Jakie są wspólne dogmaty wiary dla wszystkich chrześcijan?

Jakie są wspólne dogmaty wiary dla wszystkich chrześcijan?
Przeczytasz to w: 1.11 mintue

Jakie są wspólne dogmaty wiary dla wszystkich chrześcijan?

Razem z całym światem chrześcijańskim wierzymy, że:

Biblia jest nieomylnym Słowem Bożym i stanowi wzór życia i pobożność.

Bóg jest Jeden w Trzech Osobach – Ojciec, Syn i Duch Święty.

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, poczętym z Ducha Świętego, narodzonym z Marii. Umarł na krzyżu za grzechy świata, zmartwychwstał w ciele, wstąpił do nieba i ponownie przyjdzie w chwale, by sądzić żywych i umarłych.

Wszyscy ludzie zgrzeszyli i zasłużyli na wieczne potępienie. Pojednanie z Bogiem następuje wyłącznie przez opamiętanie i nawrócenie się, rozumiane jako zmiana myślenia, która prowadzi do uznania swojej grzesznej natury i odwrócenia się od życia w grzechu do życia w wierze w Jezusa Chrystusa.

Duch Święty został posłany przez Jezusa po Jego odejściu, aby prowadzić, uzdalniać i umacniać ludzi wierzących. Przekonuje świat o grzechu i przygotowuje Kościół na ponowne przyjście Chrystusa.

Kościół to wspólnota wszystkich ludzi wierzących w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kościół nazywany jest ciałem Chrystusa, a na jego czele stoi sam Jezus.

Chrześcijanie oczekują zmartwychwstania w ciele i życia wiecznego.

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.