Jakie były początki ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce?

Jakie były początki ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce?
Przeczytasz to w: 1.27 mintue

Chrześcijaństwo ewangeliczne na ziemiach polskich pojawiło się już w połowie XIX w. w ramach ruchu pietystycznego wśród niemieckich luteran. Za jego początek uważa się pierwszy chrzest na wyznanie wiary (w wieku świadomym) w 1844 r. W Elblągu, gdzie w tym samym roku powstał pierwszy zbór baptystyczny. Z kolei pierwszy chrzest na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim miał miejsce w roku 1858 w Adamowie koło Pułtuska. W ślad za tym, w 1861 r., utworzono tam zbór baptystyczny. Do końca XIX w. powstało kilkadziesiąt zborów, z których największy mieścił się w Łodzi i w 1900 roku liczył około 2 tysięcy członków.

Na początku XX w. zaczęły tworzyć się inne – społeczności ewangeliczne. W 1904 r. na Śląsku Cieszyńskim uformowało się wiele grup o charakterze pietystycznym, działających w ramach tamtejszego luteranizmu. Sześć lat później, na tym samym terenie, powstał Związek Stanowczych Chrześcijan, będący pierwszą społecznością zielonoświątkową na ziemiach polskich. W 1912 r. w Warszawie utworzono Zrzeszenie Zwolenników Nauk Pierwotnych Chrześcijan, które reprezentowało nurt braterski (późniejsi Wolni Chrześcijanie). Do najstarszych społeczności ewangelicznych zalicza się też Związek Ewangelicznych Chrześcijan, działający od 1908 r. W okresie międzywojennym powstały następne wyznania: Kościół Chrystusowy (1921 r) oraz Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (1929 r.).

Okres II Rzeczypospolitej to czasy bardzo dynamicznego rozwoju wszystkich wspomnianych nurtów, liczących w sumie kilkadziesiąt tysięcy ochrzczonych wiernych.

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.