Kościół w Zambrowie, parafia w Zambrowie – jakie są spotkania chrześcijańskie?

Kościół w Zambrowie, parafia w Zambrowie – jakie są spotkania chrześcijańskie?
Przeczytasz to w: 5.14 mintues

Spotkania chrześcijańskie w Zambrowie

Zambrów to wspaniałe miasto, które zachwyca nie tylko swoją tradycją i bogatą historią, ale przede wszystkim możemy znaleźć w nim żywe społeczności chrześcijańskie. W tym mieście nie brakuje ludzi, którzy całym sercem poszli za Panem Jezusem i pragną dzielić się Ewangelią z całym światem. Chrześcijanie z różnych wspólnot, różnych denominacji mający w sercu ogień i pasję dla miłości do Chrystusa, spotykają się, by uwielbić Boga i być zachętą dla pozostałych.

W Zambrowie możemy odwiedzić naszą społeczność pn Kościół Jezusa Chrystusa, gdzie Biblijni chrześcijanie wspólnie słuchają Słowa Bożego i zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w ich spotkaniach. Można wziąć udział w nabożeństwie niedzielnym, które odbywa się zawsze o godzinie 11:00, oraz wspaniałej grupie Biblijnej we wtorek o godzinie 19:00. Na grupie spędzimy wspaniały czas, ucząc się Bożych dróg, Bożego Słowa i poznając wiele wspaniałych i obdarowanych ludzi przez Boga. Celem tych spotkań jest przybliżyć Osobę Pana Jezusa, by jeszcze bardziej Go poznać i by móc codziennie przemieniać się na Jego obraz, kochając Boga i ludzi. Grupy domowe powstają w odpowiedzi na gorące pragnienie w ludzkich sercach, by spotykać się i modlić, czytać Boże Słowo, czy uwielbiać żywo Jezusa, więc są według indywidualnych ustaleń.

W czwartki o godzinie 19:00 odbywają się spotkania modlitewne, gdzie będziemy mogli spędzić cudowny czas w gronie duchowej rodziny, modląc się wspólnie i przedstawiając swoje prośby modlitewne. To cudowny i niezapomniany czas wspólnych spotkań i pasji dla Chrystusa, który gorąco polecamy wszystkim tym, którzy poszukują Boga lub chcą doskonalić się na Jego obraz i podążać za Nim.

Kościół Jezusa Chrystusa w Zambrowie

Kościół Jezusa Chrystusa w Zambrowie

Inne społeczności chrześcijańskie

W Zambrowie możemy odwiedzić również katolicką parafie takie jak:

  • parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie
  • parafia pw. Ducha Świętego w Zambrowie
  • parafia pw. św. Józefa w Zambrowie

W tych kościołach odbywają się rzymsko-katolickie msze w różnych godzinach, a poza niedzielnymi mszami odbywają się cotygodniowe spotkania wspólnot parafialnych, w których można wziąć udział.

Wspólnoty katolickie w Zambrowie

Rozróżniłbym tu dwa rodzaje wspólnot:

– Charyzmatyczne wspólnoty katolickie w Zambrowie

  • wspólnota Juda przy parafii pw Ducha Świętego
  • wspólnota Wieczernik przy parafii pw Trójcy Przenajświętrzej

– Tradycyjne wspólnoty katolickie w Zambrowie

  • kółka różańcowe przy każdej parafii
  • Gloroza Trynita przy parafii pw Ducha Świętego
  • Rycerze Maryji przy parafii pw Ducha Świętego

Być może nie znam wszystkich.

Żywa relacja z Bogiem

Mając na sercu Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa oraz nakaz jej głoszenia, pragniemy zachęcić wszystkich mieszkańców Zambrowa, jak i okolic, by odwiedzali wspólnoty chrześcijańskie, i mogli doświadczyć żywego Boga. Nie praktykujemy martwej religii, lecz chcemy świadczyć o żywym Bogu Jezusie Chrystusie, który w nas wierzących działa, i pobudza nas, do mówienia o Jego dziele krzyża, Jego cudownej łasce, która dzisiaj jest dostępna dla każdego, kto zechce przyjść do Jezusa i uwierzyć, że jest On Synem Bożym, który umarł za wszystkie grzechy świata, a następnie zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Jezus dał nam służbę pojednania pomiędzy Bogiem i ludźmi, dlatego w Jego Imię sprawujemy poselstwo Krzyża i mówimy: „pojednajcie się z Bogiem”. Zachęcamy, do żywej relacji z Jezusem, która przyniesie doczesne dobro, jak i zaowocuje życiem wiecznym dla każdego, kto wierzy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.