Ilu jest ewangelicznych chrześcijan na świecie?

Ilu jest ewangelicznych chrześcijan na świecie?
Przeczytasz to w: 1.6 mintue

Chrześcijaństwo jest najliczniejszym wyznaniem na świecie – choć bardzo trudno oszacować dokładną liczbę jego wyznawców. Wiąże się to z tym, że Kościoły w różny sposób prowadzą statystyki członkostwa, które często nie pokrywają się z rzeczywistą frekwencją. Na przykład katolicyzm w którym praktykowany jest chrzest niemowląt, uważa każdego ochrzczonego za swojego wyznawcę, nawet jeżeli później został on członkiem innego wyznania bądź religii – a nawet wtedy, gdy dokonał oficjalnej apostazji.

W ostatnich dwudziestu latach widać wyraźny wzrost liczebności wyznań ewangelicznych. Obecnie jest to najszybciej rosnący nurt chrześcijaństwa.

Według badań Pew Research Center 1 z chrześcijaństwem identyfikuje się blisko 32% ludności świata. Według sprawozdania tej organizacji spośród blisko 2,2 miliarda chrześcijan wyróżnia się:

  • ok. 1,1 mld katolików (50%)
  • ok. 800 mln protestantów (37%) (350 mln ewangelicznych różnych denominacji, 280 mln zielonoświątkowców i 170 mln ewangelików)
  • ok. 260 min prawosławnych (12%).
wykres udział procentowy katolików protestantów ewangelicznych chrześcijan
Wykres przedstawia procentowy udział katolików, ewangelicznych chrześcijan, zielonoświątkowców, ewangelików, prawosławnych i innych pozostałych chrześcijan.

 

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.