Dlaczego ewangeliczni chrześcijanie kładą nacisk na osobistą więź z Chrystusem?

Przeczytasz to w: 1.26 mintue

Tylko Jezus Chrystus pokochał nas – ludzi tak bardzo, że zapłacił swoim życiem za nasze grzechy, abyśmy uniknęli wiecznego potępienia. Nikt inny nie dał człowiekowi tak wielkiego daru, jakim jest zbawienie i nikt inny nie pragnie tak bardzo naszego dobra jak Jezus. Trudno jest lekceważyć tak wielką miłość. Jeśli wierzymy w to, jesteśmy zaproszeni do osobistej więzi z Jezusem.

Jak naucza Biblia, przed przyjęciem daru zbawienia byliśmy martwi duchowo i nie mogliśmy być w bliskiej relacji z Bogiem. Jednak oddanie swojego życia Jezusowi sprawia, że zamieszkuje w nas Duch Chrystusa – Duch Święty – który uzdalnia nas do relacji z Nim i pomaga trwać w niej każdego dnia. Ewangeliczni chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest żywym, wiecznym i wszechwiedzącym Bogiem, który interesuje się człowiekiem i chce mieć wpływ na jego życie. Dlatego tak ważne jest dla nich, by utrzymywać z Jezusem osobistą, głęboką więź w swoim codziennym życiu. To obejmuje modlitwę, lekturę Pisma Świętego i wzrastane w relacji ze wspólnotą ludzi wierzących. W Biblii wielokrotnie słowa Jezusa odnoszą się do różnych ster życia, dlatego osobista relacja z Nim wpływa na wybory i postawy każdego wierzącego.

Warto wspomnieć także, że w Jezusie wypełniło się wiele starotestamentowych proroctw, a Jego przyjście, śmierć i zmartwychwstanie stanowią punkt kulminacyjny w dziejach świata. Nowy Testament nie pozostawia wątpliwości, że to właśnie Jezus jest sednem naszej wiary. Całe chrześcijaństwo opiera się na życiu i dziele Chrystusa (zob. List św. Pawła do Kolosan 1.15-20).

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.