Leszek Korzeniecki
Profiles

Leszek Korzeniecki

Leszek Korzeniecki - pastor regionalny
Na naszym terenie nadzoruje pracę osób prowadzących zbory, grupy domowe i inne wspólnoty wchodzące w skład Kościoła Bożego w Polsce.
Ponad to Leszek Korzeniecki jest pastorem, który założył Kościół Chrześcijański ZOE w Węgorzewie. Ponadto jest też współzałożycielem i ojcem duchowym wielu społeczności w Polsce i zagranicą.