Czy ewangeliczny chrześcijanin a chodzi do spowiedzi?

Przeczytasz to w: 0.47 mintue

Chrześcijanie ewangeliczni wierzą, że narodzonemu na nowo człowiekowi nie jest potrzebny żaden ziemski pośrednik do wyznawania odpuszczania grzechów (zob. 1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,5), gdyż uznając Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, mogą być pewni całkowitego rozgrzeszenia przed Bogiem. Ponieważ jednak nadal grzeszymy na różne sposoby, Jesteśmy zachęceni przez Boga do regularnego wyznawania swoich grzechów:

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy (Bóg) jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam j oczyści nas z wszelkiej nieprawości (zob. 1 List św. Jana 1,9).

W związku z powyższym, wyznawanie grzechów najczęściej odbywa się bezpośrednio przed Bogiem. Jest ono codziennym nawykiem sprawdzania swojego serca (rachunek sumienia) i przychodzenia do Boga po przebaczenie. Każde Boże dziecko (zob. Ewangelia św. Jana 1,12) może bez lęku przychodzić do Boga Ojca, by wyznać swoje grzechy.

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.