Kim jest pastor i dlaczego może mieć żonę?

Przeczytasz to w: 0.52 mintue

Pastor jest jednym z przywódców lokalnego Kościoła, który poświęcił się służbie nauczania i głoszenia Słowa Bożego oraz duszpasterstwa.

Na równi z innymi wierzącymi jest członkiem wspólnoty kościelnej, powołanym do służby Bogu. Jego rola jest o tyle znacząca, że powinien być przykładem dla innych wiernych Kościoła, dbać o ich rozwój duchowy i nauczać zgodnie z Biblią. Według nauki apostolskiej przywódca Kościoła powinien być mężem jednej żony i zarządzać właściwie swoim domem (zob. 1 List św. Pawła do Tymoteusza 3.1-5).

Wielu przywódców pierwszego Kościoła było żonatych. Przykładem może być sam Apostoł Piotr (zob. Ewangelia św. Łukasza 4,38).

W Kościołach ewangelicznych nie ma podziału na duchowieństwo i ogół wiernych. Zgodnie z nauką Nowego Testamentu wszyscy wierzący są kapłanami (zob. I List św. Piotra 29).

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.