W co wierzy ewangeliczny chrześcijanin na temat zbawienia?

Przeczytasz to w: 2.32 mintues

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia św. Jana 3,16

W Piśmie Świętym napisane jest, że zbawienie jest darem od Boga. Ten dar może otrzymać każdy człowiek dzięki łasce, rozumianej jako akt Bożej przychylności niezależnej od naszych zasług (zob. List św. Pawła do Efezjan 2,8-9). Zbawienie nie jest nagrodą za nasze uczynki.

Według Listu św. Pawła do Rzymian 6,23 popełnienie jakiegokolwiek grzechu, nawet jednego, skazuje człowieka na najwyższą karę – śmierć. Dlatego gdyby ktoś chciał zasłużyć na zbawienie dobrymi uczynkami, jest na przegranej pozycji. Jednak Bóg, widząc tę beznadziejną sytuację człowieka, wysłał na świat ratunek – swojego syna Jezusa Chrystusa. On w nasze miejsce poniósł karę śmierci. Ta ofiara jest jedynym wystarczającym zadośćuczynieniem za każdy nasz grzech popełniony zarówno w przeszłości jaki przyszłości (zob. I List św. Piotra 3,18).

Śmierć Jezusa jest dowodem Bożej miłości, gdyż Pan Jezus oddał życie za każdego grzesznika. Nie czekał, aż będziemy wystarczająco porządni, by było warto za nas umrzeć (zob. List św. Pawła do Rzymian 5,8).

Według tego, co głosi Pismo Święte, aby zostać zbawionym należy:

1. Uznać, że jest się grzeszną osobą, która zasługuje na śmierć (wieczną śmierć duchową) i tylko przez przyjęcie ofiary Jezusa może zostać uratowana z tej sytuacji (zob. List św. Pawła do Rzymian 6,23: 1 List do Koryntian 15,3).

2. Powiedzieć o tym Bogu (zob. List św. Pawła do Rzymian 10,9) i podjąć decyzję odwrócenia się od grzechu (zob. Dzieje Apostolskie 3.19).

3. Przyjąć wiarą dar zbawienia (zob. Ewangelia św. Jana 3,16).

4. Być ochrzczonym na podstawie wyznania wiary (zob. Ewangelia św. Marka 16,15-16).

Kościoły ewangeliczne zgadzają się, że naturalnym elektem przyjęcia daru zbawienia jest bycie ochrzczonym na podstawie wyznania wiary przez zanurzenie w wodzie. Moment zanurzenia symbolizuje zakończenie (Śmierć) starego życia bez Boga. Natomiast moment wynurzenia – początek nowego życia, opartego na łasce dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.

Pragnienie bycia zbawionym można wyrazić w prostej modlitwie, na przykład takiej:

Boże, Wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę – wieczną śmierć. Wyznaję, że Jezus Chrystus wziął na siebie moją winę, byś mógł mi ją przebaczyć. Jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się więc od mojego grzechu i z wiarą przyjmuję Twoje zbawienie. Bądź Panem mojego życia. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie! Amen!

Bogu zależy bardziej na naszym sercu niż na formie modlitwy, dlatego pragnienie zbliżenia się do Niego można wyrazić także własnymi słowami.

Laską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest Darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List św. Pawła do Efezjan 2/8-9

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.