Dziedzictwo jakie mamy w Chrystusie czyli aplikacje dla wierzących
Wpis

Dziedzictwo jakie mamy w Chrystusie czyli aplikacje dla wierzących

Dziedzictwo jakie mamy w Chrystusie czyli aplikacje dla wierzących Ile muszę być wierzący aby otrzymać Ducha Świętego? Kto musi się modlić za mnie bym zaczął modlić się językami? Ile muszę pościć by skutecznie modlić się za chorych? Z kim skutecznie i stuprocentowo uzdrawiać nieuleczalnie chorych? Czy jestem godna aby uzdrawiać chorych? Jaka technika modlitwy jest...

Jak się za nas modlić czyli Nowotestamentowe modlitwy apostoła Pawła
Wpis

Jak się za nas modlić czyli Nowotestamentowe modlitwy apostoła Pawła

Dwa nauczanie pastora Leszka Korzenieckiego na podstawie Listu do Efezjan: jak modlić się o duchowy wzrost i wiarę.   15 Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych;16 Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach;17 Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa,...

Wpis

Kościoły ewangeliczne wobec Kościoła rzymskokatolickiego – co nas łączy, a co różni?

Wszyscy chrześcijanie zgadzają Się z dogmatem zawartym w odpowiedzi na pytane 1 – uznają autorytet Biblii oraz wierzą, że powstała z natchnienia Ducha Świętego. W kontraście jednak do Kościoła rzymskokatolickiego, który uważa, że objawienie znajduje się także w tradycji Kościoła oraz orzeczeniach soborów i papieży, ewangeliczni chrześcijanie uznają jedynie Pismo Święte za ostateczny autorytet (zob....

Wpis

W co wierzy ewangeliczny chrześcijanin na temat zbawienia?

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia św. Jana 3,16 W Piśmie Świętym napisane jest, że zbawienie jest darem od Boga. Ten dar może otrzymać każdy człowiek dzięki łasce, rozumianej jako akt Bożej przychylności niezależnej od naszych zasług (zob....

Wpis

Co jest największym autorytetem dla ewangelicznego chrześcijanina?

Jak wspomnieliśmy wcześniej. Jest nim Pismo Święte, czyli natchnione Boże Słowo. Ewangeliczni chrześcijanie uważają. Że Duch Święty używa właśnie Biblii, aby przekonać człowieka, czym sq: grzech, sprawiedliwość oraz sąd, przed którym każdy stanie po śmierci (zob. Ewangelia św. Jana 16,8; List do Hebrajczyków 4,12). Ewangeliczni wierzą również, że Bóg dał ludziom wystarczającą ilość dowodów na...

Wpis

Czy Biblia Kościołów ewangelicznych różni się od Biblii rzymskokatolickiej?

Biblia składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Nowy Testament zawiera 27 ksiąg, takich samych zarówno w wydaniu Kościołów ewangelicznych. Jak i Kościoła rzymskokatolickiego. Stary Testament różni się wyborem ksiąg, które weszły w jego skład. Chrześcijanie ewangeliczni, tak jak wszyscy protestanci, uznają za natchnione przez Boga 39 ksiąg Starego Testamentu. Nazywają je kanonem Starego Testamentu...

Wpis

Czy Biblia jest wiarygodna?

Do czasów obecnych nie zachował się żaden oryginalny tekst biblijny ani Starego, ani Nowego Testamentu. Dla wielu ludzi będzie to koronny argument, by odrzucić pismo Święte jako wiarygodne źródło oraz wzór wiary i moralności. Jednak żaden z historyków, archeologów czy krytyków tekstu nie zgodzi się z takim poglądem. Ponieważ podobny problem występuje z większością starożytnych...