Kościół Jezusa Chrystusa w Zambrowie jest częścią Kościoła Bożego w Polsce.

Misją Kościoła Bożego jest głoszenie pełnej ewangelii Jezusa Chrystusa (Ewangelia Mateusza 28:18-20) w Duchu i mocy Pięćdziesiątnicy (Dzieje Apostolskie 2:1-4.6.13-18).

Obecnie Bóg prowadzi Kościół Boży jako globalny ruch przygotowany na zaspokajanie potrzeb i sprostanie wyzwaniom, jakie niesie chrześcijańska służba w XXI wieku. Dlatego też Kościół kładzie nacisk nie tylko na prowadzenie misji w każdym zakątku świata, szczególnie koncentrując się na grupach narodowościowych i językowych, które jeszcze nie zostały pozyskane dla chrześcijaństwa, ale także na niesieniu praktycznej pomocy poprzez edukację i misje humanitarne.

 

Kościół Boży w Polsce działa jako związek autonomicznych 80 Kościołów lokalnych i prowadzi działalność misyjną w Polsce oraz poza jej granicami. Biuro Kościoła mieści się w Krakowie. Kościół posiada wydawnictwo – Instytut Wydawniczy „Compassion”, który wydał już ponad 250 książek w języku polskim oraz angielskim, a także Charis Bible College Polska (Szkoła Biblijna ople to Loving GodAndrew Wommacka). Prowadzimy Centrum Pomocy Humanitarnej, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, samotnych matek oraz rodzin wielodzietnych, szczególnie na terenach dotkniętych biedą.

 

Kościół Boży w Polsce prowadzi także służbę wśród osób bezdomnych i uzależnionych. W kilku domach w Krakowie, w Rybniku – Niewiadomiu, w Winiarczykówce ponad 120 osób, które doświadczyły bezdomności, otoczonych jest stałą opieką. W Krakowie przy „Domu Łazarza” działa Chrześcijańska Wspólnota Bezdomnych – Kościół lokalny, który zapewnia osobom bezdomnym nie tylko praktyczną pomoc, ale i duchowy dom.

Podobne działania prowadzimy w Zambrowie, przez pomoc najuboższym ludziom z naszego regionu, bezdomnym i uzależnionym.

Pomoc jest możliwa dzięki wsparciu naszych działań przez:

  • osobiste włączenie się w działania wspólnoty kościoła
  • wsparcie finansowe członków kościoła
  • wsparcie finansowe sympatyków kościoła
  • wsparcie finansowe osób spoza naszej społeczności