Co oznaczają pojęcia takie jak: protestanci, ewangelicy, ewangeliczni i ewangelikalni?

Przeczytasz to w: 1.20 mintue

Co oznaczają pojęcia takie jak: protestanci …

Protestantyzm – to obok rzymskiego katolicyzmu i prawosławia jedna z trzech najliczniejszych gałęzi chrześcijaństwa. Obecnie na świecie jest ponad 800 milionów protestantów. Historyczne kościoły protestanckie powstały na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła katolickiego. Ruchy te powiązane są z osobami takimi jak: Jan Hus, Marcin Luter, Ulrich Zwingli i Jan Kalwin. W dzisiejszych czasach rozróżnia się dwa główne nurty protestantyzmu: ewangelicki i ewangeliczny.

Ewangelicy, których na świecie jest ponad I70 milionów, to wierni dwóch historycznych Kościołów protestanckich: luterańskiego i kalwińskiego (reformowanego).

Ewangeliczni chrześcijanie, których na świecie jest ponad 630 milionów, są nazywani także chrześcijanami ewangelikalnymi (pojęcia te używane są zamiennie). Za początek tego nurtu uważa się ruchy przebudzeniowe (zob. pytanie 16), spowodowane po pierwsze weryfikacją dotychczasowych praktyk Kościoła Rzymskokatolickiego przez ludzi, a po drugie ich rosnącym zainteresowaniem osobistym przeżywaniem wiary.

Obecnie w ewangelicznym chrześcijaństwie wyodrębnia się także nurty zielonoświątkowe i charyzmatyczne jako szybko rosnący ruch chrześcijaństwa *.

Nie jesteśmy Świadkami Jehowy.

* Źródło: Christian Movements and Denominations, Pew Research Center – amerykański ośrodek badawczy informujący opinię publiczną o problemach, poglądach i tendencjach kształtujących społeczeństwa na całym świecie.

* Źródło: „Pentekostalizacja chrześcijaństwa, Przewodnik teologiczno-postoralny”. A. Siemieniewski

źródło:

broszura KIM SĄ EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE wydana przez:

Ewangeliczna Polska

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.