KIM JESTEŚMY?

Dobrze, że pytasz, a jeszcze mądrzej, że sprawdzasz: kim są Ewangeliczni Chrześcijanie.

Nie.

Zgodnie z Biblią jedynym zwierzchnikiem Kościoła i głową całego Kościoła na całej ziemi jest Pan Jezus Chrystus.

Nie.

Jesteśmy zarejestrowanym w MSWiA związkiem wyznaniowym pod nazwą:

Kościół Boży w Polsce

Polski Kościół Boży należy do ogólnoświatowego Kościoła Bożego (w USA CHURCHofGOD) i stanowi federację zborów zielonoświątkowych w Polsce.

Zarejestrowany 12.01.1996 roku w rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A, pod numerem 105.

W 2020 roku liczył 2826 wiernych należących do 79 zborów.

Kościół Boży w Polsce funkcjonuje jako związek autonomicznych Kościołów lokalnych i prowadzi działalność misyjną na terenie całego kraju.

Główne biuro Kościoła mieści się w Krakowie.

W co wierzą Biblijni Chrześcijanie?