Czy Kościoły ewangeliczne to sekty?

Przeczytasz to w: 1.34 mintue

Pod pojęciem „sekta” rozumiemy destrukcyjny ruch religijny. Opierający się na kontroli i manipulacji poprzez fałszowanie doktryny, zastraszanie, wykorzystywanie finansowe lub fizyczne; a także kult oświeconego guru czy przywódcy. Kościoły ewangeliczne nie są tego rodzaju organizacjami. Są to otwarte wspólnoty religijne, jawnie przyznające się do swoich wierzeń i praktyk oraz działające w ramach prawa państwowego i przestrzegające zasad społecznych.

Wszystkie Kościoły ewangeliczne mają prawnie uregulowane stosunki z Państwem Polskim. Dwa z nich (Kościół Chrześcijan Baptystów i Kościół Zielonoświątkowy) działają na podstawie ustaw, które dają im wiele przywilejów, z jakich korzysta także Kościół Rzymskokatolicki, takich jak np. prawo do udzielania ślubów ze skutkami cywilnoprawnymi.

Kościoły ewangeliczne organizują ceremonie pogrzebowe i inne nabożeństwa okolicznościowe oraz nauczają dzieci religii na tych samych prawach co Kościół Rzymskokatolicki. Pozostałe kościoły ewangeliczne działają na podstawie Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r.

Duchowni Kościołów ewangelicznych pełnią uznawane przez władze funkcje kapelanów wojskowych. Szpitalnych i więziennych. Kościoły ewangeliczne często są zaangażowane w działalność prospołeczną, w tym działania na rzecz osób wykluczonych i uzależnionych.

Większość polskich Kościołów ewangelicznych jest zrzeszona w Aliansie Ewangelicznym w Polsce, a Kościół Chrześcijan Baptystów jest częścią Polskiej Rady Ekumenicznej.

Zupełnym nieporozumieniem jest mylenie Kościołów ewangelicznych z organizacją Świadków Jehowy, którzy nie uznają fundamentalnych dogmatów wspólnych dla wszystkich chrześcijan, takich jak: Trójca Święta, Bóstwo Jezusa i Osoba Ducha Świętego. Różnią się też zasadniczo w podejściu do nauki o czasach ostatecznych.

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.