Jak głosić Ewangelię?

Jak głosić Ewangelię?
Przeczytasz to w: 18.25 mintues

Jak głosić Ewangelię?

Pierwszy wpis z tego cyklu zainspirowany został treściami ze strony The Four.

jak głosić ewangelię

Strona The Four  jest dostępna w wielu językach: m.in. polskim, ukraińskim, angielskim itd. Przedstawia tak zwane cztery prawa duchowego życia: 

  • BÓG MNIE KOCHA
  • JESTEM ODDZIELONY OD BOGA
  • JEZUS UMARŁ ZA MNIE
  • CZY PÓJDĘ ZA JEZUSEM?

Przygotowałem trzy rodzaje tekstów o różnej długości w zależności, ile masz czasu – minutę, trzy czy sześć. Wszystkie wersje są oparte na poniższym tekście wraz z podaniem źródeł ze Słowa Bożego.

1. Bóg mnie kocha

Bóg kocha Cię bezwarunkowo. Zawsze Cię kochał i zawsze będzie kochał. Jego miłość nie zna granic. Kocha Cię takim, jakim jesteś, takim, jakim cię stworzył! Nawet jeśli uważasz się za kogoś, kto poniósł porażkę w życiu. Nawet jeśli całkowicie odrzucasz Boga. Bóg nie kocha Cię mniej z powodu tych rzeczy. On jest miłością.

Ojciec kocha swoje dziecko nie dlatego, że dokonuje ono wielkich rzeczy. Kocha je, ponieważ jest jego dzieckiem. Nawet jeśli dziecko poważnie nabroi, Ojciec i tak je kocha, ponieważ jest jego dzieckiem. Jeśli my, ziemscy rodzice, potrafimy kochać nasze dzieci pomimo ich błędów, czy Bóg, nasz Stwórca, nie będzie nas kochał jeszcze bardziej?

Bóg ponad wszystko pragnie, abyś doświadczył Jego miłości. Jego głębokim pragnieniem jest osobista więź z Tobą oraz nadanie Twojemu życiu celu i znaczenia. Być może zadajesz sobie pytanie dlaczego życie jest takie ciężkie? A jeśli Bóg jest miłością, to dlaczego tego nie czuję?

Źródło w Biblii:

Ps 100:5: “JHWH bowiem jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki, a Jego prawda z pokolenia na pokolenie.”

Rz 5:8: “Lecz Bóg dowodzi swojej miłości wobec nas, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas.”

2. Jestem oddzielony od Boga

Bóg kocha nas z całego serca. Ale nie zawsze doświadczamy Jego miłości, ponieważ Go ignorujemy. Wszyscy szukamy sensu i spełnienia w życiu, ale poza Bogiem. Nie ufamy Mu. Nie jesteśmy posłuszni Jego zasadom.

Życie według własnych zasad, Biblia nazywa grzechem. Biblia mówi w Liście do Rzymian, że wszyscy  zgrzeszyliśmy i utraciliśmy chwałę, czyli część Boga, z którą stworzył On nas na początku. Grzech niszczy nasze relacje i rujnuje wszelkie szanse wspólnego życia i dobrych stosunków z innymi ludźmi. Grzech zamyka przed nami życie, jakie przygotował dla nas Bóg. Biblia mówi w Księdze Izajasza, że grzech jest jak mur, który oddziela nas od Boga i powoduje, że On odwraca się od nas. Czy możemy coś zrobić w tej sytuacji?

Źródło w Biblii:

Iz 59:2: “Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, tak że nie słyszy.”

Rz 6:23: “Bowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

3. Jezus umarł za mnie

Nasze grzechy i nasze błędy nie przeszkadzają Bogu nadal nas kochać. Ale nie ma możliwości, abyśmy zbliżyli się do Boga w oparciu o nasze własne działania czy osiągnięcia. Bóg ma rozwiązanie problemu naszych grzechów: przyszedł na ziemię w ludzkiej postaci – Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że Chrystus cierpiał, kiedy umarł za grzechy każdego człowieka. On sam nigdy nie zgrzeszył – ani razu. Ale umarł za nas wszystkich – grzeszników. Jeden za wszystkich. Aby przyprowadzić nas z powrotem do Boga – napisał nam to apostoł Piotr. Jezus stał się ofiarą za nas wszystkich. Jezus umarł, ale powrócił do życia. Pojednał nas z Bogiem, przywrócił naszą więź z Nim. Jeśli zdecydujemy się uwierzyć w Boga i uwierzyć Jego Słowu, to doświadczymy Jego miłości, a także otrzymamy życie wieczne wraz z Nim. Dlatego napisane jest w Ewangelii wg św. Jana: Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna. Ponieważ Bóg to zrobił, każdy wierzący w Niego nie straci swojego życia, ale będzie żył z Nim wiecznie. Co to oznacza dla nas?

Źródło w Biblii:

J 3:16: “W ten właśnie sposób Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

1J 4:9-10: “W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. W tym wyraża się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.”

4. Czy pójdę za Jezusem?

Bóg zrobił wszystko, aby pokazać nam głębię swojej miłości. Bóg oferuje nam spełnione życie na ziemi oraz życie wieczne. Możemy doświadczyć takiego życia, jeśli zawierzymy Jezusowi. Biblia mówi w Ewangelii Jana: tym, którzy go przyjęli i uwierzyli w Niego, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Wszystko, co musimy zrobić, to pomodlić się i poprosić Boga o przebaczenie naszej samowoli.

W tej samej Ewangelii Jana Jezus mówi: Ja jestem światłością świata, każdy kto pójdzie za mną, nigdy nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia.

Jak odpowiesz na Bożą ofertę? Co wybierzesz?

Wymaga to tylko prostej modlitwy. Możesz poprosić Boga o przebaczenie swoich grzechów i wejście do Twojego życia. Czy coś cię powstrzymuje przed poproszeniem Boga, aby teraz wszedł do Twojego życia?

Jeśli chcesz, możesz się pomodlić ze mną teraz:

Drogi Boże, dziękuję ci za Twoją miłość. Wiem, że do tej pory żyłem bez Ciebie, bardzo jest mi przykro z tego powodu. Jezu Chryste, dziękuję, że przebaczyłeś mi wszystkie grzechy i pójście własną drogą życia. Dziękuję, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Chcę Ci zaufać. Proszę Cię: wejdź do mojego życia. Bądź moim Zbawicielem i Panem. Pozwól mi doświadczyć Twojej miłości i Twoich dobrych zamiarów w moim życiu. Dziękuję Ci.

Amen.

Źródło w Biblii:

J 1:12 “Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, to jest wierzącym w Jego imię.”

Rz 10:9 “Bo jeśli swoimi ustami wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, zostaniesz zbawiony.”

Pierwsza to wersja sześciominutowa – poniższy tekst mówiony spokojnym głosem trwa około sześciu minut.

1. Bóg kocha Cię bezwarunkowo

Zawsze Cię kochał i zawsze będzie kochał. Jego miłość nie zna granic. Kocha Cię takim, jakim jesteś, takim, jakim Cię stworzył! Nawet jeśli uważasz się za kogoś, kto poniósł porażkę w życiu. Nawet jeśli całkowicie odrzucasz Boga. Bóg nie kocha Cię mniej z powodu tych rzeczy. On jest miłością.

Ojciec kocha swoje dziecko, nie dlatego, że dokonuje ono wielkich rzeczy. Kocha je, ponieważ jest Jego dzieckiem. Nawet jeśli dziecko poważnie nabroi, Ojciec i tak je kocha, ponieważ jest Jego dzieckiem. Jeśli my, ziemscy rodzice, potrafimy kochać nasze dzieci pomimo ich błędów, czy Bóg, nasz Stwórca, nie będzie Cię kochał jeszcze bardziej?

Bóg ponad wszystko pragnie, abyś doświadczył Jego miłości. Jego głębokim pragnieniem jest osobista więź z Tobą oraz nadanie Twojemu życiu celu i znaczenia. Być może zadajesz sobie pytanie, dlaczego życie jest takie ciężkie? Jeśli Bóg jest miłością, to dlaczego tego nie czuję?

2. Czy zastanawiałeś się dlaczego jesteś oddzielony od Boga?

Bóg kocha Cię z całego serca, ale my nie zawsze doświadczamy Jego miłości, ponieważ Go ignorujemy. Wszyscy szukamy sensu i spełnienia w życiu, ale poza Bogiem. Nie ufamy Mu. Nie jesteśmy posłuszni jego zasadom. Życie według własnych zasad, Biblia nazywa grzechem.

Biblia mówi w Liście do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyliśmy i utraciliśmy chwałę, czyli część Boga, z którą stworzył On nas na początku. Grzech niszczy nasze relacje i rujnuje wszelkie szanse wspólnego życia i dobrych stosunków z innymi ludźmi. Grzech zamyka przed nami życie, jakie przygotował dla nas Bóg. W Księdze Izajasza Biblia mówi, że grzech jest jak mur, który oddziela nas od Boga i powoduje, że On odwraca się od nas. Czy możesz coś zrobić w tej sytuacji?
Twój grzech i Twoje błędy nie przeszkadzają Bogu nadal Cię kochać. Ale nie ma możliwości, abyś zbliżył się do Boga w oparciu o Twoje własne działania czy osiągnięcia. Bóg ma rozwiązanie problemu naszych grzechów, bo przyszedł na ziemię w ludzkiej postaci – Jezusa Chrystusa.

3. Biblia mówi, że Chrystus cierpiał, kiedy umarł za grzechy każdego człowieka

Każdego, czyli i Twoje grzechy. On sam nigdy nie zgrzeszył – ani razu. Ale umarł za nas wszystkich grzeszników. Jeden za wszystkich. Aby przyprowadzić nas z powrotem do Boga – napisał nam o tym apostoł Piotr. Jezus stał się ofiarą za nas wszystkich, czyli i za Ciebie. Jezus umarł, ale powrócił do życia. Pojednał Cię z Bogiem, przywrócił Ci więź z Nim. Jeśli zdecydujesz się uwierzyć w Boga i uwierzyć Jego Słowu, to doświadczysz Jego miłości, a także otrzymasz życie wieczne wraz z Nim. Dlatego napisane jest w Ewangelii wg św Jana: Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna. Ponieważ Bóg to zrobił, każdy wierzący w Niego nie straci swojego życia, ale będzie żył z Nim wiecznie.

4. Czy pójdziesz za Jezusem?

Bóg zrobił wszystko, aby pokazać Ci głębię swojej miłości. Bóg oferuje Ci spełnione życie na ziemi oraz życie wieczne. Możesz doświadczyć takiego życia, jeśli zawierzysz Jezusowi. Biblia mówi w Ewangelii Jana: tym, którzy go przyjęli i uwierzyli w Niego dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Wszystko, co musisz zrobić, to pomodlić się i poprosić Boga o przebaczenie Twojej samowoli. W tej samej Ewangelii Jana Jezus mówi: Ja jestem światłością świata, każdy kto pójdzie za mną, nigdy nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia.

Jak odpowiesz na Bożą ofertę?

Co wybierzesz? Wymaga to tylko prostej modlitwy. Możesz poprosić Boga o przebaczenie swoich grzechów i wejście do Twojego życia. Czy coś cię powstrzymuje przed poproszeniem Boga, aby wszedł do Twojego życia? Jeśli chcesz, możesz się pomodlić ze mną teraz. Powtarzaj za mną z otwartym i szczerym sercem.

Drogi Boże,
dziękuję ci za Twoją miłość.
Wiem, że do tej pory żyłem bez Ciebie.
Jest mi przykro z tego powodu i nie chcę tak żyć.
Jezu Chryste, dziękuję, że przebaczyłeś mi
wszystkie grzechy i pójście własną drogą życia.
Dziękuję, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś.
Chcę Ci zaufać i proszę Cię, wejdź do mojego życia.
Bądź moim Zbawicielem
i Panuj nad moim życiem
Pozwól mi doświadczyć Twojej miłości
i Twoich dobrych zamiarów w moim życiu.
Dziękuję ci.
Niech tak się stanie.

Wierzę, że od tego momentu, jeśli tylko pozwolisz Bogu działać w Twoim życiu, zgodnie z tym, co deklarowałeś, zobaczysz wspaniałe zmiany.

Druga to wersja trzyminutowa – poniższy tekst mówiony spokojnym głosem trwa niecałe trzy minuty.

1. Czy wiesz, że Bóg Cię kocha?

I to wiesz jak? On szaleje za Tobą! Myślał o Tobie zanim powstał świat. Jego miłość jest bezwarunkowa i nieograniczona. Cokolwiek zrobisz, Bóg będzie Cię kochał tak samo – ani mniej, ani więcej. Jego największym pragnieniem jest kochać Cię ze wzajemnością.

2. Niestety jesteśmy oddzieleni od Bożej miłości z powodu tego, co Pismo nazywa grzechem

Grzech to wybór, żeby żyć dla siebie, a nie dla Boga. Grzeszymy, gdy go ignorujemy, łamiemy jego prawa i postępujemy tak, jak sami chcemy. Grzech niszczy nie tylko relacje z Bogiem, ale też przyjaźnie i relacje z rodziną. Pismo Święte mówi, że grzech w końcu przynosi śmierć. Śmierć Jezusa jest powszechnie znanym faktem, ale ludzie często nie rozumieją jej wielkiego znaczenia. Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć. Ponieważ każdy człowiek zgrzeszył, każdy też zasługuje na śmierć.

3. Jednak Bóg, pełen miłosierdzia, kocha nas tak bardzo, że posłał swojego syna, aby umarł zamiast Ciebie

Jezus umarł więc po to, abyś mógł żyć wiecznie. Bóg zrobił, co mógł, aby pokazać Ci, jak ważny jesteś dla Niego. I dzięki Jezusowi oferuje Ci życie w całej pełni, przez całą wieczność. Jednak w tym momencie powinieneś zdecydować – czy chcesz przyjąć to, co zrobił dla ciebie Jezus?

Biblia mówi, że – aby to zrobić – musisz uznać, że jesteś grzesznikiem i poprosić Boga o przebaczenie oraz postanowić odtąd żyć dla Niego. Wybór należy do ciebie!
Zastanawiasz się co dalej?

4. Biblia mówi, że jeśli uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych i zechcesz podać w całości swoje życie Panu Jezusowi – będziesz zbawiony

Jeżeli twoje serce jest zachęcone do życia z Bogiem, mogę poprowadzić Cię w krótkiej modlitwie, która zmieniła moje życie i wierzę, że zmieni Twoje.

Powtarzaj za mną.

Drogi Ojcze,
dziękuję Ci za to, że mnie kochasz
i zawsze chcesz mojego dobra.
Przepraszam za obojętność wobec Ciebie
i samowolne postępowanie.
Zdaję sobie sprawę, że mój grzech odsunął mnie od Ciebie.
Przepraszam za moje grzechy.
Dziękuję ci, Jezu,
że wziąłeś na siebie karę za mój grzech.
Dziękuję, że oddałeś za mnie życie.
Proszę, przebacz mi
i pomagaj teraz,
gdy postanowiłem żyć dla Ciebie.

Niech tak się stanie.

Gratuluję.

Wierzę że od tego momentu, jeśli tylko pozwolisz Bogu działać w Twoim życiu, zgodnie z tym co deklarowałeś zobaczysz jak ono się wspaniale zmieni.

Trzecia to wersja minutowa – bo poniższy tekst mówiony spokojnym głosem trwa około 60 sekund.

W przygotowaniu.

 

Powiedziałem Ewangelię, poprowadziłem  w modlitwie do Pana Jezusa – co dalej?

Jeśli jest sposobność do dalszej rozmowy, to warto powiedzieć o poniższych sprawach:

Rozmawiaj z Bogiem każdego dnia, mów Mu o wszystkim. Niektórzy nazywają to modlitwą.

Poświęć Bogu czas na to, aby go słuchać. Bądź cierpliwy. Najlepiej tak, by nikt wam nie przeszkadzał.

Zachęcam cię też, abyś zaczął czytać Biblię. Jeśli masz Biblię, rozpocznij od czytania Ewangelii Łukasza albo Ewangelii Jana. Jeden rozdział na dzień wystarczy na początku. Za każdym razem proś Ducha Świętego, by czytał razem z Tobą. Jeśli nie masz Biblii, powiedz mi o tym, dam ci ją.

Zachęcam cię też, byś poszukał ludzi, którzy też kochają Jezusa.
Jeśli głosisz przez Internet, to powiedz: Jeśli jesteś Zambrowa lub okolicy, napisz do mnie, chętnie się z Tobą spotkam. Jeśli nie, to poszukaj ludzi, którzy pomogą ci wzrastać w wierze.
Jeśli głosisz osobiście, to zachęć do spotkania z Tobą w wolnym czasie, po pracy, po szkole. Powiedz, że chętnie podzielisz się świadectwem, jak spotkałeś Jezusa, co zmieniło się w Twoim życiu. Zachęcam też, byś dzielił się z ludźmi Dobrą Nowiną, czyli Ewangelią o zbawieniu wiecznym dla każdego człowieka, i swoim doświadczeniem Boga oraz Jego potężnym działaniem.

Jak nagrywać video telefonem z wyświetlonym tekstem?

Na telefonach z systemem Android zainstaluj aplikację:

Selvi – Teleprompter Camera

https://play.google.com/store/apps/details?id=im.johngalt.selvi&hl=pl&gl=US&pli=1

W/w aplikacja jest dostępna także dla systemu IOS Apple ale odpłatnie.

Działa poprawnie. Drobny ,mankament który zauważyłem to, że nagrywa tylko w rozdzielczości HD.

 

Zobacz, jakie to jest proste. Wersja 6-minutowa:

Zobacz, jakie to jest proste. Wersja 3-minutowa:

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.