Sola Scriptura – tylko pismo, jedynie pismo

Sola Scriptura – tylko pismo, jedynie pismo
Przeczytasz to w: 0.56 mintue

Sola Scriptura – tylko pismo, jedynie pismo

Sola Scriptura dosłownie znaczy  “tylko Pismo; jedynie Pismo”.

Pismo Święte jest autorytetem uniwersalnym (zawsze, wszędzie i dla każdego), ponieważ jest to Słowo Boże, czyli za Pismem Świętym stoi Boży autorytet. A jeśli Pismo Święte jest Bożym Słowem, musi być bezbłędne nieomylne.

Tradycje są wartościowe jedynie wtedy, kiedy bazują na Piśmie Świętym i pozostają z Nim w pełnej zgodzie.

Sola Scriptura oznacza, że Pismo Święte jest dla wierzącego jedynym autorytetem,

rozstrzygającym w sprawach wiary i praktyki jego życia.

#5sola #ewangeliczni #ewangelicznechrześcijaństwo #solascriptura

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.