Solus Christus lub solo Christo

Solus Christus lub solo Christo
Przeczytasz to w: 1.32 mintue

Solus Christus lub solo Christo

To jedno z pięciu tzw. „sola”, podsumowujących krótko główne przekonania ewangelicznego chrześcijaństwa. Solus Christus, znaczy„tylko Chrystus”.

Pozostałe cztery sola to sola scriptura („tylko Pismo”), sola fide („tylko wiara”), sola gratia („tylko łaska”) oraz soli Deo gloria („tylko Bogu chwała”).

Każde z tych przekonań ma charakter absolutnie fundamentalny dla biblijnie wierzących chrześcijan, a odrzucenie lub choćby tylko umniejszenie znaczenia którejkolwiek z nich prowadzi do błędnej teologii oraz fałszywej ewangelii.

„Tylko Chrystus” oznacza, że wierzymy:
– że zbawieni jesteśmy jedynie przez to, czego dokonał Jezus Chrystus: Jego całkowicie bezgrzeszne życie, niewinną śmierć na Krzyżu oraz chwalebne Zmartwychwstanie
– w związku z tym, że jedynie On sam może być i jest naszym Odkupicielem
– że tylko Chrystus może być i jest naszym Najwyższym Kapłanem
– że jedynie Jezus Chrystus może być i jest Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem
– że Jezus Chrystus jest Królem królów
– że zbawieni jesteśmy tylko przez wiarę w Niego – Jezusa Chrystusa, niezależnie od dobrych uczynków jakiejkolwiek osoby

To Chrystus i tylko Chrystus zbawia. Nie mamy w związku z tym ani podstaw, ani prawa, aby innym osobom przypisywać którąkolwiek z tych ról: Zbawiciela, Odkupiciela, Pośrednika, Najwyższego Kapłana i Króla ponad wszystkimi.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.