Fundamenty wiary

Nauczanie podstaw wiary chrześcijańskiej

Pastor: Wojtek Włoch
Wojtek Włoch

Fundamenty wiary

Podstawy wiary chrześcijańskiej – Derek Prince – MP3

Wstęp:

1) Wstęp do 1 tomu

2) Chrystus opoką

3) Konfrontacja

4) Objawienie

5) Uznanie

6) Wyznanie

7) Jak budować na fundamencie?

8) Biblia – Fundament wiary

9) Dowód uczniostwa

10) Sprawdzian miłości

11) Sposoby objawienia

12) Autorytet Słowa Bożego

13) Biblia – zapisane Słowo Boga

14) Inspirowane przez Ducha Świętego

15) Wieczne autorytatywne

16) Zgodne, całkowite, wystarczające

17) Działanie Słowa Bożego

18) Reakcja określa wynik

19) Wiara

20) Nowe narodzenie

21) Pokarm duchowy

22) Działanie Słowa Bożego

23) Fizyczne uzdrowienie

24) Oświecenie umysłu

25) Działanie Słowa Bożego – Zwycięstwo nad grzechem

26) Zwycięstwo nad szatanem

27) Działanie Słowa Bożego – Oczyszczenie

28) Uświęcenie

29) Działanie Słowa Bożego

30) Nasze lustro

31) Nasz sędzia

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE NIEDZIELNE SPOTKANIE KOŚCIOŁA