Jak się za nas modlić czyli Nowotestamentowe modlitwy apostoła Pawła

Jak się za nas modlić czyli Nowotestamentowe modlitwy apostoła Pawła

Dwa nauczanie pastora Leszka Korzenieckiego na podstawie Listu do Efezjan: jak modlić się o duchowy wzrost i wiarę.

 

15 Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych;
16 Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach;
17 Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego;
18 Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych;
19 I czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły.
20 Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich;
21 Wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym.
22 I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi;
23 Który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia.

Biblia UBG List do Efezjan 1,15-23

Drugi fragment:

14 Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa;
15 Od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę;
16 Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha;
17 Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości;
18 Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość;
19 I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga.
20 Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy;
21 Jemu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.

Biblia UBG List do Efezjan 3,14-21

https://www.facebook.com/KJCHwZ/videos/276946413484498/
Leszek Korzeniecki: modlitwy Apostoła Pawła – część 1 z 2

 

https://www.facebook.com/KJCHwZ/videos/543783066325761/
Leszek Korzeniecki: modlitwy Apostoła Pawła – część 2 z 2

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.