elementem. Byśmy zaczęli doświadczać w pełni owo. Życia to nie jest osobista relacja. To jest wejście w swoje miejsce w Bogu. Dla mnie i tylko dla mnie przeznaczone i stamtąd. Uczenie się relacji z Bogiem nie z zewnątrz, ale z wewnątrz.
Zobaczcie samym sześćdziesiąty pierwszy. Idźmy jeszcze troszkę dalej, żeby to sobie w pełni. Obejrzeć w całym sześćdziesiąty pierwszy? Trzeci i czwarty werset. Znowu Dawid prorok mówi do Boga, ty bowiem jesteś moją ucieczką i wieżą warowną w domyślę warowną osłaniającą mnie przed wrogiem. Będę mieszkać w twoim przybytku na wieki, chroniąc się pod osłoną twoich skrzydeł i znowu sprawcie sobie tu jest znowu ten sam wyraz, co w pierwszym wersecie dziewięćdziesiątego pierwszego psalmu tylko widzicie Dawid to wyraźnie mówi, że dla mnie teraz to jest niemożliwe. Ewidentnie widzi, że to jest możliwe dla człowieka, który umrze i jakby w duchu ostatecznie jest zachowany. W Bogu. Jasne. Będę mieszkał w twoim przybytku na wieki. Zauważcie Dawid tu zakłada, że istnieje pewna wieczysta rzeczywistość, ona jest duchowa, no ale ona na pewno nie ma związku z ciałem. No bo ciało nie będzie istnieć na wieki i Dawid miał co do tego klarowną świadomość. Potem mamy psalm dziewięćdziesiąty pierwszy. No ale od niego zaczęliśmy, więc go już nie będziemy cytować. Tu jest znowu ten sam wyraz i Otwórzmy sobie jeszcze psalm 100 dziewiętnasty, a w psalm jest to dziewiętnastym, który jest bardzo, bardzo długi aż 100 czternasty. Werset. Ty jesteś moją ucieczką i tarczą. Pokładam nadzieję w twoim słowie, tu znowu ten sam wyraz, czyli kryjówka, schronienie specjalne sekretne miejsce dla kogoś konkretnie przeznaczone tu jest przetłumaczone jako ucieczka. Ale znów widzicie niekonsekwentne tłumaczenia, a Jeszcze raz to oznacza konkretne miejsce, takie jak na przykład łono matki, w którym kryje się rozwijający płód Dawid, który się ukrywa w jakiejś nocnej kryjówce przed wzrokiem szpiegów Saula i tak dalej i tak dalej to jest konkretne miejsce. W pieśni nad Pieśniami. Jak ją sobie otworzymy? W drugim rozdziale i na tym skończymy. Niemniej wiecie pieśń nad pieśniami to poza jakby całym swoim proroczym wymiarem opowiadającym o związku Chrystusa z kościołem, jest też księgą, która mówi o modlitwie i o indywidualnym związku duszy ludzkiej z Bogiem amen dusza ludzka lub też kościół są przedstawione w pieśni nad Pieśniami jako oblubienica i rzeczą oczywistą jest, że oblubieńcem jest Bóg tudzież reprezentujący Boga Chrystus amen i teraz tenże Chrystus zauważcie w drugim rozdziale w czternastym wersecie. Do duszy ludzkiej mówi. Moja gołębicą mieszkająca w skalnych szczelinach i teraz Uważajcie na to, to będzie bardzo istotne w UB g mamy tłumaczenie w strumykach, kryjówkach K. Ale w języku hebrajskim w oryginale zobaczycie, że tu jest powiedziane. Drugą zauważenie, o jakiego wersetu zaczęliśmy tam była mowa o tym, że pan jest moją skałą, tak? A teraz on mówi do człowieka, do duszy ludzkiej mówi gołębicą. Mieszkająca w. W szczelinach skały skała jest jedna, ale ma w sobie zagłębienia i teraz te szczeliny skały. Wśród tych szczelin rozmaitych Uważajcie na to jest jedna konkretna kryjówka na wysokości na astronomicznie o KLI tu, mimo że mamy przetłumaczone chyba konsekwentnie, żeby była liczba mnoga. Moja gołębicą mieszkająca w skalnych szczelinach w stromych kryjówkach. Tu w języku hebrajskim mamy pojedyncze wyrazy. Mamy dokładnie to samo w kryjówce na wysokości o KW. Kryjówce na bardzo stromej strony liźnie o k bardzo wysoko na skalę pionowej tam jest kryjówka, do której nikt nie ma dostępu, a ona należy do ciebie. Moja gołębi co mieszkająca w skalnych szczelinach w swojej stromej Kryjówce Łukasz mi swoją twarz, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż Twój głos jest słodki, a twoja twarz jest piękna. To jest wezwanie oblubieńca, który chce widzieć się z oblubienicą twarzą. W twarz widzicie to Jeszcze raz jest wiele skalnych szczelin, ale konkretna gołębica mieszka w konkretnej kryjówce mamy tu mamy, to mamy to. Mamy teraz kochani. W starym Przymierzu Bóg, mimo że mówił, że takie jest jego pragnienie, że to jest coś, czego on łaknie i pragnie i chce. Był niedostępny. Stało się możliwe to wejście człowieka w Boga, w jego obecność i kompletne ukrycie się Bogu i zamieszkanie w Bogu dopiero przez Paschę Chrystusa przez jego śmierć i przez jego zmartwychwstanie o K nie było to możliwe wcześniej ukończone dzieło krzyża. Jest dlaczego nowym stworzeniem, bo Chrystus jest tym nowym stworzeniem jest nowym Adamem i tylko i wyłącznie zwróćcie uwagę w nim. My możemy stać się nowym stworzeniem. Nie możemy stać się nowym stworzeniem na zewnątrz Chrystusa. Czy to ma sens? To ja opowiadam cały czas. No K nie nie ma takiej możliwości. Najpierw on wykonał pewną rzecz, a my przez. Jest to jego wykonanie, idąc za nim, przechodząc przez niego wchodzimy w niego i wchodzimy w Boga i w Bogu. Stajemy się nowym stworzeniem. Zwróćcie uwagę list do hebrajczyków. Jeszcze raz tylko fills sobie ten proces. Przypomnijmy list do Hebrajczyków dziewiąty rozdział dwudziesty Czwarty werset Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką. Czy rozumiecie jest mowa o prawdziwym wejściu w obecność Boga w wewnętrze jego osoby, jego istoty, jego obecności? Amen. Chrystus nie wszedł do świątyni, gdzie obecność Boga ta tak zwana sakina przebywała, ale przed tam, gdzie rozumiecie w samo centrum, tej Bóg jest wszechobecny, ale tam, gdzie jest najbardziej odczuwalny tam, gdzie nie da się podejść, nie będąc świętym, Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga nie je. No z wielu podsumowań dzieła Chrystusa umarł zmartwychwstał w niebo wstąpił, zasiada po prawicy mocy po prawicy ojca amen, ale teraz następny rozdział mówi nam o czym, że on w ten sposób zapoczątkował. Dla nas zobaczcie dziesiąty rozdział dwudziesty werset drogę nową i żywą przez swoje ciało. Tak on. I jesteśmy zaproszeni, aby przez. Tą drogą przez bramę jego rozdartego ciała tam wejść. Zobaczcie dziewiętnasty, dwudziesty i następne wersety. Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do miejsca Najświętszego, gdzie tam, gdzie on już przeszedł, więc my rozumiecie, wchodzimy w Chrystusa i i z niego wychodzimy przed oblicze Boga. Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego miejsca, jak drogą nową i żywą, którą on zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało dlatego. Zrozumiecie, kiedy jego ciało zostało konsekwentnie aż do śmierci rozdarte na krzyżu rozdarła się zasłona, która Oddzielała Święte świętych w świątyni od całej reszty świata. Amen. I ktokolwiek tam wtedy się bał, że tam jak przejdzie na drugą stronę, nagle było nie trzeba było przechodzić. Można było z daleka zobaczyć, że tam nic nie ma w środku. Nie dlatego, że tam nigdy nic nie było, ale dlatego, że od tej pory jest nowa droga do Boga. Tą drogą jest Chrystus, który za chwilę to potwierdził z martwych wstając. I w i ci, którzy w duchu zaczęli to rozumieć. No właśnie to zrozumieli do Świętego świętych się nie idzie tu, ale idzie się do nieba jak przez Chrystusa ufając. W dokończone to, jak on krzyknął. Wykonało się potem, ojcze, w twoje ręce oddaję mojego ducha wykonało się, kiedy my przyjmujemy przez wiarę to wykonane dzieło. Wówczas przechodzimy my w duchu wprost tam rozumiesz, my jesteśmy w przez przez Chrystusa, wciągani w niego. I uwaga, duchowo na zawsze tam pozostajemy. Kapujecie niezależnie od cały problem, widzicie na czym polega, że my chodzi? My nieświadomi tego faktu, że my się znajdujemy od momentu. Przyjęcia przez wiarę ukończonego dzieła krzyża. Kiedy się rodzimy na nowo? Od tego momentu znajdujemy się na zawsze w chrystusie.
I nigdy nie przestaniemy, nigdy nie rozumiesz tylko, że o tym wie nasz Duch. Problem polega na tym, że my wciąż nie chcemy się tego dowiedzieć. W naszej duszy tudzież w naszym ciele. Tak. Wchodzimy tam przez zasłonę za tą zasłonę, a tą zasłoną w tym wypadku jest ciało Chrystusa. Tak teraz, gdybyście mieli wątpliwość, zwróćcie uwagę ten. Fragment, do którego w kółku się odwołujemy, non Stop się odnosimy z piątego rozdziału drugiego listu do koryntian. O tym, że jesteśmy nowym stworzeniem, zwróćcie uwagę, jak łatwo to przeoczyć o k kto jest nowym stworzeniem? Kto jest nowym stworzeniem ten, kto uwierzył w Chrystusa ten, kto tak owszem, to są wszystko pewne akty naszego serca. No ale, ale zauważcie kto jest nowym stworzeniem. Drugi list do koryntian piąty rozdział, SIEDEMNASTY werset Ten kto jest w chrystusie jest nowym stworzeniem. Tak więc jeżeli ktoś jest w chrystusie, jest nowym stworzeniem, teraz widzicie my się koncentrowaliśmy do tej pory na tym, że przez Chrystusa stajemy się nowym stworzeniem, ale pamiętaj, kiedy jesteś nowym stworzeniem, to co to oznacza? To oznacza, że jesteś w chrystusie. O Ki Nie możesz przestać w nim być? W duchu to jest taki fakt. Ja możecie sobie po prostu wpisać tę frazę, czy najlepiej po grecku i zobaczcie w jak wielu miejscach w jak wielu kontekstach, określenie w chrystusie oznacza po prostu chrześcijan. Szybciutko podam wam parę przykładów, tylko tak Otwórzmy sobie list do rzymian. Szesnastym Rozdziale w Siódmym wersecie pisze Paweł do ludzi, których nie zna, żeby no bo nie zna Rzymian, ale z nich niektórych zna i teraz pisze do nich pozdrówcie andronika i Unię moich krewnych i moich współwięźniów, którzy są poważani wśród apostołów. I Uważajcie na tę część zdania, którzy są, którzy też przede mną byli w chrystusie. A może zauważyliście nie przede mną? Byli wierzący, przede mną się nowo, narodzili przede mną, coś tam byli chrześcijanami i nie, którzy przede mną byli w chrystusie. Ja teraz też Jestem w bycie w chrystusie jest rzeczą również to, to jest to jest określenie kogoś, to niekoniecznie musi według tego dalej żyć, ale nowo Narodzenie wprowadzacie w Chrystusa i stamtąd się już nie można wyprowadzić. Znaczy pierwszy list do koryntian, skoro jesteśmy tutaj w tej okolicy pierwszy rozdział, drugi werset. Pisze do Kościoła w Koryncie Paweł, który gorszy swoim zachowaniem nawet pogan, ale kiedy ich pozdrawia na początku pisze Jeszcze raz to jest pierwszy do koryntian. Pierwszy rozdział. Drugi werset pisze do Kościoła Bożego w Koryncie do Uświęconych w Chrystusie Jezusie powołanych świętych. Gdzie jest twoje uświęcenie w chrystusie jezusie i dalej Paweł rozwija tę myśl znacznie pierwszy rozdział trzydziesty werset on tam mówi od dwudziestego siódmego wersetu, że Bóg wybrał to co głupie i tak dalej i tak dalej. I teraz w trzydziestym wersecie mówi, ale wy z niego jesteście w chrystusie jezusie. Z woli Bożej przez jego działanie jesteście teraz gdzie w chrystusie jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęcenie MI odkupieniem. W trzecim rozdziale tego cały czas pierwszy list do koryntian zauważcie może ktoś być niedojrzały może się zachowywać jak idiota nie nawrócony, ale jeżeli jest nowo narodzony, zauważcie nadal jest w chrystusie i wtedy co najwyżej go Paweł Napompowani trzeci rozdział pierwszy werset. Zobaczcie ja bracia i że do nich nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych uwaga jak do niemowląt w Chrystusie widzicie to nieważne że się zachowujecie jak ludzie cię leśni ale wy duchowo już jesteście w chrystusie w takim razie jesteście w chrystusie niedojrzali. Ale jesteście gdzie w chrystusie mamy jasność? Patrzcie czwarty rozdział dalej w tym pierwszym liście do koryntian. Piętnasty werset, choćbyście bowiem mieli 10000 wychowawców w chrystusie. To jednak nie macie wielu ojców tak, ale znów to jest a, czyli Paweł ich zrodził zwróć uwagę. Zwróć uwagę ja bowiem przez Ewangelię zrodziłem was w chrystusie Jezusie możesz głosić tylko będąc nową narodzoną osobą, jesteś w chrystusie jezusie. I kiedy twoje głoszenie dotyka innych i oni się rodzą, oni się za chwilę też znajdą w chrystusie tak, ale tylko i wyłącznie przez działanie kogoś, kto już jest w chrystusie. Wszystko odbywa się w chrystusie i pozostaje w chrystusie. Mamy jasność piętnasty rozdział, Otwórzmy sobie tego pierwszego listu do koryntian już nie chcę tutaj pozostałych przykładów podawać, ale w piętnastym rozdziale zauważcie, jak ktoś znalazł się w chrystusie. Tak dalej w nim będzie trwać aż do swojej śmierci w osiemnastym. W wersecie Paweł mówi o tych, którzy umierają lub też już umarli w chrystusie. Nie mówi, że ci, którzy umierali w chrystusie, jeżeli nie ma zmartwychwstania, no to już poginęli. Tak niemniej nie na to teraz zwracam uwagę tylko na to, że żyjemy w chrystusie od momentu swojego nowo Narodzenia i cieleśnie, nawet kiedy to ciało umiera, my nadal znajdujemy się w chrystusie i w chrystusie zostaniemy ożywieni. Dwudziesty drugi werset, jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Widzicie to? Cały cała nasza historia naszego końca naszego ciała, tutaj fizycznego. Powstania z martwych w nowym ciele i tak dalej i tak dalej. To jest cały czas historia, która nasza historia, która odbywa się w chrystusie. W liście do galacjan w trzecim rozdziale. Gdzie jest mowa o nowym stworzeniu? To jest trzeci rozdział dwudziesty ósmy werset, bo jak mówię, prześledźcie sobie wszystkie te fragmenty w chrystusie w chrystusie, co się dzieje w chrystusie od momentu, kiedy się rodzimy na nowo jesteśmy nowym stworzeniem, a nowe stworzenie istnieje tylko i wyłącznie w chrystusie. Amen amen. Otóż mówi dwudziesty ósmy werset nie ma Żyda, ani Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani Kobiety. Wszyscy bowiem jesteście jedno, gdzie w chrystusie. Jezusie w chrystusie o k to jest? To jest nowe stworzenie, bo w szóstym rozdziale w piętnastym wersecie. Listu do galacjan Paweł kończy w Chrystusie Jezusie, bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy ani nie obrzezanie, ale tylko nowe stworzenie. Wiście do Jan zauważcie w drugim rozdziale czytamy, że jesteśmy nowo narodzeni, stajemy się nowym stworzeniem w chrystusie. To jest list do fian drugi rozdział, dziesiąty werset. Jesteśmy bowiem jego dziełem stworzeni w chrystusie jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Jesteśmy stworzeni chrystusie jezusie amen. I Uważajcie w trzynastym wersecie czytamy, ale teraz w chrystusie Jezusie jesteście wy, którzy niegdyś byliście daleko. Staliście się bliscy przez krew Chrystusa, a więc jesteśmy stworzeni na nowo w chrystusie i gdzie pozostajemy nieustanie. W końcu zamknięci w chrystusie? Amen. Teraz kochani pan Jezus, kiedy mówi o tym, że o tym, co się dzieje z człowiekiem od momentu jego nowo Narodzenia czytamy w Ewangelii Jana w dziesiątym Rozdziale mówi, że i to według mnie jest bezpośrednia realizacja zapowiedzi o tych skrzydłach wszechmogącego, w cieniu których się znajdzie wierzący o k to jest dziesiąty rozdział Ewangelii Jana? Od dwudziestego siódmego do trzydziestego wersetu pan Jezus mówi, tak. Moje owce słuchają mojego głosu i ja je znam, a one idą za mną. Teraz Uważajcie. Ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Jedna dłoń czy ja to jest dłoń Chrystusa Jezusa, syna Bożego naszego pana? Amen. I pan Jezus mówi, mój ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki mojego ojca. I tu masz druga drugą rękę jest ręka Jezusa, jest ręka ojca. Zauważ powstaje sekretne miejsce, nikt nie możecie wyrwać z tych 2 rąk. Pan Jezus mówi na koniec, ja i ojciec jedno jesteśmy, to się tu nikt nie może wejść pomiędzy te 2 ręce idzie wydobyć z tego schronienia. I z tej kryjówki znajdując się w chrystusie, znajdujemy się w Bogu, znajdując się w ręce Chrystusa. Znajdujemy się w ręce ojca, bo jak mówi pan Jezus, oni są jedno, mamy to. Ale teraz kochani. Niekoniecznie ten fragment mówi o tym. On może mówić o tym, że wszyscy znajdujemy się po prostu we wnętrzu, bo to, że wszyscy jesteśmy w jezusie, zwróćcie uwagę. To nie znaczy, że każdy z nas ma swoje sekretne. To nie jest jeszcze dowód na to, że każdy z nas ma swoje sekretne miejsce, że to jest jasne. Ja tylko wam mówię, że zapowiedź Starego Testamentu w ogóle niemożliwa w starym testamencie o przebywaniu w Bogu dzięki chrystusowi stała się faktem. Dzięki nowemu stworzeniu staje się faktem, że my dzięki temu żyjemy. Dzięki temu jesteśmy nowym stworzeniem, że jesteśmy w nim. Amen, ale gdzie znajdujemy jakieś nauczanie, jakiś dowód w Biblii, że każdy z nas ma swoje konkretne też miejsce. Co by to miało być? Złóżmy sobie listu F, który jak wam mówiłem?
Ostatnio i przedostatnim razem i tak dalej poza tym, że jest wspaniałym listem. Na temat Kościoła jest też genialnym listem na temat nowego stworzenia. Zauważcie, jak często list do Efezjan cytujemy i teraz list do fian. Jeden jedyny posługuje się pewnym określeniem, która się pojawia też w innych miejscach Biblii, ale tylko i wyłącznie w liście do EFEZJAN pojawia się w kontekście. Którego cała reszta Biblii zdaje się nie znam nie to, że nie zna, ale nigdzie indziej w Biblii go nie znajdziecie. A w liście do Efezjan ten wyraz powtarza się pięciokrotnie. Otóż w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. W trzecim wersecie znajdujemy go po raz pierwszy. To jest ten sławny werset, który mówi błogosławiony, niech będzie Bóg i ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas. Wszelkim duchowym błogosławieństwem, jeszcze jak sobie zobaczycie tutaj oryginał jeszcze ja to cały czas powtarzam, tu jest mowa o tym, że pobłogosławił nas wszystkimi możliwymi duchowymi błogosławieństwami. Tak, ale teraz zauważcie wystarczyłoby powiedzieć błogosławiony, niech będzie Bóg i ojciec. Które pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem. Wystarczyłoby. On nam dał wszelkie, pobłogosławił nas już jest rozumiecie? To jest tryb dokonany, tak? Tylko wtedy oczywiście od razu ktoś by się odezwał, to czemu ja w takim razie tego nie doświadczam Jeszcze raz, ponieważ to błogosławieństwo znajduje się gdzie w chrystusie widzicie, to na końcu tego wersetu świetnie w tak no, ale czy my jako nowe stworzenia nie znajdujemy się w chrystusie? Znajdujemy się, gdzie się mamy znajdywać, jeżeli nie w chrystusie w nim jesteśmy nowym stworzeniem i tu Paweł posługuje się tym dziwacznym wyrazem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Gdzie znajduje się twoje pełne błogosławieństwo? Siostro i Bracie ono się znajduje w chrystusie w miejscach niebiańskich. Teraz teraz powoli. W chrystusie, co to są te miejsca? Nie, no Chrystus się znajduje w miejscach niebiańskich. Nie Jeszcze raz on nas pobłogosławił on ciebie ania pobłogosławił. Jedna i druga ciebie piotrze, tak mnie po on nas pobłogosławił i to błogosławieństwo znajduje się kompletnie dokonane do wzięcia w chrystusie w miejscach niebieskich o K Niebiańskich. Nie chodzi o niebieskie z koloru, tylko że w niebie duchowym o K. Dlaczego pojawia się tutaj liczba mnoga, ponieważ my istniejemy w liczbie mnogiej K teza moja jest taka, że tu jest mowa. Dokładnie rozumiesz o twoim i o moim tym sekretnym miejscu, w którym kiedy się znajdziesz, możesz wreszcie czerpać. To jest nie tylko rozumiesz Twoja Kryjówka, twoje schronienie, ale to jest miejsce, do którego dostarczane jest błogosławieństwo. Teraz ty w duchu już tam się znajdujesz. Dzięki temu Żyjesz pytanie tylko brzmi gdzie się znajduje Twoja Dusza, twoje ciało, twoje serce, Twój umysł gdzie się znajduje, bo jeżeli nie tam to Duch może tam być i Duch pozostaje bezradny, bo ciało rozumiesz plącze się kompletnie w oddali na manowcach na antypodach tej pełni błogosławieństwa czy to jest to jest jasne? Zwróćcie uwagę Pier? Informacja, jaką znajdujemy w liście do Fian to jest, że on nas pobłogosławił, a więc, że udzielił nam wszelkiego możliwego. Jeszcze raz sprawdźcie sobie dokładnie, co tu po grecku jest napisane. Nie będziemy teraz tego może jeszcze w przyszłym tygodniu czy za 2 tygodnie to jeszcze się tu w gryziemy? Tak, ale pobłogosławił nas wszelkim możliwym fills, o jakim tylko możemy pomyśleć, że byłoby nam potrzebne błogosławieństwem w owych niebiańskich miejscach w chrystusie. Co to są za niebiańskie miejsca? Widzisz one są kompletnie wszystkie, że się tak wyrażę. Okupowane przez samego Chrystusa. Otóż kiedy ojciec go wskrzesił, zobaczcie dziewiętnasty. I dwudziesty werset mowa tam jest o przemożnej wielkości jego mocy wobec nas, którą on. Okazał najpierw w chrystusie, kiedy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich. Widzicie tu? Gdzie są te wszystkie miejsca? One są w chrystusie, one są w chrystusie. O K po prawicy ojca tam go Chrystus w tych miejscach posadził, on jest w nich, a one są w nim teraz my według mnie on obejmuje je wszystkie, ale wszystkie one są pojedynczo przeznaczone dla każdej, dla każdego z nas. Pojedynczo tak nie nie zgubiliście się jeszcze. Trzecie yy trzeci moment to jest list do EFEZJAN trzeci. Rozdział. Zauważcie od momentu, kiedy pierwsze osoby zaczęły być pozbawiane usprawiedliwiane, rodziły się na nowo, a więc zaczęły się odnajdywać w owych miejscach niebiańskich. Powstał kościół zgadza się 2 3 osoby 5 10 nowonarodzonej osoby to jest kościół tak teraz zauważcie. Ten kościół z punktu widzenia istot duchowych jest widziany, gdzie na ziemi Aniołowie pomagają nam tym tu funkcjonującym na Ziemi, ale kompletnie kościół jest widzialny dla nich tylko i wyłącznie w niebie. Dokładnie w tych miejscach niebiańskich przez nas zajmowanych w chrystusie. Spójrzcie. Yy jest mowa o. Wspólnocie, która jest tajemnicą, czyli o kościele, to jest trzeci rozdział listu do efezjan dziewiąty i dziesiąty werset jest mowa o tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Patrzcie dziesiąty werset, aby teraz Wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna dla zwierzchności i dla władz, gdzie na Ziemi nie w miejscach niebiańskich, tam, gdzie zasiadł Chrystus, tam, gdzie my mamy pełnię swoich błogosławieństw. Kolejny raz, kiedy się? Pojawia t. Ten fragment to to sformułowanie to jest, gdy mówi Paweł w liście do Efezjan. O walce duchowej to jest ten piąty moment. To jest szósty rozdział listu do efezjan. W dwunastym wersecie mówi, nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnością przeciwko władzom przeciwko Rządcą ciemności tego świata przeciwko duchowemu złu i to mamy zazwyczaj to tłumaczenie na wyżynach niebieskich. Myślę, że znacznie lepiej dla klarowności należałoby przetłumaczyć ten fragment, że to, czym nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko tym wszystkim pierwiastkiem duchowym zła z wyżyn niebieskich, ponieważ to jest nasze miejsce, w którym my się znajdujemy na wyżynach niebieskich i my z tego miejsca toczymy walkę, a nie, że te wszystkie rzeczywistości znajdują się. W tych miejscach czy to ma sens, co? Powiedziałem, ok, teraz kochani w liście do w czwartym rozdziale. Paweł. Bo zaraz jeszcze odniosę się do nauczania samego Pana Jezusa, ale mówi o jednej, bardzo istotnej rzeczy. Mianowicie, kiedy Paweł naucza o tym, że jesteśmy duchową budowlą, kiedy Paweł naucza o tym, że jesteśmy ciałem Chrystusa i tak dalej i tak dalej. Zauważcie mówi o tym i my się z tym zgadzamy. Że będąc członkami Chrystusa, my mamy swoje miejsce, byłoby dziwaczną rzeczą powiedzieć, że tak nie jest. Mamy swoje miejsce w ciele Chrystusa. Nie. Jakie jest twoje miejsce w ciele Chrystusa?
Niektórzy tego nawet nie wiedzą dlaczego, ponieważ nie wiedzą, jak wygląda i gdzie jest ich miejsce w chrystusie i dlatego później się plączą i nie wiedzą, gdzie jest ich miejsce w ciele Chrystusa. Niemniej zauważcie nikt nie ma żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć, że no prawdopodobnie gdzieś mam jakieś miejsce w ciele Chrystusa. Zobaczcie chociażby dwunasty rozdział pierwszego listu do koryntian amen mamy to mamy to jest jest jasność w tej kwestii, ale teraz Uważajcie w liście do Efezjan, w którym Paweł tak wiele mówi o naszym miejscu, które mamy w chrystusie w na wyżynach niebieskich, w miejscach niebiańskich, co mówi Że chociaż każdy i każda z nas znajduje się gdzieś w ciele Chrystusa, Uważajcie na to każdy i każda z nas ma połączenie z chrystusem bezpośrednie, a więc nie zależy. Rozumiecie? To nie jest tak. Bo wiele osób, jakby troszeczkę mówiąc o kościele wpada już nie tylko, że w błąd, ale niektórzy wręcz w obłęd, mówiąc, że jednak istnieje. Kiedy ty jesteś na osobą nowo narodzoną, istnieje między tobą a samym chrystusem. Warstwa pośredniczącymi nawet nie, że osoba jakaś jedna, tylko że warstwa, warstwa, osób, fills służb pośredniczących między tobą a chrystusem K czemu? No bo jeżeli jesteśmy duchową budowlą, zobaczcie drugi rozdział, to w drugim rozdziale jest powiedziany, że owszem, nie jesteśmy już więcej obcymi i przybyszami, to jest dziewiętnasty werset. Ale jesteśmy współobywatelami ze świętymi i jesteśmy domownikami Boga. Widzicie to? Czyli każdy z nas ma swoje zamieszkanie, bo jest domownikiem, gdzie u Boga? Jeżeli jest domownikiem, to znaczy, że mieszka w Bogu. Widzicie to teraz jest tylko pytanie czy my tam mamy swoje miejsca czy nie. Ale nieważne nikt o tym nie mówi, że jesteśmy domownikami Boga, tylko za chwilę jest jesteśmy zbudowani na fundamencie Apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, czyli pomiędzy jezusem a całą resztą Kościoła jest warstwa apostołów i proroków. Owszem, gdy chodzi o funkcjonowanie w tym widzialnym świecie ciała jako całości. Amen, ale jednocześnie zwróćcie uwagę niezależnie od tego, czy jesteś apostołem, czy jesteś prorokiem, czy czy nie jesteś apostołem i prorokiem, w którym miejscu ciała się znajdujesz? Uważaj, to ciało jest tak zbudowane, że możesz być częścią nogi, częścią ręki, częścią malutkiego palca u ręki czy u nogi, częścią płuca jezusowego, częścią również skóry na plecach. Nieważne. Każda najdrobniejsza cząsteczka, którą ty jesteś, jest bezpośrednio połączona z głową. Rozumiesz? To jest inne ciało niż ciało człowieka jest tylko i wyłącznie pewnym obrazem, z którego Paweł korzysta podobnie jak budowla. To jest też pewien obraz, z którego on korzysta. Tylko że budowle są martwe, a to budowla jest żywa. Nasze ciała są tak skonstruowane, że pewne cząstki, zanim się porozumieją z mózgiem, niektóre nawet komórki się nie mogą porozumieć, a Paweł mówi, ale my w ciele, każdy i każda z nas. Uważajcie na to. Możemy być częścią większej grupy, rozumiecie ręki nogi i tak dalej, ale w ciele Chrystusa każda pojedyncza komórka jest całym pełnoprawnym członkiem ciała Chrystusa, który ma bezpośrednią łączność z głową, więc może być najdalej od Chrystusa. Rozumiesz? W teorii pewnej, bo nie wiem, bo jest podeszwą stopy. Tak tego ciała, którym Jezus się przechadza po świecie, nadal z tej podeszwy stopy to również tam nie ma komórki, która ma kontakt radiowy z głową. Nie istnieje jakaś niteczka bezpośredniego połączenia z głową, czyli z chrystusem. Gdzie o tym czytamy w czwartym rozdziale listu. Do FS Jan w trzynastym Wersecie Paweł mówi, że cały Kościół służy temu, abyśmy my wszyscy stali się perfekcyjnym odbiciem. Każdy i każda z nas na swój sposób, abyśmy się stali perfekcyjnym odbiciem Chrystusa, tak mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. To jest czwarty rozdział listu do efezjan. Trzynasty werset, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i Poznania syna Bożego do człowieka, doskonałego do miary, dojrzałości, pełni Chrystusa, tak czternasty i piętnasty werset mówi, abyśmy już nie byli dziećmi miotany nimi i noszonymi. Przez każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, ale abyśmy byli, Uważajcie na to szczerymi. W miłości wzrastającymi we wszystkim w tego, który jest głową w Chrystusa. My się znajdujemy w nim, ale mamy w niego każdy i rozumiecie całe ciało. To jest jedna historia, ale twoja relacja z Chrystusem to jest zupełnie inna historia. Może nie zupełnie inna historia. To jest druga historia i teraz kochani zaraz podam wam absolutnie kluczowy. Przywołam absolutnie kluczowy fragment, ale co chcę powiedzieć? Czym jest owa kryjówka w Bogu? O K ten brakujący nam element do tego, aby rozpocząć właściwie funkcjonujący proces przemiany umysłu. Cóż to jest? To miejsce wyjątkowe dla ciebie zarezerwowane. To jest. To połączenie z głową ta jedność z chrystusem, ten korzeń twój, którym wyrastasz w głowę, którego nikt inny nie ma, tylko ty. Czy to jest jasne? O tym jest dokładnie tutaj mowa. Każdy z nas ma wrastać w korzenia, przebić się w wielu miejscach. Biblia o tym mówi w Chrystusa i to miejsce połączenia jedności, w ramach której on jest w tobie, a ty w nim. Ono jest owym sekretnym miejscem, które masz odkryć i pan Jezus powiedział, że dopóki tego nie odkryjemy i zaraz wam, to pokaże czarno na białym o k on powiedział, dopóki tego nie odkryjesz, Nie możesz przynieść w swoim życiu owoców, a więc rozumiesz nie tylko, że jesteś bezradna i jesteś bezradny w obliczu choroby w obliczu. Przeszkód życiowych, wyzwań. Nieszczęść wszelkiego rodzaju, które na ciebie spadają, ale jesteś bezradna i jesteś bezradny w jakimkolwiek przynosz. Owocu chrystusowi Bogu. Otóż pan Jezus mówi o tym o dokładnie o tym zjawisku. W piętnastym już bez bez żadnych moich dodatkowych komentarzy w piętnastym rozdziale Ewangelii Jana. Już wiecie o co chodzi, ale teraz zobaczcie, jak w zupełnie nowy sposób zabrzmi nam ten tekst. To jest piętnasty rozdział Ewangelii Jana od pierwszego wersetu. Czytam pan Jezus mówi, ja Jestem prawdziwą winoroślą lub też krzewem winnym. Kim ja Jestem? Ja Jestem całym krzewem. A mój ojciec jest wino ogrodnikiem tym, który mnie uprawia tak no bo on. Ten który? Sejm jest wino ogrodnikiem, zajmuje się krzewem winnym. Tak, a ja Jestem krzewem winnym mówi Jezus. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu. Podnosi, a każdą, która wydaje owoc oczyszcza, aby wydawała owoc obfity 3 każdą latorośl, która gdzie we mnie owoc wydaje albo we mnie go nie wydaje. Czy to jest jasne? Ja Jestem krzewem i teraz zauważ ty masz konkretne rozumiesz? Nie może być tak, że wszystkie latorośle wyrastają z jednego miejsca dokładnie dlatego pan Jezus do tego obrazu się odwołuje, ponieważ jak widzieliście kiedykolwiek krzew winny on jest rozległy rozciąga się i ma różne miejsca z których wyrastają kiście winogron. Więc pan Jezus mówi każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu on podnosi, bo tu nie ma słowa odcina, nie będziemy teraz tego rozważać każdą, która wydaje owoc oczyszcza, ale ona musi być we mnie wy już jesteście czyści z powodu słowa, które do was mówiłem, spójrzcie na to, pan Jezus mówi, Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeżeli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie, zwróć uwagę, potrzebujesz znaleźć to i to dokładnie twoje miejsce połączenia miejsc rozumiesz? Ty masz konkretne miejsce w duchu na wyżynach niebieskich w chrystusie, które potrzebujesz poznać. Jak Jezus mówi, Trwaj we mnie to od tego się zaczyna. Kapujesz nie od uprawiania jakichś jaki. I religijnych, rozumiesz jakiegoś posłuszeństwa, które nie to jest konkretnie do w którym miejscu ty łączysz się w duchu z chrystusem? Jak to miejsce wygląda? Natomiast jako kto on się tam tobie objawia i jako kogo ciebie widzi? Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeżeli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie, ja Jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Każde z was ma inne miejsce, tak jak latorośle w krzewie winnym, w którym się we mnie znajduje. Tu Jezus o tym mówi bardzo wyraźnie, kto trwa we mnie, a ja w nim zwróćcie uwagę, kto trwa we mnie, ten tylko może trwać we mnie, w którym ja Trwam. To jest jasna sprawa. My jako nowe stworzenie w liście do galacjan przeczytaliśmy, że jesteśmy jedno. W chrystusie jezusie. Przypomnijcie to sobie Jeszcze raz list do galacjan. Trzeci rozdział dwudziesty ósmy werset. Tak my. Wszyscy bowiem jedno jesteście w chrystusie, jezusie, wszyscy jesteśmy zanurzeni w nim amen, ale z drugiej strony zauważcie, kiedy Paweł pisze do Kolosan, to mówiąc o tym samym fakcie, popatrzcie tu jest tak list do galacjan trzeci rozdział nie ma Żyda, ani Greka, nie ma niewolnika, niewolnika ani wolnego. Widzicie to nią na co zwraca uwagę wy jesteście jedno w chrystusie przez poddawanie się prawu galacjanie zaczęli próbować wychodzić z Chrystusa na zewnątrz, natomiast kiedy pisze do kolosan, których sytuacja jest inna, zauważcie w liście do kolosan w. Trzecim Rozdziale Paweł pisze W Jedenastym Wersecie, nie ma Greka ani Żyda obrzezanego, ani nie obrzezanego cudzoziemca, ani z syty niewolnika, ani wolnego. I pokazuje inny aspekt tego samego zjawiska nowego stworzenia, mianowicie mówi, ale wszystkim i we wszystkich jest Chrystus. Do Galacjan Paweł pisze Nowe stworzenie. Polega na tym, że my wszyscy jesteśmy w chrystusie do kolosan. Nowe stworzenia polega na tym, że we wszystkich nowonarodzonych wewnątrz nich znajduje się Chrystus. Jasne? Więc Jezus mówi, miejcie to i trwajcie w tym wróćmy do Ewangelii Jana Piętnasty rozdział, piąty werset i dalej Ja Jestem winoroślą a wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim ten dopiero wydaje obfity owoc bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Dalej. Siódmy werset, jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was proście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni, w tym też będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Zauważ Jezus mówi, kiedy wiesz?
Znasz mnie, bo znajdujesz się we mnie. Nie ma takiej modlitwy, która by nie była wysłuchana. Zwróćcie uwagę proście o cokolwiek. Wtedy chcecie, co widzisz ty wtedy to nie jest tak, że co tam ci się zachce, tylko to, czego ty chcesz jest tym czego on chce, ponieważ znajdujesz się w samym centrum jego woli, w swoim miejscu, w chrystusie. Czy mamy jasność w tej kwestii? Zatem kochani teraz prakty. Ślicznie o K teraz praktycznie. Jak ma więc wyglądać modlitwa, bo pamiętacie, co powiedziałem najpierw? Żeby go poznać, to musi być modlitwa w duchu świętym, oparta na słowie, której elementem brakującym już teraz wiemy, jest co znajdowanie się w swoim miejscu, w chrystusie, o K nie tylko posiadanie osobistej relacji, bo relacja jest tylko punktem odniesienia, ale znajdowanie się w swoim miejscu, w swojej kryjówce, w chrystusie. Otóż kochani. Po pierwsze, najpierw musisz ją odkryć. Tak i teraz jeżeli byście mieli wątpliwość, czy gdzieś o tym Biblia mówi w wielu miejscach, chociażby tutaj, ale na przykład Paweł no do rzeczonych kolosan pisze w następujący sposób. Teraz 4 punkty znowu wam podam. Jak taka modlitwa, która łączy te 4 elementy powinna wyglądać, ale najpierw list do kolosan sobie Otwórzmy zobaczcie. Bo dopiero jak sobie to wyjaśniliśmy, że każdy z nas ma sw. Moje, że tak powinien miejsce wrastania w głowę, czyli w Chrystusa. To on się znajduje na wyżynach niebieskich i to to miejsce, w którym ja Jestem połączony z nim bezpośrednio. To jest moja kryjówka, czy to jest ja to wyjaśniłem czy nie bo ja? Yy, chciałbym, żeby to było jak to jest tak proste, a jednocześnie ze względu na religię bywa dla niektórych tak niezrozumiałe, że dlatego się muszę upewniać. Czy my się tutaj chociaż rozumiemy? Otóż Spójrzcie, kochani jak teraz wam będzie brzmieć następujący fragment to jest list do Kolosan, trzeci rozdział. Nie do ludzi nowo narodzonych, co mówi Paweł. Trzeci rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu. Jeżeli więc razem z Chrystusem powstali wyście z martwych, szukajcie tego, co w Górze, dokładnie tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Patrzcie drugi werset, mamy tu przetłumaczone. Myślcie o tym co w Górze, a nie o tym, co na Ziemi, kochani, jak sobie zobaczycie, jaki tu czasownik się pojawił, to ten czasownik tu przetłumaczony jako myślcie, to jest ten sam czasownik, który na przykład wystę. Próbuję w drugim rozdziale listu do filipian. Przeskoczmy tam na chwileczkę. Tam, gdzie Paweł pisze W drugim rozdziale w Piątym Wersecie niech będzie w Was takie nastawienie umysłu, jakie też jest w chrystusie jezusie. Widzicie to więc co Paweł mówi, Żebyście zaczęli. Czyli wreszcie żyć, przynosząc owoc radując się wszystkim tym, co wam gwarantuje. Ukończone dzieło Krzyża. Nie on to nie mówi. Myślcie o tym, co w Górze, ale tu ja bym przetłumaczył ten fragment, niech Wasz umysł będzie wreszcie w Górze, na wysokości, gdzie tam, gdzie jest jego miejsce, w chrystusie jezusie. Miejcie swój umysł w Górze, a nie fillm w tym, co jest na Ziemi o K niech on fillm się tam znajdzie, a więc potrzebne jest twoje zaangażowanie mentalne. Zwróć uwagę przeniesienie. Nie tylko się, bo w ty w duchu tam jesteś. Chodzi o to, żeby zacząć myśli swoje tam przenosić. Jesteście razem ze mną trzeci werset podkreśla. To mówi, umarliście bowiem i wasze życie. Zwróćcie uwagę na to jest ukryte z chrystusem w Bogu. Widzicie to, to jest twoja kryjówka, o której mówi psalm dziewięćdziesiąty pierwszy. Chcesz wszystkie te cudowne błogosławieństwa, które są tylko początkiem i wstępem do całej reszty owocnego życia? Ale chcę, żeby stały się rzeczywistością w twoim życiu znajdź się najpierw w kryjówce, którą masz w Bogu. Tą kryjówką jest Chrystus, a w chrystusie ty masz swoje konkretne miejsce. To jest dokładnie to miejsce, do którego Chrystus ciebie i tylko ciebie wpuszcza to miejsce, w ramach którego ty masz się upodobnić do niego, a jednocześnie on w tobie. Chce się stać kolejną, wyjątkową wersją siebie, tak? Chrystusem. On cały czas pamiętacie utożsamia się z nami, kiedy Szaweł, prześladuje kościół, jest powiedziane, że prześladował Kobiety i mężczyzn, wyznawców tej drogi, a Jezus mu się pojawia i mówi, dlaczego mnie prześladujesz jasność? To jest twoja kryjówka, ale Paweł mówi, Jeżeli chcesz, to masz dalej. W trzecim rozdziale jest mowa dokładnie o nowym stworzeniu w liście do kolosan tak dziesiąty werset przyodzialiście się przecież w nowego człowieka, który się odnawia w Poznaniu, na obraz tego, który go stworzył. Widzicie to? Ale teraz, żeby to odnowienie się rozpoczęło, czego potrzebujesz przenieść swoją myśl w górę, tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy ojca, gdzie znajduje się twoje konkretne miejsce niebiańskie w chrystusie? Czy jesteście dalej ze mną? Więc kochani. Po pierwsze, zanim cokolwiek dalej zrobisz, zanim się pojawi temat słowa Bożego, zanim się pojawi jakikolwiek temat modlitwy, rozumiesz wszystko słowo Boże, Duch Święty. Twoja modlitwa muszą się odbywać w tym twoim miejscu niebiańskim o KA zatem mamy 3 elementy. Po pierwsze zawsze cokolwiek się dzieje w twoim życiu najpierw znajdź się w swojej kryjówce do nim. O K. No i teraz coś powie, No i fajnie, czyli znowu super, to jeszcze dodatkowy. Teraz jeden ciężar dołożyłeś jeszcze jedną zagadkę. Jeszcze jedno zadanie jak ja się mam znaleźć w tym miejscu. Otóż właśnie do tego potrzebujesz od początku aż przez całe swoje funkcjonowanie. Do tego potrzebujesz Ducha Świętego o K. Jak przez Ducha Świętego? Zobaczcie po pierwsze list do Rzymian nam wiele fragmentów, ale list do Rzymian mi teraz przychodzi do głowy mówi nam wyraźnie. Mój tylko to jest nasza natura, tak jest dużym Jan ósmy rozdział dziewiąty werset Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch boży mieszka w was mamy to. Halo. Nie jesteście w ciele, jeżeli dalej myślisz o sobie, utożsamiasz się ze swoim ciałem. To jest błąd o K, więc jeżeli nie wiesz jak baczcie utożsamiać proś Ducha Świętego pan Jezus w Ewangelii Jana w czternastym Rozdziale. Mówi wyraźnie o duchu świętym. To jest czternasty rozdział, SIEDEMNASTY, szesnasty i SIEDEMNASTY werset mówi. Ja będę prosił ojca i da wam innego pocieszyciela, aby z wami był. Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę na wieki. Aby z wami był na wieki, któż to jest, kto jest z nami, jest nam dany i jest z nami na wieki. Otóż pan Jezus mówi, będę prosił, a da wam innego pocieszyciela ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie, a zatem potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nam uświadomił, że nie jesteśmy w ciele, ale w duchu cały czas prosimy Ducha Świętego o tą świadomość. Po drugie, aby on nas przeniósł zaraz jeszcze konkretnie Wam powiem, jak to może wyglądać, ale zaczynasz swoją rozumiesz P. Musisz Ducha Świętego duchu Święty zanieś mnie w duchu. Pokaż mi, że ja nie Jestem ciałem, ale duchem zanieś mnie w moje miejsce w chrystusie, które jest tylko moje do mojej kryjówki, do mojego schronu. Zobaczcie pierwszy list Jana. Czwarty rozdział. Jak sobie otworzymy Jan? Bardzo dużo piszę na ten temat, ale pierwszy list Jana czwarty rozdział, trzynasty werset. Kto inny miałby ci to objawić? Zauważ to, że my się znajdujemy w Bogu, na przykład Jan tu wraża to wprost. Po tym poznajemy, że my w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swojego ducha. Kiedy się to ten Duch jest duchem prawdy, a pierwszą prawdę, którą on nam objawia, to jest, że on jest w nas, ale też, że my jesteśmy w nim, a więc także na, w jaki sposób my jesteśmy w nim, gdzie my w nim przebywamy, gdzie każdy i każda z nas może się spotkać z innymi. Rozumiecie w sali tronowej przed chrystusem, kiedy się modlimy, naprawdę można zobaczyć innych wierzących. Nawet, którzy fizycznie na ziemi znajdują się w innej części świata, można ich zobaczyć w duchu w niebie, ale jest też takie miejsce. Takie mieszkanko, mieszkanko to są całe fantastyczne apartamenty. Rozumiesz, które Bóg przygotował tylko i wyłącznie dla ciebie. I jeżeli kiedyś nawet będziesz tam mieć pokoje gościnne i będziemy się nawzajem zapraszać w niebie, to zawsze będzie tam takie miejsce, które będzie zarezerwowane tylko i wyłącznie dla niego. On zarezerwował sobie to miejsce dla ciebie i nikt nie będzie tam miał dostępu ani wstępu. Czy to jest jasne, o czym my teraz mówimy? O KA zatem jak mamy się znaleźć w tej kryjówce przez Ducha Świętego? W pierwszym liście Jana jeszcze w drugim rozdziale. Jak sobie otworzymy? Zauważcie jano duchu świętym, on go tu nazywa namaszczeniem tym, które nam przynosi namaszczenie. W dwudziestym wersecie to jest pierwszy list Jana, drugi rozdział dwudziesty werset on mówi, Wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko tak. Pierwszy list Jana drugi rozdział dwudziesty werset mówi, Wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko.
Dlaczego? No bo tym namaszczeniem jest Duch prawdy. On wam wszystko objawia, ale zauważcie dalej w dwudziestym siódmym i w dwudziestym ósmym wersecie co mamy napisane to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Ale jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem. I jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Widzicie to i tak jak to namaszczenie cię nauczy tak pozostaniesz w Bogu w zgodzie z tym czego to namaszczenie cię uczy czyli Duch Święty a teraz dzieci pozostańcie w nim abyśmy w kim w chrystusie bo tu jest mowa o tym który ma się objawić aby abyśmy gdy się ukaże mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez niego w czasie jego przyjścia widzicie to? Dzięki namaszczeniu Ducha Świętego obecności Ducha Świętego, którego w sobie mamy w czwartym rozdziale mówi nam. Jan w tym trzynastym wersecie, żeby poznajemy, że my w nim mieszkamy. Tak, ale w drugim rozdziale, w tym dwudziestym, siódmym i dwudziestym ósmym wersecie, jak się w czytacie dobrze on tu mówi wyraźnie, że on o tym naszym zamieszkiwaniu w chrystusie, a przez Chrystusa w Bogu on nas poucza. On nam daje na ten temat objawienie o nas w to w całą prawdę tego zamieszkiwania w Bogu wprowadza, wystarczają wystarczające są te wersety, więc kochani. Praktyka, żeby cokolwiek rozumiesz, zadziałało w twoim życiu. Pamiętaj, nigdy nie módl się, musisz zacząć od modlitwy. To jest pierwsze poznawanie Chrystusa. Cały proces przemiany umysłu zaczynasz od modlitwy, ale niech twoja modlitwa nie wygląda inaczej, jak tylko najpierw wejdź w duchu w swoje miejsce w chrystusie, na wyżynach niebieskich nie módl się nigdy tutaj na ziemi. Przestań. Tomek, słyszysz mnie? Teraz jeżeli nie wiesz, ja Tomek ty mi prawdę napisałeś w tym smsie, to nikt nie wie, nikt nie wie jak się wpatrywać. Nikt nie wie z wyjątkiem Ducha Świętego, ale skoro ty go masz i ja go mam tego masz piotrze tego marzenia. A nie nawet bo bo bo nie jest jedna, to mają. Go on cię nauczy również więcej, nawet on cię tam zaniesie. I teraz jakbym zapytacie jak co ja mam robi Jeszcze raz zaufaj żesz wreszcie duchowi świętemu rozumiesz? Wyłącz telewizję, wyłącz Radio, Wyłącz Komórkę. Przede wszystkim tam telewizję nie niej, 20 minut mniej, 40 minut mniej godzinę rozumiesz, ale naprawdę na początku uświadom sobie, że jest w tobie Duch Święty, że ty jesteś duchową osobą jak Nie możesz poproś go duchu Święty daj że mi świadomość, że ty tu jesteś. Po prostu niech on zacznie działać. Poddaj się temu jego działaniu i kiedy zaczynasz doświadczać jego obecności, wtedy poproś go, aby cię przeniósł. Na początku tej modlitwy. Chcesz rozmawiać z jezusem? Dokładnie tak, ale rozumiesz, Jezus chce z tobą rozmawiać tam, gdzie ma przygotowane miejsce, by z tobą rozmawiać. O K więc poproś ducha św. I teraz jak to może wyglądać? Znam ludzi, którzy dos. Głównie mają mają nawet jakby parę takich miejsc. Oni nawet z wiecie, widzą te miejsca. Nie znałem kiedyś pamiętam, jak to tłumaczyłem lata lata temu, jak jeszcze księdzem byłem i jedna siostra zakonna dokładnie, która jakby wiecie, miała problemy tam z jakimś z jakąś tam modlitwą mówi, że czasem jak ona się sama jakby chce spotkać z jezusem i nie wiem wbrew jaż te wszystkie modlitwy, ona nie wie co ma robić i mówić, że kiedyś zapytała Ducha Świętego. Zresztą była nowo narodzoną osobą. Myślę, że już nie jest dawno zakonnicą. Mniejsza o to, ale mówi, że po prostu no ona nagle miała film mówi duchu Święty, gdzie ja nie wiem jakie mam, gdzie Jezus na mnie czekał. Ona miała takie przekonanie, że Jezus na nią czeka. Nie. I mówi, że nagle miała fizyczne doświadczenie, z którego sobie ona myślała, że została fizycznie, fizycznie i dla niej to było jak fizyczne doświadczenie. Jej się wydawało, że ona była została fizycznie przeniesiona na jakąś pustynię do jakiegoś namiotu, przez który widziała tą pustynię. Tam wiecie i dosłownie jakby no co tam się miała interesować, co jest poza namiotem, jak nagle zobaczyła przed sobą Jezusa dosłownie go przed sobą zobaczyła? Nie. Jeden z naszych braci, którzy? Którzy testują te te rzeczy, sprawdzają co do czego ja to nauczam między innymi robią. Rozdziały, które są bardzo pomocne dla wszystkich na tajemnym planie. Ta u świadectwa jakiś czas temu, nawet ostatnio, chyba też niedawno, że w momencie, kiedy dokładnie w ten sposób wszedł w taką swoją osobistą modlitwę z chrystusem, dosłownie fizyczny głos jego usłyszał i to nie raz tak tu po was też widzę, że że wiecie, o czym mówię. Chodzi mi o to, że każdy ma swoje doświadczenie. Ja to może być doświadczenie, w ramach którego po prostu ty masz swoje miejsce, swoją przestrzeń, swoje doznanie swoje. Nie chcę rozumieć się, zawężać tego do jakiegoś jednego klucza, ponieważ ty. Masz Ducha Świętego i nikt cię nie potrzebuje, ani nawet nie może na ten temat nauczyć tylko on tak, ale Jeszcze raz podziękuj mu za to, że jak genialnym. Jest twoim pocieszycielem, przyjacielem, nauczycielem, także podziękuj mu i poddaje się jego prowadzeniu. Powiedz mu duchu Święty przenieść mnie w moje miejsce, gdzie Chrystus na mnie czeka, tam, gdzie jest ono tylko dla mnie zarezerwowane w moje miejsce na wyżynach niebieskich, w chrystusie. Tam, gdzie ja jako latorośl łącza się z nim jako z krzewem winnym, przenieś mnie tam, gdzie jest nasze połączenie tam, gdzie ja wraz tam w niego w głowę w duchu. Przenieś mnie tam, proszę Cię i daj mnie moje osobiste doświadczenie bycia w tym miejscu w duchu. A więc prosisz Ducha Świętego, aby cię tam przeniósł. Tak wówczas pamiętaj wtedy, bo Duch Święty zawsze to robi. Po co? Aby cię aby aby umożliwić ci spotkanie z chrystusem, Pamiętaj, że zawsze tam modlitwa tego rodzaju ma na celu co spotkanie z Chrystusem i wtedy rozumiesz, bo ty go prosisz, po to przeniesienie o to przeniesienie, po co aby doświadczyć tego, o czym Paweł pisze w drugim liście do koryntian w trzecim rozdziale Spójrz. W trzecim rozdziale w siedemnastym. I osiemnastym wersecie mamy napisane, Pan zaś jest owym duchem. A gdzie jest Duch pana tam i wolność rozumiesz? Jest to po co nam powiedziane po otóż ten Duch zdejmuje zasłonę serca. My zaczynamy dzięki niemu tylko i wyłącznie dzięki niemu widzieć spójrz umysły są zaślepione, dopóki zostają pod starym przymierzem trzeci rozdział, czternasty werset. Ich umysły zostały zaślepione aż do dziś, bowiem przeczytaniu Starego testamentu ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż jest ona usuwana w chrystusie. Dodałbym tylko w chrystusie. Amen. Więc dalej jak ona jest odsuwania na za sprawą Ducha Świętego, bo to on przynosi wolność, a więc zauważ zanim czytamy osiemnasty werset. Siedemnasty mówi, że to Duch pana prowadzi do tej wolności i w duchu osiemnasty do cet my wszyscy. Z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle i zostajemy przemienia ni w ten sam obraz z chwały w chwałę Jeszcze raz za sprawą ducha pana rozumiesz ta to wydarzenie o K, że my stajemy naprzeciwko Chrystusa, w tym tajemnym, sekretnym miejscu, które tylko on zna, tylko Bóg wie, gdzie ma dla nas zarezerwowane i do którego mamy tylko my prawo wstępu. Tam tylko Duch Święty może nas zaprowadzić. Tylko on może nam objawić oblicze Chrystusa, tak jak chce, abyśmy je zobaczyli i tylko on może sprawić by to widzenie. Przemieniło nas w podobieństwo, na podobieństwo tego, którego ty. Do którego widzimy, czy to jest jasne, a zatem każda nasza modlitwa czy o k zanim pójdę dalej to. W jakich okolicznościach to mniejsza o to potrzebujemy w niej poprosić Ducha Świętego, ale pamiętaj, zanim o cokolwiek innego poproś go o przeniesienie na spotkanie z chrystusem do swojego miejsca, do swojej kryjówki, jaką masz w chrystusie. Amen. Bardzo osobiście i teraz, kiedy się widzisz tam twarzą w twarz z chrystusem, Pamiętaj, on jeden jedyny będzie. Nie uczyć fills swojego o on jest słowem wcielonym i on cię uczy słowa zauważ masz modlitwę masz modlitwa jest spotkaniem z panem masz Ducha Świętego masz o k Duch Święty pozwala ci słyszeć Jezusa, który naucza cię czego po trzecie słowa, ale zauważ to wszystko twoja to wszystko twoja modlitwa, czyli spotkanie z panem odbywające się w duchu świętym, na którym uczysz się słowa Bożego i uczysz się poprzez słowo Boże, odbywa się gdzie w twoim sekretnym miejscu na wyżynach niebieskich w chrystusie amen. Amen i teraz patrz ewangelia Jana. Dziesiąty rozdział wtedy, bo niektórzy mówią, jak to tam zaczynasz się uczyć? Jakim głosem do Ciebie mówi Jezus? Rozumiesz? Jak się tam nauczysz, to wtedy ten głos rozpoznasz wszędzie, nawet jak aktualnie nie będziesz mieć świadomości, bo będzie zamęt dookoła. Ciebie będą kule świszczą, rozumiesz pożary, będą wybuchać, będą ludzie padać w wyniku gwałtownej zarazy i wtedy ty nie będziesz nagle rozumiesz kontemplować w takich okolicznościach, ale kiedy Pan wtedy się odezwie swoim głosem, to rozpoznasz ten głos. Potrzebujesz tam chodzić, żeby go nauczyć się go słuchać dziesiąty rozdział Ewangelii Jana. Od drugiego do piątego. Ten, kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je, a gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Widzicie to? A więc widzisz pan Jezus daje ci poznać swój głos dziesiąty rozdział dwudziesty siódmy werset moje owce słuchają mojego głosu i ja je znam, a one idą za mną. Dlaczego? Bo ja do nich mówię, kiedy Jezus mówi do swoich owiec, to wtedy dosłownie samo słowo Boże mówi do swoich owiec, bo Jezus jest wcielonym słowem Bożym, amen. Patrzcie teraz dalej ewangelia Jana Piętnasty rozdział o K. Tam, gdzie już byliśmy, mówiliśmy o tej latorośli spójrzcie o czym mówi Jezus. Tak. Piętnasty rozdział siódmy werset. Jeżeli będziecie trwać we mnie i patrz dalej, dlatego to nie może być tylko, bo niektórzy z tego zaczynają robić uduchowione przed pseudo spi rytualne doświadczenia zaczynają szukać. Wiecie jakiś miejsc fillm, przenosić się gdzieś w duchu i tak dalej potrzebujesz zawsze z takiego spotkania z chrystusem w swoim tym tajemnym, sekretnym miejscu i schronie zawsze potrzebujesz wrócić z doświadczeniem miłości z objawieniem duchowym, ale które ma umocowanie, potwierdzenie, w czym w słowie Bożym o K Popatrz pan Jezus mówi od siódmego do dziesiątego wersetu.
Jeżeli będziecie trwać we mnie, uwaga i moje słowa będą trwać w was. Widzicie to on zawsze kiedy mówi mówi słowem Bożym, bo on jest słowem Bożym, nie może niczego innego mówić i wtedy proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Zresztą w tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi. Uczniami dziewiąty werset. Spójrzcie trwanie w jego słowie jest trwanie w tym, co wyraża jego miłość, posłuszeństwie o jego słowu jest trwaniem w jego miłości. Trwajcie w mojej miłości dziewiąty werset dziesiąty. Jeżeli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. To znaczy trwajcie w mojej miłości zachowajcie moje przykazania, a jakie są jego przekazania? Wierzcie we mnie i miłujcie siebie nawzajem. Nie ma żadnego innego o k. Jeżeli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja. Zachowałam przekazania mojego ojca i Trwam w jego miłości. Skąd wiemy, że to są jego przekazania? No znów pierwszy list Jana, który stanowi genialne podsumowanie tego, jak być praktycznie nowym stworzeniem i przemieniać się w swoim myśleniu. Trzeci rozdział pierwszy list Jana, Trzeci rozdział dwudziesty, Trzeci werset, a to jest jego przekazanie. Zresztą on tam powiedział, trwajcie w mojej miłości trwajcie w moim słowie, bądźcie mu posłuszni, czyli. Bądźcie wierni moim przekazaniem, a wtedy proście o cokolwiek chcecie, a się wam stanie? Tak zauważcie do tego samego tutaj się Jan odnosi. To jest pierwszy list Jana Trzeci rozdział dwudziesty, drugi, dwudziesty, trzeci i mówi o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego, bo zachowujemy jego przekazania i robimy to, co jest miłe w jego oczach, czyli co jakie przekazania, a to jest jego przekazanie, abyśmy wierzyli w imię jego syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał amen amen ewangelia Jana, wróćmy tam. Yy Ewangelia Jana czternasty rozdział znowu do tego wszystkiego potrzebujemy Ducha Świętego, gdyż to on. Jana czternasty rozdział dwudziesty szósty werset Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jezus zawsze mówi w duchu, a Duch zawsze mówi słowem Jezusa, amen takich czcicieli chce mieć ojciec, którzy go będą czcić w duchu i w prawdzie. Co to jest prawda? Ewangelia Jana SIEDEMNASTY, rozdział, SIEDEMNASTY Werset Uświęć Ich w Twojej prawdzie pan Jezus mówi, twoje słowo jest prawdą, mamy to. Zatem kochani, podsumowując, bo to dzisiaj absolutnie wystarczy w momencie, kiedy w ten sposób się modlisz, Jeszcze raz pamiętaj. Pierwsza najważniejsza rzecz na modlitwie to jest znaleźć się w swoim miejscu w chrystusie w swojej duchowej izdebce, która jest tylko moja i Chrystusa. Oczywiście dla mnie, do której nikt inny nie ma dostępu, to jest najintymniejsze wyraz naszej osobistej relacji z Chrystusem, a przez Chrystusa w duchu świętym z Bogiem jest jest to jasne. Jak się tam znaleźć tylko i wyłącznie za sprawą Ducha Świętego. Musimy go o to prosić. Tak, on nie on jest delik. Własny, stanowczy, ale delikatny, więc o nas tam nie weźmie na siłę, a więc my też potrzebujemy mu się poddać w tym prowadzeniu. Czy to będzie jakiś rodzaj myśli, jakiś rodzaj doznania duchowego, jakiś rodzaj wyobrażenia i tak dalej cokolwiek on zechce na modlitwie z nami zrobić, my mu się poddajemy, ale nie przechodzimy dalej, dopóki nie będziemy mieli choćby wstępnego doświadczenia w duchu swoim, że znaleźliśmy się w tym swoim ukrytym miejscu w chrystusie w tej swojej kryjówce w najwyższym. Czy to jest jasne, doskonale teraz więc czyli prosimy Ducha Świętego. Znajdujemy się w tym miejscu. W tym miejscu znajduje się Jezus, na którego kiedy patrzymy, którego, gdy słuchamy, to uczymy się od niego słowa Bożego. Mamy te 4 elementy tak modlitwa w duchu świętym modlitwa, czyli spotkanie z jezusem w duchu świętym, oparta na słowie objaśniające nam słowo Boże, prowadząca nas do posłuszeństwa słowa Bożego 4, gdzie w moim miejscu w mojej kryjówce w najwyższym i teraz kochani, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, ponieważ. Tą myślą chcę dzisiaj zakończyć i od tej myśli oczywiście znowu zaczniemy kolejne nasze studium. Zauważcie, że taka modlitwa, bo nie wiem czy pamiętacie ja na początku dzisiejszego spotkania przypomniałem, jak wyglądają 4 etapy przemiany umysłu nie, czyli po pierwsze poznać jego. Po drugie, w ramach tego Poznania w wyniku tego Poznania doświadczyć jego miłości lub też głębiej w nowy sposób tak doświadczyć jego miłości. Po trzecie rozpozna. Od siebie w nim i na tej podstawie zmienić swoje myślenie. Zauważcie, że taka modlitwa załatwia nam te 3 etapy. Zauważyliście, to wszystko się dzieje na tej modlitwie, ponieważ ja na tej modlitwie spotykam się z chrystusem. Patrzę twarzą w twarz, mam genialny, mniejsze doświadczenie niż Mojżesz nam miał, kiedy spotykał się, kiedy spotykał się z panem, poznaje jego doświadczam jego miłości. Doświadczam tak, że chcę odpowiedzieć miłością na jego miłość. Mówię, panie, w czym ja nie Jestem do ciebie podobny? Widzę to rozumiecie? Na własne oczy. To widzę na takiej modlitwie mówię w tym, a więc podejmuje decyzję, aby w tym od tej pory być takim jak Chrystus, a nie takim, jakim byłem ja. Co nam pozostaje wyjść z tej modlitwy i te decyzje, którą podjąłem teraz zacząć praktykować w swoim codziennym życiu. No K. Teraz popatrzcie cóż innego mówi nam Biblia o o on, o tym, że w wyniku tego naszego zamieszkiwania w chrystusie ma się pojawić taka postawa. Teraz widzisz w momencie, kiedy ja wyjdę do świata, bo o to mi chodzi. Do braci do sióstr do jakiś tam wydarzeń i dokładnie, bo Pan jak jeżeli pan da ci poznać siebie pod jakimś względem, również po da ci spojrzeć na siebie pod jakimś kątem, to on zaraz da ci okazję, bo ty powiesz, pani chce być o k tego nie wiedziałem. Teraz chcę być taki jak ty. To zaraz wyjdziesz z tej modlitwy. Mówię ci tego samego dnia, tego samego tygodnia będziesz mieć mnóstwo okazji, żeby przep praktykować tą decyzję. Chce być taki jak ty. Teraz uważaj, jeżeli tak zrobisz, wówczas wracając na modlitwę, mówiąc duchu Święty przenieś mnie znowu w to moje miejsce rozumiesz? Będziesz mieć o czym rozmawiać, ale jeżeli ty mówisz, panie, obiecuję ci, będę teraz taki jak ty, będę teraz taka jak ty, a potem w życiu nie okazujesz wierności. Po co pan ma się znowu z Tobą spotykać? Słyszysz, co ja mówię, żeby co dawać ci kolejne pobudki? Jakie intelektualne emocje może być jeszcze tak, a możesz być jeszcze taki? Możesz być skoro ty nie chcesz, twierdzisz, że on jest twoim panem w Ewangelii Łukasza mówi, nazywacie mnie panem a nie robicie tego co wam mówię? Nie więc pamiętaj, może się tak zdarzyć, że na swojej modlitwie. Kiedy widzisz pana, masz naprawdę mocne doświadczenie od to doświadczenie w prezencie się kończy i nie wymyślaj sobie teologii jakieś wiesz nocy duszy, czegoś pan nie próbuje, trzeba nie pan chce przebywać z tobą, pan chce ci się objawiać, pan chce tylko rozumiesz? On też nie będzie rzucać pereł przed świnkę morską, tak jaką się stajesz, no już nie wieprzem, ale. Czy rozumiecie co do czego zmierzam? Pokaż sobie jemu okaż posłuszeństwo. Pokaż sobie, że że twoje słowo wierności jest prawdziwą wiernością w życiu, a wówczas wrócisz na modlitwę i on również Duch Święty razem z tobą postąpi krok dalej. Popatrz, jeżeli ty nie będziesz wierny czy wierna. W swoim życiu to Biblia, to nazywa, zasmuca nim Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty jest zasmucony, jeżeli to jest swoim postępowaniem, gasisz Ducha Świętego, to jak wtedy rozumiesz? Wchodząc na modlitwę mówisz, No a teraz duchu Święty, proszę Wróć tutaj i mnie przenieść gdzieś tam również Duch Święty. Najpierw pociesz go z powrotem czy ma to sens? To co ja mówię, a więc dopóki ty nie zamienisz tego doświadczenia, które masz na modlitwie duchowego w praktykę miłości w swoim życiu nie licz na to, że wrócisz na modlitwę i znowu będziesz się znajdywać w swoich miejscach na wyżynach niebieskich, ale jeżeli zamienisz będziesz wierna, będziesz wierny W prostej drobnej rzeczy, ale będziesz wierna. Uwierz oni, powrót będzie bardzo łatwy na swoją wyżynę, na swoje miejsce w niebie będzie bardzo łatwy i kolejne objawienie przyjdzie bardzo szybko. Czy mamy to, gdzie nam Biblia o tym mówi? Otwórzmy sobie list do kolosan. Który jest tekstem równoległym, mam mnóstwo. Tych samych tematów, które porusza też list do Efezjan, tylko nie nieco inne aspekty tych tematów do kolosan się pojawiają w drugim rozdziale. Spójrzcie czy nie to ma na myśli? Paweł pisząc w drugim rozdziale w szóstym i siódmym wersecie. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa? Tak w nim teraz postępujcie zakorzenieni i zbudowani fillm na nim i utwierdzeni w wierze jak was nauczono obfitującego w niej z dziękczynieniem. Widzicie to, żeby twoja modlitwa, twoje życie duchowe mogły się rozwijać ty jak przy jak się dokonało przyjęcie Jezusa? W swoim życiu na modlitwie, ale teraz nie bazuj na tym na tej modlitwie, na tym doznaniu, które miało miejsce miesiąc temu, rok temu 10 lat temu rozumiesz tak jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak uważaj w nim, postępujcie, rozumiesz? Zauważ cały czas tu chodzi o to trwaj w nim i tak jak w nim jego widzisz, tak postępuj na zewnątrz w swoim życiu, gdyby dla kogoś to nie było dość jasne, nie wiem czemu miałoby to nie być dość jasne, ale zobaczcie Jeszcze raz pierwszy list Jana, który poza wszystkimi inny. Tymi tematami jest nauczaniem, jak trwać w nim jan mniej mówi o tej praktyce. Wiecie w duchu modlenia się i poznawania pana więcej o tym mówi Paweł, ale o tym, że nie można postąpić w przemianie umysłu. Przemienieniu się z chwały w chwałę inaczej, jak tylko przez praktykowanie tego, czego w objawieniu, co w objawieniu przejmujemy. No to w tym nie ma nikogo bardziej genialnego jak Jan w jego pierwszym liście. Zobaczcie drugi. Rozdział Jana w już. Szóstym wersecie. Jan pisze, kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak jak on postępował. Niż dlatego potrzebujesz Ducha Świętego, który ci przypomni jest nie tylko, który ci da spotkać się z jezusem w duchu. Teraz zmartwychwstałym, który zasiada po prawicy ojca, ale przypomnieć i co on mówił i co on robił i jak to on objawi ci jak to wyglądało tak kto mówi, że w nim trwa? Powinien sam postępować tak jak on postępował i w tym samym drugim rozdziale w dwudziestym czwartym w wersecie zwróćcie uwagę co mówi. To więc co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie słowo Boże, tak macie mu być wierni. Jeśli pozostanie w was, to co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w synu i w ojcu. Widzicie to twoje doświadczenie trwania w nim łatwość, we wskakiwanie w swoje miejsce, w chrystusie, na wyżynach niebieskich wynika. Z czego z tego, że trwasz w tym, co tam poznajesz i realizujesz, to i demonstrujesz? Manifestuje to w tym życiu w tej przestrzeni, w tym wymiarze mamy to trzeci rozdział. Ten pamiętacie? Cytowałem ten dwudziesty, drugi, dwudziesty, trzeci werset o cokolwiek prosimy otrzymujemy od niego. To zachowujemy jego przekazania i robimy to, co jest miłe w jego oczach, a to jest jego przekazanie, abyśmy wierzyli w imię jego syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przekazał i zobaczcie dwudziesty czwarty werset, bo kto zachowuje jego przekazania? Mieszka w nim, a on w tym, który zachowuje te przekazania, a wiemy, że w nas mieszka przez ducha, którego nam dał. Jeszcze raz zauważcie, to jest cały czas ten proces, który dzisiaj przedstawiliśmy, jak ktoś się gdzieś pogubił po drodze nie chce Jeszcze raz to nauczanie przesłucha i Jeszcze raz to jest dokładnie to o KZ tego Objawienia duchowego my musimy wylądować w konkretnej praktyce. Miłości. Skąd wiemy, że to ma być praktyka miłości? Zobaczcie pierwsze list Jana Czwarty rozdział szesnasty werset my poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas patrz. Pamiętacie, co powiedziałem poznać jego, co jest skutkiem Poznania jego, który jest miłością, jest doświadczenie miłości, którą on ma dla mnie ja się czuję kochany, ty się czujesz, kochany kochana amen, więc zobacz myśmy nie tylko poznali jego, który jest miłością. To jest jedno z najgenialniejszych zdań, jedno z moich najbardziej ulubionych. Mam parę takich w całej Biblii, my poznaliśmy miłość i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas absolutny geniusz i teraz Popatrz Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości? Ten mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
Rozumiesz i oczywiście cała reszta to jest tutaj, w tym w tym liście informacja na czym polega miłość o K co to znaczy trwać w miłości? Dwudziesty werset. Jeżeli ktoś mówi miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widać, jak może Miłować Boga, którego nie widać? A takie przekazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował także swojego brata. No zatem kochani na tym polega ten prosty proces przemiany umysłu na takiej formie modlitwa, jaką dzisiaj opisaliśmy sobie ona jest, owszem, w duchu świętym. Jest spotkaniem z jezusem, nie z nauczaniem słowa i słuchaniem poprzez słowo. To tego, co pan Jezus ma do powiedzenia, ale właściwą perspektywę zyskujemy tylko i wyłącznie w tym, co psalm Dziewięćdziesiąty Pierwszy nazwał dla nas skrytką ukryciem schronieniem w Bogu w najwyższym, kiedy tam będziemy przeżywać początek, a więc tam będziemy tam i tylko tam jest możliwe dla ciebie i dla mnie patrzenie chrystusowi w twarz takie, przez które moja twarz staje się coraz bardziej podobna do jego twarzy. Całe moje życie staje się coraz bardziej podobne do jego życia. To jest ten sekret, który mamy. Rozumiecie czarno na białym, opisany w świetle chrystusowej obecności ujawniony, ale potrzebuj, potrzebujemy sobie o nim przypominać. Potrzebowaliśmy go sobie przypomnieć. To jest jeden z darów fillm mało nauczany ukończonego dzieła Krzyża. To, że my mamy takie swoje miejsce w chrystusie, skorzystajmy z niego, aby tam przemieniać swój umysł, a kiedy go przemienia my, praktykujemy tę przemianę umysłu tu na Ziemi, aby to nam ułatwiło łatwiej. Żeby to nam ułatwiło, powracanie tam swobodne do tego miejsca w chrystusie świadome aż do sytuacji, w której nie będziemy musieli. Wiecie tam chodzić i stamtąd wracać i tam wracać, ponieważ zaczniemy funkcjonować tak jak Jezus funkcjonował cały czas, chodząc tutaj na Ziemi, ale będąc cały czas w niebie, potrzebujemy, kiedy zaczniemy praktykować taką modlitwę i tym cytatem skończymy. Wówczas staniemy się jak pan Jezus, który kiedy był na ziemi. Powiedział o sobie, to jest ewangelia Jana. Trzeci rozdział. Trzynasty werset. Nikt nie wstąpił do nieba. Tylko ten, który wystąpił z nieba, syn człowieczy. Który jest w niebie, zwróćcie uwagę. On był na Ziemi, kiedy mówił o tym stopił z nieba, ale nie przestał w nim być. Czy to jest jasne? Zauważcie my w nim mamy dokładnie to samo. Jesteśmy wciąż jeszcze na Ziemi, ale my w nim mamy swoje miejsce w niebie i powinniśmy będąc tu na ziemi jednocześnie cały czas mieć tę świadomość. I tak tu się poruszać, jakbyśmy rozumiecie, jakby te ciała były dla nas tylko wziernika mi w te rzeczywistość musimy mieć zacząć wreszcie żyć w świadomości, że jesteśmy nie tylko z nieba, nie tylko o niebiańskiej naturze. Ale, że nasz Duch zamieszkuje niebo i to jest właściwa perspektywa, perspektywa patrzenia na wszystko inne, ale o tym. Następnym razem. Amen.

do korekty

źródło yt@tajemnyplan.pl

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.