Kto się w Tobie skrycie kocha? list Walentynkowy: Moja kochana, Mój kochany

Kto się w Tobie skrycie kocha? list Walentynkowy: Moja kochana, Mój kochany
Przeczytasz to w: 4.18 mintues

Kto się w Tobie skrycie kocha?

Moja kochana, Mój kochany

Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko                                                               (Ps 139.1)
Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz                                                                                          (Ps 139.2)
Znam wszystkie Twoje drogi                                                                                                         (Ps 139.3)
Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone                                                             (Mt 10.29-31)
Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz                                                                               (Rdz 1.27)
We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś                                                                                         (Dz 17.28)
Bo jesteś moim potomstwem                                                                                                       (Dz 17.28)
Znałem Cię zanim zostałeś poczęty                                                                                              (Jr 1.4-5)
Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie                                                                         (Ef 1.11-12)
Nie byłeś pomyłką                                                                                                                          (Ps 139.15)
Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze                                                                     (Ps 139.16)
Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania                                   (Dz 17.26)
Jesteś cudownie stworzony                                                                                                           (Ps 139.14)
Ukształtowałem Cię w łonie Twojej Matki                                                                                  (Ps 139.13)
I byłem pomocny w dniu twoich narodzin                                                                                  (Ps 71.6)
Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają                                         (J 8.41-44)
Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości                                                                 (1J 4.16)
I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć                                                                       (1J 3.1)
Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja – Twoim Ojcem                                        (1J 3.1)
Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić                                                      (Mt 7.11)
Bo jestem Ojcem doskonałym                                                                                                       (Mt 5.48)
Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki                                                        (Jk 1.17)
Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby                                                            (Mt 6,31-33)
Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość                                                                                 (Jr 29,11)
Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną                                                           (Jr 31.3)
Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza…                                    (Ps 139.17-18)
I cieszę się Tobą, śpiewając z radości                                                                                          (So 3.17)
Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra                                                                                            (Jr 32.40)
Gdyż jesteś moją drogocenną własnością                                                                                  (Wj 19.5)
Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie                                                   (Jr 32.41)
Chcę pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe                                                                                (Jr 33.3)
Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie                                                       (Pwt 4.29)
Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce                                                    (Ps 37.4)
Bo to Ja daję Ci takie pragnienia                                                                                                  (Flp 2.13)
Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić                                        (Ef 3.20)
To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę                                                              (2Tes 2.16-17)
Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach                                   (2Kor 1.3-4)
Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie                                                                               (Ps 34.18)
Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca                                     (Iz 40.11)
Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu                                                                         (Obj 21.3-4)
I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi                                                               (Obj 21.3-4)
Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa          (J 17.23)
Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie                                                                          (J 17.26)
Jezus przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie                                   (Rz 8.31)
By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów                                                                         (2 Kor 5.18-19)
Jezus umarł żebyśmy – Ty i ja – mogli zostać pojednani                                                           (2 Kor 5.18-19)
Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie                                             (1J 4.10)
Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość                                                       (Rz 8.31-32)
Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego                                        (1J 2.23)
I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości                                                                          (Rz 8.38-39)
Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało              (Łk 15.7)
Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę                                                                                    (Ef 3.14-15)
Ale czy Ty… „chcesz być moim dzieckiem?”                                                                                (J 1.12-13)
Czekam na Ciebie                                                                                                                           (Łk 15.11-32)

 

 

Kocham  Cię!
Twój Tatuś,
Bóg Wszechmogący

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.