Wpis

Dlaczego ewangeliczni chrześcijanie kładą nacisk na osobistą więź z Chrystusem?

Tylko Jezus Chrystus pokochał nas – ludzi tak bardzo, że zapłacił swoim życiem za nasze grzechy, abyśmy uniknęli wiecznego potępienia. Nikt inny nie dał człowiekowi tak wielkiego daru, jakim jest zbawienie i nikt inny nie pragnie tak bardzo naszego dobra jak Jezus. Trudno jest lekceważyć tak wielką miłość. Jeśli wierzymy w to, jesteśmy zaproszeni do...

Wpis

Jak wyglądają nabożeństwa Kościołów ewangelicznych?

Nabożeństwa Kościołów ewangelicznych zazwyczaj odbywają się w każdą niedzielę, a niekiedy także w inne dni tygodnia. Różnią się od siebie w zależności od kościelnych zwyczajów i praktykowania wiary. Najważniejszymi elementami nabożeństwa są: kazanie, wspólna modlitwa i śpiew. W czasie nabożeństwa może również mieć miejsce Wieczerza Pańska (komunia) oraz dzielenie się świadectwami Bożego działania w życiu...

Wpis

Czy ewangeliczny chrześcijanin a chodzi do spowiedzi?

Chrześcijanie ewangeliczni wierzą, że narodzonemu na nowo człowiekowi nie jest potrzebny żaden ziemski pośrednik do wyznawania odpuszczania grzechów (zob. 1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,5), gdyż uznając Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, mogą być pewni całkowitego rozgrzeszenia przed Bogiem. Ponieważ jednak nadal grzeszymy na różne sposoby, Jesteśmy zachęceni przez Boga do regularnego wyznawania swoich...

Wpis

Co oznaczają pojęcia takie jak: protestanci, ewangelicy, ewangeliczni i ewangelikalni?

Protestantyzm – to obok rzymskiego katolicyzmu i prawosławia jedna z trzech najliczniejszych gałęzi chrześcijaństwa. Obecnie na świecie jest ponad 800 milionów protestantów. Historyczne kościoły protestanckie powstały na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła katolickiego. Ruchy te powiązane są z osobami takimi jak: Jan Hus, Marcin Luter, Ulrich Zwingli i Jan Kalwin. W dzisiejszych czasach rozróżnia się...