Różne opinie na temat Boga

Różne opinie na temat Boga
Przeczytasz to w: 1.47 mintue

Ludzie mają różne opinie na temat Boga i wyrażają poglądy o Bogu.
Mówią o Nim w domu, w pracy i… w Internecie.
Ludzie uczą się nawzajem o swoich poglądach na temat Boga.

Potem zastanawiają się nad Bogiem i wracają, by ponownie:
– opowiadać innym, co odkryli o Bogu,
– namawiać tych, którzy mają inne zdanie, żeby zmienili pogląd,
– spierać się z tymi, którzy zaprzeczają Jego istnieniu… lub potwierdzają, że jest,
– zachęcać do takiego czy innego sposobu poznawania Boga,
– wzywać do działań na rzecz albo przeciwko jakiemuś rodzajowi wiary w Boga…

A tymczasem Bóg nie jest tematem dyskusji. Nie jest koncepcją.
Zapamiętaj dobrze to zdanie:
Bóg nie jest tym, co sobie wyobrażasz czy co myślisz.

Bóg jest osobą.

Osobą żywiołowo zainteresowana Tobą.
Osobą, która nieustannie myśli o Tobie z miłością.
Osobą, która wyraźnie mówi Ci, co myśli o Tobie.

Może nadszedł czas na wyciszenie swoich myśli o Nim, by w końcu zorientować się, co On myśli o Tobie? Dowiedzieć się, co On myśli o Tobie?

Posłuchać Jego głosu, który dziś mówi bezpośrednio do Ciebie o Tobie?

Czy dziś udało Ci się już usłyszeć Jego głos?
Dowiedzieć się co sądzi o Tobie w tym dniu, który sam Ci podarował?

“Przecież wiem, jakie mam myśli
na wasz temat – mówi Jahwe – są to myśli o pokoju, a nie o utrapieniu,
jest to pragnienie, by zapewnić wam koniec, jakiego i wy pragniecie.”
(Księga Jeremiasza 29,11)

“Moje owce słuchają Mojego głosu
i Ja je znam, a one idą za Mną.”
(Ewangelia Jana 10,27)

źródło: yt/tajemnyplan.pl

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.